Start

Weg met overlast zwerfscooters: maak wijkhubs

scooters2.jpg20-07-2023 23:05 20-07-2023 23:05 De ChristenUnie wil dat deelscooters niet meer overal mogen worden achtergelaten. In elke wijk zouden hiervoor plekken moeten worden aangewezen waarbij met GPS wordt gecontroleerd dat deelscooters niet buiten deze locaties worden afgemeld. Er was hiervoor veel draagvlak in de Gemeenteraad maar helaas net geen meerderheid. Er komt wel een proef met een deelmobiliteitshub bij het station. lees verder

Geen fietsparkeervakken in Haarlem

20230713_161458.jpg20-07-2023 22:14 20-07-2023 22:14 De ChristenUnie is blij met het nieuwe ambitieuze fietsbeleid. Veel opmerkingen bij het eerdere concept zijn verwerkt. Op twee onderdelen wil de ChristenUnie echter nog een kleine aanscherping. Wij willen geen fietsparkeervakken maar fietsrekken en wij willen dat enkele fietsroutes in de binnenstad beter worden beschermd. lees verder

Initiatiefvoorstel: Kabelgoten voor elektrische auto’s in Haarlem

kabelgoot.jpg15-07-2023 13:23 15-07-2023 13:23 Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe in Haarlem en dus ook de behoefte om deze op te laden. De ChristenUnie wil dat Haarlemmers de mogelijkheid krijgen hun auto op te laden met de energie van eigen zonnepanelen. Op dit moment is dit niet mogelijk omdat kabels onder, over of boven de stoep niet zijn toegestaan. De partij dient daarom donderdag een initiatiefvoorstel in bij de Gemeenteraad. lees verder

Stemming kadernota: Afvalstoffenheffing fors omhoog voor gezinnen

DSC02691.JPG13-07-2023 22:14 13-07-2023 22:14 Het verzet van de ChristenUnie heeft dit keer niet geholpen. Volgend jaar gaat de afvalstoffenheffing voor gezinnen met 90 euro omhoog. Een ongekend hoog bedrag terwijl de afvalstoffenheffing in Haarlem al hoog is. Tot twee keer toe is het ons eerder wel gelukt deze verhoging tegen te houden maar de nieuwe coalitie van PvdA/GroenLinks/D66/CDA/Actiepartij heeft het voorstel nu doorgezet. lees verder

Kadernota: Voorbereiden op volgende financiële storm

xWP_20160305_10_00_39_Pro.jpg10-07-2023 23:28 10-07-2023 23:28 In het debat over de kadernota heeft de ChristenUnie zich verzet tegen aanpassing van de afvalstoffenheffing. Deze aanpassing zorgt ervoor dat gezinnen volgend jaar 90 euro duurder uit zijn "Dit is een grote klap voor gezinnen die maar net boven het minimuminkomen zitten en geen recht hebben op vrijstelling", aldus raadslid Frank Visser. Ook vroeg de ChristenUnie aandacht voor het weghalen van drempels in de binnenstad en voor de terugkeer van het mantelzorgcompliment. lees verder

Herinrichting Jan Gijzenkade West slecht voor fietsers

20230713_154922.jpg29-06-2023 23:20 29-06-2023 23:20 De ChristenUnie heeft tegen de herinrichting van de Jan Gijzenkade West gestemd. De weg zal worden versmald en worden ingericht als 30 km/weg. Raadslid Frank Visser: "Wij zijn voor 30 km/uur maar zolang het een doorgaande weg blijft zullen door de wegversmalling fietsers in het gedrang komen. Wij zijn bang dat dit tot gevaarlijke situaties zal leiden." lees verder

Haarlem moet meepraten in Vervoerregio

DSC02807.JPG01-06-2023 22:55 01-06-2023 22:55 De Gemeenteraad van Haarlem heeft unaniem een motie aangenomen van de ChristenUnie waarin wordt gepleit dat Haarlem aan tafel komt bij de vervoerregio. Al jaren wordt gesproken over lidmaatschap maar daarvoor is geen draagvlak bij andere overheden. Bovendien liggen de grenzen van de vervoerregio Amsterdam vast in een wet. Toch is het onbevredigend dat de gemeenteraad van bijvoorbeeld Uithoorn of Purmerend meer te zeggen heeft over de bussen in Haarlem dan de gemeenteraad van Haarlem zelf. Daarom heeft de ChristenUnie het initiatief genomen om te komen tot en agenda lidmaatschap: dat Haarlem wel mag meepraten maar alleen niet mag meestemmen. Raadslid Frank Visser: "Zo kunnen we in ieder geval zorgen dat de Haarlemse belangen niet over het hoofd worden gezien". lees verder

Parkeergarage Deliterrein aansluiten op Spaarndamseweg

20221223_111619.jpg20-04-2023 21:34 20-04-2023 21:34 Het college heeft ervoor gekozen dat auto's die de nieuwe bewonersgarage onder het Deliterrein verlaten in de toekomst niet rechtstreeks naar de Spaarndamseweg mogen rijden maar via de Transvaalbuurt hun weg moeten vervolgen. Volgens de ChristenUnie leidt dit tot onnodig sluipverkeer. Een ruime raadsmeerderheid steunt echter het voorstel van het college. lees verder