Start

Herontwikkeling bibliotheek biedt kansen woningbouw

DSC02760.JPGdonderdag 22 oktober 2020 23:57 ChristenUnie, Actiepartij en Jouw Haarlem hebben in de gemeenteraad gevraagd de verbouwplannen van de stadsbibliotheek te heroverwegen om te komen tot een beter plan en zijn daarbij gesteund door Trots Haarlem. Nadat de genoemde partijen een verdergaand amendement wijzigden in een motie om alternatieven te onderzoeken sloten PvdA en SP zich aan maar dit was net niet genoeg voor een raadsmeerderheid. De overige partijen willen doorgaan met het huidige plan en geen tijd verliezen. lees verder

Zo veel mogelijk zonnepanelen op het station

DSC02808.JPGdonderdag 22 oktober 2020 23:54 De gemeenteraad wil dat het maximale wordt gedaan om op het dak van het station niet alleen op de onzichtbare delen maar ook op het zichtbare deel zonnepanelen worden geplaatst. Dat staat in een motie die CDA, ChristenUnie, Actiepartij, PvdA en D66 hebben opgesteld en door een groot aantal partijen zijn meegetekend. Raadslid Frank Visser: "Natuurlijk moeten we rekening houden met de monumentale waarde van het pand maar met een goed ontwerp zijn zonnepanelen goed in te passen op stationskap. Zo kan het station niet alleen tot een monumentaal maar ook tot een duurzaam icoon worden voor de stad." lees verder

Meer aandacht voor mobiliteit Haarlem in MRA-lobby

DSC02801.JPGdonderdag 22 oktober 2020 23:24 In de lobby van Metropoolregio Amsterdam moet meer aandacht komen voor de mobiliteitsknelpunten van Zuid-Kennemerland en IJmond. Hiervoor pleit de gemeenteraad in twee amendementen die door een ruime meerderheid van de gemeenteraad zijn gesteund. De amendementen zijn opgesteld door ChristenUnie en PvdA. lees verder

Nieuwe ligplaatsvergunning? Dan emissievrij!

DSC02788.JPGdonderdag 22 oktober 2020 22:12 Er is een enorme wachtlijst voor een recreatieve ligplaats op het water in Haarlem: zo’n 1000 mensen. Het college heeft daarom besloten dat ligplaatsen in de toekomst alleen nog beschikbaar zijn voor inwoners van Haarlem. De ChristenUnie heeft voorgesteld ook strengere eisen te stellen voor de duurzaamheid van vaartuigen naar voorbeeld van o.a. de gemeente Utrecht. lees verder

Frank Visser op kandidatenlijst ChristenUnie

CUHaarlem2018januari (6).jpgvrijdag 09 oktober 2020 22:00 Frank Visser uit Haarlem staat op de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Visser is momenteel beleidsmedewerker van Rover, de reizigersvereniging van en voor reizigers in het openbaar vervoer. Daarnaast is hij sinds 2014 gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Haarlem. Op de voorlopige kandidatenlijst, die wordt aangevoerd door lijsttrekker Gert-Jan Segers, staat Visser op plek 11. lees verder

Websites Haarlem moeten snel toegankelijk

rolstoellogo-groen-kleinvrijdag 25 september 2020 12:48 Vanaf deze week moeten alle overheidswebsites voldoen aan toegankelijkheidseisen voor mensen met een beperking. Maar in ruim 71% van de gevallen is dat nog niet zo. Ook de site van de gemeente Haarlem voldoet niet en van de meeste websites van aan de gemeente gelieerde organisaties is niet eens de wettelijk verplichte toegankelijkheidsverklaring beschikbaar. Hierdoor is niet duidelijk of deze websites voldoen aan de toegankelijkheidseisen. De ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat iedereen volwaardig deel kan nemen in de samenleving en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. lees verder

Stadsdichter heeft schone lei nodig

dichterstadkleu.jpgdonderdag 24 september 2020 19:09 De ChristenUnie is verrast door de keuze voor de nieuwe stadsdichter gezien de eerdere veroordeling voor opruiing tijdens rellen in de Haagse Schilderswijk en de uitspraken die hij heeft gedaan in een rap uit 2012 over de Holocaust. De systematische uitroeiing van Joden mag op geen enkele manier gebagatelliseerd worden. Vergelijken van menselijk leed is hoe dan ook zinloos. lees verder

Poort van Boerhaave verdient groen plein

20151224_113805.jpgdonderdag 27 augustus 2020 20:18 Op het terrein van het voormalige Damiate college in de Boerhaavewijk worden circa 150 woningen gebouwd. Dit wordt mogelijk gemaakt in een nieuw bestemmingsplan. De ChristenUnie is blij met dit plan, maar pleit voor een andere inrichting van de openbare ruimte. Raadslid Frank Visser: “Er komt een ondergrondse parkeergarage voor 130 auto’s. Toch blijven er ook 22 parkeerplekken op straat. Volgens de ChristenUnie moet het mogelijk zijn om die parkeerplekken in te ruilen voor groen en speelplekken als er meer deelauto’s in de wijk komen”. lees verder