Nieuws

Meer budget nodig voor Spaarnwoude: langer uitstel is onverantwoord

DSC02712.JPGwoensdag 22 maart 2023 22:06 Op initiatief van de ChristenUnie heeft de Haarlemse gemeenteraad een ongebruikelijke stap genomen: er is een brief gestuurd naar de gemeenteraden van Velsen, Haarlemmermeer en Amsterdam en naar de Provinciale Staten. In deze brief roept de gemeenteraad van Haarlem de andere raden op samen extra geld beschikbaar te stellen voor het Recreatieschap Spaarnwoude. De vier gemeenten en de provincie beheren gezamenlijk het Recreatieschap. Het bijzondere is dat de brief unaniem door de hele gemeenteraad wordt gesteund. lees verder

Woningnood: alle kleine beetjes helpen

20230320_174017 Kruidplein.jpgmaandag 20 maart 2023 08:55 Omdat de vraag naar woningen in Haarlem hoog is wil de ChristenUnie bij alle bouwontwikkelingen kijken of de realisatie van extra woningen mogelijk is door slim te verdichten zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid en groen. Dit kan bijvoorbeeld door een extra bouwlaag. Dit heeft al enkele tientallen extra woningen opgeleverd. Recent werd bekend dat daar weer 4 woningen bij kunnen worden opgeteld. Raadslid Frank Visser: “Alle kleine beetjes helpen!” lees verder

ChristenUnie wil meer investeren in de fiets

20230304_122251.jpgzaterdag 04 maart 2023 14:26 Snel even naar de supermarkt, naar het werk of op een vrije dag snel even de natuur in. De fiets is een ideaal vervoersmiddel dat je op een duurzame, gezonde en goedkope manier van A naar B krijgt. Ook in de toekomst moet dit mogelijk blijven en daarom zijn investeringen in een goede fietsinfrastructuur noodzakelijk. De ChristenUnie heeft op zaterdagmiddag 4 maart middels een manifest aandacht hiervoor gevraagd. lees verder

Welkom in Haarlem? Welkomstbord staat uit…

20230223_083900.jpgdinsdag 28 februari 2023 21:00 Al meer dan een jaar staat het digitale welkomstbord van Haarlem Marketing op het Delfplein uit. Op 17 mei 2022 stelde de ChristenUnie hierover voor het eerst vragen. Het bord staat nu echter nog steeds uit en daarom heeft de ChristenUnie opnieuw vragen gesteld. Het lijkt er op dat het probleem binnenkort opgelost is… lees verder

Strengere regels vergunningen deelmobiliteit

scooters2.jpgdonderdag 02 februari 2023 22:00 Haarlem start met vergunningen voor deelmobiliteit zoals deelscooters. Maximaal 2 bedrijven mogen dit de komende 2 jaar aanbieden. Ondertussen verzamelt de gemeente gegevens over het verbruik en worden mogelijk extra regels voorbereid. lees verder

Vergroening Bisschop Bottemanplein

20151211_091424.jpgdonderdag 02 februari 2023 20:03 Soms hoor je een straatnaam waarvan je denkt: waar is dat in Haarlem? En misschien denk je dat ook wel over deze straatnaam. En toch is dit geen klein achteraf straatje. Het is namelijk het plein voor de hoofdingang van de Koepel Kathedraal. Nu is het nog een versteend plein met een grasveld, maar dat gaat binnenkort veranderen. lees verder

Ambitieus fietsbeleid vraagt meer geld

Jong gezin fiets.jpgdonderdag 12 januari 2023 22:12 Het nieuwe fietsbeleid dat het college voorstelt is ambitieus. De ChristenUnie is blij met de voorstellen maar denkt dat er meer geld nodig is. Raadslid Frank Visser: "Er zijn forse investeringen nodig om Haarlem fietsvriendelijker te maken. Door de opkomst van e-bikes en bakfietsen is dit urgenter geworden. Veel wegen hebben nog geen fietspaden en bestaande fietspaden zijn vaak te smal" lees verder

Inzet gemeente nodig voor oplossen huisartsentekort

de-huisarts-logo-final-bluew-2.pngdinsdag 20 december 2022 22:28 De gemeente moet zich samen met zorgverzekeraars inzetten om het huisartsentekort in Haarlem op te lossen. In grote delen van de stad hebben huisartsenpraktijken een patiëntenstop. Dit is zorgelijk nu het aantal inwoners van de stad groeit. Tegelijkertijd hebben nieuwe huisartsen problemen met het vinden van praktijkruimtes. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. lees verder

Meer nieuwbouwwoningen in Boerhaavewijk!

CU-Speelterrein Louis Pasteurstraat-Haarlem-3-3444.jpgdonderdag 15 december 2022 22:58 Tussen de Roordastraat en de Louis Pasteurstraat in Boerhaavewijk worden door Elan Wonen flats gesloopt en vervangen door nieuwe flats met ongeveer dubbel zo veel woningen. Toch ziet de ChristenUnie mogelijkheden hier nog meer woningen te bouwen om zo de woningnood aan te pakken. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft een motie van de ChristenUnie aangenomen. Basis hiervoor was een onderbouwing op basis van een parkeeronderzoek dat onze fractie boven tafel kreeg. lees verder

Van wijkraden naar wijkplatforms

Wijkraad Binnenstaddonderdag 15 december 2022 22:47 Het college heeft een notitie gepresenteerd met daarin het plan om wijkraden om te vormen naar wijkplatforms. Hierbij is echter het beeld ontstaan dat wijkraden gaan verdwijnen. Het voorstel is echter alleen de wijkraden een andere rol te geven. Wijkraden zijn daarin niet meer de exclusieve belangenbehartiger van een wijk. De meningen in een wijk kunnen immers verdeeld zijn. Een wijkplatform is meer bedoeld als een netwerkorganisatie waarin allerlei initiatieven op kunnen bloeien. lees verder

Opvang mogelijk dicht vanwege kou

20221223_111400.jpgdonderdag 15 december 2022 21:52 Naar aanleiding van klachten van vrijwilligers heeft de ChristenUnie in de gemeenteraad vragen gesteld over de extreme kou in de vluchtelingenopvang in het paviljoen op het Sonneborn terrein in Haarlem Noord. Het resultaat is dat de vluchtelingen dit weekend op een andere locatie worden opgevangen en de opvang mogelijk zelfs gesloten wordt. lees verder

Gemiste kans wonen in Waarderpolder

DSC02698.JPGdonderdag 15 december 2022 21:37 De gemeenteraad heeft ingestemd met de herontwikkeling van het C-district in de Waarderpolder. Dit gaat om het gebied tussen Mincklersweg, Ir. Lelyweg, Oudeweg en het Milieuplein. In dit gebied was vroeger o.a. het oude Milieuplein gevestigd en is nu de 3D-makerszone met nieuwe innovatieve bedrijven. De bedoeling is dat het gebied verdicht wordt met veel nieuwe bedrijfsruimtes en dat hier bedrijven een plek krijgen die zich op een innovatieve manier bezighouden met de circulaire economie. lees verder

Rebecca Linder jongste ChristenUnie politicus

KVDL_ChristenUnie_8_Rebecca_Linder.jpgdonderdag 15 december 2022 20:35 Rebecca Linder (16) is de opvolgster van Johan Slik in de commissie ontwikkeling van de Gemeenteraad van Haarlem. Hiermee is zij de jongste ChristenUnie-politicus van Nederland en het jongste commissielid in Haarlem. Voor het eerst is in Haarlem een minderjarige benoemd tot commissielid. lees verder

Andere ontsluiting ontwikkelzone Zuidwest

20151211_101020.jpgdonderdag 24 november 2022 22:11 Er is ruimte voor meer woningen langs het spoor in Haarlem Zuidwest, de ontsluiting van het gebied moet anders en parkeren kan beter niet ondergronds: dit is duur en stimuleert het autogebruik. Dit bepleitte de ChristenUnie tijdens een debat over het ontwerp-masterplan voor deze ontwikkelzone dat de inspraak in gaat. lees verder

In Haarlem vanaf 16 jaar in de politiek

DSC02735.JPGdonderdag 17 november 2022 22:33 Jongeren vanaf 16 jaar mogen voortaan ook commissielid van de gemeenteraad worden en daar meepraten over de toekomst van onze stad. Dit is het resultaat van een initiatiefvoorstel van de ChristenUnie dat door een meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen. lees verder

Statiegeldflesjes op station Haarlem

DSC02804.JPGdonderdag 17 november 2022 21:10 Station Utrecht Centraal heeft een statiegeldautomaat gekregen zodat reizigers hun kleine pet-flesjes die vaak op het station worden gekocht daar ook weer kunnen inleveren. ChristenUnie-raadslid Frank Visser vroeg het college in het vragenuurtje om snel ook zo'n automaat op station Haarlem te plaatsen. lees verder

Actie tegen energiearmoede en voor meer bewegen

DSC02703.JPGdonderdag 10 november 2022 19:56 In het debat over de programmabegroting 2023 heeft de ChristenUnie onder meer gepleit voor een energietoeslag voor studenten, isolatiesubsidie voor huishoudens met een smalle beurs, het opnieuw uitkeren van het mantelzorgcompliment en de realisatie van een zogenaamde Finse Piste, een hardloopparcours met een zachte ondergrond zodat het voor meer mensen aantrekkelijk wordt om buiten te sporten in Haarlem. Dit laatste voorstel werd overgenomen door de Gemeenteraad. Raadslid Frank Visser: "Schoteroog is wellicht een goede locatie hiervoor nu dit gebied wordt heringericht in verband met de komst van een zonnepark". lees verder

Ontwerp Europaweg klaar met aanpassingen ChristenUnie

DSC02678.JPGdonderdag 03 november 2022 22:48 De Europaweg krijgt na een herinrichting een tweerichtingsfietspad aan beide kanten van de weg. Alle kruispunten met verkeerslichten worden vervangen door rotondes en de auto heeft straks 1 rijbaan per richting in plaats van 2. Aan de westkant van de weg komt een brede groenstrook. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van het nieuwe ontwerp van de weg. lees verder

Parkeervergunning in bijna heel de stad: tarieven moeten lager

IMG_5290.JPGdonderdag 03 november 2022 22:01 Het college is met een voorstel gekomen om in een groot deel van de stad vergunningparkeren in te voeren. Momenteel is een parkeervergunning al verplicht in het centrum en de direct aangrenzende wijken. Straks geldt dit in bijna heel Haarlem Noord, Haarlem Zuid en Haarlem West en in de oudere buurten aan de oostzijde van het Spaarne. Alleen in Schalkwijk komt er behoudens de zones in het midden en noorden met nieuwbouwwoningen geen vergunningparkeren. lees verder

Nieuwe parkeernormen in de inspraak

20150516_171438donderdag 27 oktober 2022 22:34 De Haarlemse parkeernormen worden aangepast. Deze normen bepalen hoeveel parkeervoorzieningen er bij nieuwe woningen en voorzieningen moeten worden gerealiseerd. Zo zijn er minder plekken nodig in de buurt van HOV knooppunten en meer in buitenwijken. Ook maakt het verschil of het om een sociale huurwoning of een koopwoning gaat. Dit komt omdat in een straat met sociale huurwoningen over het algemeen het autobezit lager is. lees verder