Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Uitnodiging ledenvergadering maandag 23 april 2018

Beste leden en vrienden,

U bent van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem op maandagavond 23 april 2018. Wij hopen dat u met velen zult komen. Hieronder vindt u de agenda.

Locatie: Protestantse gemeente Immanuelkerk, Van Egmondstraat 5 in Haarlem Noord.

Aanvang 20.00 uur (zaal open: 19:45 uur)

Agenda

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag 29 januari 2018 (wordt later deze week gepubliceerd in de agenda op de website)
 4. Financieel jaarverslag vereniging (ter goedkeuring) en fractie (ter kennisgeving)
 5. Secretarieel jaarverslag vereniging (ter goedkeuring) en fractie en fractiestichting (ter kennisgeving)
 6. Verkiezing bestuur (o.v.b.)
 7. Afscheid Klaas-Jan Knol van bestuur
 8. Evaluatie campagne en plannen komende 4 jaar
 9. Nieuws uit de gemeenteraad
 10. Ledenwerving
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Verder zal de ChristenUnie weer aanwezig zijn bij de gezamenlijke kerkdienst van Geloven in de Stad op zondag 22 april aanstaande. Wij zoeken nog mensen die mee willen helpen bij de promotiestand voor het werven van nieuwe leden. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@haarlem.christenunie.nl

Met vriendelijke groet,

Peter van der Beek
Secretaris ChristenUnie Haarlem

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem april 2018

 • Dank voor de mooie verkiezingsuitslag voor de ChristenUnie in Haarlem en voor de mooie uitslag elders in de provincie waardoor de ChristenUnie voor het eerst vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van onder meer Amsterdam en Hoorn.
 • Bid voor de partijen die nu gaan onderhandelen voor het vormen van een coalitie. Er liggen grote opgaven voor woningbouw, bereikbaarheid, onderwijs en de zorg. Het gaat weliswaar beter met de economie maar de lijst met wensen van alle partijen is veel groter dan het budget en de schuld van de stad is weliswaar omlaag gegaan maar nog steeds hoog. Bid dat de goede keuzes worden gemaakt.
 • Bid voor de nieuwe fractie van de ChristenUnie. Er zullen de komende weken een aantal nieuwe schaduwraadsleden worden geinstalleerd en worden ingewerkt. Bid voor zegen op hun werk.

 

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts