Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief ChristenUnie Haarlem - 21 december 2019

Beste leden en vrienden,

Het jaar is al weer bijna ten einde. Namens de ChristenUnie-fractie wil ik u bedanken voor al uw support, gebed en meedenken in het afgelopen jaar.

In deze nieuwsbrief leest u een deel van de vele debatbijdragen van onze fractie van de afgelopen maand. Zo komt er in 2020 vrijwel zeker een autoloze zondag in Haarlem, krijgt de Tempelierstraat waarschijnlijk veilige fietsstroken en stemde de gemeenteraad unaniem voor een motie van onze fractie over lobby voor de komst van een lightrailverbinding naar Haarlem. Ook is er goed nieuws voor woningzoekenden. Dankzij een voorstel van de ChristenUnie komen er bijna 60 extra sociale huurwoningen in Delftwijk.

Op 6 januari 2020 houdt de gemeente Haarlem haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de Gravenzaal van het Stadhuis tussen 17 en 19 uur. Alle inwoners van Haarlem zijn hierbij van harte welkom. 

Ik wens u gezegende kerstdagen en een sprankelend 2020 !

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Bijna 60 woningen extra in Delftwijk

Aan de Aart van der Leeuwstraat in Delftwijk worden 224 verouderde huurwoningen van Pre Wonen vervangen door circa 280 sociale huurwoningen. Dit zijn 56 woningen meer dan in het oorspronkelijke plan dat in 2018 werd besproken in de gemeenteraad. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een voorstel van de ChristenUnie. Raadslid Frank Visser: “Ik ben erg blij met dit resultaat. De wachtlijsten zijn lang in Haarlem en dan is 56 woningen extra echt zeer welkom!”
Lees verder

Autoloze zondag op 20 september 2020

Haarlem moet gaan meedoen aan de internationale autoloze zondag op 20 september 2020. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft het college gevraagd dit te onderzoeken.
Lees verder

Lobby voor lightrail A9

Haarlem moet stevig gaan lobbyen voor een lightrailverbinding langs de A9 van Haarlem naar Amsterdam of Amstelveen. Dit staat in een motie van de ChristenUnie, mede ondersteund door SP, Actiepartij en Jouw Haarlem die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.
Lees verder

Helaas geen overgangsregeling voor standplaatsen

Na maanden debat heeft de Haarlemse gemeenteraad de discussie over het nieuwe standplaatsenbeleid afgerond. Op grond van Europese regelgeving wordt de vergunningtermijn voor viskramen, ijskarren en oliebollenkramen beperkt tot tien jaar. Tevergeefs heeft de oppositie gepleit voor een overgangsregeling voor de huidige standplaatsregeling
Lees verder

Generaal Spoorlaan hoofdfietsroute dus fietsstroken rood asfalt

De gemeente werkt aan plannen voor de herinrichting van de Generaal Spoorlaan. In januari worden deze gepresenteerd. De ChristenUnie heeft vragen in de raad gesteld omdat de eerste ontwerpen uitgaan van een weginrichting met fietssuggestiestroken. Raadslid Frank Visser: “De Generaal Spoorlaan is een hoofdfietsroute en daar horen volwaardige fietsstroken, fietspaden of een inrichting als fietsstraat. De gemeenteraad heeft dat herhaaldelijk uitgesproken. Ik snap niet dat het college steeds maar weer meent daarvan af te kunnen wijken. Er worden zelfs klinkers voor deze weg voorgesteld. Dat is niet comfortabel voor fietsers.”
Lees verder

Velserboog op de agenda houden

ChristenUnie Haarlem maakt zich zorgen dat de Velserboog nog voordat hij serieus onderzocht is bij het Rijk afvalt als mogelijke maatregel om de infrastructuur in onze regio te verbeteren.
Lees verder

Echte fietsstroken Tempeliersstraat

Tijdens het debat over het voorlopig ontwerp voor het Houtplein heeft de ChristenUnie gepleit voor een aanpassing van het ontwerp van de Tempeliersstraat. Hier moeten geen fietssuggestie stroken komen maar volwaardige fietsstroken. Een meerderheid van de gemeenteraad deelt deze mening. Het college gaat nu werken aan een definitief ontwerp.
Lees verder

Startnotitie integrale visie stationsgebied

Auto, fiets, voetganger en OV zitten elkaar in de weg rond het station van Haarlem. Daarom werkt de gemeente samen met de provincie aan een nieuw inrichtingsplan dat het gebied klaar moet maken voor de toekomst. Zo wordt er gedacht aan de komst van een tram naar Amsterdam langs de A9, een ondertunneling van de N200 ten noorden van het station en aan bouwen van nieuwe woningen en andere voorzieningen boven het busstation.
Lees verder

Nieuw in 2020: postpakket bestelautomaten

Eind 2018 vroeg ChristenUnie via een motie om in de stad pakketautomaten te plaatsen, bijvoorbeeld bij het station. Zo zouden inwoners op hun eigen tijdstip pakketjes kunnen ophalen en daarmee het vele verkeer van pakketdiensten in de stad worden beperkt.
Lees verder

Geen gevaarlijke U-turn bij Spaarne Gasthuis

Het nieuwe Spaarne Gasthuis krijgt de hoofdentree aan de Europaweg. Hier komt een nieuwe bushalte voor R-Net. In de plannen is nu echter ineens ook een gevaarlijke auto oversteek ingetekend. Auto’s uit de richting van het centrum keren daarbij op de busbaan om bij de hoofdentree te komen. De ChristenUnie heeft aan de bel getrokken: houd de entree van het ziekenhuis overzichtelijk.
Lees verder

Voorkom financiële risico’s van wachtlijsten

De gemeente Haarlem is bezig de wachtlijsten voor WMO-meldingen en WMO-aanvragen weg te werken. Hiervoor zijn begin van het jaar 12 extra ambtenaren aangesteld. Doel is dat zij niet alleen meldingen en aanvragen verwerken maar ook de procedures verbeteren zodat de meld- en aanvraagprocedure soepeler verloopt.
Lees verder

Rood asfalt op fietspaden

Rood asfalt moet de norm zijn voor fietspaden. De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad zich al herhaaldelijk hierover uit gesproken. Rood asfalt is comfortabel en het maakt fietsroutes herkenbaar. Toch komt het college regelmatig met voorstellen hiervan af te wijken. Vanwege het uiterlijk aanzien van de straat wordt dan bijvoorbeeld de voorkeur gegeven aan klinkers.
Lees verder

Kwaliteitskeurmerk taal- en inburgeringscursussen

De gemeenteraad heeft meerdere moties aangenomen over de verbetering van de inburgering van statushouders in Haarlem. Drie moties zijn ingediend op initiatief van D66 en één op initiatief van GroenLinks. Alle vier de moties zijn mede ingediend door de ChristenUnie.
Lees verder

Geen boete voor afvalcontainer voor 23 uur

Als een afvalcontainer is geleegd moet je die dezelfde dag van de straat halen. Tot vandaag kon je een boete krijgen als je rolcontainer nog buiten stond na 20 uur ’s avonds. De ChristenUnie heeft voorgesteld dit tijdstip te verschuiven naar 23 uur. Dit voorstel is aangenomen door de gemeenteraad.
Lees verder

Gebedspunten december 2019

  • Dank voor de bereikte resultaten van onze fractie in het afgelopen jaar.
  • Het komend jaar zijn er veel debatten in de gemeenteraad over woningbouwplannen binnen de stad. Dat zorgt vaak voor veel emoties omdat dit altijd gevolgen heeft voor de inwoners van deze wijken. Soms gaat het om een verandering aan uitzicht, vaak gaat het om discussies over het parkeren. Bidt voor wijsheid dat de juiste besluiten worden genomen.
  • Bidt voor mensen die eenzaam zijn in Haarlem. Dank voor het werk van organisaties als stichting Present, stichting Ontmoeting en Stem in de Stad in Haarlem die veel van deze mensen bereiken.
  • Haarlem gaat komende maanden werken aan een kerkenvisie. Wat moet er gebeuren met (monumentale) kerkgebouwen die leeg komen vanwege een dalend ledental of omdat de kerkgebouwen niet goed aansluiten bij de eisen van deze tijd. Bid voor het gesprek dat de gemeente hierover zal hebben met de kerkbesturen. Bidt ook voor kerken die nog op zoek zijn naar een vaste ruimte om samen te komen en voor nieuwe initiatieven in de stad.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts