Dak- en thuislozen

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Dak- en thuislozen

  • Voorkomen van dakloosheid is altijd beter. Samen met hulpverleningsorganisaties en woningcorporaties zet de gemeente in op het tegengaan van huisuitzetting. Waar mogelijk worden nieuwe daklozen gelijk in een woonsituatie gezet (Housing First) om ze van daaruit verder te helpen.
  • Plaats economisch daklozen niet op dezelfde locatie als daklozen met een OGGz-problematiek. Behoud daarom de opvanglocatie Velserpoort.
  • De regels van de daklozenopvang voor economisch daklozen moeten worden versoepeld. Zij veroorzaken geen overlast en het is dan ook niet noodzakelijk dat ze voor 22 uur binnen zijn. Deze regel remt sociale activiteiten.
  • We moeten ons inspannen dat daklozen weer een gewone plaats krijgen in onze samenleving. Ga bij succes van de proef door met het “Haarlem Project” waarin daklozen de mogelijkheid krijgen om zelf te werken aan een nieuwe start door ze een persoonlijk budget te geven en hulpverleners die ze zelf kunnen inroepen in plaats van de reguliere opvang en hulpverlening. Daarnaast moet de gemeente voldoende en adequate dak- en thuislozenopvang bieden zodat in Haarlem niemand buiten zijn wil op straat slaapt. Speciale aandacht moet er zijn voor dakloze jongeren en gezinnen.
  • Bied specifieke opvang zoals “Domus plus” van het Leger des Heils voor het toeleven naar een passende woonvorm en “Skaeve huse” voor mensen die structureel woonoverlast veroorzaken om zo buurten te ontlasten.
  • Particuliere organisaties kunnen met subsidies aangemoedigd worden om zich in te zetten voor daklozen door opvang, maaltijden, psychische en financiële begeleiding te bieden.
  • De gemeente zorgt voor (al dan niet tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden.