Gebed

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem december 2022

  • Bidt voor wijsheid voor de fractie voor het stellen van de juiste prioriteiten en het gebruiken van de juiste woorden. Bidt ook voor de andere raadsleden: voor goede besluiten voor onze stad.
  • Bidt voor vrede in de Oekraïne. De huidige crisis laat ons zien hoe kwetsbaar onze democratie is. Bidt voor de vrijwilligers die zich momenteel inzetten voor allerlei activiteiten voor de vluchtelingen uit Oekraïne.
  • Bidt voor het provinciale campagneteam dat de komende weken veel werk moet verzetten in verband met de Provinciale Statenverkiezingen.

Ik bid mee!

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. In haar beginselverklaring geeft de ChristenUnie aan dat zij zich wil laten leiden door wat de Heer van mensen vraagt: ‘niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’ (Micha 6:8). 

Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Daarom bedden we ons werk in in gebed.

Gebedsbrief

Het partijbureau stuurt maandelijks een gebedsbrief die naar ruim 1800 mensen en gebedsgroepen gaat. 

U vindt in elke brief altijd eerst een korte bemoediging. Daarna volgen de concrete gebedspunten voor de overheid en voor de partij. We leggen daarbij uit wat er speelt en vragen u om God daarbij te eren, Hem te danken en een zegen te vragen bij Hem.

Gebedsapp

Naast de gebedsbrief heeft de ChristenUnie een community 'Gebed' waar u actuele gebedspunten kunt lezen. U kunt zich hiervoor aanmelden door op www.christenunie.nl/doemee in te vullen dat u lid van het gebedsteam wilt worden.