Nieuws

Verhoging prostitutieleeftijd nog steeds onzeker

Nachtclub op de Wallen.jpgvrijdag 12 juli 2019 01:42 Al een paar jaar debatteert de gemeenteraad van Haarlem over verhoging van de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar. In de laatste raadsvergadering voor de zomer werd er voor de derde keer over gestemd. Drie raadsleden waren afwezig. De stemmen staakten bij een hoofdelijke stemming: er waren 18 voorstanders en 18 tegenstanders. Daarom moet na de zomer opnieuw worden gestemd. Drie andere voorstellen van de ChristenUnie om de prostitutieregels aan te scherpen werden wel aangenomen door de gemeenteraad. lees verder

Aanscherping winkeltijdenverordening

20151224_125903.jpgdonderdag 11 juli 2019 23:50 Op initiatief van SP, ChristenUnie, CDA en Trots Haarlem wordt de Haarlemse winkeltijdenverordening aangepast. Voortaan moeten winkels op Goede Vrijdag, Dodenherdenking en Kerstavond 1 uur eerder dicht. lees verder

Biomassa is niet duurzaam

DSC02805.JPGdonderdag 11 juli 2019 23:14 Alle gemeenten in Nederland zijn hard bezig met het maken van plannen voor de regionale energievoorziening van de toekomst. Hoe zorgen we dat we Haarlem in de toekomst verwarmen nu we gaan stoppen met het Groningse gas? Samen met de omliggende gemeenten wordt gewerkt aan een regionale energie strategie en lokaal wordt in kaart gebracht wat de duurzame warmtebronnen zijn voor de toekomst. lees verder

Kadernota 2019: voor een mooiere samenleving

IMG_5368.JPGdonderdag 04 juli 2019 22:18 Voorzitter, we voeren dit debat voor de inwoners van Haarlem, voor een mooiere samenleving. Maar veel burgers ervaren dat niet zo. We doen van alles om de kloof tussen burgers en politiek te overbruggen. Nieuwe Democratie, nieuwe vormen van burgerparticipatie. Dat is goed. Maar bereiken we hiermee de gemiddelde burger in deze individualistische samenleving waarin iedereen steeds meer in zijn eigen bubbel zit. Die bubbel heb je letterlijk op zak met je mobieltje. We kunnen razendsnel contact hebben met de hele wereld, maar zien we elkaar nog? lees verder

Goedkoper parkeren in Cronjé en Dreef garage

WP_20160604_10_03_52_Prodonderdag 13 juni 2019 23:19 Bewoners uit het centrum kunnen voortaan goedkoop een abonnement krijgen voor de garage Cronjé en de Dreefgarage. Dit voorstel van de ChristenUnie is overgenomen door het college. lees verder

Beter plan voor fietsers rond Amerikaweg en Schipholweg

DSC02682.JPGwoensdag 29 mei 2019 23:34 De komende jaren worden veel nieuwe woningen gebouwd in het noordelijke deel van Schalkwijk. Hierdoor loopt het verkeer op het kruispunt Amerikaweg/Schipholweg/Prins Bernhardlaan en op het kruispunt Boerhaavelaan/Amerikaweg steeds meer vast. Het college heeft daarom een plan gemaakt om de doorstroming rond deze twee kruispunten te verbeteren. lees verder

Haarlem komt met een fietsstraatvisie

WP_20160419_09_08_13_Prowoensdag 29 mei 2019 23:24 De gemeenteraad wil dat het college een visie gaat ontwikkelen op het toepassen van fietsstraten. Dit zijn straten waar de fiets voorrang heeft en de auto te gast is. Een motie van de ChristenUnie die hiertoe oproept is aangenomen door de gemeenteraad. lees verder

Bescherm standplaatsen beter

WP_20160604_09_55_42_Pro.jpgdonderdag 09 mei 2019 23:50 Haarlem komt met nieuw standplaatsenbeleid voor onder andere viskarren en bloemenkramen. Deze (semi) mobiele kramen met een vaste plek in de stad mogen op grond van nieuwe Europese regels geen onbeperkte vergunning meer krijgen. Haarlem kiest daarom voor een vergunningtermijn van 10 jaar. Daarna is het mogelijk dat iemand anders de vergunning krijgt. lees verder

Nieuwbouwwoningen moeten bijdragen aan mobiliteit

IMG_5287.JPGdonderdag 09 mei 2019 22:47 Uit studie blijkt dat voor de groei van de stad niet alleen een grote opgave ligt voor woningen maar ook voor veel nieuwe voorzieningen zoals schoolgebouwen en verbeteren van de bereikbaarheid. De ChristenUnie wil daarom dat ontwikkelaars via de grondexploitatie gaan bijdragen aan investeringen in mobiliteit. lees verder

Duidelijke procedures bomenkap

DSC02792.JPGdonderdag 11 april 2019 23:33 Haarlem werkt aan een nieuwe bomenverordening. De bedoeling van deze verordening is bomen beter te beschermen. De beoordeling van kapaanvragen wordt strenger en bij de kap van een enkele boom kan al een herplant worden opgelegd. De meeste fracties in de gemeenteraad hebben echter nog veel vragen over het voorstel. Het college komt binnenkort met een nieuwe tekst die in de gemeenteraad zal worden vastgesteld. lees verder

Zorg om te grote klassen fusieschool

IMG_5315.JPGdonderdag 04 april 2019 22:44 Bij de fusie van Daaf Geluk, Paulus Mavo en Sterrencollege op de locatie van het Sterrencollege moet wel aandacht blijven voor de benodigde kleinschaligheid. Op deze scholen zitten immers veel kinderen die extra zorg nodig hebben. Hiervoor pleitte de ChristenUnie tijdens een debat over de komende fusie. lees verder

Geen meerderheid voor aanpak vrachtwagens binnenstad

DSC_4643donderdag 28 maart 2019 23:47 Het voorstel om grote vrachtwagens te weren uit smalle straten in de Binnenstad heeft geen meerderheid gehaald in de gemeenteraad. lees verder

Raad wil stadsecoloog

20140612_084649donderdag 28 maart 2019 23:30 Om meer aandacht te hebben voor ecologie bij bouwprojecten in de stad en bij het dagelijkse beheer van de leefomgeving moet er in Haarlem een stadsecoloog komen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft hierover een motie aangenomen. lees verder

Nog geen onderzoek naar station Haarlem West

Haarlem West.jpgdonderdag 28 maart 2019 23:11 Het college gaat met NS en ProRail praten over de mogelijkheid van het bouwen van station Haarlem West. De ChristenUnie riep in een motie op een haalbaarheidsonderzoek doen om zo alle argumenten op een rij te hebben voor een lobby bij de staatssecretaris. Een raadsmeerderheid heeft deze motie echter verworpen. lees verder

1985 stemmen in Haarlem: beste uitslag ooit!

Bedankt voor uw stem.jpgmaandag 25 maart 2019 16:01 De ChristenUnie heeft bij de Provinciale Statenverkiezingen in Haarlem 1985 stemmen gehaald (3,0% bij een opkomst van 57,5%). Procentueel is dit de beste uitslag in Haarlem ooit. In 2015 haalde de partij samen met de SGP bij de Statenverkiezingen 1330 stemmen (2,37% bij een opkomst van 48,57%). Met 655 stemmen winst is de ChristenUnie dus in Haarlem met bijna 50% gegroeid. lees verder

Initiatiefvoorstel voor meer perspectief voor ongedocumenteerden

DSC02735.JPGvrijdag 22 maart 2019 21:04 De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks in de gemeenteraad van Haarlem komen met een gezamenlijk initiatiefvoorstel waarin zij vragen om meer ondersteuning voor de groep ongedocumenteerden. Het voorstel wordt 28 maart gepresenteerd in de gemeenteraad. lees verder

ChristenUnie wil nieuwe buslijnen tussen Haarlem en Amsterdam

DSC02807.JPGmaandag 18 maart 2019 14:59 Als de A9 en A10 worden verbouwd moeten bussen zonder oponthoud kunnen blijven doorrijden. Ook moet er snel een nieuwe buslijn over deze snelwegen komen tussen Haarlem en Amsterdam Zuid om het probleem met de volle bussen in de spits aan te pakken. Hiervoor pleiten de ChristenUnie fracties in Noord-Holland en Amsterdam. Zij vragen hoe de beide overheden hier samen voor gaan zorgen. Aangezien Haarlem onder een vervoerconcessie van de provincie valt en Amsterdam onder een vervoerconcessie van de Vervoerregio, een samenwerkingsverband van gemeenten rond Amsterdam, dienen beide overheden een akkoord te sluiten. lees verder

Zuidwesterstorm in stadhuis

IMG_20190307_203236844~2.jpgdonderdag 07 maart 2019 23:56 Een record aantal mensen bezocht donderdag de gemeenteraad. Zo’n 250 mensen wilden het debat van de commissie ontwikkeling volgen over de bouwplannen in ontwikkelzone Zuidwest waar uiteindelijk volgens het college 2100 woningen moeten worden gebouwd. Omdat de publieke tribune maar plek heeft voor enkele tientallen mensen moest het grootste deel van het publiek de vergadering via een video verbinding volgen. Buiten het stadhuis stormde het, maar binnen was ook duidelijk een zuidwesterstorm te voelen…. lees verder

Els Booms nieuw schaduwraadslid ChristenUnie

Elsdonderdag 07 maart 2019 22:01 Els Booms-van der Meer is toegetreden tot de ChristenUnie-fractie als opvolger van schaduwraadslid Annemieke Berg-Overbeek. Els Booms werkt in het dagelijks leven als manager Haarlemmermeer voor het Leger des Heils en is tevens als ZZP-er actief voor nazorg voor nabestaanden. Els heeft net een opleiding afgerond over het bestrijden van mensenhandel. Zij brengt dus veel kennis mee die goed bruikbaar is voor de commissie samenleving. lees verder

Initiatiefvoorstel: Winkels eerder dicht voor vieren en gedenken

DSC02749.JPGdonderdag 07 maart 2019 19:27 De ChristenUnie heeft samen met SP, CDA en Trots Haarlem een initiatiefvoorstel ingediend om winkels eerder te sluiten op Goede Vrijdag, Kerstavond en Dodenherdenking. Ook zouden winkels volgens dit voorstel voortaan niet meer geopend kunnen zijn op Nieuwjaarsdag. lees verder