Nieuws

Frank Visser beoogd lijsttrekker ChristenUnie Haarlem

202011-CU-Kandidaten-TK-portretten-3.jpgvrijdag 08 oktober 2021 15:44 Het bestuur van ChristenUnie Haarlem draagt gemeenteraadslid Frank Visser (43) voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Frank Visser: "Ik vind het een voorrecht om opnieuw de ChristenUnie lijst te mogen aanvoeren. Ik wil mij inzetten voor de bouw van veel meer woningen, voor goede zorg en kansen voor iedereen en voor een financieel gezonde stad. Wachtlijsten, drempels en overbodige regels moeten weg.” Frank Visser is sinds 2014 raadslid voor de ChristenUnie. Naast zijn raadslidmaatschap werkt hij als beleidsmedewerker bij Reizigersvereniging Rover. lees verder

ChristenUnie gewetensbezwaard over bredere toepassing coronapas

DSC02738.JPGvrijdag 24 september 2021 19:38 Op verzoek van de Haarlemse ChristenUnie-fractie heeft de gemeenteraad vrijdag een extra vergadering gehouden over de nieuwe coronamaatregelen die gelden vanaf zaterdag 25 september. Raadslid Frank Visser: “Het is voor het eerst sinds ik raadslid ben dat ik gewetensbezwaren heb.” Moties die opriepen niet te handhaven werden alleen gesteund door ChristenUnie, Trots Haarlem en de SP. lees verder

Hogere ambitie fiets en OV in Haarlems mobiliteitsbeleid

DSC02678.JPGdonderdag 23 september 2021 22:55 De gemeenteraad is na een lang debat akkoord gegaan met het nieuwe mobiliteitsbeleid voor de gemeente Haarlem. Op voorstel van de ChristenUnie werd verduidelijkt dat ook na realisatie van de fietsring rond de binnenstad ook de routes dwars door de stad zoals de Kleine Houtstraat en de Gierstraat beschikbaar blijven voor fietsers. In de nota stond namelijk dat dit voetgangersgebied zou worden met “fietsen te gast”. In de nieuwe tekst zijn voetgangers en fietsers gelijkwaardig. Ook werd op voorstel van de ChristenUnie de ambitie voor nieuwe buslijnen in de stad aangescherpt. Met name in Haarlem Oost moeten er nieuwe busroutes komen die tegelijkertijd de binnenstad ontlasten. lees verder

Fietspad Schoterweg helaas niet verbreed

IMG_20210909_093927.jpgdonderdag 23 september 2021 22:21 De fietspaden langs Rijksstraatweg, Soendaplein en Schoterweg worden vervangen. Al jaren ergeren fietsers zich op deze belangrijke fietsroute in Haarlem aan het slechte onderhoud. Het is meer een mountainbike parcours door de vele hobbels veroorzaakt door boomwortels. De Gemeenteraad heeft nu 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het vervangen van het asfalt door betonnen platen. Toch had het plan nog beter gekund. Een pleidooi van de ChristenUnie om het drukste deel van het fietspad te verbreden kreeg helaas onvoldoende steun in de gemeenteraad. lees verder

Vragen over wachtlijsten Jeugdzorg

Aandacht voor wat echt telt banner.jpgdonderdag 09 september 2021 20:03 In het vragenuurtje heeft de ChristenUnie zorgen uitgesproken over lange wachttijden bij Kenter Jeugdzorg. lees verder

Wegvallen WMO- en leerlingenvervoer tijdens F1 weekend onacceptabel

20150911_151935dinsdag 17 augustus 2021 21:10 RegioRijder heeft bekend gemaakt tijdens het Formule-1 weekend geen WMO-vervoer aan te bieden in de hele regio en op de vrijdag ook geen leerlingenvervoer. De ChristenUnie-fractie vindt dit onacceptabel en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. lees verder

Kadernota: verhoging afvalstoffenheffing gezinnen opnieuw uitgesteld

DSC02690.JPGdonderdag 08 juli 2021 22:31 Normaal gesproken spreekt de Gemeenteraad vlak voor de zomer over de hoofdlijnen van de begroting voor het volgende jaar, de zogenaamde Kadernota. Door Corona is nu echter de financiële situatie van de stad erg onzeker. Daarom heeft het college besloten de meeste besluiten uit te stellen tot het najaar. Eén voorstel stond opnieuw wel prominent op de agenda: de wijziging van de afvalstoffenheffing. Verder vroeg de ChristenUnie aandacht voor de grote crisis op de woningmarkt, voor de hoge leges voor gastouderopvang en voor het opnieuw introduceren van het mantelzorgcompliment lees verder

Sociale basis, lokale kracht

buuvdonderdag 01 juli 2021 22:26 Momenteel wordt de sociale basis van de gemeente Haarlem aanbesteed. Dit gaat bijvoorbeeld om activiteiten voor jongeren en ouderen en om de sociaal wijkteams. Dit is best spannend want dit vraagt van veel organisaties die actief zijn in de stad veel beter samen te werken. Er is straks geen sprake meer van allemaal losse opdrachten voor een hele reeks organisaties. Er komt één opdracht voor een samenwerkingsverband van organisaties. De ChristenUnie heeft samen met de Actiepartij gevraagd om meer aandacht voor de continuïteit van zorg, de kwaliteit van medewerkers en de binding van de samenwerkingspartners met Haarlem. Raadslid Frank Visser: "Anders is het risico dat straks één partij alles overneemt en het sociale weefsel wat nu aanwezig is in de stad verloren gaat". De motie is aangenomen door de gemeenteraad. lees verder

OV op 1e plek op stationsplein

DSC02801.JPGdonderdag 01 juli 2021 22:11 Er moet voldoende groeiruimte blijven voor het openbaar vervoer op het Stationsplein ook als in de toekomst meer bussen andere routes gaan volgen bijvoorbeeld via station Haarlem Spaarnwoude. Dit heeft de gemeenteraad uitgesproken via een amendement dat is ingediend door de ChristenUnie. Raadslid Frank Visser: "Het aantal reizigers groeit zo sterk dat het zelfs met extra buslijnen een illusie is dat er niet ook bij het stationsplein beperkte groei zal zijn. Dan moet het busstation hier wel groot genoeg voor zijn. Dat hebben we nu aangepast in de nieuwe visie voor het stationsgebied". lees verder

Zienswijze Omgevingsvisie

20140815_123301.jpgvrijdag 18 juni 2021 16:27 De gemeente Haarlem werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie. Na de zomer zal deze door de gemeenteraad worden vastgesteld. Momenteel is het mogelijk zienswijzen te geven op het ontwerp van de omgevingsvisie. Inwoners van de stad kunnen dit doen, maar uiteraard ook de politieke partijen. Het college zal deze zienswijzen verwerken in een definitief voorstel. Lees hieronder de zienswijze van de ChristenUnie-fractie lees verder

Gemiste kans gunning Egelantier voor Frans Halsmuseum

DSC02774.JPGdonderdag 10 juni 2021 20:09 Door Corona is de verkoop van de Egelantier diverse malen uitgesteld. Dit heeft gevolgen gehad voor de aanbieders. Nu heeft de gemeente één bieding van een ontwikkelaar niet gehonoreerd omdat deze ontwikkelaar nu met een andere risicodragende partij zou samenwerken dan oorspronkelijk was voorzien. Vandaag heeft de gemeenteraad hierover een brief ontvangen van deze ontwikkelaar die vragen oproept. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. lees verder

Grote waardering voor de medewerkers van de daklozenopvang

WP_20160604_10_15_25_Prodinsdag 08 juni 2021 09:05 Voorkom politisering bij incidenten bij de daklozenopvang. Zet steviger in op goede informatievoorziening voor cliënten, zodat zij weten wat de huisregels, afspraken zijn. Zo kan juridisering worden voorkomen. Dit zijn enkele aanbevelingen in een rapport dat is opgesteld door (schaduw)raadsleden van 5 politieke partijen in de Haarlemse gemeenteraad. lees verder

Pas op de plaats bij aanbesteding Jeugdzorg

Kind spelen strandwoensdag 12 mei 2021 23:05 Een raadsmeerderheid wil een pas op de plaats bij de aanbesteding voor de Jeugdzorg. De meeste fracties vinden de reactie van de wethouder op de motie van de ChristenUnie en Actiepartij van afgelopen maand nog onvoldoende. Er zijn te veel vragen over de de gevolgen voor clienten en zorgverleners en de raadsleden missen een risicoanalyse en marktverkenning. Dat bleek tijdens een lang debat in de commissie samenleving. Over twee weken moet in de raadsvergadering duidelijk worden wat nu de volgende stap is. lees verder

Aanbesteding jeugdzorg beter onderbouwen

Straat voetbal.jpgdinsdag 06 april 2021 23:19 Het college moet beter onderbouwen waarom ze de jeugdzorg op een andere manier wil aanbesteden. Dit heeft de gemeenteraad uitgesproken met het aannemen van een motie van ChristenUnie en Actiepartij. lees verder

Raad: Bibliotheekboeken reserveren op titel

DSC02759.JPGdinsdag 06 april 2021 22:39 De bibliotheek Zuid-Kennemerland moet zo spoedig mogelijk leden meer mogelijkheden geven boeken te reserveren. De gemeenteraad van Haarlem heeft unaniem een motie van de ChristenUnie ondersteund die daartoe oproept. Momenteel kunnen leden alleen boeken op basis van een genre reserveren. lees verder

Waar blijft het lokaal preventieakkoord Haarlem?

Sigaret.jpgvrijdag 26 maart 2021 19:30 Op 23 november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord voor een gezonder Nederland getekend. Gekozen is voor de aanpak op drie thema’s: Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik, omdat daar winst is te boeken bij het terugdringen van gezondheidsverlies, gezondheidsverschillen en het beperken van maatschappelijke schade. Er zou ook een lokaal Haarlems preventieakkoord komen. Dat is alleen nog steeds niet verschenen. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. lees verder

Demonstraties mogen schuren

Bloemenhovekliniek Heemstededonderdag 25 maart 2021 23:17 In dit land heeft iedereen het recht te demonstreren, ongeacht het onderwerp. En demonstraties mogen schuren. Organisaties die publiekelijk willen opkomen voor de bescherming van het ongeboren leven hebben die vrijheid dus ook. Tegelijk hebben vrouwen het recht gebruik te maken van hun recht dat de Wet afbreking zwangerschap biedt. De ChristenUnie voelt de gevoeligheid rond dit thema maar vindt het belangrijk dat de wet wordt toegepast. lees verder

Voldoende toegankelijke stembureaus

rolstoellogo-groen-kleindonderdag 25 maart 2021 21:36 Tijdens het vragenuurtje heeft de ChristenUnie vragen gesteld over het gebrek aan toegankelijke stembureaus tijdens de eerste verkiezingsdag. lees verder

ChristenUnie plant 1000 bomen

IMG_20210316_134133.jpgdinsdag 16 maart 2021 15:23 De Haarlemse ChristenUnie-kandidaat Frank Visser (nummer 11 op de lijst) heeft vandaag op het schoolplein van de Koningin Emmaschool in Haarlem Noord een jonge boom geplant, in het kader van de landelijke bomenreddingsactie van de ChristenUnie. Dit weekend trapten Gert-Jan Segers en Carola Schouten, de nummers 1 en 2 van de ChristenUnie, de actie af. Deze week planten kandidaten en partijleden uit het hele land ruim duizend inheemse bomen. Dit onder de noemer #PlantenVoorDeToekomst. lees verder

Oproep Ramplaankwartier: pas Warmtewet aan!

Ramplaankwartier 2.jpgzaterdag 06 maart 2021 13:42 Hoe kan het Haarlemse Ramplaankwartier duurzaam worden verwarmd? Landelijk is deze wijk één van de koplopers. Een grote groep bewoners heeft een plan om met een duurzame wijk-warmtecoöperatie voortaan niet meer afhankelijk te zijn van aardgas. Zij lopen echter nog wel tegen een aantal knelpunten aan in de landelijke Warmtewet. lees verder