Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Uitnodiging ledenvergadering 6 februari

Beste leden en vrienden,

U bent van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem op maandagavond 6 februari 2017. Wij hopen u allen te mogen ontmoeten! Inloop vanaf 19.30 uur en aanvang 20.00 uur. Locatie: Kerk van de Nazarener op de hoek van de Westelijke Randweg en de Zijlweg te Haarlem.

Hieronder vindt u de agenda van de ledenvergadering met links naar de vergaderstukken. Deze stukken liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage bij de secretaris thuis (Roordastraat 116, telefoon: 023-5338653 of 06-53783531).

Met hartelijke groet,

Fred Drenth
Voorzitter ChristenUnie Haarlem

Hulpkrachten gezocht a.s. vrijdag en zaterdag

Vrijdag 27 en zaterdag 28 januari worden de campagne materialen voor de Tweede Kamerverkiezingen in onze regio verspreid onder de verschillende afdelingen. Onze afdeling is dit keer hiervoor verantwoordelijk. Hiervoor is er een inloop in het Open Huis in Schalkwijk voor de campagneleiders van de afdelingen.

Wij zoeken met name voor de zaterdag nog vrijwilligers die de pakketten willen uitdelen. Bent u een paar uur beschikbaar tussen 10 en 17 uur meld u dan aan bij onze voorzitter Fred Drenth via: f_drenth@kpnplanet.nl

Agenda Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem 6 februari 2017

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen.
 3. Verslag van de ledenvergadering van 21 november 2016.
 4. Goedkeuren van het financieel verslag 2016 van de vereniging en ter kennisneming het financieel verslag 2016 van de fractiestichting.
 5. Rapportage van de kascontrolecommissie en eventueel verlenen van décharge van de penningmeester over het gevoerde financiële beleid in 2016.
 6. Besluit van het bestuur om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem in maart 2018. Dit besluit impliceert dat we als ChristenUnie Haarlem niet deelnemen aan de verkiezingen in Bloemendaal, Zandvooort, Heemstede, Bennebroek en Haarlemmerliede & Spaarnwoude.
 7. Voorstel van het bestuur inzake de bemensing van de selectiecommissie kandidaatleden gemeenteraad Haarlem.
 8. Voorstel van het bestuur inzake de bemensing van de verkiezingsprogrammacommissie gemeenteraadsverkiezingen 2018.
 9. Korte brainstorm o.l.v. Frank Visser omtrent gewenste onderwerpen voor het verkiezingsprogramma 2018-2021.
 10. Rondvraag.
 11. Nieuwe vergaderdatum blijft 27 maart 2017.
 12. Sluiting.
 13. Samenzijn met een hapje en een drankje.

Agenda

23 januari Spreekuur fractie
3 februari Stadsgebed Haarlem
6 februari Algemene Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem
13 februari Spreekuur fractie
15 februari Cursus Welkom bij de ChristenUnie in Heerhugowaard

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts