Start

Frank Visser beoogd lijsttrekker ChristenUnie Haarlem

202011-CU-Kandidaten-TK-portretten-3.jpgvrijdag 08 oktober 2021 15:44 Het bestuur van ChristenUnie Haarlem draagt gemeenteraadslid Frank Visser (43) voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Frank Visser: "Ik vind het een voorrecht om opnieuw de ChristenUnie lijst te mogen aanvoeren. Ik wil mij inzetten voor de bouw van veel meer woningen, voor goede zorg en kansen voor iedereen en voor een financieel gezonde stad. Wachtlijsten, drempels en overbodige regels moeten weg.” Frank Visser is sinds 2014 raadslid voor de ChristenUnie. Naast zijn raadslidmaatschap werkt hij als beleidsmedewerker bij Reizigersvereniging Rover. lees verder

ChristenUnie gewetensbezwaard over bredere toepassing coronapas

DSC02738.JPGvrijdag 24 september 2021 19:38 Op verzoek van de Haarlemse ChristenUnie-fractie heeft de gemeenteraad vrijdag een extra vergadering gehouden over de nieuwe coronamaatregelen die gelden vanaf zaterdag 25 september. Raadslid Frank Visser: “Het is voor het eerst sinds ik raadslid ben dat ik gewetensbezwaren heb.” Moties die opriepen niet te handhaven werden alleen gesteund door ChristenUnie, Trots Haarlem en de SP. lees verder

Hogere ambitie fiets en OV in Haarlems mobiliteitsbeleid

DSC02678.JPGdonderdag 23 september 2021 22:55 De gemeenteraad is na een lang debat akkoord gegaan met het nieuwe mobiliteitsbeleid voor de gemeente Haarlem. Op voorstel van de ChristenUnie werd verduidelijkt dat ook na realisatie van de fietsring rond de binnenstad ook de routes dwars door de stad zoals de Kleine Houtstraat en de Gierstraat beschikbaar blijven voor fietsers. In de nota stond namelijk dat dit voetgangersgebied zou worden met “fietsen te gast”. In de nieuwe tekst zijn voetgangers en fietsers gelijkwaardig. Ook werd op voorstel van de ChristenUnie de ambitie voor nieuwe buslijnen in de stad aangescherpt. Met name in Haarlem Oost moeten er nieuwe busroutes komen die tegelijkertijd de binnenstad ontlasten. lees verder

Fietspad Schoterweg helaas niet verbreed

IMG_20210909_093927.jpgdonderdag 23 september 2021 22:21 De fietspaden langs Rijksstraatweg, Soendaplein en Schoterweg worden vervangen. Al jaren ergeren fietsers zich op deze belangrijke fietsroute in Haarlem aan het slechte onderhoud. Het is meer een mountainbike parcours door de vele hobbels veroorzaakt door boomwortels. De Gemeenteraad heeft nu 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het vervangen van het asfalt door betonnen platen. Toch had het plan nog beter gekund. Een pleidooi van de ChristenUnie om het drukste deel van het fietspad te verbreden kreeg helaas onvoldoende steun in de gemeenteraad. lees verder

Vragen over wachtlijsten Jeugdzorg

Aandacht voor wat echt telt banner.jpgdonderdag 09 september 2021 20:03 In het vragenuurtje heeft de ChristenUnie zorgen uitgesproken over lange wachttijden bij Kenter Jeugdzorg. lees verder

Wegvallen WMO- en leerlingenvervoer tijdens F1 weekend onacceptabel

20150911_151935dinsdag 17 augustus 2021 21:10 RegioRijder heeft bekend gemaakt tijdens het Formule-1 weekend geen WMO-vervoer aan te bieden in de hele regio en op de vrijdag ook geen leerlingenvervoer. De ChristenUnie-fractie vindt dit onacceptabel en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. lees verder

Kadernota: verhoging afvalstoffenheffing gezinnen opnieuw uitgesteld

DSC02690.JPGdonderdag 08 juli 2021 22:31 Normaal gesproken spreekt de Gemeenteraad vlak voor de zomer over de hoofdlijnen van de begroting voor het volgende jaar, de zogenaamde Kadernota. Door Corona is nu echter de financiële situatie van de stad erg onzeker. Daarom heeft het college besloten de meeste besluiten uit te stellen tot het najaar. Eén voorstel stond opnieuw wel prominent op de agenda: de wijziging van de afvalstoffenheffing. Verder vroeg de ChristenUnie aandacht voor de grote crisis op de woningmarkt, voor de hoge leges voor gastouderopvang en voor het opnieuw introduceren van het mantelzorgcompliment lees verder

Sociale basis, lokale kracht

buuvdonderdag 01 juli 2021 22:26 Momenteel wordt de sociale basis van de gemeente Haarlem aanbesteed. Dit gaat bijvoorbeeld om activiteiten voor jongeren en ouderen en om de sociaal wijkteams. Dit is best spannend want dit vraagt van veel organisaties die actief zijn in de stad veel beter samen te werken. Er is straks geen sprake meer van allemaal losse opdrachten voor een hele reeks organisaties. Er komt één opdracht voor een samenwerkingsverband van organisaties. De ChristenUnie heeft samen met de Actiepartij gevraagd om meer aandacht voor de continuïteit van zorg, de kwaliteit van medewerkers en de binding van de samenwerkingspartners met Haarlem. Raadslid Frank Visser: "Anders is het risico dat straks één partij alles overneemt en het sociale weefsel wat nu aanwezig is in de stad verloren gaat". De motie is aangenomen door de gemeenteraad. lees verder