Gebed

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem september-oktober 2019

  • Dank voor het vaststellen van het nieuwe prostitutiehoofdstuk in de Algemene Plaatselijke Verordening met aangescherpte regels zoals de verhoging van de prostitutieleeftijd. Bidt voor de afdeling Handhaving en de politie dat zij succesvol mogen zijn in de aanpak van illegale prostitutie en mensenhandel. Bidt ook voor de slachtoffers dat zij goede hulp zullen ontvangen en nieuw perspectief voor hun leven.
  • Bidt voor de vele woningzoekenden in de stad dat zij snel een geschikte plek mogen vinden en dat de woningbouw sneller van de grond komt.
  • Bidt voor de schuldhulpmaatjes in de stad. Deze vrijwilligers komen vaak schrijnende situaties tegen. Gelukkig lukt het door de hulp van deze maatjes vaak om mensen uiteindelijk weer schuldenvrij te krijgen, maar dit zijn vaak lange trajecten... Bidt voor volharding en wijsheid.
  • Bidt voor mensen die eenzaam zijn in Haarlem. Dank voor het werk van organisaties als stichting Present, stichting Ontmoeting en Stem in de Stad in Haarlem die veel van deze mensen bereiken.

Ik bid mee!

De ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar meer te laten functioneren naar Gods wil. Daartoe streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken van vandaag op het Woord van God.

Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Daarom bedden we ons werk in in gebed. Maandelijks verstuurt het partijbureau een gebedsbrief die naar ruim 1500 mensen en gebedsgroepen gaat.

U vindt in elke brief altijd eerst een korte bemoediging. Daarna volgen de concrete gebedspunten voor de overheid en voor de partij. We leggen daarbij uit wat er speelt en vragen u om God daarbij te eren, Hem te danken en een zegen te vragen bij Hem.


Gebedsbrief

Let op: Bent u lid van de ChristenUnie of PerspectieF en wilt u de gebedsbrief ontvangen, dan kunt u zich voor de gebedsbrief en al onze andere nieuwsbrieven aanmelden via Mijn Nieuwsbrieven. U kunt daar inloggen met uw persoonlijke inloggegevens.

Inloggegevens niet bij u bekend of vergeten? Klik dan hier om uw inloggegevens te achterhalen.

Bent u geen lid dan kunt u onderstaand aanmeldformulier gebruiken.

Aanmelden gebedsbrief