Gebed

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem zomer 2019

  • Dank voor de mooie avond die we hadden in Haarlem over het Klimaatakkoord. Bid voor landelijke, provinciale en lokale politici nu het akkoord uitgewerkt zal moeten worden in concrete maatregelen. Er zullen nog veel lastige besluiten moeten worden genomen.
  • Haarlem zoekt nieuwe locaties voor de opvang van daklozen die extra zorg behoeven (Domus Plus) en voor mensen die in een woonwijk niet te handhaven zijn en daarom een aparte woonvoorziening nodig hebben om zo de overlast te beperken (Skaeve Huse). Het vinden van zo'n locatie is lastig omdat er altijd wel woningen in de buurt zijn. Bidt dat de juiste keuze zal worden gemaakt voor de locatie van deze voorzieningen.
  • De Haarlemse gemeenteraad worstelt met het onderwerp prostitutie. Direct na de zomervakantie wordt opnieuw gestemd over de verhoging van de minimumleeftijd van 18 naar 21 jaar. Bidt dat er een meerderheid zal komen voor deze maatregel.

Ik bid mee!

De ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar meer te laten functioneren naar Gods wil. Daartoe streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken van vandaag op het Woord van God.

Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Daarom bedden we ons werk in in gebed. Maandelijks verstuurt het partijbureau een gebedsbrief die naar ruim 1500 mensen en gebedsgroepen gaat.

U vindt in elke brief altijd eerst een korte bemoediging. Daarna volgen de concrete gebedspunten voor de overheid en voor de partij. We leggen daarbij uit wat er speelt en vragen u om God daarbij te eren, Hem te danken en een zegen te vragen bij Hem.


Gebedsbrief

Let op: Bent u lid van de ChristenUnie of PerspectieF en wilt u de gebedsbrief ontvangen, dan kunt u zich voor de gebedsbrief en al onze andere nieuwsbrieven aanmelden via Mijn Nieuwsbrieven. U kunt daar inloggen met uw persoonlijke inloggegevens.

Inloggegevens niet bij u bekend of vergeten? Klik dan hier om uw inloggegevens te achterhalen.

Bent u geen lid dan kunt u onderstaand aanmeldformulier gebruiken.

Aanmelden gebedsbrief