Start

Voorkom mensenhandel en controleer op illegale prostitutie

Nachtclub op de Wallen.jpgdinsdag 14 november 2017 20:38 Zo'n 95% van de gemeenten heeft geen beleid voor de aanpak van mensenhandel. Dit staat in het rapport van de Nationaal rapporteur mensenhandel. De nationale rapporteur stelt tevens dat 35% van de gemeenten geen idee heeft of mensenhandel in hun gemeente plaatsvindt. De Haarlemse ChristenUnie-fractie heeft daarom schriftelijke vragen ingediend. lees verder

Raad kiest voor popcentrum boven bereikbaarheid

DSC02674.JPGdonderdag 09 november 2017 21:11 Bij de stemmingen over de begroting voor 2018 bleken meerdere partijen te twijfelen over hun steun voor het popcentrum in het voormalige slachthuis. Grootste coalitiepartij D66 gaf aan het eigenlijk met de ChristenUnie eens te zijn dat het popcentrum te duur is geworden. Deze fractie stemde echter toch niet voor het amendement van de ChristenUnie om de ruim 4 miljoen euro voor het popcentrum te besteden aan een betere bereikbaarheid van Haarlem of aan verduurzaming van de stad. lees verder

Begroting 2018: 1000 extra woningen bouwen voor 2020

DSC02652.JPGdonderdag 09 november 2017 20:26 De ChristenUnie is blij dat er weer meer woningen worden gebouwd in Haarlem maar het tempo is nog steeds te laag. De vraag naar woningen is groot. Daarom is een extra impuls nodig. Raadslid Frank Visser: "Bouw nog voor 2020 1000 extra woningen bovenop de huidige plannen. De locaties zijn er voor de korte termijn zeker, we moeten vooral het maken van plannen versnellen. Willen we dit doel bereiken in 2020 dan moeten we nu keihard aan de slag!" Deze oproep deed de ChristenUnie tijdens de 2e termijn van de behandeling van de begroting voor het jaar 2018. lees verder

Begroting 2018: Recht doen aan anderen

Frank Visser-02-p_164x164maandag 06 november 2017 22:44 Tijdens de laatste begrotingsbehandeling van deze raadsperiode vroeg de ChristenUnie aandacht voor de onduidelijke regels in de bijstand en de bereikbaarheid van Haarlem. Raadslid Frank Visser: "Wij willen dat mensen in de bijstand als ze een bescheiden auto hebben niet gelijk worden gestraft. Mensen in de bijstand moeten ook kunnen sparen, dat voorkomt juist schulden. En investeer liever 4 miljoen euro voor extra fietspaden en fietstenstallingen of de verbreding van de Waarderweg dan dit geld te stoppen in een popcentrum in het voormalige slachthuis waar elk jaar ook nog een paar ton subsidie bij moet" lees verder

Houtplein: maak het niet alleen mooi maar ook veilig

DSC02779.JPGdonderdag 05 oktober 2017 18:06 Het college van B&W wil met ruim 3 miljoen subsidie van de provincie het Houtplein opnieuw inrichten. Doel is om het verblijfsklimaat op het plein te verbeteren door een betere doorstroming van het OV en meer groen. Dit kan volgens het college worden bereikt door het onmogelijk maken van doorgaand autoverkeer vanaf de Tempelierstraat naar het Frederikspark en het verplaatsen van de bushaltes van de Tempelierstraat naar het Houtplein. lees verder

Statenvragen over toegankelijke oversteekplaatsen Haarlem

Michel Kleinvrijdag 29 september 2017 21:56 De nieuwe oversteekplaatsen van de Westelijke Randweg zijn niet goed bruikbaar voor blinden en slechtzienden omdat een ratelklikker ontbreekt. ChristenUnie Haarlem vindt dat oversteekplaatsen standaard toegankelijk moeten zijn ingericht. De statenfractie ChristenUnie-SGP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aangezien de provincie de beheerder is van de Westelijke Randweg. lees verder

Meer sociale woningbouw nodig in Haarlem

20151224_113542.jpgdonderdag 21 september 2017 23:23 De gemeenteraad heeft veel ambities vastgelegd in de Woonvisie 2017-2020, ook voor de verdere toekomst. Uit het eerste bod van de woningcorporaties voor het komende jaar blijkt dat deze ambities niet worden waar gemaakt. De commissie ontwikkeling sprak hierover. Volgens de ChristenUnie moeten de corporaties een beter bod uitbrengen. lees verder

Parkeren in Haarlem niet ten koste van openbare ruimte

20150516_171418donderdag 21 september 2017 23:07 Hoe zorgen we dat we in Haarlem efficiënt omgaan met de schaarse ruimte en er meer woningen kunnen worden gebouwd. Een groot deel van de gemeenteraad wil dat parkeren vaker ondergronds gebeurt om zo ruimte te sparen. De raadscommissie ontwikkeling sprak deze week hoe dit het beste kan worden geregeld. Het college wil strengere eisen, maar deze zijn wat betreft de ChristenUnie nog te vrijblijvend. Ook kan inpandig parkeren volgens de ChristenUnie een goede oplossing zijn als ondergronds parkeren te duur is. lees verder