Nieuws

Paul Krugerkade kan veiliger

IMG_20201121_133249.jpgzaterdag 21 november 2020 11:59 De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de verkeerssituatie bij de Vomar op de hoek van de Paul Krugerkade en de Spaarndamseweg. Raadslid Frank Visser: "Het zebrapad ligt zo dicht bij het verkeerslicht dat het gevaar hier groot is dat auto's bij groen doorrijden en zo voetgangers over het hoofd zien. Dit moet veiliger kunnen worden ingericht!" lees verder

Begroting 2021: Afvalstoffenheffing en huishoudelijke hulp

DSC02690.JPGvrijdag 06 november 2020 20:58 Tijdens de behandeling van de begroting voor 2021 heeft de ChristenUnie geprobeerd bezuinigingen op de huishoudelijke hulp en een forse stijging van de afvalstoffenheffing tegen te houden. Het eerste is helaas (nog) niet gelukt, het tweede wel. Ook werd een motie van de ChristenUnie aangenomen om de verdeling van de subsidies in het sociaal domein te evalueren zodat deze verdeling in 2022 beter gaat. lees verder

Waar komt Domus Plus?

DSC02703.JPGdonderdag 29 oktober 2020 21:03 Haarlem zoekt locaties voor twee nieuwe vormen van maatschappelijke opvang: Domus Plus en Skaeve Huse. Uit een lijst van 60 locaties die onder andere door bewoners zijn aangedragen zijn nu door de gemeenteraad vier locaties uitgekozen die verder worden onderzocht: drie in Haarlem Oost (Boerhaavelaan 57, Nieuwe Weg 2 en Robertus Nurksweg bij de fly-over) en één in Haarlem Noord (Vergierdeweg 452/454). De bedoeling is dat in de volgende fase twee van deze locaties worden uitgekozen. De ChristenUnie heeft voorgesteld een vijfde locatie te onderzoeken: Schoteroog. Hiervoor was in de gemeenteraad geen meerderheid. lees verder

Herontwikkeling bibliotheek biedt kansen woningbouw

DSC02760.JPGdonderdag 22 oktober 2020 23:57 ChristenUnie, Actiepartij en Jouw Haarlem hebben in de gemeenteraad gevraagd de verbouwplannen van de stadsbibliotheek te heroverwegen om te komen tot een beter plan en zijn daarbij gesteund door Trots Haarlem. Nadat de genoemde partijen een verdergaand amendement wijzigden in een motie om alternatieven te onderzoeken sloten PvdA en SP zich aan maar dit was net niet genoeg voor een raadsmeerderheid. De overige partijen willen doorgaan met het huidige plan en geen tijd verliezen. lees verder

Zo veel mogelijk zonnepanelen op het station

DSC02808.JPGdonderdag 22 oktober 2020 23:54 De gemeenteraad wil dat het maximale wordt gedaan om op het dak van het station niet alleen op de onzichtbare delen maar ook op het zichtbare deel zonnepanelen worden geplaatst. Dat staat in een motie die CDA, ChristenUnie, Actiepartij, PvdA en D66 hebben opgesteld en door een groot aantal partijen zijn meegetekend. Raadslid Frank Visser: "Natuurlijk moeten we rekening houden met de monumentale waarde van het pand maar met een goed ontwerp zijn zonnepanelen goed in te passen op stationskap. Zo kan het station niet alleen tot een monumentaal maar ook tot een duurzaam icoon worden voor de stad." lees verder

Meer aandacht voor mobiliteit Haarlem in MRA-lobby

DSC02801.JPGdonderdag 22 oktober 2020 23:24 In de lobby van Metropoolregio Amsterdam moet meer aandacht komen voor de mobiliteitsknelpunten van Zuid-Kennemerland en IJmond. Hiervoor pleit de gemeenteraad in twee amendementen die door een ruime meerderheid van de gemeenteraad zijn gesteund. De amendementen zijn opgesteld door ChristenUnie en PvdA. lees verder

Nieuwe ligplaatsvergunning? Dan emissievrij!

DSC02788.JPGdonderdag 22 oktober 2020 22:12 Er is een enorme wachtlijst voor een recreatieve ligplaats op het water in Haarlem: zo’n 1000 mensen. Het college heeft daarom besloten dat ligplaatsen in de toekomst alleen nog beschikbaar zijn voor inwoners van Haarlem. De ChristenUnie heeft voorgesteld ook strengere eisen te stellen voor de duurzaamheid van vaartuigen naar voorbeeld van o.a. de gemeente Utrecht. lees verder

Frank Visser op kandidatenlijst ChristenUnie

CUHaarlem2018januari (6).jpgvrijdag 09 oktober 2020 22:00 Frank Visser uit Haarlem staat op de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Visser is momenteel beleidsmedewerker van Rover, de reizigersvereniging van en voor reizigers in het openbaar vervoer. Daarnaast is hij sinds 2014 gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Haarlem. Op de voorlopige kandidatenlijst, die wordt aangevoerd door lijsttrekker Gert-Jan Segers, staat Visser op plek 11. lees verder

Websites Haarlem moeten snel toegankelijk

rolstoellogo-groen-kleinvrijdag 25 september 2020 12:48 Vanaf deze week moeten alle overheidswebsites voldoen aan toegankelijkheidseisen voor mensen met een beperking. Maar in ruim 71% van de gevallen is dat nog niet zo. Ook de site van de gemeente Haarlem voldoet niet en van de meeste websites van aan de gemeente gelieerde organisaties is niet eens de wettelijk verplichte toegankelijkheidsverklaring beschikbaar. Hierdoor is niet duidelijk of deze websites voldoen aan de toegankelijkheidseisen. De ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat iedereen volwaardig deel kan nemen in de samenleving en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. lees verder

Stadsdichter heeft schone lei nodig

dichterstadkleu.jpgdonderdag 24 september 2020 19:09 De ChristenUnie is verrast door de keuze voor de nieuwe stadsdichter gezien de eerdere veroordeling voor opruiing tijdens rellen in de Haagse Schilderswijk en de uitspraken die hij heeft gedaan in een rap uit 2012 over de Holocaust. De systematische uitroeiing van Joden mag op geen enkele manier gebagatelliseerd worden. Vergelijken van menselijk leed is hoe dan ook zinloos. lees verder

Poort van Boerhaave verdient groen plein

20151224_113805.jpgdonderdag 27 augustus 2020 20:18 Op het terrein van het voormalige Damiate college in de Boerhaavewijk worden circa 150 woningen gebouwd. Dit wordt mogelijk gemaakt in een nieuw bestemmingsplan. De ChristenUnie is blij met dit plan, maar pleit voor een andere inrichting van de openbare ruimte. Raadslid Frank Visser: “Er komt een ondergrondse parkeergarage voor 130 auto’s. Toch blijven er ook 22 parkeerplekken op straat. Volgens de ChristenUnie moet het mogelijk zijn om die parkeerplekken in te ruilen voor groen en speelplekken als er meer deelauto’s in de wijk komen”. lees verder

Jan Gijzenbrug moet veiliger voor fietsers

IMG_20200814_112455.jpgvrijdag 14 augustus 2020 10:51 De herinrichting van de Rijksstraatweg is bijna klaar. Verschillende kruispunten zijn aangepast zodat HOV-bussen, auto’s en fietsers soepeler kunnen doorrijden. De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de aangepaste fietspaden op de Jan Gijzenbrug. Raadslid Frank Visser: “De gebruikte stoepranden zijn hoog en daardoor onveilig voor fietsers. Ik wil weten waarom geen schuine stoepranden zijn toegepast. Dat is immers de afspraak in Haarlem bij de aanleg van nieuwe fietspaden” lees verder

Oneigenlijk gebruik of onterechte handhaving?

20200810 Park Oosterspaarn.jpgmaandag 10 augustus 2020 21:28 Maak je oneigenlijk gebruik van gemeentegrond als je zelf in 2004 een contract met de gemeente hebt gesloten om als gezamenlijke omwonenden een stukje groenstrook te beheren? Deze vraag stelt de ChristenUnie aan het college n.a.v. klachten van bewoners die werden aangeschreven om de grond "terug te geven" aan de gemeente. Raadslid Frank Visser: "Ik heb sterk de indruk dat de bewoners zich in dit geval beter aan de afspraken houden dan de gemeente. De gemeente zou juist blij moeten zijn dat bewoners groen onderhouden want dat bespaart de gemeente geld" lees verder

Kaderbrief: Forse stijging dreigt voor afvalstoffenheffing gezinnen

DSC02691.JPGdonderdag 02 juli 2020 22:42 Haarlemse gezinnen dreigen per jaar 100 euro meer te moeten betalen voor de inzameling van afval. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dit eerlijker dan het huidige systeem. De ChristenUnie vindt het voorstel juist oneerlijk. “Straks betalen gezinnen met 2 of meer kinderen per jaar zo’n 500 euro. Dat is bijna het dubbele als wat je betaald in bijvoorbeeld Amersfoort! Ik ga er alles aan doen om dit voorstel dit najaar bij de behandeling van de begroting tegen te houden” aldus raadslid Frank Visser. lees verder

Onderzoek naar HOV-baan Prins Bernhardlaan

DSC02670.JPGdonderdag 25 juni 2020 23:50 De komende jaren krijgt de Prins Bernhardlaan groot onderhoud. Het asfalt is aan vervanging toe en op grote delen van de weg ook de fundering. De gemeente grijpt deze kans aan om ook het groen te verbeteren. De gemeenteraad steunt het pleidooi van de ChristenUnie om ook te kijken naar het openbaar vervoer. lees verder

Ontwerp Houtplein definitief

DSC02779.JPGdonderdag 25 juni 2020 23:22 De gemeenteraad is akkoord gegaan met het definitieve ontwerp voor het Houtplein. Na jarenlange discussie gaat binnenkort de schop in de grond. Wel werden nog twee moties aangenomen om het plein fietsvriendelijker te maken. lees verder

Solidair met vluchtelingenweeskinderen

Aangekomen bootjes op Lesbosdonderdag 25 juni 2020 23:06 De Haarlemse gemeenteraad heeft een motie van Jouw Haarlem, ChristenUnie, SP verworpen waarin het college wordt opgeroepen om samen met de gemeenteraad een brief op te stellen aan het kabinet met het verzoek een aantal vluchtelingenweeskinderen uit de Griekse opvangkampen in Nederland op te nemen. Coalitiepartijen GroenLinks/PvdA/CDA/D66 stemden tegen omdat de burgemeester eerder al een brief heeft verstuurd. lees verder

Lange Veerstraat: Afstappen alleen bij drukte

Lange Veerstraat.jpgdonderdag 25 juni 2020 23:02 Het college heeft een aantal maatregelen genomen om het mogelijk te maken dat bezoekers van de binnenstad 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar. Zo is er extra ruimte gekomen voor terrassen op de Grote Markt en hangen er borden die fietsers aanmoedigen een andere route te kiezen of af te stappen bij drukte. Voor de Lange Veerstraat nam het college een verkeersbesluit genomen zodat je hier nu niet meer mag fietsen. De ChristenUnie vindt dit een stap te ver gaan. lees verder

Veilig fietsen rond het Schoterbos

IMG_5310.JPGdonderdag 25 juni 2020 22:45 Dankzij twee moties van de ChristenUnie wordt de omgeving van het Schoterbos binnenkort veel veiliger en comfortabeler voor fietsers. Langs de nieuwe oost-west fietsroute wordt een apart voetpad aangelegd en in het verlengde van de nieuwe noord-zuid route komt in de Willem Klooslaan een fietsstraat met rood asfalt. lees verder

Haarlems vuurwerkverbod waarschijnlijk vanaf 2021-2022

IMG_20191230_191546366_BURST000_COVER_TOP.jpgdonderdag 25 juni 2020 22:39 Een meerderheid van de gemeenteraad wil een algeheel verbod op vuurwerk in Haarlem met ingang van de jaarwisseling 2021-2022. Komende jaarwisseling komt er al een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Alleen siervuurwerk is dan nog toegestaan. De gemeenteraad wil dat het college het komende jaar benut om tot een totaal vuurwerkverbod te komen dat geldt in alle gemeenten in de regio om zo olievlekwerking te voorkomen. Ook moet gekeken worden of een vuurwerkshow georganiseerd kan worden. Een motie van GroenLinks, PvdA, SP, Actiepartij en ChristenUnie werd in de gemeenteraad aangenomen. lees verder