Start

Paul Krugerkade kan veiliger

IMG_20201121_133249.jpgzaterdag 21 november 2020 11:59 De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de verkeerssituatie bij de Vomar op de hoek van de Paul Krugerkade en de Spaarndamseweg. Raadslid Frank Visser: "Het zebrapad ligt zo dicht bij het verkeerslicht dat het gevaar hier groot is dat auto's bij groen doorrijden en zo voetgangers over het hoofd zien. Dit moet veiliger kunnen worden ingericht!" lees verder

Begroting 2021: Afvalstoffenheffing en huishoudelijke hulp

DSC02690.JPGvrijdag 06 november 2020 20:58 Tijdens de behandeling van de begroting voor 2021 heeft de ChristenUnie geprobeerd bezuinigingen op de huishoudelijke hulp en een forse stijging van de afvalstoffenheffing tegen te houden. Het eerste is helaas (nog) niet gelukt, het tweede wel. Ook werd een motie van de ChristenUnie aangenomen om de verdeling van de subsidies in het sociaal domein te evalueren zodat deze verdeling in 2022 beter gaat. lees verder

Waar komt Domus Plus?

DSC02703.JPGdonderdag 29 oktober 2020 21:03 Haarlem zoekt locaties voor twee nieuwe vormen van maatschappelijke opvang: Domus Plus en Skaeve Huse. Uit een lijst van 60 locaties die onder andere door bewoners zijn aangedragen zijn nu door de gemeenteraad vier locaties uitgekozen die verder worden onderzocht: drie in Haarlem Oost (Boerhaavelaan 57, Nieuwe Weg 2 en Robertus Nurksweg bij de fly-over) en één in Haarlem Noord (Vergierdeweg 452/454). De bedoeling is dat in de volgende fase twee van deze locaties worden uitgekozen. De ChristenUnie heeft voorgesteld een vijfde locatie te onderzoeken: Schoteroog. Hiervoor was in de gemeenteraad geen meerderheid. lees verder

Herontwikkeling bibliotheek biedt kansen woningbouw

DSC02760.JPGdonderdag 22 oktober 2020 23:57 ChristenUnie, Actiepartij en Jouw Haarlem hebben in de gemeenteraad gevraagd de verbouwplannen van de stadsbibliotheek te heroverwegen om te komen tot een beter plan en zijn daarbij gesteund door Trots Haarlem. Nadat de genoemde partijen een verdergaand amendement wijzigden in een motie om alternatieven te onderzoeken sloten PvdA en SP zich aan maar dit was net niet genoeg voor een raadsmeerderheid. De overige partijen willen doorgaan met het huidige plan en geen tijd verliezen. lees verder

Zo veel mogelijk zonnepanelen op het station

DSC02808.JPGdonderdag 22 oktober 2020 23:54 De gemeenteraad wil dat het maximale wordt gedaan om op het dak van het station niet alleen op de onzichtbare delen maar ook op het zichtbare deel zonnepanelen worden geplaatst. Dat staat in een motie die CDA, ChristenUnie, Actiepartij, PvdA en D66 hebben opgesteld en door een groot aantal partijen zijn meegetekend. Raadslid Frank Visser: "Natuurlijk moeten we rekening houden met de monumentale waarde van het pand maar met een goed ontwerp zijn zonnepanelen goed in te passen op stationskap. Zo kan het station niet alleen tot een monumentaal maar ook tot een duurzaam icoon worden voor de stad." lees verder

Meer aandacht voor mobiliteit Haarlem in MRA-lobby

DSC02801.JPGdonderdag 22 oktober 2020 23:24 In de lobby van Metropoolregio Amsterdam moet meer aandacht komen voor de mobiliteitsknelpunten van Zuid-Kennemerland en IJmond. Hiervoor pleit de gemeenteraad in twee amendementen die door een ruime meerderheid van de gemeenteraad zijn gesteund. De amendementen zijn opgesteld door ChristenUnie en PvdA. lees verder

Nieuwe ligplaatsvergunning? Dan emissievrij!

DSC02788.JPGdonderdag 22 oktober 2020 22:12 Er is een enorme wachtlijst voor een recreatieve ligplaats op het water in Haarlem: zo’n 1000 mensen. Het college heeft daarom besloten dat ligplaatsen in de toekomst alleen nog beschikbaar zijn voor inwoners van Haarlem. De ChristenUnie heeft voorgesteld ook strengere eisen te stellen voor de duurzaamheid van vaartuigen naar voorbeeld van o.a. de gemeente Utrecht. lees verder

Frank Visser op kandidatenlijst ChristenUnie

CUHaarlem2018januari (6).jpgvrijdag 09 oktober 2020 22:00 Frank Visser uit Haarlem staat op de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Visser is momenteel beleidsmedewerker van Rover, de reizigersvereniging van en voor reizigers in het openbaar vervoer. Daarnaast is hij sinds 2014 gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Haarlem. Op de voorlopige kandidatenlijst, die wordt aangevoerd door lijsttrekker Gert-Jan Segers, staat Visser op plek 11. lees verder