Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief ChristenUnie Haarlem - 29 april 2022

Beste leden en vrienden,

Bedankt voor jullie stem! Het was op de verkiezingsavond tot diep in de nacht spannend maar uiteindelijk bleek de ChristenUnie opnieuw genoeg stemmen te hebben gehaald voor een zetel in de Haarlemse gemeenteraad. Wij zijn als fractie heel dankbaar met deze uitslag en voor het vertrouwen dat u ons heeft gegeven.

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat elke stem telt en dat voor de ChristenUnie in Haarlem 100 stemmen het verschil konden maken tussen wel of geen zetel. Uiteindelijk was de marge die we hadden circa 150 stemmen. Werk aan de winkel dus om te zorgen dat we als ChristenUnie de komende vier jaar meer kiezers kunnen overtuigen van een stem op onze partij.

Wilt u ons daar ook de komende jaren mee helpen. Bijvoorbeeld door berichten van ons op sociale media te liken en te delen en door reacties te plaatsen? Hoe meer interactie, hoe meer andere mensen de berichten zien!

Graag zie ik u ook op de ledenvergadering op maandag 16 mei. Wij hopen dan de campagne te evalueren en we zullen u dan informeren over de laatste stand van zaken van de coalitievorming.

Bedankt voor al uw support en gebed voor ons werk in Haarlem en omgeving!

Frank Visser
Lijsttrekker ChristenUnie Haarlem

Maandagavond 16 mei: Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem

U bent van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem.

De ledenvergadering wordt gehouden in Het Open Huis, Prof. Boumanstraat 1 a, 2035AS te Haarlem

De vergadering begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur

Agenda

 1. Welkom en opening door de voorzitter
 2. Mededelingen door de secretaris
 3. Verslag van de ledenvergadering van 25 oktober 2021 + bijlage verwerking amendementen verkiezingsprogramma
 4. A. Financieel verslag van de ChristenUnie Haarlem over het jaar 2021 + verslag kascontrole commissie
  B. Financieel verslag van de Stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem over het jaar 2021 (ter kennisneming)
 5. A. Secretarieel verslag van de ChristenUnie Haarlem over het jaar 2021
  B. Jaarverslag fractie ChristenUnie Haarlem over het jaar 2021 (ter kennisneming)
  C. Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem over het jaar 2021 (ter kennisneming)
 6. Wijzigingen en aanvulling van de kandidatenlijst zoals deze in de ledenvergadering van 25 oktober 2021 is vastgesteld.
 7. Evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen en de collegevorming voor de nieuwe periode
 8. Afscheid van twee bestuursleden
 9. Bedanken van de leden van de campagnecommissie
 10. Datum ledenvergadering najaar 2022. Voorstel:maandag 24 oktober 2022.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting door Peter van der Beek

Zoektocht naar coalitie

Even leek het er op dat de ChristenUnie zou gaan onderhandelen over deelname aan de coalitie. De partijen zijn er echter nog niet uit. Senator Kees Vendrik (GroenLinks) is aangesteld voor een nieuwe ronde van verkenningsgesprekken.
Lees verder

ChristenUnie heeft opnieuw 1 zetel!

De ChristenUnie heeft in Haarlem volgens de voorlopige uitslag 1587 stemmen gekregen (2,4%). Dat is een daling t.o.v. 2018 toen we 1791 stemmen kregen (2,65%). Het was heel spannend maar het is gelukkig net genoeg voor één zetel! Wij zijn dankbaar met dit resultaat. Bedankt voor jullie steun en vertrouwen. Bedankt ook aan alle vrijwilligers die zich de afgelopen maanden hebben ingezet voor onze campagne.
Lees verder

Compenseer minima snel voor energielasten

Vorige week besloot het kabinet om met 800 euro per huishouden minima te gaan helpen de stijgende energielasten op te vangen. Minister Schouten (Armoedebestrijding) heeft hiermee specifiek een oplossing gezocht voor de laagste inkomens en deze is bedoeld om de ergste pijn te verzachten. Eerder al stelden de wethouders van de vier grootste gemeenten dat er een bedrag van 1000 euro per huishouden nodig is om te voorkomen dat mensen afgesloten gaan worden van gas en elektra. De gemeente Den Haag heeft dan ook besloten deze huishoudens 100 euro extra te geven. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld wat Haarlem gaat doen. Raadslid Frank Visser: "Wij willen dat minima in Haarlem voldoende worden gecompenseerd."
Lees verder

Maak Haarlem zwerfafvalvrij

Elke dag ligt er weer zwerfafval in het Van der Aartsportpark. Het wordt door Spaarnelanden opgeruimd maar het afval is dan vaak al verspreid. Betrek de jeugd en de fastfoodketens bij dit probleem. Maak Haarlem zwerfafvalvrij!
Lees verder

Maak Haarlem groener!

Haarlem is de meest versteende stad van Nederland. Daar wil de ChristenUnie wat aan doen. Bekijk hier de nieuwste campagnespot met 2D-animatie!
Lees verder

Verrassing van ChristenUnie op Grote Markt

Vandaag was het de laatste zaterdag voor de verkiezingen en dus was er de traditionele verkiezingsmarkt in het centrum van Haarlem. De ChristenUnie had er niet alleen een stand maar kwam ook met een verrassing voor alle bezoekers van de binnenstad....
Lees verder

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem april 2022

 • Dank dat we als ChristenUnie ook de komende vier jaar weer vertegenwoordigd mogen zijn in de Haarlemse gemeenteraad. Bidt voor wijsheid voor de fractie voor het stellen van de juiste prioriteiten en het gebruiken van de juiste woorden. Bidt ook voor de andere raadsleden: voor goede besluiten voor onze stad.
 • Bidt voor vrede in de Oekraïne. De huidige crisis laat ons zien hoe kwetsbaar onze democratie is. Bidt voor de vele Haarlemmers uit Oekraïne die machteloos moeten toezien wat er in hun land gebeurd en in angst leven voor hun familie. Bidt voor de vrijwilligers die zich momenteel inzetten voor allerlei activiteiten voor de vluchtelingen uit Oekraïne die inmiddels ook in Haarlem zijn gearriveerd.
 • Bidt voor de jeugdzorg rond Haarlem. Er zijn nog steeds wachtlijsten en er loopt een belangrijke aanbesteding. Bidt dat jongeren die dat nodig hebben snel de juiste zorg krijgen. Bidt ook voor meer pleegouders, er is daar nog steeds een tekort aan.
 • Bidt voor een goed nieuw coalitieakkoord voor de gemeente. De partijen zijn er nog niet uit welke partijen gaan onderhandelen. Bidt dat er een stabiele coalitie zal komen voor het bestuur van onze gemeente en dat er goede keuzes gemaakt mogen worden voor de koers van onze stad.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts