Gebed

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem april 2021

  • Bidt voor de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat we genoeg kandidaten mogen vinden voor de kandidatenlijst en vrijwilligers voor het campagneteam. Bidt ook voor de leden van de verkiezingsprogrammacommissie die de komende maanden gaan werken aan ons nieuwe verkiezingsprogramma.
  • Bidt voor mensen die hun baan zijn kwijt geraakt of erg onzeker zijn over de toekomst van hun baan. Bidt voor herstel van de economie en voor wijsheid voor werkgevers hoe ze deze tijd door moeten komen.
  • Bidt voor mensen die eenzaam zijn in Haarlem nu nog steeds veel activiteiten niet doorgaan. Bid voor de sociaal wijkteams en het werk van organisaties als stichting Present, stichting Ontmoeting en Stem in de Stad in Haarlem die proberen met zo veel mogelijk mensen contact te houden.

Ik bid mee!

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. In haar beginselverklaring geeft de ChristenUnie aan dat zij zich wil laten leiden door wat de Heer van mensen vraagt: ‘niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’ (Micha 6:8). 

Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Daarom bedden we ons werk in in gebed.

Gebedsbrief

Tot aan 17 maart verstuurt het partijbureau elke donderdag een gebedsbrief die naar ruim 1700 mensen en gebedsgroepen gaat. Daarna wordt de gebedsbrief weer maandelijks.

U vindt in elke brief altijd eerst een korte bemoediging. Daarna volgen de concrete gebedspunten voor de overheid en voor de partij. We leggen daarbij uit wat er speelt en vragen u om God daarbij te eren, Hem te danken en een zegen te vragen bij Hem.

Gebedsapp

Naast de gebedsbrief heeft de ChristenUnie een community 'Gebed' waar u actuele gebedspunten kunt lezen. U kunt zich hiervoor aanmelden door op www.christenunie.nl/doemee in te vullen dat u lid van het gebedsteam wilt worden.

Aanmelden gebedsbrief