Nieuws

Initiatiefvoorstel voor meer perspectief voor ongedocumenteerden

DSC02735.JPGvrijdag 22 maart 2019 21:04 De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks in de gemeenteraad van Haarlem komen met een gezamenlijk initiatiefvoorstel waarin zij vragen om meer ondersteuning voor de groep ongedocumenteerden. Het voorstel wordt 28 maart gepresenteerd in de gemeenteraad. lees verder

ChristenUnie wil nieuwe buslijnen tussen Haarlem en Amsterdam

DSC02807.JPGmaandag 18 maart 2019 14:59 Als de A9 en A10 worden verbouwd moeten bussen zonder oponthoud kunnen blijven doorrijden. Ook moet er snel een nieuwe buslijn over deze snelwegen komen tussen Haarlem en Amsterdam Zuid om het probleem met de volle bussen in de spits aan te pakken. Hiervoor pleiten de ChristenUnie fracties in Noord-Holland en Amsterdam. Zij vragen hoe de beide overheden hier samen voor gaan zorgen. Aangezien Haarlem onder een vervoerconcessie van de provincie valt en Amsterdam onder een vervoerconcessie van de Vervoerregio, een samenwerkingsverband van gemeenten rond Amsterdam, dienen beide overheden een akkoord te sluiten. lees verder

Zuidwesterstorm in stadhuis

IMG_20190307_203236844~2.jpgdonderdag 07 maart 2019 23:56 Een record aantal mensen bezocht donderdag de gemeenteraad. Zo’n 250 mensen wilden het debat van de commissie ontwikkeling volgen over de bouwplannen in ontwikkelzone Zuidwest waar uiteindelijk volgens het college 2100 woningen moeten worden gebouwd. Omdat de publieke tribune maar plek heeft voor enkele tientallen mensen moest het grootste deel van het publiek de vergadering via een video verbinding volgen. Buiten het stadhuis stormde het, maar binnen was ook duidelijk een zuidwesterstorm te voelen…. lees verder

Els Booms nieuw schaduwraadslid ChristenUnie

Elsdonderdag 07 maart 2019 22:01 Els Booms-van der Meer is toegetreden tot de ChristenUnie-fractie als opvolger van schaduwraadslid Annemieke Berg-Overbeek. Els Booms werkt in het dagelijks leven als manager Haarlemmermeer voor het Leger des Heils en is tevens als ZZP-er actief voor nazorg voor nabestaanden. Els heeft net een opleiding afgerond over het bestrijden van mensenhandel. Zij brengt dus veel kennis mee die goed bruikbaar is voor de commissie samenleving. lees verder

Initiatiefvoorstel: Winkels eerder dicht voor vieren en gedenken

DSC02749.JPGdonderdag 07 maart 2019 19:27 De ChristenUnie heeft samen met SP, CDA en Trots Haarlem een initiatiefvoorstel ingediend om winkels eerder te sluiten op Goede Vrijdag, Kerstavond en Dodenherdenking. Ook zouden winkels volgens dit voorstel voortaan niet meer geopend kunnen zijn op Nieuwjaarsdag. lees verder

Wonen aan het Spaarne maar zonder parkeerplek

20150516_171418donderdag 28 februari 2019 23:25 Het college wil toestaan dat aan de Schalkwijkerstraat en de Vijfhuizerstraat in de Slachthuisbuurt 60 woningen worden gebouwd zonder voldoende parkeerplekken. Het idee is dat deze kleine huurwoningen (32 tot 54 m2 per woning) straks worden bewoond door jongeren zonder auto. lees verder

Doe proef met hybride gras

WP_20160528_10_28_23_Pro.jpgdonderdag 28 februari 2019 22:12 Jaarlijks besluit de gemeenteraad over de vervangingsinvesteringen voor sport. Oude kleedkamers worden vernieuwd, verlichting vervangen door LED en velden moeten na 10 tot 15 jaar worden vervangen. Dit laatste gebeurt in Haarlem steeds vaker door kunstgras. Ook dit jaar worden er weer drie kunstgrasvelden gerealiseerd. Een groot deel van de gemeenteraad maakt zich zorgen hierover vanwege het gebruik van rubbergranulaat wat makkelijk in het milieu terecht kan komen. lees verder

Minder grote vrachtwagens in binnenstad

DSC_4643donderdag 14 februari 2019 21:36 Al jaren wordt gesproken over het starten van een stadsdistributiesysteem zodat er minder grote vrachtwagens door het centrum hoeven te rijden. Tot nu toe komt het niet van de grond omdat er geen businesscase te maken is. Dat is ook wel logisch want waarom zou je als bedrijf je goederen overladen als je ook rechtstreeks naar je bestemming kunt rijden? Dat is goedkoper! lees verder

Onderzoek naar opladen auto vanuit eigen huis

IMG_20190202_144515820_HDR.jpgdonderdag 31 januari 2019 22:42 Het college gaat op voorstel van de ChristenUnie onderzoeken of inwoners van Haarlem hun elektrische auto ook vanuit hun eigen huis mogen opladen. Momenteel is dit verboden in Haarlem omdat dit overlast kan veroorzaken. Raadslid Frank Visser: “In Zaandam mag het wel. Daar zijn regels opgesteld onder welke voorwaarden dit mag. Zo moeten kabels goed afgedekt zijn zodat niemand er over kan struikelen.” De gemeenteraad stemde unaniem in met een motie die vraagt om de voors en tegens van het opheffen van het verbod op een rij te zetten. Het college zal naar verwachting rond de zomer de resultaten van het onderzoek presenteren aan de gemeenteraad. lees verder

Variantenstudie openbaar vervoer

DSC02807.JPGdonderdag 31 januari 2019 22:16 Wat is de beste investering in het openbaar vervoer voor Haarlem? Om dit goed in kaart te brengen heeft de ChristenUnie samen met Actiepartij en SP gepleit voor een variantenstudie. Een amendement om hier geld voor beschikbaar te stellen is echter door de gemeenteraad verworpen. lees verder

Lagere parkeernormen vraagt geld voor fiets en OV

20150516_171418donderdag 31 januari 2019 21:52 De parkeernormen bij nieuwbouw in Haarlem worden verlaagd. Dat betekent dat bij bouwprojecten minder parkeerplaatsen hoeven te worden gerealiseerd. Maar geeft dat dan geen problemen met te weinig parkeerplekken? Nee, want de normen zijn gebaseerd op het werkelijke aantal auto’s. lees verder

Meer ruimte voor woonwagens

44639195_10157210501684131_8812702098828296192_n.jpgdonderdag 24 januari 2019 21:29 Woonwagens, huisjesmelkers en gastvrijheid. Wat hebben deze drie dingen met elkaar te maken? Het zijn allemaal onderwerpen die aan bod komen in het voorstel tot aanpassing van de Huisvestingsverordening 2017. Deze verordening bevat o.a. de regels rondom de Huisvestingsvergunning, toewijzing van sociale huurwoningen en wijzigingen in de woningvoorraad. lees verder

Betere informatie bij bezwaarschriften

20181222 Bezwaarschrift.jpgzaterdag 22 december 2018 18:07 Burgers worden er nog niet altijd op gewezen dat ze digitaal bezwaar kunnen maken. De ChristenUnie heeft daarom vragen gesteld aan het college. lees verder

Initiatiefnota: Haarlem City Bus

20181221 Delft City Shuttle.jpgdonderdag 20 december 2018 23:56 In de binnenstad van Haarlem moet een duurzame vervoersvoorziening komen voor toeristen en mensen die slecht ter been zijn. Dat staat in een initiatiefnota die is ingediend door de ChristenUnie en mede wordt ondersteund door SP, OPHaarlem en Trots Haarlem. lees verder

Spelregels nieuwbouw te rigide

IMG_5290.JPGdonderdag 20 december 2018 23:42 De gemeenteraad heeft nieuwe spelregels voor nieuwbouw in Haarlem opgesteld. De spelregels waren nodig doordat in het nieuwe coalitieakkoord wordt ingezet op het bouwen van meer sociale huurwoningen. Raadslid Frank Visser: “Ik vrees dat door deze regels in Haarlem uiteindelijk juist minder gebouwd zal worden”. lees verder

Spoeddebat wachtlijsten WMO

Oude handen en zorgdonderdag 20 december 2018 23:25 Begin december werd bekend dat de wachtlijst voor WMO-aanvragen is opgelopen tot 2 tot 6 maanden, afhankelijk van het soort aanvraag. Oorzaak is onder meer een groei van de aanvragen met circa 20%. Inmiddels wordt de wettelijke termijn van 8 weken ruim overschreden. Mensen wachten lang op zorg die ze wel keihard nodig hebben. De gemeenteraad hield daarom een spoeddebat. lees verder

Winkels op zondagochtend en zondagavond voortaan ook open

DSC02749.JPGdonderdag 29 november 2018 23:16 Een meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten dat winkels in Haarlem per 1 december voortaan elke zondag open mogen van 10 uur ’s ochtends tot 20 uur ’s avonds. Dit was voorheen 12-18 uur. Een poging van CDA, ChristenUnie en SP om in ieder geval nog de ochtend de winkels gesloten te houden haalde het niet omdat GroenLinks haar eerdere steun voor dit compromis introk. lees verder

Geen uitverkoop gemeentegrond

DSC02666.JPGdonderdag 29 november 2018 22:56 Het college heeft besloten om de grond van het parkeerterrein bij de moskee aan de Minaretstraat in Parkwijk te verkopen aan het moskeebestuur. Reden is de onderhoud van het terrein. Het moskeebestuur wil het parkeerterrein zelf gaan onderhouden. lees verder

Eén laag hoger bouwen project Delftwijk levert 60 extra woningen

IMG_5394.JPGdonderdag 29 november 2018 22:41 Er moet onderzocht worden of meer woningen kunnen worden gebouwd achter het Marsmanplein in Delftwijk. Dit staat in een motie van de ChristenUnie die is aangenomen door de gemeenteraad. lees verder

Nieuwe snelfietsroute Santpoort-Haarlem

LodewijkvanDeijssellaan.jpgdonderdag 15 november 2018 22:14 Er komt een nieuw fietspad tussen Santpoort en Haarlem. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt het beschikbaar stellen van krediet voor dit pad. Het pad moet komen tussen de Hoofdstraat in Santpoort en de Kleverlaan in Haarlem langs de Westelijke Randweg. lees verder