Frank Abspoel

Interview kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen maart 2014

Wie ben je?

Ik ben Frank Abspoel, 53 jaar en geboren Haarlemmer. Ik ben dit jaar dertig jaar getrouwd met Alma. Zij kon altijd goed leren, maar blijft toch al bijna dertig jaar zitten in groep 1/2 van de basisschool. We hebben een zoon Milan en een dochter Annick. Milan studeert Innovatiemanagement aan de Universiteit van Utrecht en hij heeft verkering met Jedidja. Jedidja studeert Pedagogiek (en PABO) aan de Universiteit van Leiden. Annick studeert Japans aan de universiteit in Leiden en heeft verkering met David, die Elektrotechniek studeert aan de Hogeschool van Utrecht. We zijn ontzettend trots op die vier.

Ik woon in het Vondelkwartier, in het noordelijkste puntje van de stad, in een jaren-dertig huis. Ik heb het eigenhandig verbouwd met respect voor het karakter van het huis. Dus zijn alle originele elementen behouden gebleven.

Ik ben sinds 2004 lid van de Baptistengemeente in IJmuiden en sinds 2005 actief binnen de ChristenUnie. Ik maak deel uit van de huidige schaduwfractie en natuurlijk hopen we heel snel uit de schaduw te treden!

Wat doe je in het dagelijks leven?

Net als mijn kinderen ben ik student! Toen ik in 2010 zag aankomen dat ik bij een grootschalige reorganisatie bij Joulz (een Eneco bedrijf) mijn vaste baan kwijt zou raken, besloot ik om een oude droom waar te maken en alsnog schoolmeester te worden. Het vak is ten onrechte het oude aanzien verloren - goed onderwijs is de ruggengraat van onze economie! Ik studeer in deeltijd aan de PABO van Inholland in Haarlem en ik hoop dit jaar af te studeren. Ik heb als specialisatieminor Speciaal (Basis) Onderwijs gekozen en ik studeer af bij Heliomare Onderwijs. Zolang ik nog niet bevoegd ben mag ik niet betaald voor de klas staan en dat vind ik terecht. Naast de studie werk ik zoveel mogelijk in het bedrijfsleven, gedetacheerd onder tijdelijke contracten. Ik heb daarvoor gelukkig een goede regeling. Maar ik weet dus wel uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om in deze economisch barre tijden aan het werk te komen. En hoe het voelt om wekelijks enkele sollicitaties te versturen en vaak al snel afgewezen te worden. Ik ben naast de studie en het werk zoveel mogelijk actief voor de kerk en voor bijvoorbeeld Serve the City / Geloven in de stad. Ik wil mijn geloof met hart én handen belijden.

Waarom de ChristenUnie?

Ik heb tot aan het ontstaan van de ChristenUnie altijd progressief gestemd. Ik voelde mij niet thuis bij ‘klein rechts’. Ik hecht groot belang aan het ‘Christelijk-sociale’ gezicht van de ChristenUnie. En aan het Bijbels principe dat een lichaam een organisch geheel vormt. Een Christelijk-Sociaal gezicht kan niet zonder Christelijk-Sociale handen en voeten. Voor mij heeft dat alles te maken met wat Jezus ons leerde. Geloven doe je niet alleen in de kerk of achter je eigen voordeur. Ik vind dat we als christen midden in de maatschappij moeten staan, niet om een ander te vertellen wat hij of zij volgens de Bijbel moet doen, maar vooral om het zelf te doen.

Als burgemeester van Haarlem zou ik....

Mijn best doen om boven de partijen te staan en de gekozen volksvertegenwoordiging niet voor de voeten te lopen. Maar ik zou tegelijkertijd mijn best doen om Haarlem een sociale stad te laten zijn met ruimte voor iedereen. Ik zou persoonlijk in overleg treden met de scholen in Haarlem, om voor de toelating tot het Voortgezet Onderwijs het lotingssysteem zo aan te passen dat leerlingen en ouders een eerste, tweede en derde voorkeur kunnen aangeven. Zoals het nu gaat is de keuzevrijheid heel beperkt nadat een kind in de eerste ronde is uitgeloot. Ik zou in gesprek gaan met de samenwerkingsverbanden van scholen, om te bewerkstelligen dat ook ouders van kinderen met speciale behoeften hun eigen keuzes kunnen maken. Ik vrees dat één van de bijwerkingen van de Wet op het Passend Onderwijs is, dat ouders en kinderen weinig te kiezen hebben. Ik zou in gesprek gaan met sociaal-maatschappelijke organisaties in Haarlem en ik zou inactieve Haarlemmers willen motiveren om aan de slag te gaan. Als er geen betaald werk voorhanden is, zijn er mogelijkheden in vrijwilligerswerk. Werk dat een publiek belang dient en dat voor hen zelf ook nuttig is. Dus geen werk dat gewoon betaald hoort te worden en niet onder dwang. Mensen moeten werk kunnen doen dat bij hen past en dat ze verrijkt. En ik zou mijn best doen om goede en verantwoordelijke mensen aan te stellen, die op een transparante manier op het huishoudboekje van de gemeente passen.

Mooi(ste) aan Haarlem?

De veelkleurigheid en het open karakter van de stad. Die is niet alleen zichtbaar in de historische binnenstad, maar ook in de andere buurten en wijken. Ik kan ervan genieten als mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving en voor elkaar. Haarlem is voor mij een gemeente die groot genoeg is om goed te kunnen functioneren en klein genoeg om aan te sluiten bij de menselijke maat. We zijn een stad zonder echte achterstandsbuurten en we moeten onze uiterste best doen om dat zo te houden.

Favoriet(en)

Ik volg de actualiteit zoveel mogelijk en daarbij ben ik een multimediale alleseter. Ik ben een nieuwsfreak, dus ik kijk zoveel mogelijk naar actualiteitenprogramma’s – meestal naar de nachtelijke herhalingen – en naar programma’s die achtergronden belichten. Ik lees veel op mijn e-reader en dan ben ik een alleseter. Ik ben geïnteresseerd in alles wat mensen drijft. Ik kan me helemaal verliezen in personen in verhalen in boeken en films. Ik houd van symfonische rock- en jazzmuziek en ik vind het leuk als musici met totaal verschillende achtergronden samenwerken. Sting is één van de musici die dat opzoekt en die zichzelf en zijn muziek mede daardoor blijft uitvinden. Ik bezoek regelmatig concerten en heb een flinke verzameling DVD’s met live muziek.