Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 23 februari 2018

Beste leden en vrienden,

Nog minder dan een maand en dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie-fractie wil graag ook de komende 4 jaar doorgaan in de Haarlemse gemeenteraad.

Ons verkiezingsprogramma staat vol met goede voorstellen voor Haarlem. Wij kunnen deze alleen in de praktijk brengen als wij weer tenminste één zetel halen in de gemeenteraad. Wij hebben daarbij uw hulp nodig!

Wees ambassadeur: mond-tot-mond reclame werkt!
Ik roep u op de komende tijd onze ambassadeur te zijn en mensen in uw omgeving te overtuigen om 21 maart ChristenUnie te stemmen. Uw buurman, collega of familielid: spreek ze aan. Denk ook aan vrienden van uw sportvereniging en in uw kerkelijke gemeente. Mond-tot-mond reclame is in campagnes het meest effectief. Vier jaar geleden hadden we exact het aantal stemmen dat nodig was voor een zetel. Elke stem telt dus!

Vragen van twijfelende kiezers? Wij bellen graag terug!
Spreekt u kiezers die nog twijfelen en vragen hebben waar u geen antwoord op hebt? Breng ze dan gerust met ons in contact! Vraag of u hun telefoonnummer of e-mail aan ons mag doorgeven en laat het ons weten via info@haarlem.christenunie.nl of 06-54654291

Help mee met het verspreiden van onze folder
Als u een stapel in uw buurt wilt verspreiden dan kunt u ze aanvragen via info@haarlem.christenunie.nl of 06-54654291

Support ons bij debatten
De komende weken zijn er nog veel verkiezingsdebatten in Haarlem. U bent van harte welkom om onze kandidaten aan te moedigen. Verderop in deze nieuwsbrief staat een overzicht.

Help mee op 17 maart
17 maart is er een verkiezingsmarkt op de Grote Markt. We zoeken nog vrijwilligers die willen helpen in ons promotieteam. Aanmelden kan via info@haarlem.christenunie.nl. Vermeld in ieder geval ook uw telefoonnummer.

Blijf op de hoogte en deel onze berichten
Via onze website en onze Facebook pagina houden we u op de hoogte. Wist u dat wij ook een Twitteraccount hebben? Volg ons via @CUHaarlem ! En deel vooral ook onze berichten. Hoe meer mensen over de ChristenUnie lezen hoe beter.

Bedankt voor uw steun en uw gebed voor het werk van onze fractie!

Frank Visser
Lijsttrekker ChristenUnie Haarlem

Raadsvragen: Korting op zwemlessen met HaarlemPas

In Haarlem hebben we sinds enige tijd een grote groep statushouders. De ChristenUnie-fractie heeft vernomen dat reeds 1,5 jaar geleden bij de gemeente tijdens een overleg met welzijnsorganisaties, gewezen is op het belang van zwemles niet alleen voor de kinderen van statushouders, maar juist ook voor de ouders. Dit is toen neergelegd bij Sportsupport, vervolgens bij de afdeling Wmo en wij hebben vernomen dat het nu weer bij Sportsupport ligt. Maar ondertussen zijn er nog steeds geen zwemlessen georganiseerd. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.
Lees verder

Aanvraagprocedure duurzaamheidslening moet makkelijker

Met de duurzaamheidslening kunnen Haarlemse huiseigenaren tegen gunstige voorwaarden investeren in bijvoorbeeld het isoleren van de woning, het plaatsen van een warmtepomp en het leggen van zonnepanelen. Het aantal gebruikers is echter nog beperkt. Een belangrijke drempel is volgens de ChristenUnie de aanvraagprocedure die te ingewikkeld is. Een motie waarin het college wordt opgeroepen deze procedure te verbeteren is door de gemeenteraad aangenomen.
Lees verder

Prostitutieleeftijd Haarlem toch niet verhoogd

Op het laatste moment heeft een raadsmeerderheid voorkomen dat het prostitutie hoofdstuk in de Algemene Plaatselijke Verordening werd gemoderniseerd. De ChristenUnie-fractie is hier erg teleurgesteld over. Raadslid Frank Visser: “Na bijna 4 jaar debat zou de minimumleeftijd voor prostituees eindelijk worden verhoogd van 18 naar 21 jaar. De ChristenUnie had nog meer maatregelen willen nemen om mensenhandel en misbruik te voorkomen maar in plaats daarvan heeft de gemeenteraad het hele stuk weggestemd en kunnen we het debat weer van voor af aan beginnen.”
Lees verder

Honden aan de lijn en aanpak woonoverlast

Voortaan moeten honden ook buiten de bebouwde kom worden aangelijnd. Loslopen mag alleen in losloopgebieden. Dit voorstel van de ChristenUnie is overgenomen door de gemeenteraad bij de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook een bepaling over het aanpakken van woonoverlast is aangescherpt op voorstel van onze fractie.
Lees verder

Vragen over verdwijnen geldautomaat Parkwijk

De ChristenUnie maakt zich zorgen over het verdwijnen van de geldautomaat in Parkwijk en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Raadslid Frank Visser: "De dichtstbijzijnde geldautomaat die 24 uur per dag beschikbaar is, is vanaf volgende week in de Amsterdamstraat. Voor veel mensen is dit te ver. Ik roep het college op om in gesprek te gaan met de banken over de toekomst van de geldautomaten in de stad nu de banken van plan zijn nog meer geldautomaten te sluiten."
Lees verder

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem februari 2018

 • Dank voor de mooie resultaten die ChristenUnie Haarlem de afgelopen maanden heeft weten te boeken. Zoals het verruimen van de mogelijkheden voor bijstandsgerechtigden om een auto te kunnen bezitten, het aannemen van een motie die het college oproept dat er richtlijnen moeten komen voor hoogbouw in Haarlem en een motie die het college oproept om regelingen voor bijvoorbeeld minima veel beter op de website van de gemeente toegankelijk te maken.
 • Bid voor de deelnemers aan The Haarlem Project: 5 Haarlemse daklozen die dankzij een initiatief van de ChristenUnie van het gemeentebestuur ieder 10.000 euro hebben gekregen om hun leven weer op de rit te krijgen. Zij zijn momenteel bezig te beslissen wat ze met het geld gaan doen gesteund door coaches en ervaringsdeskundigen waar ze terecht kunnen. Met deze proef hoopt de gemeente te onderzoeken of deze aanpak effectiever is dan de huidige maatschappelijke opvang.
 • Bid voor een mooi verkiezingsresultaat op 21 maart. Bid voor energie voor de fractieleden voor de laatste weken van deze raadsperiode waarin naast het raadswerk ook veel campagne-activiteiten zijn.

 

Overzicht verkiezingsdebatten

 • Woensdag 28 februari: Debat wijkraden Haarlem Oost, Broederhuis, 19.30-22.30 uur

 • Dinsdag 6 maart: Debat wijkraden centrum, Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein 17, 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

 • Woensdag 7 maart: Debat voor mensen met een beperking, stichting De Baan, Nauwe Geldelozepad 17, 19.30-21.30 uur

 • Dinsdag 13 maart: FNV ouderen debat, Gebouw Blauwe Wetering, Richard Holkade 28, 13.30 uur

 • Dinsdag 13 maart: Politiek Ondernemersdebat. Aula ROC Nova College, hoek Zijlweg / Westelijke Randweg, 19.00-22.00 uur, Let op: aanmelden verplicht

 • Dinsdag 13 maart: FNV debat werk inkomen en wonen, Gebouw Blauwe Wetering, Richard Holkade 28, 19.30 uur

 • Maandag 19 maart: Sportdebat, InHolland, Bijdorplaan 15, 19.30 uur

 • Dinsdag 20 maart: Debat over sociaal economische thema's, kleine zaal Patronaat, 20.00-22.00 uur (aansluitend verkiezingsfeest)
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts