Nieuws

Raadsvragen over verkeersveiligheid Haarlem Zuidwest

IMG_20200503_092355056_HDR.jpgmaandag 24 januari 2022 22:49 Deze week kwamen onder andere in Nieuwsuur en via het Haarlems Dagblad beelden naar buiten van een reeks gevaarlijke verkeerssituaties op schoolroutes in Haarlem Zuidwest. De beelden waren schokkend. Je zag fietsers die aan de kant werden gedrukt, vrachtwagens die rakelings langs fietsende kinderen reden en zelfs een bijna ongeluk op de Wagenweg bij het Sancta Maria waar een auto keihard op een groep overstekende scholieren afreed. De ChristenUnie is geschrokken van deze beelden en vindt dat snel actie nodig is. lees verder

ChristenUnie Haarlem presenteert verkiezingsprogramma

Samen Recht Doen.jpgzaterdag 22 januari 2022 23:07 Het verkiezingsprogramma van ChristenUnie Haarlem heeft als titel “Samen recht doen” gekregen. Lijsttrekker Frank Visser: “Wij willen ons inzetten voor een zorgzaam Haarlem, waarin burgers naar elkaar omzien en de gemeente er is voor mensen die het alleen niet redden. Mensen mogen geen nummer zijn. Recht doen betekent dat er altijd ruimte moet zijn voor maatwerk. De gemeente moet ook vrijwilligers ondersteunen. Hun inzet is het cement van onze Haarlemse samenleving. Geef bijvoorbeeld mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering” lees verder

Nieuwe talenten bij de ChristenUnie

KVDL_ChristenUnie_Groepsfoto-5.jpgvrijdag 14 januari 2022 22:02 De ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem heeft de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Eerder werd bekend dat de lijst zal worden getrokken door het huidige raadslid Frank Visser (43 jaar). Op de tweede plaats staat Els Booms-van der Meer (60 jaar) en op de derde plaats Rita Poppe (41 jaar). De top vijf bestaat verder uit Stefan Linder (49 jaar) en Stephanie Oostenbrug (36 jaar). De ChristenUnie kiest daarmee voor een lijst met zowel ervaren krachten als nieuwe talenten. lees verder

Burgerberaad schept te hoge verwachtingen

202011-CU-Kandidaten-TK-portretten-4.jpgdonderdag 23 december 2021 22:54 De gemeenteraad van Haarlem wil proeven doen met een zogenaamd burgerberaad waarin een groep burgers de gemeente adviseert en de raad in principe het advies overneemt als het door voldoende leden van dit burgerberaad wordt gedragen. In een stemverklaring licht raadslid Frank Visser toe waarom hij als enige heeft tegengestemd: "Ik ben erg voor participatie door inwoners van de stad. Dit voorstel schept echter te hoge verwachtingen en is een recept voor teleurstellingen bijvoorbeeld als de gemeenteraad besluit een voorstel niet of slechts deels over te nemen lees verder

Huisvestingsverordening met opkoopbescherming

IMG_5292.JPGdonderdag 23 december 2021 22:16 Als eerste gemeente van Nederland geldt in Haarlem vanaf 1 februari 2022 een opkoopbescherming. Vanaf 1 januari 2022 maakt een verandering in de Huisvestingswet invoeren van zo’n opkoopbescherming mogelijk. Haarlem is nu de eerste stad die dit realiseert. lees verder

Groenslingers in Keizerstraat en Barrevoetestraat

IMG_20200503_092005587_HDR.jpgdonderdag 23 december 2021 20:48 De Keizerstraat en Barrevoetestraat worden heringericht tot fietsstraat. Hiermee wordt deze belangrijke toegang tot de binnenstad vanaf de Leidsevaart een stuk veiliger voor fietsers en voetgangers. Op voorstel van de ChristenUnie zullen hier als proef ook circa 7 groenslingers worden opgehangen. Door gebruik van klimplanten die groeien langs kabels boven de weg kunnen deze smalle straten worden vergroend. lees verder

Wie zijn de allerbeste leerlingen van Haarlem?

KVDL_ChristenUnie_4A_Stefan_Linder.jpgdonderdag 02 december 2021 22:48 Stefan Linder, schaduwraadslid van de ChristenUnie, reageert in dit fragment op een pleidooi van de VVD... De ChristenUnie komt op voor de Haarlemse VMBO-ers. lees verder

Bomenverordening vastgesteld na reeks wijzigingen

IMG_5300.JPGdonderdag 25 november 2021 22:48 Na drie jaar debat is door de gemeenteraad de bomenverordening vastgesteld. Eerdere versies haalden het niet in de raad. Kern van de nieuwe bomenverordening is dat bomen veel beter worden beschermd tegen kappen. Ook komt er een herplantfonds. Hierin wordt geld gestort voor het planten van nieuwe bomen als bij bomenkap op dezelfde locatie of de directe omgeving geen mogelijkheid is voor herplant. In de nieuwe versie bleken toch nog veel fouten te zitten. Dankzij een reeks vragen van ChristenUnie en CDA zijn deze verbeterd voordat de Raad een eindoordeel zou geven over het voorstel. lees verder

Vragen over coronapas voor ambtenaren Haarlem

Coronavirus.jpgdonderdag 25 november 2021 19:44 Tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraad van Haarlem heeft de ChristenUnie het college gevraagd pal te staan voor de gemeentelijke ambtenaren en medewerkers van aan de gemeente verbonden instellingen zoals culturele podia en te garanderen dat niemand zal worden ontslagen mocht de coronapas op de werkvloer verplicht worden. lees verder

Steun voor gastouderopvang, gehandicapte studenten en veiliger verkeer

Nieuwe Euro bankbiljetten.jpgdonderdag 11 november 2021 22:44 De leges voor het starten van gastouderopvang gaat omlaag. Deze is nu in Haarlem ruim 800 euro terwijl deze in Heemstede slechts 0 euro bedraagt. Het college komt na aandringen van ChristenUnie en CDA nog voor de kerst met een voorstel. Ook gaat op voorstel van de ChristenUnie de studietoeslag voor gehandicapte studenten omhoog. Dat geldt alleen voor de eerste maanden van 2022 want tijdens de tweede dag van begrotingsbehandeling werd bekend dat er per 1 april een landelijke regeling komt. Tenslotte komt er op voorstel van de ChristenUnie alsnog een potje voor verkeersveiligheid om zo subsidie van het Rijk van mogelijk 2 miljoen euro voor Haarlem binnen te kunnen halen. lees verder

Frans Halsmuseum: regel het vastgoed goed

DSC02774.JPGdinsdag 26 oktober 2021 23:53 Op verzoek van de VVD hield de gemeenteraad een spoeddebat over de toekomst van het Frans Halsmuseum. Lees hier de bijdrage van de ChristenUnie. lees verder

Mantelzorgcompliment komt terug!

Close up vijf euro biljetdinsdag 26 oktober 2021 23:23 Na jarenlange pogingen om het voor elkaar te krijgen is het nu eindelijk gelukt. Het mantelzorgcompliment komt terug in Haarlem! Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd om deze waardering voor mantelzorgers eenmalig weer in te voeren. De ChristenUnie hoopt dat dit zo’n succes wordt dat het instrument weer permanent zal terugkeren. lees verder

Wonen ook in Waarderpolder mogelijk maken

c-district-big.pngdinsdag 26 oktober 2021 22:57 De ChristenUnie ziet ruimte om aan de zuidkant van de Waarderpolder wonen en werken te combineren. Wij hebben daarom een motie ingediend om op het voormalige terrein van het Milieuplein ook wonen mogelijk te maken. De motie werd echter verworpen door de gemeenteraad. lees verder

Realiseer fietspaden langs de Kleverlaan

IMG_5365.JPGdinsdag 26 oktober 2021 22:34 De ChristenUnie wil dat bij het groot onderhoud van de Kleverlaan gekozen wordt voor de realisatie van fietspaden. Het college wil alleen het wegdek vervangen. Dat is volgens de ChristenUnie een gemiste kans. Het past ook niet bij de vastgestelde uitgangspunten voor hoofdfietsroutes, en de Kleverlaan behoort tot dat netwerk. We hebben daarom een motie ingediend. Omdat de wethouder heeft toegezegd nog met de plannen voor de Kleverlaan terug te komen naar de gemeenteraad heeft de ChristenUnie de motie aangehouden. lees verder

Raad zit bovenop aanbesteding Jeugdhulp

Jongeren buiten.jpgdonderdag 14 oktober 2021 22:12 De gemeenteraad heeft de Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland vastgesteld. Wel zijn meerdere moties en amendementen aangenomen die er op gericht zijn dat de gemeenteraad meer invloed heeft de komende jaren na de gunning aan de nieuwe jeugdhulp aanbieder(s) en dat de aanbesteding goed verloopt. lees verder

Frank Visser beoogd lijsttrekker ChristenUnie Haarlem

202011-CU-Kandidaten-TK-portretten-3.jpgvrijdag 08 oktober 2021 15:44 Het bestuur van ChristenUnie Haarlem draagt gemeenteraadslid Frank Visser (43) voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Frank Visser: "Ik vind het een voorrecht om opnieuw de ChristenUnie lijst te mogen aanvoeren. Ik wil mij inzetten voor de bouw van veel meer woningen, voor goede zorg en kansen voor iedereen en voor een financieel gezonde stad. Wachtlijsten, drempels en overbodige regels moeten weg.” Frank Visser is sinds 2014 raadslid voor de ChristenUnie. Naast zijn raadslidmaatschap werkt hij als beleidsmedewerker bij Reizigersvereniging Rover. lees verder

ChristenUnie gewetensbezwaard over bredere toepassing coronapas

DSC02738.JPGvrijdag 24 september 2021 19:38 Op verzoek van de Haarlemse ChristenUnie-fractie heeft de gemeenteraad vrijdag een extra vergadering gehouden over de nieuwe coronamaatregelen die gelden vanaf zaterdag 25 september. Raadslid Frank Visser: “Het is voor het eerst sinds ik raadslid ben dat ik gewetensbezwaren heb.” Moties die opriepen niet te handhaven werden alleen gesteund door ChristenUnie, Trots Haarlem en de SP. lees verder

Hogere ambitie fiets en OV in Haarlems mobiliteitsbeleid

DSC02678.JPGdonderdag 23 september 2021 22:55 De gemeenteraad is na een lang debat akkoord gegaan met het nieuwe mobiliteitsbeleid voor de gemeente Haarlem. Op voorstel van de ChristenUnie werd verduidelijkt dat ook na realisatie van de fietsring rond de binnenstad ook de routes dwars door de stad zoals de Kleine Houtstraat en de Gierstraat beschikbaar blijven voor fietsers. In de nota stond namelijk dat dit voetgangersgebied zou worden met “fietsen te gast”. In de nieuwe tekst zijn voetgangers en fietsers gelijkwaardig. Ook werd op voorstel van de ChristenUnie de ambitie voor nieuwe buslijnen in de stad aangescherpt. Met name in Haarlem Oost moeten er nieuwe busroutes komen die tegelijkertijd de binnenstad ontlasten. lees verder

Fietspad Schoterweg helaas niet verbreed

IMG_20210909_093927.jpgdonderdag 23 september 2021 22:21 De fietspaden langs Rijksstraatweg, Soendaplein en Schoterweg worden vervangen. Al jaren ergeren fietsers zich op deze belangrijke fietsroute in Haarlem aan het slechte onderhoud. Het is meer een mountainbike parcours door de vele hobbels veroorzaakt door boomwortels. De Gemeenteraad heeft nu 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het vervangen van het asfalt door betonnen platen. Toch had het plan nog beter gekund. Een pleidooi van de ChristenUnie om het drukste deel van het fietspad te verbreden kreeg helaas onvoldoende steun in de gemeenteraad. lees verder

Vragen over wachtlijsten Jeugdzorg

Aandacht voor wat echt telt banner.jpgdonderdag 09 september 2021 20:03 In het vragenuurtje heeft de ChristenUnie zorgen uitgesproken over lange wachttijden bij Kenter Jeugdzorg. lees verder