Nieuws

Betere informatie bij bezwaarschriften

20181222 Bezwaarschrift.jpgzaterdag 22 december 2018 18:07 Burgers worden er nog niet altijd op gewezen dat ze digitaal bezwaar kunnen maken. De ChristenUnie heeft daarom vragen gesteld aan het college. lees verder

Initiatiefnota: Haarlem City Bus

20181221 Delft City Shuttle.jpgdonderdag 20 december 2018 23:56 In de binnenstad van Haarlem moet een duurzame vervoersvoorziening komen voor toeristen en mensen die slecht ter been zijn. Dat staat in een initiatiefnota die is ingediend door de ChristenUnie en mede wordt ondersteund door SP, OPHaarlem en Trots Haarlem. lees verder

Spelregels nieuwbouw te rigide

IMG_5290.JPGdonderdag 20 december 2018 23:42 De gemeenteraad heeft nieuwe spelregels voor nieuwbouw in Haarlem opgesteld. De spelregels waren nodig doordat in het nieuwe coalitieakkoord wordt ingezet op het bouwen van meer sociale huurwoningen. Raadslid Frank Visser: “Ik vrees dat door deze regels in Haarlem uiteindelijk juist minder gebouwd zal worden”. lees verder

Spoeddebat wachtlijsten WMO

Oude handen en zorgdonderdag 20 december 2018 23:25 Begin december werd bekend dat de wachtlijst voor WMO-aanvragen is opgelopen tot 2 tot 6 maanden, afhankelijk van het soort aanvraag. Oorzaak is onder meer een groei van de aanvragen met circa 20%. Inmiddels wordt de wettelijke termijn van 8 weken ruim overschreden. Mensen wachten lang op zorg die ze wel keihard nodig hebben. De gemeenteraad hield daarom een spoeddebat. lees verder

Winkels op zondagochtend en zondagavond voortaan ook open

DSC02749.JPGdonderdag 29 november 2018 23:16 Een meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten dat winkels in Haarlem per 1 december voortaan elke zondag open mogen van 10 uur ’s ochtends tot 20 uur ’s avonds. Dit was voorheen 12-18 uur. Een poging van CDA, ChristenUnie en SP om in ieder geval nog de ochtend de winkels gesloten te houden haalde het niet omdat GroenLinks haar eerdere steun voor dit compromis introk. lees verder

Geen uitverkoop gemeentegrond

DSC02666.JPGdonderdag 29 november 2018 22:56 Het college heeft besloten om de grond van het parkeerterrein bij de moskee aan de Minaretstraat in Parkwijk te verkopen aan het moskeebestuur. Reden is de onderhoud van het terrein. Het moskeebestuur wil het parkeerterrein zelf gaan onderhouden. lees verder

Eén laag hoger bouwen project Delftwijk levert 60 extra woningen

IMG_5394.JPGdonderdag 29 november 2018 22:41 Er moet onderzocht worden of meer woningen kunnen worden gebouwd achter het Marsmanplein in Delftwijk. Dit staat in een motie van de ChristenUnie die is aangenomen door de gemeenteraad. lees verder

Nieuwe snelfietsroute Santpoort-Haarlem

LodewijkvanDeijssellaan.jpgdonderdag 15 november 2018 22:14 Er komt een nieuw fietspad tussen Santpoort en Haarlem. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt het beschikbaar stellen van krediet voor dit pad. Het pad moet komen tussen de Hoofdstraat in Santpoort en de Kleverlaan in Haarlem langs de Westelijke Randweg. lees verder

Begroting 2019: Begroten voor bereikbare en duurzame buurten

IMG_20181102_092810946.jpgmaandag 05 november 2018 21:39 In de eerste termijn van de begroting 2019 heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de zichtbaarheid van wat de gemeente doet in de wijken en buurten van afvalscheiding tot vervangen van stenen door groen en van buslijnen tot informatievoorziening over wegwerkzaamheden. Ook vraagt de ChristenUnie verder te zoeken naar mogelijkheden om efficiënter te werken. Investeringen zijn nodig, maar de schuld van Haarlem moet ook omlaag. lees verder

Leden ChristenUnie pleiten voor uitzetstop 400 gewortelde kinderen

IMG_20181105_155421.jpgmaandag 05 november 2018 11:04 Bijna 150 leden van de ChristenUnie pleiten voor een uitzetstop van 400 gewortelde kinderen. Dit doen zij in een breed gedragen motie die op het partijcongres van 24 november zal worden ingediend. Indiener van deze motie is Antonie Fountain. lees verder

P&R Spaarnwoude moet met spoed uitgebreid

DSC02710.JPGzaterdag 20 oktober 2018 22:30 IKEA Haarlem is begonnen met het afsluiten van het parkeerterrein bij station Haarlem Spaarnwoude met slagbomen. Straks kunnen hier alleen nog IKEA bezoekers terecht. Hierdoor dreigt op korte termijn een parkeerchaos te ontstaan omdat forenzen dit terrein gebruiken om verder te reizen met de trein. Luister het interview met ons raadslid Frank Visser bij Radio Haarlem 105. lees verder

Stop afsluiten parkeerterrein IKEA

DSC02705.JPGwoensdag 17 oktober 2018 07:18 Dinsdag is IKEA Haarlem begonnen met het afsluiten van het parkeerterrein bij station Haarlem Spaarnwoude met slagbomen. Straks kunnen hier alleen nog IKEA bezoekers terecht. Hierdoor dreigt op korte termijn een parkeerchaos te ontstaan omdat forenzen dit terrein gebruiken om verder te reizen met de trein. De ChristenUnie gaat donderdag vragen stellen in de gemeenteraad. Raadslid Frank Visser: "De raad vraagt al jaren om extra P&R plekken bij het station. Het aantal OV-reizigers groeit namelijk sterk. Wij willen dat het college die parkeerplaatsen nu met spoed realiseert en tot die tijd afspraken maakt met IKEA om de slagbomen nog niet te sluiten." lees verder

Met zachte hand handhaven bij woonadresfraude

DSC02701.JPGwoensdag 17 oktober 2018 06:48 De gemeente is na jarenlang gedogen druk bezig met het handhaven van illegale bewoning in de Waarderpolder. De ChristenUnie vindt deze handhaving te hard en qua timing ongelukkig nu de woningnood hoog is. Niet alle illegale bewoners van de Waarderpolder wonen bewust illegaal. Sommige bewoners hebben te goeder trouw gehandeld en soms zelfs vergunningen gekregen van de gemeente. lees verder

Nieuw onderzoek kermis Zaanenlaan

IMG_5349.JPGdinsdag 16 oktober 2018 10:28 Na onderzoek van de gemeente zijn er 4 mogelijke locaties over gebleven voor de kermis in Haarlem Noord. Naast de huidige locatie Zaanenlaan zijn dit het sportveld bij de Kleverlaan, het parkeerterrein naast de Kennemer Sporthal en het grasveld bij de Veerplas. Het college stelde voor de locatie Kleverlaan verder te onderzoeken. Na een lang debat heeft de raad besloten eerst de mogelijkheden op de Zaanenlaan verder te onderzoeken. lees verder

Laat de zondag met rust

DSC_4645donderdag 04 oktober 2018 22:19 Een meerderheid van de gemeenteraad wil de winkelopenstellingstijden op zondag verruimen van 12 tot 18 uur naar 12 tot 20 uur en mogelijk zelfs 10 tot 21 uur. Voor dit laatste lijkt een nipte meerderheid in de raad maar de coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA is verdeeld. D66 en PvdA willen ruime openingstijden, CDA juist niet. GroenLinks is wel voor verruiming maar wil rekening houden met een minderheid van de raad en daarom de zondagochtend met rust laten. Binnenkort komt het college met een definitief voorstel en zal de raad hierover stemmen. lees verder

Komt rattenoverlast door verouderd riool?

Meldpuntdinsdag 02 oktober 2018 22:08 Een aantal inwoners van het Vondelkwartier heeft al langere tijd last van ratten. Dinsdagavond organiseerde de wijkraad hierover een avond met vertegenwoordigers van de gemeente en van Spaarnelanden. ChristenUnie-raadslid Frank Visser was aanwezig. lees verder

Bezoekersparkeren op zondag voor iedereen

20150516_171438donderdag 27 september 2018 22:56 Vanaf 1 oktober geldt ook op zondag tussen 13 en 23 uur betaald parkeren in de binnenstad en de wijken rond het centrum. Om bewoners te compenseren komt er een bezoekersregeling in de binnenstad en wordt de bezoekersregeling in de wijken rond het centrum ook op zondag geldig. Dit was bij het parkeerreferendum voor veel bewoners een reden om toch met de plannen in te stemmen. Nu blijkt deze bezoekersregeling echter niet voor alle bewoners te gelden. lees verder

Coalitie focust bij woningbouw te veel op percentage sociale huur

20151224_131111.jpgdonderdag 20 september 2018 20:57 De ChristenUnie wil dat meer sociale huurwoningen worden gebouwd want de wachtlijsten zijn met zo’n 7 a 8 jaar veel te lang. Maar het percentage van 40% sociale huur voor nieuwbouw is niet de oplossing want dit leidt in totaal tot veel minder woningen in totaal. Het leidt ook tot veel kleine sociale huurwoningen en weinig sociale huurwoningen voor gezinnen gezien de kosten. En ja, ik zie steeds meer gezinnen uit Haarlem vertrekken omdat een koopwoning onbetaalbaar is. Dit probleem wordt onderschat. lees verder

Aanscherping mensenhandel en prostitutiebeleid

Nachtclub op de Wallen.jpgdonderdag 13 september 2018 23:49 Mensenhandel vindt veel meer plaats dan wij vaak denken. De ChristenUnie is blij met de extra inzet die de gemeente wil doen voor het signaleren van mensenhandel en voor het organiseren van de zorgcoordinatie. Tegelijk zien wij nog mogelijkheden om het beleid aan te scherpen. lees verder

Verbetering WOZ-waardebepaling ingezet

Eurosdonderdag 13 september 2018 21:48 Er moet door Haarlem meer aandacht besteed worden aan het systematisch uitvoeren en vastleggen van de jaarlijkse controle op met name secundaire kenmerken van de WOZ-waarde. Het gaat dan bijvoorbeeld om de staat van onderhoud. Deze controle werd altijd wel uitgevoerd, maar deze werd onvoldoende in systemen vastgelegd. Dit is de reden waarom Haarlem slecht scoort in het onderzoek van de Waarderingskamer naar de kwaliteit van de WOZ-waardebepaling. Dit antwoord heeft de ChristenUnie ontvangen op vragen eerder deze week toen uit de landelijke cijfers bleek dat Haarlem slecht scoorde in verhouding tot andere gemeenten. lees verder