Gebed

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem augustus-september 2018

  • Het college werkt aan de begroting voor 2019. Bidt dat de juiste keuzes worden gemaakt voor onze gemeente.
  • Veel raads- en schaduwraadsleden zijn nieuw. Bidt voor goede samenwerking tussen alle partijen.
  • Dank voor de mogelijkheden die wij als ChristenUnie in Haarlem hebben. Ook al hebben we maar één zetel, toch kunnen we regelmatig het verschil maken. Er zijn echter ook gemeenten waar het niet gelukt is om een zetel te halen, hoewel ze er vaak heel dichtbij waren zoals in Heemskerk. Bidt voor onze vrijwilligers daar dat ze vol blijven houden.

Ik bid mee!

De ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar meer te laten functioneren naar Gods wil. Daartoe streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken van vandaag op het Woord van God.

Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Daarom bedden we ons werk in in gebed. Maandelijks verstuurt het partijbureau een gebedsbrief die naar ruim 1500 mensen en gebedsgroepen gaat.

U vindt in elke brief altijd eerst een korte bemoediging. Daarna volgen de concrete gebedspunten voor de overheid en voor de partij. We leggen daarbij uit wat er speelt en vragen u om God daarbij te eren, Hem te danken en een zegen te vragen bij Hem.


Gebedsbrief

Let op: Bent u lid van de ChristenUnie of PerspectieF en wilt u de gebedsbrief ontvangen, dan kunt u zich voor de gebedsbrief en al onze andere nieuwsbrieven aanmelden via Mijn Nieuwsbrieven. U kunt daar inloggen met uw persoonlijke inloggegevens.

Inloggegevens niet bij u bekend of vergeten? Klik dan hier om uw inloggegevens te achterhalen.

Bent u geen lid dan kunt u onderstaand aanmeldformulier gebruiken.

Aanmelden gebedsbrief