Gebed

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem juli-augustus 2023

  • Bidt voor een goed zomerreces van alle politici in Nederland. Bidt voor nieuwe inspiratie voor de politieke vraagstukken die op dit moment spelen en vragen om een oplossing.
  • Bidt voor de vele vrijwilligersorganisaties in Haarlem. Dat zij ook in het nieuwe seizoen weer voldoende vrijwilligers zullen hebben voor al het werk wat zij doen in onze stad.
  • Bidt voor een oplossing voor de crisis in de asielopvang. Er is over dit thema veel verdeeldheid in de samenleving. Ondertussen moeten veel asielzoekers regelmatig verhuizen en hier zijn vooral kinderen de dupe van. Bidt dat een nieuwe regering snel tot besluitvorming komt. Bidt voor eenheid ook in de regio nu de Spreidingswet langer op zich laat wachten en sommige gemeenten hierdoor voorlopig niet meer willen bijdragen aan de asielopvang.
  • Bidt voor het landelijke campagneteam dat de komende weken veel werk moet verzetten in verband met de vervroegde verkiezingen.

Ik bid mee!

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. In haar beginselverklaring geeft de ChristenUnie aan dat zij zich wil laten leiden door wat de Heer van mensen vraagt: ‘niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’ (Micha 6:8). 

Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Daarom bedden we ons werk in in gebed.

Gebedsbrief

Het partijbureau stuurt maandelijks een gebedsbrief die naar ruim 1800 mensen en gebedsgroepen gaat. 

U vindt in elke brief altijd eerst een korte bemoediging. Daarna volgen de concrete gebedspunten voor de overheid en voor de partij. We leggen daarbij uit wat er speelt en vragen u om God daarbij te eren, Hem te danken en een zegen te vragen bij Hem.

Gebedsapp

Naast de gebedsbrief heeft de ChristenUnie een community 'Gebed' waar u actuele gebedspunten kunt lezen. U kunt zich hiervoor aanmelden door op www.christenunie.nl/doemee in te vullen dat u lid van het gebedsteam wilt worden.