Gebed

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem december 2021

  • Bidt voor de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. De komenden weken zal veel werk moeten worden verzet door fractie, bestuur en campagneteam.
  • Bidt voor eenheid in onze samenleving nu de coronapas voor zoveel verdeeldheid zorgt. Bidt voor eigenaren van niet-essentiële winkels en sportscholen die het nu extra zwaar hebben.
  • Bidt voor de jeugdzorg rond Haarlem. Er zijn nog steeds wachtlijsten en er loopt een belangrijke aanbesteding. Bidt dat jongeren die dat nodig hebben snel de juiste zorg krijgen.

Ik bid mee!

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. In haar beginselverklaring geeft de ChristenUnie aan dat zij zich wil laten leiden door wat de Heer van mensen vraagt: ‘niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’ (Micha 6:8). 

Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Daarom bedden we ons werk in in gebed.

Gebedsbrief

Het partijbureau stuurt maandelijks een gebedsbrief die naar ongeveer 1800 mensen en gebedsgroepen gaat. 

U vindt in elke brief altijd eerst een korte bemoediging. Daarna volgen de concrete gebedspunten voor de overheid en voor de partij. We leggen daarbij uit wat er speelt en vragen u om God daarbij te eren, Hem te danken en een zegen te vragen bij Hem.

Gebedsapp

Naast de gebedsbrief heeft de ChristenUnie een community 'Gebed' waar u actuele gebedspunten kunt lezen. U kunt zich hiervoor aanmelden door op www.christenunie.nl/doemee in te vullen dat u lid van het gebedsteam wilt worden.