Bezuinigingen

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Bezuinigingen

  • De vaste schuld van Haarlem is de afgelopen jaren gedaald maar was in 2017 nog steeds zo’n 485 miljoen euro. Dat is € 3.743 per inwoner. De schuld is een groot risico voor Haarlem als de rente stijgt. Gezien deze financiële positie van Haarlem ontkomt de gemeente er niet aan om minder uit te geven danwel de inkomsten te verhogen. Een verlaging van de schuld betekent ook dat er meer ruimte komt voor de goede zaken die wij willen voor Haarlem. Dat is rentmeesterschap.Die posten die rechtstreeks te maken hebben met de nood van individuele burgers moeten bij bezuinigingen buiten schot blijven.
  • Bij kerntaken van de overheid, zoals zorg en veiligheid, is terughoudendheid bij bezuinigingen op zijn plaats. We bezuinigen niet op onderhoud: achterstand in onderhoud is een schuld voor de toekomst.
  • Haarlem heeft tientallen miljoenen geïnvesteerd in de cultuurpodia. Toch moeten er elk jaar miljoenen euro’s bij om ze draaiende te houden. Onderzoek hoe bij cultuurpodia de structurele lasten voor de Gemeente verlaagd kunnen worden.
  • Bij alle projecten moet kritisch bekeken worden of zij kunnen worden versoberd.
  • De gemeente blijft werken aan het verbeteren van de efficiëntie van de eigen organisatie.
  • Verminder inhuur van externe adviesbureaus en projectmanagers. Zet in op behoud van kennis binnen de gemeente.
  • Doorgaan met de verkoop van niet-strategische gebouwen. Dit gebeurt in principe aan de hoogste bieder.
  • Beperk subsidies van organisaties en activiteiten die ook privaat kunnen worden bekostigd.