Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Ledenvergadering maandag 1 april 2019

Beste leden en vrienden,

U bent van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem op maandagavond 1 april 2019. Verderop in deze mail vindt u de agenda en de vergaderstukken.

Over minder dan een week mogen we naar de stembus. Voor de ChristenUnie Noord-Holland zijn dit hele spannende verkiezingen: gaan we van 1 naar 2 zetels? Gaat het sociaal-christelijke geluid sterker klinken in de Provincie? Als ChristenUnie willen we zorgen voor wat ons is toevertrouwd. Als betrokken christenen willen we geloof een stem geven in alle bestuurslagen van ons land. Uw stem telt. 

Omdat Noord-Holland de tweede provincie van Nederland is qua aantal inwoners telt een zetel in onze provincie voor de zetelverdeling in de Eerste Kamer veel zwaarder mee dan bijvoorbeeld een zetel in Drenthe. Als we een extra zetel in Noord-Holland halen dan betekent dit vrijwel zeker dat de ChristenUnie ook een zetel wint in de Eerste Kamer.

Ga daarom woensdag stemmen en motiveer de mensen om u heen om op de ChristenUnie te stemmen, lijst 15 !. Is iemand die dag niet in de gelegenheid? Vraag of diegene u wilt machtigen. Verwijs mensen naar onze provinciale website als ze meer willen weten over onze regionale standpunten.

U kunt woensdag ook stemmen op een Haarlemse kandidaat. In Noord-Holland staat ons gemeenteraadslid Frank Visser op plaats 15.

Woensdag zijn ook de verkiezingen voor de waterschapsbesturen. Bij Hoogheemraadschap Rijnland hebben we een gemeenschappelijke lijst met de SGP, lijst 7. U kunt hier stemmen op de volgende Haarlemse kandidaten: Johan Slik (plaats 20), Klaas-Jan Knol (plaats 25) en Frank Visser (plaats 28).

We bidden dat we tot zegen mogen zijn voor dit land. We willen u danken voor uw vertrouwen en uw stem.

Geef woensdag 20 maart geloof een stem!

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Agenda ledenvergadering 1 april 2019

U bent van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem op maandagavond 1 april 2019. Wij hopen dat u met velen zult komen.

Locatie: Immanuelkerk (protestantse gemeente), Van Egmondstraat 7, Haarlem Noord

Tijd: 20 uur (zaal open: 19:45 uur)

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de ledenvergadering van 12 november 2018
 4. Goedkeuren van de jaarrekening over het jaar 2018 van de vereniging ChristenUnie Haarlem
 5. Ter informatie de jaarrekening over het jaar 2018 van de stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem
 6. Goedkeuren van het secretarieel jaarverslag over het jaar 2018 van de vereniging ChristenUnie Haarlem (inclusief bespreking van het hoofdstuk privacy)
 7. Ter informatie het secretarieel jaarverslag over het jaar 2018 van de gemeenteraadsfractie en van de stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem
 8. Terugblik resultaten van de op 20 maart gehouden statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen en vooruitblik op de verkiezingen voor het Europese Parlement
 9. Nieuws vanuit de fractie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Els Booms nieuw schaduwraadslid ChristenUnie

Els Booms-van der Meer is toegetreden tot de ChristenUnie-fractie als opvolger van schaduwraadslid Annemieke Berg-Overbeek. Els Booms werkt in het dagelijks leven als manager Haarlemmermeer voor het Leger des Heils en is tevens als ZZP-er actief voor nazorg voor nabestaanden. Els heeft net een opleiding afgerond over het bestrijden van mensenhandel. Zij brengt dus veel kennis mee die goed bruikbaar is voor de commissie samenleving.
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts