Kandidatenlijst ChristenUnie Haarlem 2014-2018

 • 1. Frank Visser

  Ik woon mijn hele leven al in Haarlem en ben dus een echte “mug”. Mijn vrouw is Friezin en opgegroeid in Drachten. We wonen met onze dochter (4) en zoon (2) in de kop van Haarlem-Noord. Ik heb 25 jaar in het Kleverpark gewoond en een paar jaar in de Bomenbuurt. Sinds 2008 woon ik in het Vondelkwartier, een hele gezellige buurt.

  Mijn middelbare schooltijd heb ik doorgebracht op het Mendelcollege. Daarna heb ik planologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Door de discussies tijdens colleges planologie ben ik geïnteresseerd geraakt in de politiek. Ik ben lid van de ChristenUnie sinds ongeveer 1996, toen was het nog de RPF. Al snel zat ik in het landelijk bestuur van de jongerenorganisatie van de partij en werd ik ook in Haarlem actief voor de kiesvereniging.

  Ik werk bij de Tweede Kamerfractie als beleidsmedewerker voor Infrastructuur, Milieu, Veiligheid, Wonen en Visserij. Dat betekent dat ik debatten, moties en Kamervragen voorbereid voor een aantal Tweede Kamerleden van de ChristenUnie. Ik doe dit nu bijna 8 jaar en heb daardoor al veel ervaring met het politieke handwerk. Daarvoor was ik parttime webmaster op het partijbureau. Kortom: de ChristenUnie zit aardig in mijn vezels.

  Binnen mijn kerk, Pinkstergemeente Immanuël in de Indische Buurt, ben ik actief als vrijwilliger in het kinderwerk. Ik leid momenteel om de paar weken groep 7/8. Het is super tof om met kinderen die tegen de pubertijd aan zitten na te denken over geloofszaken, maar ook gewoon te dollen.

  Omdat de ChristenUnie een uitgesproken christelijke partij is en op bijbelse uitgangspunten aanspreekbaar is heb ik uit overtuiging gekozen voor de ChristenUnie. Ik vind het mooi om met christenen uit zoveel verschillende kerken samen te werken aan een christelijk geluid in de politiek. Ik voel mij thuis bij de standpunten van de partij: sociaal en duurzaam, maar ook wijzend op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, organisaties en bedrijven. We kunnen en moeten niet alles van de overheid verwachten.

  De ChristenUnie heeft een unieke mix van standpunten die je bij geen enkele andere partij vindt. We zijn niet links en niet rechts, maar christelijk-sociaal. Dit spreekt veel mensen aan, ook mensen die geen christen zijn. Het is een uitdaging om dit te laten zien tijdens de campagne. Ik hoop dat steeds meer gaan denken: “De ChristenUnie is zo gek nog niet, ze hebben een goed verhaal.”

  Tenslotte vind ik politiek gewoon leuk. Ik houd van debatteren en ben van nature kritisch ingesteld. Door mijn werk heb ik geleerd om snel te lezen en dat is handig om in alle papieren stukken die de gemeenteraad over zich heen gestort krijgt die dingen te vinden die beter of anders kunnen en daar scherpe vragen over te stellen. Het uiteindelijke doel is immers dat er goede besluiten worden genomen voor Haarlem. Zo wil ik vanuit de politiek de vrede, het goede voor de stad zoeken (Jeremia 29:7). Het bijbelse woord shalom is veel breder dan alleen vrede. In de nieuwste bijbelvertaling staat “bloei van de stad” en dat vind ik een hele rake typering. Dat is mijn drijfveer!

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... Mensen die methadon krijgen zo snel mogelijk een traject aanbieden om echt van hun verslaving af te komen. We moeten ook langdurig verslaafden niet opgeven! Overlast bestrijden is natuurlijk belangrijk maar het gaat uiteindelijk om mensen.

  Ook zou ik zorgen voor goed onderhoud. De enorme onderhoudsachterstand van wegen, bruggen, kades, scholen en openbaar groen is de afgelopen jaren kleiner geworden maar de achterstand is nog niet weg. Geld hieraan uitgeven is misschien niet zo aansprekend, maar als je het niet doet dan ontstaan er problemen. Dan krijg je te maken met bruggen en kades die op instorten staan en ben je veel meer geld kwijt.

  Verder zou ik onmiddellijk een programma starten waarbij alle uitgaven van de gemeente tegen het licht worden gehouden want bezuinigingen zijn helaas noodzakelijk. We redden het niet met de kaasschaaf. Een fundamentele doordenking wat de gemeente wel en niet blijft doen is nodig. Er moet een stappenplan komen hoe de enorme schuld van Haarlem (zo'n 500 miljoen euro!) de komende jaren kan worden verlaagd, terwijl sociale voorzieningen voor bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten wel in stand blijven. Laten we met een frisse blik naar alles gaan kijken. Verkoop bijvoorbeeld één van de cultuurpodia. Er moet nu nog jaarlijks gemeentesubsidie bij. De economische crisis biedt ook kansen voor een nieuw elan!

 • 2. Teus Vreugdenhil

  Ik ben Teus Vreugdenhil, geboren en getogen in de Amsterdamse buurt. Vanaf 1969 wonend aan de Zuidschalkwijkerweg vlakbij het Spaarne. Ik ben werkzaam bij het Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering (bij het secretariaat van de Ondernemingsraad en de Ombudscommissie).

  Ik zet mij in voor de ChristenUnie om vanuit een christelijke gezindheid vragen en problemen op te lossen, die het leven op deze wereld meebrengt.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... een poging doen Haarlem financieel verder op orde te brengen om medeburgers in een zwakke positie meer hulp te kunnen bieden.

 • 3. Frank Abspoel

  Ik ben Frank Abspoel, 53 jaar en geboren Haarlemmer. Ik ben dit jaar dertig jaar getrouwd met Alma. Zij kon altijd goed leren, maar blijft toch al bijna dertig jaar zitten in groep 1/2 van de basisschool. We hebben een zoon Milan en een dochter Annick. Milan studeert Innovatiemanagement aan de Universiteit van Utrecht en hij heeft verkering met Jedidja. Jedidja studeert Pedagogiek (en PABO) aan de Universiteit van Leiden. Annick studeert Japans aan de universiteit in Leiden en heeft verkering met David, die Elektrotechniek studeert aan de Hogeschool van Utrecht. We zijn ontzettend trots op die vier.

  Ik woon in het Vondelkwartier, in het noordelijkste puntje van de stad, in een jaren-dertig huis. Ik heb het eigenhandig verbouwd met respect voor het karakter van het huis. Dus zijn alle originele elementen behouden gebleven.

  Ik ben sinds 2004 lid van de Baptistengemeente in IJmuiden en sinds 2005 actief binnen de ChristenUnie. Ik maak deel uit van de huidige schaduwfractie en natuurlijk hopen we heel snel uit de schaduw te treden!

  Net als mijn kinderen ben ik student! Toen ik in 2010 zag aankomen dat ik bij een grootschalige reorganisatie bij Joulz (een Eneco bedrijf) mijn vaste baan kwijt zou raken, besloot ik om een oude droom waar te maken en alsnog schoolmeester te worden. Het vak is ten onrechte het oude aanzien verloren - goed onderwijs is de ruggengraat van onze economie! Ik studeer in deeltijd aan de PABO van Inholland in Haarlem en ik hoop dit jaar af te studeren. Ik heb als specialisatieminor Speciaal (Basis) Onderwijs gekozen en ik studeer af bij Heliomare Onderwijs. Zolang ik nog niet bevoegd ben mag ik niet betaald voor de klas staan en dat vind ik terecht. Naast de studie werk ik zoveel mogelijk in het bedrijfsleven, gedetacheerd onder tijdelijke contracten. Ik heb daarvoor gelukkig een goede regeling. Maar ik weet dus wel uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om in deze economisch barre tijden aan het werk te komen. En hoe het voelt om wekelijks enkele sollicitaties te versturen en vaak al snel afgewezen te worden. Ik ben naast de studie en het werk zoveel mogelijk actief voor de kerk en voor bijvoorbeeld Serve the City / Geloven in de stad. Ik wil mijn geloof met hart én handen belijden.

  Ik heb tot aan het ontstaan van de ChristenUnie altijd progressief gestemd. Ik voelde mij niet thuis bij ‘klein rechts’. Ik hecht groot belang aan het ‘Christelijk-sociale’ gezicht van de ChristenUnie. En aan het Bijbels principe dat een lichaam een organisch geheel vormt. Een Christelijk-Sociaal gezicht kan niet zonder Christelijk-Sociale handen en voeten. Voor mij heeft dat alles te maken met wat Jezus ons leerde. Geloven doe je niet alleen in de kerk of achter je eigen voordeur. Ik vind dat we als christen midden in de maatschappij moeten staan, niet om een ander te vertellen wat hij of zij volgens de Bijbel moet doen, maar vooral om het zelf te doen.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... Mijn best doen om boven de partijen te staan en de gekozen volksvertegenwoordiging niet voor de voeten te lopen. Maar ik zou tegelijkertijd mijn best doen om Haarlem een sociale stad te laten zijn met ruimte voor iedereen. Ik zou persoonlijk in overleg treden met de scholen in Haarlem, om voor de toelating tot het Voortgezet Onderwijs het lotingssysteem zo aan te passen dat leerlingen en ouders een eerste, tweede en derde voorkeur kunnen aangeven. Zoals het nu gaat is de keuzevrijheid heel beperkt nadat een kind in de eerste ronde is uitgeloot. Ik zou in gesprek gaan met de samenwerkingsverbanden van scholen, om te bewerkstelligen dat ook ouders van kinderen met speciale behoeften hun eigen keuzes kunnen maken. Ik vrees dat één van de bijwerkingen van de Wet op het Passend Onderwijs is, dat ouders en kinderen weinig te kiezen hebben. Ik zou in gesprek gaan met sociaal-maatschappelijke organisaties in Haarlem en ik zou inactieve Haarlemmers willen motiveren om aan de slag te gaan. Als er geen betaald werk voorhanden is, zijn er mogelijkheden in vrijwilligerswerk. Werk dat een publiek belang dient en dat voor hen zelf ook nuttig is. Dus geen werk dat gewoon betaald hoort te worden en niet onder dwang. Mensen moeten werk kunnen doen dat bij hen past en dat ze verrijkt. En ik zou mijn best doen om goede en verantwoordelijke mensen aan te stellen, die op een transparante manier op het huishoudboekje van de gemeente passen.

 • 4. Rosa Barth-van den Boom

  Mijn naam is Rosa Barth – van den Boom (1991) en ik woon samen met mijn man Arjo Barth en ons dochtertje Jasmijn in het Rozenprieel. Ik ben geboren in de Transvaalbuurt en groeide op in de Vogelenbuurt. Sinds 2014 wonen we in het Rozenprieel. Mijn schooltijd bracht ik door op de Koningin Emmaschool en het Mendelcollege. Daarna studeerde ik Onderwijskundige Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht, waar ik afstudeerde op intergenerationeel leren.

  Sinds 2014 ben ik actief voor de ChristenUnie en vertegenwoordig ik onze fractie in de raadscommissie Samenleving. Als pas afgestudeerde ben ik bezig mijn eigen bedrijf “De Generatieverbinder” aan het opbouwen. In de nabije toekomst zou ik dolgraag promotieonderzoek willen doen binnen het thema generatieleren. Verder besteed ik ontzettend veel liefde en tijd aan mijn gezin. In november 2017 verwachten we ons tweede kindje.

  Binnen het kerkennetwerk in Haarlem ben ik samen met mijn man projectleider in het opstarten van een nieuwe community in het Rozenprieel, Sonroos. Samen met de kerken en de buurt doen we activiteiten om de sociale cohesie in de buurt te vergroten en om eenzaamheid te bestrijden.

  De ChristenUnie is een partij die actief opkomt voor het leven en sociale samenhang creëert in de maatschappij. Vooral de speerpunten ‘waardig ouder worden’, ‘sterke gezinnen’ en ‘zorg voor de schepping’ vind ik fantastisch. Ik geloof in een maatschappij waarin iedere generatie gewaardeerd wordt en meedoet. Ik geloof in het ondersteunen van gezinnen, omdat daar de maatschappij van morgen wordt gebouwd. Kinderen hebben stabiliteit en stevige relaties met volwassenen nodig om de toekomst het hoofd te bieden. Ik geloof in goede zorg voor het milieu, omdat we haar vitaliteit nodig hebben om zelf te bestaan.

  Bij de ChristenUnie vind ik een prachtige mix van standpunten waar veel mensen zich in kunnen vinden. De ChristenUnie is in staat mensen te verbinden die niet over ieder onderwerp hetzelfde denken. Dát is de kracht van de ChristenUnie!

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... Bouwen aan saamhorigheid in de gemeenteraad. Het blijkt een uitdaging te zijn om constructief de dialoog aan te gaan en om sámen te zoeken naar het beste voor de stad. Hier valt veel winst te behalen.

  Groen creëren in de stad. Haarlem is een van de meest versteende steden in de Randstad. Laat Haarlem een plek zijn waar groot en klein ravotten in de natuur, waar groene school- en speelpleinen zijn en waar we genieten van een schone groene omgeving.

  Zorgen voor een betere toegankelijkheid in het sociaal domein. Er zijn veel potjes waar minima een beroep op kunnen doen, alleen ziet men door de bomen het bos niet meer. Het zou goed zijn om regels te versoepelen en om de weg tot voorzieningen te vergemakkelijken. Laten we die paarse krokodil goed aanpakken!

 • 5. Erwin Meijboom

  Ik ben Erwin Meijboom en woon sinds lange tijd in Haarlem. Ik hou van de drukte in de stad, maar ook van de mooie omgeving rond Haarlem, met de duinen en de zee. Ik ga ervoor de leefbaarheid te verbeteren en om mensen te stimuleren duurzaam om te gaan met alles wat we gekregen hebben.

  Ik werk als manager in de watersector en help als adviseur bedrijven op te zetten met een groen idee en bedrijven te verduurzamen.

  Ik heb gekozen voor de ChristenUnie omdat de ChristenUnie komt op voor de kwetsbaren in de samenleving, en spreekt degenen aan die dat wel kunnen, verantwoordelijkheid te nemen om bij te dragen aan de samenleving. Een nuchtere, eerlijke partij met principes.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... Duurzame initiatieven stimuleren, zoals collectieve energievoorziening met zonnepanelen, samen de buurt schoonhouden of het groen onderhouden, deeleconomie zoals autodelen, spullen, huizen etc. delen en laadpalen voor elektrische auto's.

 • 6. Eelco Fortuijn

  Ik ben Eelco, getrouwd en vader van een zoon en een dochter. Sinds kort wonen wij in Haarlem. Ik ben geboren in 1970 en studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. Ik liep stage in Ethiopië en kreeg steeds meer interesse in eerlijke handel en mondiale duurzaamheid. Ik besloot om voor één doel te gaan: alle producten in de Nederlandse winkelstraat eerlijk en duurzaam, zodat het niet ten koste gaat van mens en milieu. Mijn levensmotto is: doe een ander wat je wilt dat jou geschiedt. Als ik in een noodsituatie zou zitten, dan zou ik het heerlijk vinden als een ander mij in staat zou stellen om mijzelf te redden. Het belangrijkste is voor mij dat ik mensen kansen wil bieden, door een eigen inkomen te genereren.

  Ik ben directeur van Fairfood, een lobby-organisatie die ik in 2002 oprichtte. Fairfood richt zich op duurzame en eerlijke voedsel-ketens, zoals het loon van de ananasplukkers uit de Filippijnen en het inkomen van de vanille-boeren uit Madagaskar.

  Veel mondiale en lokale thema's op gebied van duurzaamheid en eerlijke handel hangen met elkaar samen. Als wij hier minder CO2 uitstoten, warmt de aarde minder op en krijgen arme gebieden minder te maken met droogte en daardoor honger. Als consumenten hier een eerlijke prijs willen betalen, hebben boeren een beter leven. Dit soort thema's zijn voor mij cruciaal en hangen samen met een Bijbelse visie op omgaan met elkaar en met de schepping.

  We moeten de komende jaren een antwoord zien te vinden op de vraag wie er verantwoordelijk is voor het publieke domein. Op dit moment wijzen overheid, bedrijfsleven en consument steeds weer naar de ander. In mijn ogen is de overheid als marktmeester verantwoordelijk voor het bewaken van de spelregels. Bijvoorbeeld spelregels die zorgen dat de vervuiler betaalt, dat is een heel begrijpelijk concept. Duurzaamheid is weliswaar een issue in het publieke domein, waar overheid en burgers de dienst uitmaken, maar ik zie toch ook een belangrijke rol weggelegd voor consumenten en bedrijven, die in het private domein opereren, omdat daar de ethiek geldt: maak geen misbruik van een falende overheid. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld veel actiever hun duurzaamheid en eerlijke handel in hun marketing betrekken.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... Van Haarlem niet alleen de beste, maar ook de duurzaamste winkelstad van Nederland willen maken.

 • 7. Fred Drenth

  Mijn naam is Fred Drenth, ik ben 66 jaar, gehuwd met Gerda Bosman. We hebben samen vier kinderen gekregen die allemaal getrouwd zijn. Drie van de vier wonen en werken in Nederland. De jongste woont met zijn vrouw in Curaçao. We hebben in totaal 9 kleinkinderen en 5 pleegkleinkinderen. We zijn lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Haarlem en zijn ook actief in Het Open Huis in Schalkwijk.

  Ik ben ambteloos burger na een loopbaan van ruim veertig jaar bij de provincie Noord-Holland. Ik zit in diverse besturen waaronder een stichting die hulp verleent aan de allerarmsten in Roemenië. De ChristenUnie is naar mijn oordeel één van de weinige christelijke partijen die daadwerkelijk het christenzijn uitdraagt.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... willen bereiken dat voedselbanken niet meer nodig zijn omdat iedereen voldoende geld heeft om de noodzakelijkste dingen aan te schaffen.

 • 8. Jaco van Buren

  Ik ben Jaco van Buren. Ik ben getrouwd, en ik heb drie kinderen in de leeftijd tussen 9 en 2 jaar. Na 14 jaar in het Garenkokerskwartier gewoond te hebben, zijn we pas verhuisd naar iets meer Haarlem-Noord. Ik ben destijds in Haarlem terecht gekomen voor een studie aan de HTS, en al gauw was zo verknocht aan Haarlem dat ik er niet meer ben weggegaan. Een prachtige stad, aan de rand van de duinen!

  Ik werk vier dagen in de week als DMS consultant bij Ricoh. Dat doe ik met veel plezier, en dat werk brengt mij over de vloer bij veel verschillende soorten klanten: van ziekenhuizen tot overheden, dienstverlenende sector tot industrie. Interessant om zo overal wat op te pikken!

  Daarnaast vraagt een gezin met drie jonge kinderen de nodige tijd en aandacht. Ook ben ik lid van de kerkenraad in mijn gemeente. En het nieuwe huis is nog lang niet af...

  Daarnaast vindt ik het belangrijk om iets met mijn geloof te doen. Daarom ben ik een flink aantal jaren betrokken geweest bij de organisatie van Sonrise in onze gemeente, en heb ik voor deze verkiezingen deel uitgemaakt van de selectiecommissie van de ChristenUnie Haarlem en omgeving.

  Ik wil graag vanuit mijn geloof praktisch bezig zijn op diverse manieren. Dat houd voor mij ook in dat ik lid ben van de ChristenUnie, omdat dit een voluit christelijke partij is, die staat voor haar principes, en er ook toe doet. Juist ook in onze buitenkerkelijke stad is de lokale politiek een mooie manier om het geloof relevant en zichtbaar te maken.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... Hahaha, die ambitie heb ik helemaal niet! Maar stel dat: dan zou ik graag aanspreekbaar en toegankelijk willen zijn, betrokken bij de mensen in de stad. Iemand die verbinding legt tussen verschillende bevolkingsgroepen in Haarlem. Die opkomt voor hen die dat nodig hebben.

 • 9. Anna Klerk-Rebel

  Ik ben Anna Klerk (20 jaar). Sinds anderhalf jaar woon in samen met mijn man Daniël in Haarlem. We zijn hier komen wonen omdat we hier een huis vonden, maar nu we hier wonen willen we hier niet meer weg. We wonen in Parkwijk, een wijk in Haarlem-Oost die vanaf 2014 helemaal vernieuwd zal worden. Dat betekent dat we ons huis binnenkort moeten verlaten en op zoek zijn naar iets nieuws, in Haarlem natuurlijk. Ik heb bijna mijn hele jeugd doorgebracht in de Haarlemmermeer. Door het lidmaatschap van ons gezin bij de Petrakerk in Heemstede en diens betrokkenheid bij de organisatie Geloven in de Stad, kom ik al vanaf mijn tienerjaren regelmatig in Haarlem. Nu ik zelf in Haarlem woon ga ik met veel plezier naar de Wilhelminakerk in het centrum van Haarlem.

  De komende jaren ben ik nog aan het studeren. Ik hoop dit jaar mijn bachelor theologie af te ronden en door te gaan met een master binnen de theologie. Naast mijn studie ben ik dit jaar ook druk met een lerarenopleiding om godsdienstdocent te worden in het middelbaar onderwijs. In de weinige vrije tijd die dan overblijft, vind ik het heerlijk om te sporten en me in te zetten voor mijn naaste: zo leid ik SuperWoman, een club voor tienermeiden van 12-15 jaar. Daar komen thema’s als zelfbeeld, sociale relaties, talentontwikkeling en seksualiteit aan bod. De methodiek komt van de jongerenwelzijnsorganisatie Youth for Christ.

  Ik vind het belangrijk om op alle vlakken van mijn leven aan mijn christelijke identiteit vast te houden, zo ook in de politiek. Dat de ChristenUnie de bijbel als uitgangspunt neemt en in praktijk wil brengen in het besturen van ons land spreekt mij enorm aan.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... een manier willen zoeken om door de bezuinigingen heen genoeg hulp te blijven bieden aan de mensen die dat nodig hebben. Daarbij vind ik het belangrijk om mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar. Ik ben blij dat ik met mijn weinige ervaring deze enorme verantwoordelijkheid niet hoef te dragen, en daarom wens ik de huidige en toekomstige burgemeester(s) veel zegen en wijsheid toe!

 • 10. Peter van der Beek

  Mijn naam is Peter van der Beek 60 jaar oud en geboren en getogen Haarlemmer. Sinds 1978 gehuwd met Erna van der Beek- Salomé. Ik ben opgegroeid in de oude Amsterdamse buurt, waar ik een leuke tijd heb doorgebracht. Echt zo’n gezellige arbeiderswijk waar de meeste mensen elkaar kenden. En kerkelijk grootgebracht in de gereformeerde kerk (de toenmalige zuid oosterkerk). Ik ben sinds 1982 lid van de kerk van de Nazarener en ben daar actief in verschillende taken. De geschiedenis van Haarlem heeft mijn grote interesse en ook de geschiedenis van Israël en het jodendom waar tenslotte de wortels van het christendom liggen.

  Ik ben hovenier. Ik heb daarnaast 12,5 jaar in de wijkraad Boerhaavewijk gezeten en daar ook een periode secretaris geweest. Ook ben ik bestuurslid van het “Kruispunt” en van een overkoepelende huurdersorganisatie (Bewonerskern Pré Wonen Zuid-Kennemerland). Ik ben ook al vele jaren actief binnen het CNV.

  Ik was voorheen lid van het CDA, maar ben daar weggegaan uit onvrede met de koers van de landelijke partij. Ik heb daar in het plaatselijk bestuur gezeten en heb ook een periode de fractievergaderingen bijgewoond omdat ik eens gevraagd was om schaduw raadslid te worden, maar dat is er niet van gekomen. Ik ben lid geworden omdat de ChristenUnie een duidelijk Christelijk geluid laat horen en dat in de praktijk wil laten zien. En omdat er een grote betrokkenheid is met de mens en maatschappij. Ook neemt de staat Israël een belangrijke plaats in binnen de ChristenUnie.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... Veel aandacht hebben voor een veilige en schone wijk, ook in de buitenwijken, want daar mankeert het nu wel eens aan. Ook moeten we zorgen dat het onderhoud van de stad op peil blijft en dat de stad voldoende aandacht schenkt aan het groen in de stad. Tevens zou ik mijn best doen meer toeristen naar de stad te krijgen. Misschien moeten we eens onderzoeken of verlaging van de toeristenbelasting hierbij kan helpen. We moeten het ook aantrekkelijker maken voor bezoekers hier meer dan een dag te blijven. We moeten Haarlem meer promoten bijvoorbeeld door nog meer samen te werken met Amsterdam. Ik zou mij tenslotte inzetten voor de geweldige musea die we hier hebben. Zij zullen vrijwel zeker ook moeten bezuinigen, maar we moeten voorkomen dat musea het hierdoor niet meer redden.

 • 11. Els Booms-van der Meer

  Mijn naam is Els Booms – van der Meer. Ik ben getrouwd met Ronald Booms en moeder van 2 dochters.

  Ik werk als manager bij het Leger des Heils Noord Holland. Ik ben verantwoordelijk voor de gezinscoaches en maatschappelijk werkers. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de opvang van jongeren (16-24 jr) in Alkmaar en Den Helder en ben ik verantwoordelijk voor een aantal buurtsteunpunten.

  Als Leger des Heils zetten wij ons vooral in voor mensen in nood, de onderkant van de samenleving en voor diegenen waar geen hulp voor is. Ons doel is om ieder mens te ondersteunen zodat zij hun leven op orde kunnen krijgen en tot ontplooiing kunnen komen.

  Ik ben lid van Pinkstergemeente Immanuel in de Medanstraat, Haarlem Noord. Mijn aandachtsgebied in de oudstenraad is evangelisatie en missionaire activiteiten.

  Ik ben lid van de ChristenUnie omdat de ChristenUnie een partij is in Jezus gelooft en die de Bijbel hanteert als het handboek voor het leven. Als christen doe ik hetzelfde. Ik vind het belangrijk om mij te laten leiden door de wil van God en te leven vanuit Zijn kracht. Hij vult mij met liefde om anderen te kunnen dienen.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... op een innovatieve manier ervoor zorgen dat er met minder geld (onvermijdelijk) toch voldoende zorg voor de burgers gegeven blijft worden. Aangezien er een verschuiving plaats gaat vinden van intramurale voorzieningen (bejaardenhuizen, verzorgingshuizen, psychiatrische opvang, enz) naar het langer thuis blijven wonen is het belangrijk dat er voldoende voorzieningen zijn om dit mogelijk te maken. Er zal meer dagopvang moeten komen, meer gespecialiseerd vervoer en meer ambulante (thuis) begeleiding.

 • 12. Daniël van Beek

  Ik ben Daniël van Beek, 29 jaar oud en getrouwd met Suzanne. We wonen sinds drie jaar in Haarlem (Schalkwijk), een mooie multiculturele wijk, waar we veel leuke contacten met buren hebben. Ook Haarlem zelf bevalt ons erg goed!

  Ik werk voor twee kerken, de Wilhelminakerk in Haarlem en de Petrakerk in Heemstede. Voor beide kerken werk ik als missionair werker en doe ik mijn best om de mensen uit de kerk te helpen om gericht te zijn op hun omgeving die niet naar de kerk gaat. In onze eigen wijk (voor mij niet mijn werk, maar mijn leven) doen we dat bijvoorbeeld door buurtmaaltijden te hebben, contacten te leggen, mensen te helpen die hulp nodig hebben en momenteel een Bijbelstudie, met iemand die op zoek is naar God. Daarnaast doe ik in de Petrakerk nog jongerenwerk: activiteiten, toerusting en contact met jongeren.

  Naast mijn werk probeer ik, samen met Suzanne, tijd vrij te houden voor buren, familie en vrienden. Ik ben een 'sociaal dier' en van al die contacten geniet ik enorm! Daarnaast pak ik ook graag mijn rust en wandel ik graag hier in de omgeving, kijk ik een film of sport ik. Oké, die laatste activiteit is meer een voornemen, dan dat het er echt van komt...

  Waarom ik gekozen heb voor de ChristenUnie? Daar kan ik niet zo heel veel aan doen. Welke stemwijzer ik ook maar invul, ChristenUnie staat altijd bovenaan. Ik kan me erg goed vinden in de standpunten. De ChristenUnie is gericht op samen leven op een manier die ruimte geeft aan mensen, maar die ook ruimte geeft aan zorg voor elkaar en de wereld waar we leven. Het is een partij die gericht is op een sociale en duurzame samenleving. Daar herken ik mezelf in.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... Dat is best een lastige vraag. Ik zou het waarschijnlijk niet zo goed doen als de huidige burgemeester of mensen die deze functie als ambitie hebben. Maar als ik burgemeester zou zijn, dan zou ik focussen op het wij-gevoel. Haarlem is een stad die we samen bouwen. Met polarisatie bouw je niet zoveel. Natuurlijk sta je wel eens tegenover elkaar, maar je hebt als samenleving een gemeenschappelijk doel. Vanuit die houding zou ik werken aan verbinding, samenwerking waar het kan en een luisterhouding naar elkaar, waarbij niet alleen grote partijen en de top van organisaties gehoord worden, maar ook mensen uit de praktijk.

 • 13. Bart Steenbergen

  Mijn naam is Bart Steenbergen. Ik ben 41 jaar geleden geboren. Ik woon met mijn lieftallige echtgenote en drie dochters (van 5, 7 en 10 jaar) aan de Middenweg (Haarlem-Noord, randje Bomenbuurt). In 2005 zijn we vanuit Amsterdam naar Haarlem verhuisd (en dachten – hoe naïef – de enigen te zijn). Inmiddels voelen we ons helemaal thuis in Haarlem en genieten we volop van de duinen, het strand en de zee.

  Ik ben werkzaam bij de Sociale Verzekeringsbank in Amstelveen op de afdeling Informatiemanagement als Adviseur Organisatie en Informatie. Dit houdt in dat ik met mijn collega’s ervoor zorg dat alle wijzigingen die vanuit Den Haag worden bedacht voor de sociale zekerheid (bijvoorbeeld de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd) ook praktisch kunnen worden uitgevoerd met hulp van processen en systemen.

  De ChristenUnie is mijn partij omdat ik geloof in Nederland én Haarlem. Vanuit mijn geloof wil ik graag meewerken aan een samenleving waarin mensen oog hebben voor elkaar, de zwakke niet in de verdrukking komt en niemand buiten de boot valt. Het hoofd in de hemel, de voeten in de klei en de handen uit de mouwen. Ik vind het stoer hoe de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie constructief meewerkt aan het sluiten van akkoorden met de regering.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... degene die het plan heeft bedacht van het plaatsen van bloembakken in de Amsterdamsevaart, de bakken persoonlijk laten verwijderen. Verder zou ik zorgen voor een échte ringweg rond de stad (of is dat misschien mijn Amsterdam-verleden…). De Waarderbrug wordt gelukkig alweer tweerichtingsverkeer, maar ik zou in ieder geval werk maken van het verbeteren van de bereikbaarheid en ‘doorkruisbaarheid’ van de stad.

 • 14. Nathalie van Leeuwen-Bockhoudt

  Ik ben Nathalie Bockhoudt, 42 jaar en getrouwd met Lex. We hebben samen 3 kinderen, Ana, Lucia en Miguel. Ik woon mij hele leven al in Haarlem, en ben dus een echte Haarlemse mug. Ik ben geboren in Schalkwijk, en heb daar 19 jaar gewoond, daarna ben ik op kamers gaan wonen in de nieuwe wijk tegen het Spaarne aan, achter de eerste grasdakwoningen van Haarlem. Daarna hebben we 8 jaar in het centrum gewoond en nu wonen we al weer 10 jaar in Haarlem Noord in een heel mooi authentiek huis aan de Rijksstraatweg. Een mooie buurt, het oude Schoten, wat aanvoelt als een gezellig dorp. Dus vele delen van Haarlem heb ik wel gezien.

  Ik werk al 20 jaar in het vastgoed en heb daarbij de vele facetten van het vastgoed bekeken, vanuit de makelaar, vanuit de eigenaar, vanuit de adviseur etc. Ik werk nu fulltime bij een ontwikkelaar belegger en ben verantwoordelijk voor de technische uitwerking en realisatie van projecten die wij in eigen beheer uitvoeren. Wij realiseren nu 3 hotels in Amsterdam. Daarnaast ben ik nog juf bij de kinderen van de Coolkids, tijdens de kerkdiensten en ben ik bestuurslid bij GIDS, een beweging die het evangelie in Haarlem en omgeving weer wil laten klinken.

  De ChristenUnie is een partij die nog staat voor de normen en waarden die ik onmisbaar vind voor een goed functionerende maatschappij. Normen en waarden die ervoor zorgen dat we omkijken naar onze naasten en dit niet uit eigen belang doen, maar vanuit een groter plan, namelijk Gods plan.

  Regels kan je overal voor gebruiken, maar als de mensen weer willen handelen vanuit de juiste normen en waarden, zijn regels vaak niet meer nodig. Is een utopie, maar ik vind wel dat dit belangrijk is om na te streven. Voor mij is de ChristenUnie de enige partij die zich nog duidelijk onderscheid in de politiek.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... De stad financieel gezond maken, De mensen meer betrekken bij elkaar, opdat er meer begrip bestaat voor elkaars overtuigingen. Meer zorg voor diegenen die alleen zijn en hulp nodig hebben.

 • 15. Hester Zoutman

  Ik ben Hester Zoutman, geboren en getogen in Haarlem, een echte “Haarlemse mug”. Ik ken diverse buurten van Haarlem, zoals de Boerhaavewijk, Frans Hals buurt, Zijlweg buurt en Leidsebuurt omdat ik er op enig moment van mijn leven gewoond heb; altijd met veel plezier.

  Samen met mijn man en dochter woon ik nu in de Leidsebuurt. Wij houden van verse groenten en fruit en verbouwen daarom op het dak van huis, op de schuur, op het dak van de uitbouwkeuken veel groente. In de tuin hebben we een aantal fruitbomen.

  Ik ben graag druk bezig en raak daarom altijd betrokken bij nieuwe initiatieven en acties op allerlei gebied; nu dus bij de ChristenUnie.

  Ik ben Operations Manager bij de European Evangelical Alliance (EEA). Ik regel veel praktische zaken rondom conferenties en administratie en ben betrokken bij de communicatie en fondsenwerving. Ik werk samen met collega’s in heel Europa.

  In mijn “vrije” tijd draag ik de verantwoording voor de organisatie en uitvoering van het Jongerenprogramma van pinksterconferentie Opwekking, het grootste christelijke meerdaagse evenement van Nederland. Ik doe dit met veel passie en betrokkenheid; voor mij is het zo mooi om mensenlevens (met name die van jongeren) te zien veranderen in positieve zin. Ik ben spreker op conferenties, jeugdweekenden en in kerken. Ik sta daarbij altijd versteld over hoe God woorden gebruikt om zijn boodschap over te brengen.

  Als ik nog tijd over heb werk ik graag mee aan kleine projecten in Haarlem of in Nederland.

  De ChristenUnie geeft een positief christelijk geluid en laat zien wat de normen en waarden zijn die passen bij elk mensenleven. De samenleving verlegt steeds weer de grenzen van wat kan, moet kunnen; hierbij vooral gericht op individuele belangen en verlangens. Hierdoor zie ik steeds meer mensen in de knoop raken omdat ze norm die aan hen gesteld wordt niet kunnen halen en zo steeds dieper in de problemen raken.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... Investeren in maatschappelijk projecten. Ik vind het belangrijk om verspilling (van geld en goederen) tegen te gaan, mensen te leren hoe ze kunnen besparen door slim inkopen, ruilhandel en gebruik te maken van elkaars talenten. Bijvoorbeeld als buren elkaar te helpen met klussen, koken, banden plakken of iets dergelijks.

 • 16. Wouter Scholten

  Mijn naam is Wouter Scholten, ik ben gehuwd heb 3 kinderen. 57 jaar geleden ben ik geboren in Haarlem Noord, later verhuisd naar Haarlem West, daarna lang gewoond in Schalkwijk. Nu woon ik in de Zuiderpolder.

  In het dagelijks leven ben ik directeur van twee basisscholen in Haarlem Schalkwijk. De tijd buiten mijn werk besteed ik aan mijn gezin, de kerk en sporten.

 • 17. Marjet Lutgerink

  Ik ben Marjet Lutgerink-Invernizzi, 54 jaar, al 32 jaar gelukkig getrouwd met Ben, ook 54, hij is bedrijfsarts. Wij hebben vier geweldige kinderen: twee dochters en twee zoons en bovendien nog twee leuke schoonzoons, want onze dochters zijn allebei getrouwd. Onze zoons wonen nog thuis. Onze oudste dochter en haar man hebben een dochtertje, zij is nu ruim een half jaar, dus mijn man en ik zijn sinds kort ook een hele trotse opa en oma.

  Ik heb geen betaalde baan, maar ben actief betrokken in onze kerk: Shelter – Haarlem. Ik heb tien jaar een vrouwengroep geleid, nu leid ik een gebedsteam en ik ben mentor voor een aantal mensen. Verder heb ik meerdere boeken geredigeerd. Mijn man Ben en ik maken al jaren liedjes, vroeger voor volwassenen en nu vooral voor kinderen en we hebben als gezin ook een band waarmee we in het kinderwerk muzikale ondersteuning geven. In 2012 hebben we zelf een CD opgenomen met kinderliedjes. En sinds dit jaar pas ik een dag per week op op onze kleindochter.

  Ik ben al lid van de ChristenUnie vanaf 2002. Eerst meer op de achtergrond, maar sinds ik een aantal jaren secretaris ben geweest van de kiesvereniging Haarlem ben ik wat meer actief betrokken geraakt bij de partij.

  Ik vind het enorm belangrijk dat christenen vertegenwoordigd zijn op plekken in de maatschappij, zodat ze een positieve invloed uit kunnen oefenen. Ik zie mijn eigen bijdrage daarin vooral op het gebied van het coachen van anderen, zodat zij hun kwaliteiten ontdekken en die in kunnen zetten en zelf ook sterker in het leven komen te staan. Voor mij is de ChristenUnie de enige partij waar ik volledig achter kan staan en waar ik trots op ben, omdat men zich altijd constructief opstelt.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... Dat laat ik graag aan anderen over, maar ik zou zelf in ieder geval veel waarde hechten aan integriteit en opstaan tegen onrechtvaardigheid.

 • 18. Dick van Heun

  Ik ben Dick van Heun, 80 jaar en al 7 jaar na het overlijden van mijn vrouw alleen verder gaande. Ik geniet nog steeds een goede gezondheid en mag nog veel activiteiten ondernemen. Ik ben jarenlang boekhouder geweest en sedert 1979 lid van de voorganger van de ChristenUnie (RPF). Van 1980 tot 2003 heb ik in het bestuur van de RPF gezeten en actief meegewerkt. Nadat mijn vrouw al enkele jaren ziek was en ik dus mantelzorger ben ik gestopt hiermee. En nu kan ik nog heel enthousiast meedoen binnen de ChristenUnie.

  In de tijd van de ziekte van mijn vrouw die een zeer progressieve vorm van reumatoïde artritis had, heb ik in 2002 het initiatief genomen een platform belangenbehartiging mantelzorgers op te zetten. Hierbij ben ik van vele kanten geholpen en nog altijd ben ik voor dit platform en dus voor de mantelzorgers het aanspreekpunt in de regio, en fungeer ik als voorzitter-initiatiefnemer.

  Daarnaast heb ik fiscale en financiële kennis. Dit gebruik ik graag in de praktijk, en wel speciaal voor mantelzorgers. Er wordt nog weleens een beroep op mij gedaan om te ondersteunen bij administratie.

  Ik zit in een aantal commissies/werkgroepen speciaal voor mantelzorgers, en ben nog lid van een WMO-raad in de omgeving.

  In mijn kerk doe ik ook nog een aantal activiteiten. Zo ben ik penningmeester voor het Sonrise -kernteam en doe ik de controle van de financiën.

  Om vanuit het christelijk geloof in de praktijk bezig te zijn zet ik mij in voor de ChristenUnie. Ik hoop dat wij een raadzetel mogen gaan bezetten, zodat ook ons geluid kan worden gehoord.

  Als burgemeester van Haarlem zou ik.... Met mijn boekhoudkundige ervaring achter de schermen willen kijken wat er wel en niet goed gaat en zo nodig corrigeren en aanvullen en goed zorgen voor alle inwoners zorgen en wel speciaal voor de kwetsbare inwoners, maar ook voor de mantelzorgers. Velen zijn overbelast zonder dat de omgeving het weet, en zullen het met de nieuwe regels wellicht financieel heel moeilijk krijgen.