Gebed

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem april-mei 2020

  • Dank voor de afname van de IC-patienten in Haarlem. Bidt voor kracht en energie voor de zorgmedewerkers om vol te kunnen houden.
  • Bid voor wijsheid voor het college van B&W bij alle noodmaatregelen die nu genomen moeten worden dat er geen groepen mensen tussen wal en schip vallen.
  • Bidt voor mensen die eenzaam zijn in Haarlem. Tijdens de corona crisis is dit probleem extra groot doordat veel mensen geen bezoek meer (mogen) ontvangen. Bid voor de sociaal wijkteams en het werk van organisaties als stichting Present, stichting Ontmoeting en Stem in de Stad in Haarlem die proberen toch met zo veel mogelijk mensen contact te houden.
  • Haarlem gaat komende maanden werken aan een kerkenvisie. Wat moet er gebeuren met (monumentale) kerkgebouwen die leeg komen vanwege een dalend ledental of omdat de kerkgebouwen niet goed aansluiten bij de eisen van deze tijd. Bid voor het gesprek dat de gemeente hierover zal hebben met de kerkbesturen. Bidt ook voor kerken die nog op zoek zijn naar een vaste ruimte om samen te komen en voor nieuwe initiatieven in de stad.

Ik bid mee!

De ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar meer te laten functioneren naar Gods wil. Daartoe streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken van vandaag op het Woord van God.

Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Daarom bedden we ons werk in in gebed. Maandelijks verstuurt het partijbureau een gebedsbrief die naar ruim 1500 mensen en gebedsgroepen gaat.

U vindt in elke brief altijd eerst een korte bemoediging. Daarna volgen de concrete gebedspunten voor de overheid en voor de partij. We leggen daarbij uit wat er speelt en vragen u om God daarbij te eren, Hem te danken en een zegen te vragen bij Hem.


Gebedsbrief

Let op: Bent u lid van de ChristenUnie of PerspectieF en wilt u de gebedsbrief ontvangen, dan kunt u zich voor de gebedsbrief en al onze andere nieuwsbrieven aanmelden via Mijn Nieuwsbrieven. U kunt daar inloggen met uw persoonlijke inloggegevens.

Inloggegevens niet bij u bekend of vergeten? Klik dan hier om uw inloggegevens te achterhalen.

Bent u geen lid dan kunt u onderstaand aanmeldformulier gebruiken.

Aanmelden gebedsbrief