Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief ChristenUnie Haarlem - 24 december 2020

Beste leden en vrienden,

Dankzij u is in een paar dagen tijd 500 euro ingezameld voor kerstpakketten voor (ex)prostituees uit onze regio! Deze week mocht ik namens u de pakketten met verzorgingsproducten overhandigen. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Mede namens alle dames wil ik alle donateurs hartelijk bedanken voor de ruime giften die zijn gegeven! Ik bedank ook de medewerkers van Stichting Ontmoeting en Woord en Daad die deze actie mede mogelijk hebben gemaakt. Woord en Daad kan voor in de kringloopwinkel nog nieuwe vrijwilligers gebruiken. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Anja Rijkers. Meer info en contactgegevens: https://www.facebook.com/WenDSchalkwijk/ 

Deze week is ook het concept verkiezingsprogramma van de ChristenUnie gepresenteerd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wij zijn benieuwd naar uw reacties op dit programma. Wilt u een wijzigingsvoorstel indienen voor het verkiezingsprogramma? Dat kan! Neem dan contact op met het bestuur via info@haarlem.christenunie.nl, dan kunnen we kijken of het bestuur deze namens de afdeling kan indienen. Voorstellen kunnen namelijk alleen behandeld worden door het partijcongres in januari 2021 als deze door minstens tien individuele leden worden gesteund of door een afdeling worden ingediend.

In deze nieuwsbrief leest u over onze campagne-acties van de afgelopen maand en over de inzet van onze gemeenteraadsfractie. Bedankt voor al uw support en gebed voor ons werk in Haarlem en omgeving!

Ik wens u gezegende kerstdagen en een hoopvol 2021 !

Frank Visser

Kandidaat Tweede Kamer ChristenUnie, nr. 11
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Kerstpakketten voor (ex)prostituees

In een week tijd is door leden en vrienden van de ChristenUnie Haarlem 500 euro ingezameld voor 20 kerstpakketten met verzorgingsproducten voor (ex)prostituees uit Haarlem. Afgelopen dinsdag zijn de pakketten overhandigd aan enkele dames bij kringloopwinkel Woord en Daad in het voormalige V&D pand in Schalkwijk.
Lees verder

Tikkie voor een campagnegift

U kunt onze campagne op verschillende manieren met een gift steunen:

 • Overboeking: Dit kan via bankrekeningnummer NL54ABNA0415026989 t.n.v. ChristenUnie Haarlem onder vermelding van "Gift Campagne Tweede Kamer".

 • Geven via tikkie: Binnenkort ontvangen de leden uit de omgeving Haarlem van wie wij een mobielnummer hebben een tikkie voor het geven van een campagne gift. U kunt uw bijdrage ook nu al overmaken via dit tikkie.

 • Sponsor een advertentie: Wij zouden de komende weken ook graag willen adverteren in regionale kranten. Dit is wel prijzig. Wilt u een advertentie sponsoren met een gift? Wij komen graag met u in contact! 

Alvast bedankt!

Wist u dat de ChristenUnie een ANBI is en dat u dus alle giften kunt aftrekken bij uw belastingaangifte? Ook uw contributie is aftrekbaar als gift!

Doe mee met de campagne!

Wij zoeken nog mensen die ons willen helpen tijdens de campagne. DIt kan door:

 • Wordt vrijwilliger: U kunt u aanmelden als campagne vrijwilliger via info@haarlem.christenunie.nl. Wij zoeken mensen die willen helpen met flyeren bij het station, folders verspreiden, ons willen promoten op sociale media, helpen bij verkiezingsmarkten (als deze doorgaan), etc.
   
 • Help mee via social media: Door onze regionale kandidaat Frank Visser (nr. 11) te volgen op Facebook, Twitter en Instagram en berichten te liken en te delen. Als u berichten deelt voeg dan bij voorkeur ook een persoonlijk bericht toe. Reageer ook op berichten, dan worden ze door meer mensen gelezen! En... vraag ook uw vrienden hem te volgen. Want hoe meer volgers op social media, hoe groter het bereik!

 • Praat over de ChristenUnie en onze kandidaten in uw netwerk (buurt, school, kerk, werk, vrienden). Een positief stemadvies voor een kandidaat die u zelf kent binnen u eigen netwerk werkt vaak goed en kan ons helpen aan een mooie uitslag. Ook het argument op de Haarlemse kandidaten Frank Visser of Frans Blok te stemmen omdat zij Haarlemse kandidaten zijn kan helpen. Mensen die normaal geen ChristenUnie stemmen kunnen door uw verhaal overtuigd worden!

Niet knallen maar beieren met oudjaar

Tijdens de jaarwisseling zouden in Haarlem net als in veel andere gemeenten in Nederland zo veel mogelijk kerkklokken moeten luiden als alternatief voor het vuurwerk. Dit voorstel doet Frank Visser, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Inmiddels doen er 9 kerken mee.
Lees verder

Kamervragen over windmolens Schoteroog

Minister Van Nieuwenhuizen moet meer ruimte geven voor plaatsing van windmolens bij Schoteroog in Haarlem en op andere plekken rond Schiphol. Hiervoor is aanpassing nodig van het Luchthavenindelingsbesluit. Hiervoor pleiten Tweede Kamerleden Eppo Bruins en Carla Dik-Faber van de ChristenUnie in schriftelijke vragen aan de minister.
Lees verder

Bufferzone rond Bloemenhovekliniek ongegrond

Alle fracties in de gemeenteraad van Haarlem met uitzondering van de ChristenUnie hebben de burgemeester opgeroepen een bufferzone in te stellen rond abortuscentrum Bloemenhovekliniek op de grens met de gemeente Heemstede nu een dergelijke bufferzone op Heemsteeds grondgebied al is ingevoerd. Bedoeling van deze motie is om demonstraties op deze locatie te verbieden. De ChristenUnie vindt deze motie ongegrond en onzorgvuldig.
Lees verder

Haarlem loopt circa 2 miljoen euro mis

Haarlem heeft een forse subsidie misgelopen voor verkeersveiligheidsmaatregelen simpelweg omdat deze subsidie niet is aangevraagd. De ChristenUnie kwam hier achter en heeft vragen gesteld aan de wethouder beheer tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad. Raadslid Frank Visser: “Jammer dat de gemeente deze kans heeft laten lopen. Dit geld hadden we goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om meer straten in te richten als 30 kilometerzone en de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers te verbeteren. De ChristenUnie roept het college op nu werk te maken van een lijst projecten zodat we bij volgende subsidiemogelijkheden niet misgrijpen”.
Lees verder

Zoek alternatieven loket station Haarlem

NS heeft bekend gemaakt dat het loket op station Haarlem gaat sluiten. Het aantal gebruikers van het loket is de laatste jaren fors gedaald. De ChristenUnie heeft in de commissie beheer de wethouder gevraagd naar alternatieven te zoeken voor reizigers die wel behoefte hebben aan een loket.
Lees verder

Waardig Ouder Worden 2.0

Zaterdag 12 december ging Kandidaat Kamerlid Frank Visser (nr. 11 van de lijst) samen met enkele fractieleden van ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer langs verzorgingshuizen Westerkim, Bornholm en de Horizon om een kerstboom met persoonlijke kerstwensen te overhandigen aan de bewoners en medewerkers. In het hele land vroeg de ChristenUnie deze dag aandacht voor het thema "Waardig ouder worden".
Lees verder

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem december-januari 2020

 • Bidt voor wijsheid voor het college van B&W en de gemeenteraad bij het selecteren van de locaties waar een Domus-plus voorziening gaat komen voor verslaafde daklozen en waar Skaeve Huse gaan komen, een woonvoorziening voor mensen die in woonwijken voor overlast zorgen. Dit leidt tot veel discussies in de stad.
 • Bidt voor het campagneteam en de kandidaten van de landelijke ChristenUnie voor creativiteit en energie in de komende maanden en voor wijsheid om de juiste dingen te zeggen bij de vele (online) debatten die gaan komen.
 • Bidt voor mensen die hun baan zijn kwijt geraakt of erg onzeker zijn over de toekomst van hun baan. Bidt voor herstel van de economie en voor wijsheid voor werkgevers hoe ze deze tijd door moeten komen.
 • Bidt voor mensen die eenzaam zijn in Haarlem. Contact is weer mogelijk maar veel reguliere activiteiten staan nog op een laag pitje. Bid voor de sociaal wijkteams en het werk van organisaties als stichting Present, stichting Ontmoeting en Stem in de Stad in Haarlem die proberen met zo veel mogelijk mensen contact te houden.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts