Over ons

Welkom bij ChristenUnie Haarlem

Wij zijn als vereniging een afdeling voor alle ChristenUnie leden in de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. In Haarlem heeft de ChristenUnie 1 zetel in de gemeenteraad.

De ChristenUnie zet zich in voor christelijk-sociale politiek in Haarlem en omgeving. De ChristenUnie vindt dat we het samen moeten doen. Weg van de ik-politiek. Weg van de wij-zij-tegenstelling. Op naar de Relatie-politiek. Want mensen komen pas echt tot hun recht in relatie met anderen. Mensen zijn sociale wezens en het meest gelukkig, als ze zich gekend en erkend voelen. We moeten het samen doen, verbonden met God én elkaar. Meer hierover is te lezen in ons verkiezingsprogramma.

Vereniging en leden

De afdeling heeft op dit moment circa 140 leden. Zij ontvangen onze nieuwsbrief en hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. De ledenvergadering beslist onder andere over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen.

ChristenUnie-leden zijn zowel lid van de landelijke partij als van de lokale en provinciale afdeling. Leden hebben daarom ook spreek- en stemrecht op de landelijke partijcongressen en de provinciale unievergaderingen. Naast individuele leden hebben ook afgevaardigden namens de lokale afdelingen spreek- en stemrecht op de landelijke partijcongressen en de provinciale unievergaderingen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de afdeling kunnen de leden het bestuur richtlijnen meegeven voor het stemgedrag van de afgevaardigde van de afdeling.

Word lid!

De ChristenUnie kan niet bestaan zonder haar leden.

  • Wist u dat politieke partijen worden gesubsidieerd op basis van het aantal leden? Doormiddel van uw lidmaatschap ondersteunt u dus extra het werk van de partij zoals bijvoorbeeld het landelijke jongerenwerk en het wetenschappelijk instituut.
  • Als lid maakt u het ook mogelijk dat wij campagne kunnen voeren. Verkiezingscampagnes zijn noodzakelijk maar ook kostbaar. Een deel van de contributie sparen wij dan ook op voor de verkiezingen.
  • Onze leden zijn ook onze ambassadeurs. Uit ervaring weten we dat we meer stemmen krijgen als er meer leden zijn. In Haarlem is het tot nu toe elke verkiezingen heel spannend geweest of wij onze zetel zouden halen. Bij kleinere partijen telt echt elke stem! Als lid wordt u dan ook door ons zo goed mogelijk geinformeerd en wij hopen dat u in uw omgeving zorgt voor een goede naamsbekendheid van de partij zodat we mogen groeien met het aantal stemmen.

Met uw lidmaatschap steunt u ons dus geweldig! Wij heten u graag van harte welkom als lid.