Contact

Afdeling ChristenUnie Haarlem

Afdelingsbestuur
E-mail info@haarlem.christenunie.nl

Webmaster
E-mail: webmaster@haarlem.christenunie.nl

Giften
Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL54ABNA0415026989 t.n.v. ChristenUnie Haarlem

Fractie ChristenUnie Haarlem

Spreekuur:

De fractie houdt spreekuur op maandagavond in de weken dat er gemeenteraadsvergadering is. Daarbuiten op afspraak. De gemeenteraad vergadert doorgaans op donderdagavond 1x per vier weken. In de tussenliggende weken vergaderen de raadscommissies.

Actuele data van raad en commissies vindt u op de website van de gemeenteraad.

Locatie: Fractiekamer ChristenUnie, Stadhuis (kamer 130)
Tijd: 19.30-20.30 uur

E-mail: 

fractie@haarlem.christenunie.nl

Facebook:

https://www.facebook.com/christenuniehaarlem 

Fractievoorzitter:

Frank Visser
Vondelweg 516
2026 BH  HAARLEM
Telefoon: 06-54654291
E-mail info@frankvisser.nl
https://www.twitter.com/fcvisser
https://www.facebook.com/frankvisserCU 

ChristenUnie Noord-Holland

Bestuur Provinciale Unie

Dhr. Reijer Kooij (voorzitter)
E-mail: bestuur@noordholland.christenunie.nl

Fractie ChristenUnie:

Postadres:
 
Postbus 123
2000 MD Haarlem

Bezoekadres: 
Fractiehuis, 
Paviljoenslaan 7-9
2012 JE Haarlem
fractie@noordholland.christenunie.nl

Partijbureau

Het landelijk partijbureau van de ChristenUnie, het Wetenschappelijk Instituut de Mr. G. Groen van Prinstererstichting, de Bestuurdersvereniging en PerspectieF, ChristenUnie-jongeren zijn gevestigd in Amersfoort.

Bezoekadres

Piet Mondriaanlaan 48, 3812 GV Amersfoort

> Routebeschrijving

Correspondentieadres

Postbus 439, 3800 AK Amersfoort
Telefoon: 033-4226969 (maandag t/m vrijdag 10.00 tot 16.00 uur)
E-mail: info@christenunie.nl

N.B. Uw mail wordt altijd gelezen en doorgestuurd naar de relevante medewerker(s). Gelet op het grote aantal mails dat wij dagelijks ontvangen, kunnen wij u helaas niet garanderen dat elke mail persoonlijk beantwoord wordt.

Overige mailadressen

Verkiezingsprogrammacommissie - vpc@christenunie.nl
Landelijk Bestuur - bestuur@christenunie.nl
Ledenadministratie - ledenadministratie@christenunie.nl
Bestuurdersvereniging - bestuurdersvereniging@christenunie.nl
Adviseurs lokale afdelingen - advies@christenunie.nl
Opleidingscentrum - opleiding@christenunie.nl
Redactie ledenmagazine - magazine@christenunie.nl
Functionaris Gegevensbescherming/Privacyteam - privacy@christenunie.nl
Webredactie (inhoud) - webredactie@christenunie.nl
Webmaster (techniek) - webmaster@christenunie.nl
Vertrouwenspersoon - vertrouwenspersoon@gewoonjonathan.nl
Wetenschappelijk Instituut - wi@christenunie.nl
Redactie Groen - redactiegroen@christenunie.nl
Jongerenorganisatie (PerspectieF) - info@perspectief.nu

Bankrekeningnummers

NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort
NL98 RABO 0123 0182 50 t.n.v. Mr. G. Groen van Prinstererstichting te Amersfoort
NL62 RABO 0372 9611 26 t.n.v. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren te Amersfoort
NL82 RABO 0385 9623 55 t.n.v. Bestuurdersver. ChristenUnie te Amersfoort

Tweede Kamerfractie

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag
> Meer informatie

Telefoon
De fractie heeft een telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 uur. Zij zijn dan bereikbaar op 070-3183057

De ChristenUnie ontvangt een groot en toenemend aantal anonieme telefonische oproepen. Om die reden hebben we moeten besluiten om geen telefoongesprekken van afgeschermde nummers meer aan te nemen.

Correspondentieadres: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
E-mail: christenunie@tweedekamer.nl

N.B. Uw mail wordt altijd gelezen en doorgestuurd naar de relevante medewerker(s). Gelet op het grote aantal mails dat wij dagelijks ontvangen, kunnen wij u helaas niet garanderen dat elke mail persoonlijk beantwoord wordt.

Bent u bestuurder voor de ChristenUnie (raadslid, wethouder, Statenlid, etc.) en heeft u een vraag voor de Tweede Kamerfractie, dan verzoeken wij u om niet het algemene mailadres te gebruiken, maar rechtstreeks de relevante medewerkers te benaderen.

Voor afspraken en/of uitnodigingen t.b.v. het Kamerlid kunt u hen via hun eigen adressen mailen:

Eerste Kamerfractie

Bezoekadres: Kazernestraat 52 2514 CV Den Haag
> Routebeschrijving

Correspondentieadres: Postbus 20017, 2500 EA Den Haag
Telefoon: 070-3129200 (algemeen nummer, de fractie is alleen aanwezig op dinsdagen)
E-mail: christenunie@eerstekamer.nl

Eurofractie ChristenUnie

Mailadres
anja.haga@europarl.europa.eu

Postadres Brussel
Europees Parlement
t.a.v. Anja Haga
Wiertzstraat 60
WIB 04M121
B-1047 Brussel

Kijk voor meer informatie op de website van de Eurofractie van de ChristenUnie.