Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem

maandag 12 november 2018

U bent van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem op maandagavond 12 november 2018. Wij hopen dat u met velen zult komen.

Locatie: Pelgrimkerk, Stephensonstraat 1 (hoek Pijlslaan, Haarlem West)

Tijd: 20 uur (zaal open: 19:45 uur)

Agenda

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen van de ledenvergadering van 23 april 2018
 4. Benoemen Pierre van Huit als algemeen bestuurslid
 5. Financieel jaarverslag 2017 van de vereniging
 6. Begroting 2019 van de vereniging
 7. Congres ChristenUnie op 24 november 2018 te Zwolle (aanmelden kan via deze link)
 8. Rondvraag
 9. Pauze
 10. Gilbert Thera van Re:connect
 11. Sluiting .

« Terug