Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Extra nieuwsbrief - Uitnodiging spreekbeurt Tass Saada

Beste leden en vrienden,

Het Corrie ten Boomhuis organiseert samen met Uitgeverij Gideon een bezoek van de Palestijnse auteur Tass Saada aan Haarlem. Zijn indrukwekkende levensverhaal staat beschreven in het boek Arafat was mijn held. Tass Saada is in Nederland op uitnodiging van de ChristenUnie en het SGP. Hij spreekt morgen ook op het partijcongres van de ChristenUnie in Zwolle.

Tass werd geboren in een Palestijns vluchtelingenkamp in de Gazastrook, maar groeide op in Saoedi-Arabië en Qatar. Daar radicaliseerde hij en als 17-jarige sloot hij zich tegen de zin van zijn ouders aan bij Fatah. PLO-leider Yasser Arafat was zijn grote held. Als jonge sluipschutter en later persoonlijk chauffeur van Arafat was hij bereid zijn leven te geven voor de Palestijnse zaak. Tegenwoordig zet hij zich juist in voor verzoening tussen Palestijnen en Joden. Met Kerk in Actie steunt de PKN dit jaar zijn project Seeds of Hope.

Over het waarom van zijn ommekeer schreef hij zijn boek Arafat was mijn held. Over zijn werk nu, zijn levensverhaal en zijn visie op het conflict in het Midden-Oosten komt hij spreken:

Maandag 15 juni om 20.00 uur in de Sionskerk (Shelter-Haarlem), Eksterlaan 1 in Haarlem Noord. Om 19.30 uur zaal open. Toegang vrij.
Er wordt een collecte gehouden voor het werk van Seeds of Hope.

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Ledenwerfactie: doe mee!

Wij zouden graag deze nieuwsbrief naar veel meer e-mailadressen versturen. U kunt ons daarbij helpen! Weet u mensen uit uw omgeving die deze nieuwsbrief graag willen ontvangen? Mail dan naam, e-mail en telefoonnummer naar fractie@haarlem.christenunie.nl, dan nemen wij contact op. Mensen kunnen zich ook zelf via de site aanmelden of ons mailen.

Nog mooier zou het zijn als wij meer leden krijgen! Voor elk lid dat zich komende maanden aanmeldt krijgen wij eenmalig van het partijbureau een bonus van enkele tientjes. Hiermee kunnen we onze campagnekas voor 2018 vullen. Bovendien is de contributie aftrekbaar als gift bij de belastingaangifte!

Helpt u ook mee door mensen in uw omgeving enthousiast te maken? Zijn bijvoorbeeld uw gezinsleden al lid? Gezinsleden betalen de helft van de normale contributie. Meer informatie over het lidmaatschap of gelijk aanmelden? Gan naar: www.christenunie.nl/lidworden  

Gebedspunten mei-juni 2015

- Bid voor de burgemeester en de wethouders van onze stad. Zij hebben een pittige opgave om de stad goed te besturen terwijl de financiele middelen beperkt zijn en hun werk continu onder een vergrootglas ligt. Bid dat zij oog blijven houden voor de gevolgen die hun besluiten vaak ook hebben voor de leefsituatie van de inwoners van de stad.

- Dank voor de inzet van medewerkers in de jeugdzorg. Zij helpen veel jongeren in een moeilijke periode in hun leven. Bid dat ze goede besluiten nemen die recht doet aan de persoonlijke situatie zodat deze jongeren in een veilige omgeving hun talenten verder kunnen ontplooien.

- Bid voor gezinnen die te maken hebben met meerdere problemen zoals schulden, werkloosheid en problemen in de persoonlijke levenssfeer. Bid dat de nieuwe sociale wijkteams de juiste ondersteuning zullen kunnen bieden om deze gezinnen weer op de goede weg te helpen. 

- Bid voor de besluitvorming in de gemeenteraad over de zogenaamde Kadernota. Deze nota bevat de uitgangspunten voor de begroting voor 2016 en verder. Er zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden want onze stad heeft nog steeds een hoge schuld. Bid dat deze keuzes niet ten koste zullen gaan van de kwetsbaren in de stad.

Agenda

13 juni Partijcongres ChristenUnie in Zwolle

15 juni Tass Saada in Shelter Haarlem

29 juni Spreekuur fractie

3 juli Stadsgebed Haarlem

12 oktober Algemene Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts