Start

Poort van Boerhaave verdient groen plein

20151224_113805.jpgdonderdag 27 augustus 2020 20:18 Op het terrein van het voormalige Damiate college in de Boerhaavewijk worden circa 150 woningen gebouwd. Dit wordt mogelijk gemaakt in een nieuw bestemmingsplan. De ChristenUnie is blij met dit plan, maar pleit voor een andere inrichting van de openbare ruimte. Raadslid Frank Visser: “Er komt een ondergrondse parkeergarage voor 130 auto’s. Toch blijven er ook 22 parkeerplekken op straat. Volgens de ChristenUnie moet het mogelijk zijn om die parkeerplekken in te ruilen voor groen en speelplekken als er meer deelauto’s in de wijk komen”. lees verder

Jan Gijzenbrug moet veiliger voor fietsers

IMG_20200814_112455.jpgvrijdag 14 augustus 2020 10:51 De herinrichting van de Rijksstraatweg is bijna klaar. Verschillende kruispunten zijn aangepast zodat HOV-bussen, auto’s en fietsers soepeler kunnen doorrijden. De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de aangepaste fietspaden op de Jan Gijzenbrug. Raadslid Frank Visser: “De gebruikte stoepranden zijn hoog en daardoor onveilig voor fietsers. Ik wil weten waarom geen schuine stoepranden zijn toegepast. Dat is immers de afspraak in Haarlem bij de aanleg van nieuwe fietspaden” lees verder

Oneigenlijk gebruik of onterechte handhaving?

20200810 Park Oosterspaarn.jpgmaandag 10 augustus 2020 21:28 Maak je oneigenlijk gebruik van gemeentegrond als je zelf in 2004 een contract met de gemeente hebt gesloten om als gezamenlijke omwonenden een stukje groenstrook te beheren? Deze vraag stelt de ChristenUnie aan het college n.a.v. klachten van bewoners die werden aangeschreven om de grond "terug te geven" aan de gemeente. Raadslid Frank Visser: "Ik heb sterk de indruk dat de bewoners zich in dit geval beter aan de afspraken houden dan de gemeente. De gemeente zou juist blij moeten zijn dat bewoners groen onderhouden want dat bespaart de gemeente geld" lees verder

Kaderbrief: Forse stijging dreigt voor afvalstoffenheffing gezinnen

DSC02691.JPGdonderdag 02 juli 2020 22:42 Haarlemse gezinnen dreigen per jaar 100 euro meer te moeten betalen voor de inzameling van afval. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dit eerlijker dan het huidige systeem. De ChristenUnie vindt het voorstel juist oneerlijk. “Straks betalen gezinnen met 2 of meer kinderen per jaar zo’n 500 euro. Dat is bijna het dubbele als wat je betaald in bijvoorbeeld Amersfoort! Ik ga er alles aan doen om dit voorstel dit najaar bij de behandeling van de begroting tegen te houden” aldus raadslid Frank Visser. lees verder

Onderzoek naar HOV-baan Prins Bernhardlaan

DSC02670.JPGdonderdag 25 juni 2020 23:50 De komende jaren krijgt de Prins Bernhardlaan groot onderhoud. Het asfalt is aan vervanging toe en op grote delen van de weg ook de fundering. De gemeente grijpt deze kans aan om ook het groen te verbeteren. De gemeenteraad steunt het pleidooi van de ChristenUnie om ook te kijken naar het openbaar vervoer. lees verder

Ontwerp Houtplein definitief

DSC02779.JPGdonderdag 25 juni 2020 23:22 De gemeenteraad is akkoord gegaan met het definitieve ontwerp voor het Houtplein. Na jarenlange discussie gaat binnenkort de schop in de grond. Wel werden nog twee moties aangenomen om het plein fietsvriendelijker te maken. lees verder

Solidair met vluchtelingenweeskinderen

Aangekomen bootjes op Lesbosdonderdag 25 juni 2020 23:06 De Haarlemse gemeenteraad heeft een motie van Jouw Haarlem, ChristenUnie, SP verworpen waarin het college wordt opgeroepen om samen met de gemeenteraad een brief op te stellen aan het kabinet met het verzoek een aantal vluchtelingenweeskinderen uit de Griekse opvangkampen in Nederland op te nemen. Coalitiepartijen GroenLinks/PvdA/CDA/D66 stemden tegen omdat de burgemeester eerder al een brief heeft verstuurd. lees verder

Lange Veerstraat: Afstappen alleen bij drukte

Lange Veerstraat.jpgdonderdag 25 juni 2020 23:02 Het college heeft een aantal maatregelen genomen om het mogelijk te maken dat bezoekers van de binnenstad 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar. Zo is er extra ruimte gekomen voor terrassen op de Grote Markt en hangen er borden die fietsers aanmoedigen een andere route te kiezen of af te stappen bij drukte. Voor de Lange Veerstraat nam het college een verkeersbesluit genomen zodat je hier nu niet meer mag fietsen. De ChristenUnie vindt dit een stap te ver gaan. lees verder