Agenda gemeenteraad

Gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert doorgaans op donderdag 1x per vier weken van 19.30-23 uur.

Voorafgaand is vaak om 18 uur een raadsmarkt over een specifiek onderwerp. Dit kan informerend zijn voor raadsleden of het kan gaan om inspraak voor burgers.

Commissievergaderingen
Op de donderdagen dat er geen gemeenteraadsvergadering is vergaderen doorgaans de raadscommissies of zijn er informatiebijeenkomsten voor raadsleden. De vierwekelijkse cyclus ziet er als volgt uit:

Week 1: 17-23 uur Commissie Ontwikkeling en Commissie Samenleving

Week 2: 17-23 uur Commissie Beheer en Commissie Bestuur

Week 3: Geen vergaderingen, wel vaak informatiebijeenkomsten

Week 4: 19.30-23 uur Gemeenteraad

Let op: tijdstippen kunnen wijzigen. Soms vergadert een commissie niet of gezamenlijk. Ook kunnen commissies op een later tijdstip beginnen of eerder eindigen als er een raadsmarkt is of de agenda slechts beperkt van omvang is. Meest actuele informatie is te vinden in de agenda van de gemeenteraad. Hier vindt u ook indicatieve starttijden per onderwerp. Als een vergadering snel verloopt kunnen onderwerpen echter eerder aan de orde zijn.

Inspreken
Tijdens commissievergaderingen kunt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Ook is er spreektijd voor belangstellenden waarin u over andere onderwerpen die behoren tot het werkterrein van de betreffende commissie kunt inspreken.. Als u wilt inspreken dient u zich wel van te voren aan te melden.

Bijwonen
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen op de publieke tribune. Aanmelden is niet nodig. Het aantal zitplaatsen is beperkt dus kom op tijd als er grote onderwerpen op de agenda staan.

Thuis meeluisteren
Alle vergaderingen zijn ook live en achteraf te beluisteren via een audio-stream.