Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Maandag 7 oktober ledenvergadering ChristenUnie Haarlem

Beste leden en vrienden,

U bent van harte uitgenodigd voor onze ledenvergadering op maandagavond 7 oktober. Wij trappen dan graag het seizoen met u af. Thema is dit keer de woningmarkt. Speciale gast is Chris Schaapman, directeur van Elan Wonen, die komt spreken over de Haarlemse ontwikkelzones, gebieden waar veel woningbouw is voorzien, en de rol van de corporaties daarin.

Let op: aan de agenda is een punt toegevoegd. Het bestuur legt maandag graag ook de begroting van onze afdeling voor 2020 ter goedkeuring aan u voor.

Locatie: Immanuelkerk (protestantse gemeente), Van Egmondstraat 7, Haarlem Noord

Tijd: 19.45 uur (zaal open: 19:30 uur)

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen secretaris
 3. Vaststellen agenda
 4. Bijdrage Chris Schaapman, directeur Elan Wonen

  Pauze

 5. Verslag van de vergadering van 1 april 2019
 6. Begroting 2020
 7. Nieuws uit de fractie
 8. Rondvraag
 9. Datum voorjaarsvergadering
 10. Sluiting

  Gezellig samenzijn

Gebedspunten september-oktober 2019

 • Dank voor het vaststellen van het nieuwe prostitutiehoofdstuk in de Algemene Plaatselijke Verordening met aangescherpte regels zoals de verhoging van de prostitutieleeftijd. Bidt voor de afdeling Handhaving en de politie dat zij succesvol mogen zijn in de aanpak van illegale prostitutie en mensenhandel. Bidt ook voor de slachtoffers dat zij goede hulp zullen ontvangen en nieuw perspectief voor hun leven.
 • Bidt voor de vele woningzoekenden in de stad dat zij snel een geschikte plek mogen vinden en dat de woningbouw sneller van de grond komt.
 • Bidt voor de schuldhulpmaatjes in de stad. Deze vrijwilligers komen vaak schrijnende situaties tegen. Gelukkig lukt het door de hulp van deze maatjes vaak om mensen uiteindelijk weer schuldenvrij te krijgen, maar dit zijn vaak lange trajecten... Bidt voor volharding en wijsheid.
 • Bidt voor mensen die eenzaam zijn in Haarlem. Dank voor het werk van organisaties als stichting Present, stichting Ontmoeting en Stem in de Stad in Haarlem die veel van deze mensen bereiken.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts