Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief ChristenUnie Haarlem - 27 maart 2020

Beste leden en vrienden,

Als bestuur hadden wij een datum vastgesteld voor onze ledenvergadering in april.

Toen werden wij verrast door het uitbreken van de Corona crisis. Omdat het niet verstandig was met een groep mensen in een kleine zaal bijeen te komen, hadden wij dit al doorgeschoven naar mei. Nu de crisis langer duurt is dit nu ook niet meer haalbaar. Daarom heeft het bestuur besloten om onze voorjaarsvergadering niet door te laten gaan.

Op onze site zijn inmiddels het financiële jaarverslag 2019 en het secretariële jaarverslag 2019 van het bestuur en de fractie verschenen.

Mocht u vragen daarover hebben, mail of bel ons daarover.

Tevens willen wij de leden verzoeken ons te berichten of u akkoord gaat met de verslagen van de secretaris en penningmeester (de verslagen van de fractie zijn alleen ter kennisgeving). Dit kan via info@haarlem.christenunie.nl

Omdat wij als leden nu niet bij elkaar kunnen komen en wij ons aan de regels van de partijstatuten en de wetgeving voor ANBI's moeten houden, is het belangrijk voor ons als u ons dit voor 1 mei laat weten.

Wij hopen u allen komend najaar in gezondheid weer te mogen ontmoeten op de ledenvergadering.

Namens bestuur en fractie heel veel sterkte in deze komende periode. Wij wensen u Gods zegen toe.

Met vriendelijke groet,

Peter van der Beek
Secretaris ChristenUnie Haarlem

Gebedspunten maart 2020

  • Bidt voor de werknemers in de zorg die momenteel zwaar belast worden door de Corona crisis.
  • Dank voor de vele mooie initiatieven die ontstaan in de stad om kwetsbaren te helpen. Bidt voor organisaties als stichting Present voor creativiteit en voldoende vrijwilligers.
  • Bidt voor de crisis organisatie van de gemeente en de veiligheidsregio, voor het college van B&W en alle ambtenaren die nu met spoed bezig zijn om noodregelingen te maken voor ondernemers en instellingen die in de problemen komen door het stopzetten van activiteiten en het wegvallen van klandizie.
  • Bidt voor hen die in deze crisis kwetsbaar zijn zoals ouderen en daklozen.
  • Bidt voor kinderen en jongeren die nu ineens aangewezen zijn op digitaal onderwijs. Bidt voor vrede in de gezinnen nu iedereen veel vaker thuis is.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts