Gebed

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem april 2022

  • Dank dat we als ChristenUnie ook de komende vier jaar weer vertegenwoordigd mogen zijn in de Haarlemse gemeenteraad. Bidt voor wijsheid voor de fractie voor het stellen van de juiste prioriteiten en het gebruiken van de juiste woorden. Bidt ook voor de andere raadsleden: voor goede besluiten voor onze stad.
  • Bidt voor vrede in de Oekraïne. De huidige crisis laat ons zien hoe kwetsbaar onze democratie is. Bidt voor de vele Haarlemmers uit Oekraïne die machteloos moeten toezien wat er in hun land gebeurd en in angst leven voor hun familie. Bidt voor de vrijwilligers die zich momenteel inzetten voor allerlei activiteiten voor de vluchtelingen uit Oekraïne die inmiddels ook in Haarlem zijn gearriveerd.
  • Bidt voor de jeugdzorg rond Haarlem. Er zijn nog steeds wachtlijsten en er loopt een belangrijke aanbesteding. Bidt dat jongeren die dat nodig hebben snel de juiste zorg krijgen. Bidt ook voor meer pleegouders, er is daar nog steeds een tekort aan.
  • Bidt voor een goed nieuw coalitieakkoord voor de gemeente. De partijen zijn er nog niet uit welke partijen gaan onderhandelen. Bidt dat er een stabiele coalitie zal komen voor het bestuur van onze gemeente en dat er goede keuzes gemaakt mogen worden voor de koers van onze stad.

Ik bid mee!

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. In haar beginselverklaring geeft de ChristenUnie aan dat zij zich wil laten leiden door wat de Heer van mensen vraagt: ‘niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’ (Micha 6:8). 

Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Daarom bedden we ons werk in in gebed.

Gebedsbrief

Het partijbureau stuurt maandelijks een gebedsbrief die naar ruim 1800 mensen en gebedsgroepen gaat. 

U vindt in elke brief altijd eerst een korte bemoediging. Daarna volgen de concrete gebedspunten voor de overheid en voor de partij. We leggen daarbij uit wat er speelt en vragen u om God daarbij te eren, Hem te danken en een zegen te vragen bij Hem.

Gebedsapp

Naast de gebedsbrief heeft de ChristenUnie een community 'Gebed' waar u actuele gebedspunten kunt lezen. U kunt zich hiervoor aanmelden door op www.christenunie.nl/doemee in te vullen dat u lid van het gebedsteam wilt worden.