Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief ChristenUnie Haarlem - 19 november 2019

Beste leden en vrienden,

Bedankt voor al uw support voor ChristenUnie Haarlem. Het was fijn om van meerdere mensen een reactie te krijgen met suggesties voor de begrotingsbehandeling. Een aantal van deze voorstellen hebben wij ook opgenomen in onze alternatieve begroting.

Uiteindelijk hebben we tijdens het begrotingsdebat meerdere successen geboekt. In deze nieuwsbrief leest u onze bijdrage, kunt u onze alternatieve begroting nalezen en vertellen wij u over de behaalde resultaten.

Mogen wij ook de komende tijd op uw support rekenen? Suggesties voor onze fractie zijn altijd van harte welkom. Wij zouden ook graag het jaar afsluiten met groei van het aantal leden. We hebben nog een paar extra leden nodig om de grens van 150 leden te passeren. Als u al lid bent: zou u dan mensen in uw omgeving willen motiveren om ook lid te worden? Bent u nog geen lid? U kunt zich aanmelden via http://www.christenunie.nl/lidworden. Uw contributie is bij uw aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar als gift.

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Lachgas is niet grappig

Aan kinderen word vaak gezegd dat een grap alleen een grap is als iedereen erom kan lachen. Lachgas is al lang geen grap meer. Het is eigenlijk nog nooit een grap geweest. Niet alleen is lachgas schadelijk voor de gezondheid van degene die het gebruikt, ook anderen hebben er last van: door het gedrag van de gebruiker die onder invloed staat en door de milieuschade die het gebruik van lachgas veroorzaakt. Denk daarbij aan de patronen die op de straat liggen, maar ook aan de uitstoot van dit broeikasgas (250 keer schadelijker dan CO2 !). ChristenUnie Haarlem is dan blij met het voorstel van de burgemeester om lachgas in Haarlem te verbieden.
Lees verder

Probleemanalyse stationsgebied: meer ruimte nodig voor fiets en OV

De stationsomgeving van Haarlem wordt een steeds groter knelpunt. In 2 jaar tijd groeide het aantal busreizigers met 10%. Er kan vrijwel geen bus meer bij. De nieuwe spitsbussen van Haarlem Noord naar Amsterdam (lijn 244) rijden daarom wel langs het station, maar stoppen er niet. De komende jaren wordt nog circa 40% groei verwacht. Ook het aantal fietsers en treinreizigers groeit. Het is dus tijd voor een andere aanpak.
Lees verder

Taxi ook voor hulphonden

Een reiziger met een hulphond is deze week door vijf verschillende taxichauffeurs geweigerd op station Haarlem. Verschillende partijen hebben hierover vragen gesteld aan het college.
Lees verder

Pak bouwcrisis aan, neem PFAS maatregelen

In het hele land zijn er problemen met de bouw in verband met de regelgeving rondom stikstof en PFAS. PFAS zijn chemische stoffen die in grond kunnen zitten. De regels die gelden voor het gebruiken en verplaatsen van deze grond blijken veel strenger dan gedacht. De ChristenUnie heeft het college gevraagd wat de gemeente Haarlem gaat doen om de problemen rond PFAS aan te pakken zodat de bouw weer snel op gang komt.
Lees verder

ChristenUnie-leden willen nieuw woonakkoord

Er moet in 2020 een nieuw woonakkoord gesloten worden, met afspraken over de bouw van extra sociale huurwoningen en verduurzaming van bestaande woningen. Belangrijk onderdeel van dit woonakkoord 2.0 moet zijn het op zo kort mogelijke termijn afschaffen van de verhuurderheffing. Hiervoor pleit een groep van ruim 40 leden van de ChristenUnie in een motie op het partijcongres van zaterdag 23 november aanstaande.
Lees verder

Verhuiskostenvergoeding wordt niet gekort

Tijdens de tweede dag van de begrotingsbehandeling zijn een aantal voorstellen van de ChristenUnie overgenomen door de gemeenteraad. Zo gaat dankzij amendementen van de ChristenUnie de bezuinigingen op de verhuiskostenvergoeding voor mensen met een lichamelijke beperking niet door en wordt er niet bezuinigd op het budget voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Tenslotte werd een motie aangenomen om een vuurwerkverbod in Haarlem te onderzoeken. Op voorstel van de ChristenUnie werd daarbij wel expliciet opgenomen dat de komende maanden hierover eerst participatie met de stad plaatsvindt. De motie van PvdA GroenLinks ChristenUnie en Actiepartij haalde een meerderheid doordat enkele individuele D66 en VVD raadsleden deze motie ook steunden.
Lees verder

Alternatieve begroting ChristenUnie: Duurzaam doorgaan

Tijdens de eerste termijn van het debat over de begroting voor 2020 heeft de ChristenUnie een eigen alternatieve begroting ingediend. Wij zien mogelijkheden om de bezuinigingen van 10 miljoen anders in te vullen en tegelijkertijd geld vrij te maken voor onder andere de terugkeer van het mantelzorg compliment.
Lees verder

Gebedspunten november 2019

  • Dank voor de bereikte resultaten bij de begrotingsbehandeling zoals het terugdraaien van de bezuiniging op de verhuiskostenvergoeding voor mensen die vanwege hun handicap genoodzaakt zijn te verhuizen. Ook was er een interview in het Haarlems Dagblad met ons raadslid over de alternatieve begroting van de ChristenUnie.
  • Bidt voor de vele woningzoekenden in de stad dat zij snel een geschikte plek mogen vinden en dat de woningbouw sneller van de grond komt. Bidt voor wijsheid voor het college, de ambtenaren die de plannen uitwerken en de gemeenteraad omdat vrijwel elke bouwlocatie ook tot discussies in de buurt leidt over de impact van deze plannen.
  • Bidt voor mensen die eenzaam zijn in Haarlem. Dank voor het werk van organisaties als stichting Present, stichting Ontmoeting en Stem in de Stad in Haarlem die veel van deze mensen bereiken.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts