Nieuws

Poort van Boerhaave verdient groen plein

20151224_113805.jpgdonderdag 27 augustus 2020 20:18 Op het terrein van het voormalige Damiate college in de Boerhaavewijk worden circa 150 woningen gebouwd. Dit wordt mogelijk gemaakt in een nieuw bestemmingsplan. De ChristenUnie is blij met dit plan, maar pleit voor een andere inrichting van de openbare ruimte. Raadslid Frank Visser: “Er komt een ondergrondse parkeergarage voor 130 auto’s. Toch blijven er ook 22 parkeerplekken op straat. Volgens de ChristenUnie moet het mogelijk zijn om die parkeerplekken in te ruilen voor groen en speelplekken als er meer deelauto’s in de wijk komen”. lees verder

Jan Gijzenbrug moet veiliger voor fietsers

IMG_20200814_112455.jpgvrijdag 14 augustus 2020 10:51 De herinrichting van de Rijksstraatweg is bijna klaar. Verschillende kruispunten zijn aangepast zodat HOV-bussen, auto’s en fietsers soepeler kunnen doorrijden. De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de aangepaste fietspaden op de Jan Gijzenbrug. Raadslid Frank Visser: “De gebruikte stoepranden zijn hoog en daardoor onveilig voor fietsers. Ik wil weten waarom geen schuine stoepranden zijn toegepast. Dat is immers de afspraak in Haarlem bij de aanleg van nieuwe fietspaden” lees verder

Oneigenlijk gebruik of onterechte handhaving?

20200810 Park Oosterspaarn.jpgmaandag 10 augustus 2020 21:28 Maak je oneigenlijk gebruik van gemeentegrond als je zelf in 2004 een contract met de gemeente hebt gesloten om als gezamenlijke omwonenden een stukje groenstrook te beheren? Deze vraag stelt de ChristenUnie aan het college n.a.v. klachten van bewoners die werden aangeschreven om de grond "terug te geven" aan de gemeente. Raadslid Frank Visser: "Ik heb sterk de indruk dat de bewoners zich in dit geval beter aan de afspraken houden dan de gemeente. De gemeente zou juist blij moeten zijn dat bewoners groen onderhouden want dat bespaart de gemeente geld" lees verder

Kaderbrief: Forse stijging dreigt voor afvalstoffenheffing gezinnen

DSC02691.JPGdonderdag 02 juli 2020 22:42 Haarlemse gezinnen dreigen per jaar 100 euro meer te moeten betalen voor de inzameling van afval. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dit eerlijker dan het huidige systeem. De ChristenUnie vindt het voorstel juist oneerlijk. “Straks betalen gezinnen met 2 of meer kinderen per jaar zo’n 500 euro. Dat is bijna het dubbele als wat je betaald in bijvoorbeeld Amersfoort! Ik ga er alles aan doen om dit voorstel dit najaar bij de behandeling van de begroting tegen te houden” aldus raadslid Frank Visser. lees verder

Onderzoek naar HOV-baan Prins Bernhardlaan

DSC02670.JPGdonderdag 25 juni 2020 23:50 De komende jaren krijgt de Prins Bernhardlaan groot onderhoud. Het asfalt is aan vervanging toe en op grote delen van de weg ook de fundering. De gemeente grijpt deze kans aan om ook het groen te verbeteren. De gemeenteraad steunt het pleidooi van de ChristenUnie om ook te kijken naar het openbaar vervoer. lees verder

Ontwerp Houtplein definitief

DSC02779.JPGdonderdag 25 juni 2020 23:22 De gemeenteraad is akkoord gegaan met het definitieve ontwerp voor het Houtplein. Na jarenlange discussie gaat binnenkort de schop in de grond. Wel werden nog twee moties aangenomen om het plein fietsvriendelijker te maken. lees verder

Solidair met vluchtelingenweeskinderen

Aangekomen bootjes op Lesbosdonderdag 25 juni 2020 23:06 De Haarlemse gemeenteraad heeft een motie van Jouw Haarlem, ChristenUnie, SP verworpen waarin het college wordt opgeroepen om samen met de gemeenteraad een brief op te stellen aan het kabinet met het verzoek een aantal vluchtelingenweeskinderen uit de Griekse opvangkampen in Nederland op te nemen. Coalitiepartijen GroenLinks/PvdA/CDA/D66 stemden tegen omdat de burgemeester eerder al een brief heeft verstuurd. lees verder

Lange Veerstraat: Afstappen alleen bij drukte

Lange Veerstraat.jpgdonderdag 25 juni 2020 23:02 Het college heeft een aantal maatregelen genomen om het mogelijk te maken dat bezoekers van de binnenstad 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar. Zo is er extra ruimte gekomen voor terrassen op de Grote Markt en hangen er borden die fietsers aanmoedigen een andere route te kiezen of af te stappen bij drukte. Voor de Lange Veerstraat nam het college een verkeersbesluit genomen zodat je hier nu niet meer mag fietsen. De ChristenUnie vindt dit een stap te ver gaan. lees verder

Veilig fietsen rond het Schoterbos

IMG_5310.JPGdonderdag 25 juni 2020 22:45 Dankzij twee moties van de ChristenUnie wordt de omgeving van het Schoterbos binnenkort veel veiliger en comfortabeler voor fietsers. Langs de nieuwe oost-west fietsroute wordt een apart voetpad aangelegd en in het verlengde van de nieuwe noord-zuid route komt in de Willem Klooslaan een fietsstraat met rood asfalt. lees verder

Haarlems vuurwerkverbod waarschijnlijk vanaf 2021-2022

IMG_20191230_191546366_BURST000_COVER_TOP.jpgdonderdag 25 juni 2020 22:39 Een meerderheid van de gemeenteraad wil een algeheel verbod op vuurwerk in Haarlem met ingang van de jaarwisseling 2021-2022. Komende jaarwisseling komt er al een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Alleen siervuurwerk is dan nog toegestaan. De gemeenteraad wil dat het college het komende jaar benut om tot een totaal vuurwerkverbod te komen dat geldt in alle gemeenten in de regio om zo olievlekwerking te voorkomen. Ook moet gekeken worden of een vuurwerkshow georganiseerd kan worden. Een motie van GroenLinks, PvdA, SP, Actiepartij en ChristenUnie werd in de gemeenteraad aangenomen. lees verder

Haarlemse Hagepreken in de Hout?

DSC02727.JPGwoensdag 24 juni 2020 11:36 De ChristenUnie heeft een serie schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de mogelijkheid van religieuze openluchtsamenkomsten in Haarlem gezien de beperkingen voor religieuze samenkomsten als gevolg van de uitbraak van Corona. lees verder

Houtplein op de schop

IMG_20200503_092146091_HDR.jpgdonderdag 11 juni 2020 22:51 Na jarenlange discussie is het nu bijna definitief. Een meerderheid van de commissie beheer is akkoord met de herinrichting van het Houtplein en omgeving. Eind deze maand zal de gemeenteraad over het definitief ontwerp stemmen. lees verder

Geen investeringen in biomassa Bank Nederlandse Gemeenten

logoBNG bank.pngdonderdag 11 juni 2020 22:26 Haarlem is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank investeert in biomassacentrales. De ChristenUnie heeft het college opgeroepen de BNG te vragen hiermee te stoppen. “Verbranden van biomassa is niet duurzaam. De gemeenteraad wil echt duurzame oplossingen en is daarom tegen biomassacentrales. Het is dan vreemd dat we aandeelhouder zijn van een bank die hierin wel investeert” aldus raadslid Frank Visser. De wethouder heeft toegezegd hier bij BNG aandacht voor te vragen. lees verder

Opsporing mensenhandel in Haarlem topje van ijsberg?

Sold for sex.jpgwoensdag 10 juni 2020 08:58 In Haarlem wordt jaarlijks een handvol mensenhandel zaken gesignaleerd. De ChristenUnie denkt dat dit het topje van de ijsberg is en dat Haarlem kan leren van de aanpak van de gemeente Tilburg. In deze gemeente werden het afgelopen jaar vijftig slachtoffers van mensenhandel opgespoord. Gezien het grote verschil vermoeden wij dat veel gevallen van mensenhandel in Haarlem nog onontdekt blijven. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. lees verder

Subsidie van Rijk voor opvang dak- en thuislozen

20150516_172404donderdag 04 juni 2020 22:06 Dankzij een WOB-verzoek is een subsidieaanvraag van de gemeente Haarlem aan het Rijk openbaar geworden. De gemeente Haarlem vraagt hierin geld voor verbetering van de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. In de commissie samenleving is de subsidie aanvraag inhoudelijk besproken. De ChristenUnie is blij met de aanvraag maar had graag enkele andere accenten gezien. lees verder

Initiatiefvoorstel: 30 km/uur de nieuwe norm

30km.jpgwoensdag 03 juni 2020 22:18 D66, SP, Actiepartij en ChristenUnie hebben in de gemeenteraad een initiatiefvoorstel ingediend om meer werk te maken van de invoering van 30 km/uur in de stad. Doel van het initiatief is om binnen de bebouwde kom 30 km/uur als standaard vast te leggen. Uitzonderingen blijven mogelijk, maar dan moet dit expliciet en gemotiveerd door de gemeenteraad worden vastgelegd. Dit geldt bijvoorbeeld voor routes voor hoogwaardig openbaar vervoer. lees verder

Woningbouw in hart van Zuiderpolder

Park van Peet.jpgwoensdag 03 juni 2020 10:37 Midden in de Zuiderpolder ligt een weiland. Onder dit weiland ligt een oude vuilstort. Er waren ooit woningen gepland. Deze zijn er echter nooit gekomen omdat sanering te duur was. Nu een ontwikkelaar wel kansen ziet voor woningbouw is een meerderheid van de gemeenteraad echter tegen. De ChristenUnie zou het plan wel een kans willen geven. lees verder

Aanpak zwerfafval Van der Aartsportpark

Afval vd Aartsportpark.jpgwoensdag 27 mei 2020 22:09 Vrijwel elke ochtend ligt het parkeerterrein in het Van der Aartsportpak in Haarlem Noord vol met afval van een nabijgelegen fastfood restaurant. Volgens de ChristenUnie zijn extra afvalbakken nodig. lees verder

Wandelnetwerk ook in Haarlem

DSC02713.JPGwoensdag 20 mei 2020 22:11 Recreatie Noord-Holland onderhoudt mede namens het Recreatieschap Spaarnwoude de app Wandelnetwerk Noord-Holland. Nu de druk op de duinen tijdens de Corona crisis erg groot is, zijn deze wandelroutes een uitkomst voor mensen die een rustige wandelroute zoeken. Het valt de ChristenUnie op dat de routes bijna heel Noord-Holland afdekken behalve Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlemmermeer. Deze gemeenten zijn nog (vrijwel) helemaal onontgonnen gebied. De ChristenUnie heeft daarom vragen gesteld aan het college. lees verder

Actieplan Maatschappelijke Opvang

20150516_172404woensdag 20 mei 2020 21:40 Het college van B&W heeft een actieplan gepresenteerd om de maatschappelijke opvang te verbeteren. Het college wil hiervoor eenmalig 70.000 euro extra subsidie geven. In een debat over dit actieplan heeft de ChristenUnie gevraagd naar de onderbouwing van deze extra subsidie. lees verder