Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief ChristenUnie Haarlem 16 juli 2019

Beste leden en vrienden,

Vrijdag 5 juli hadden we onverwachts een landelijke partijbijeenkomst in onze stad met fractievoorzitter in de Tweede Kamer Gert-jan Segers, Kamerlid Carla Dik-Faber en klimatoloog Reinier van den Berg. Fijn dat u met zo veel mensen bent gekomen! Met circa 150 bezoekers hadden we een goede avond over het klimaatakkoord. Kon u niet komen? Op Facebook is de video van de avond nog terug te zien.

Voor de gemeenteraad is nu de zomervakantie begonnen. De laatste stemming afgelopen donderdag diep in de nacht ging over de nieuwe prostitutieregels voor Haarlem waar al jaren over wordt gedebatteerd. Dit eindigde in een enorme cliffhanger: de stemmen staakten met 18 stemmen voor en 18 stemmen tegen verhoging van de minimumleeftijd voor sekswerkers. Direct na de zomer zal opnieuw worden gestemd.

In deze nieuwsbrief leest u een selectie van de onderwerpen waar wij ons als fractie de laatste maanden mee hebben bezig gehouden. Maar er is over veel meer gesproken. Zo zijn er plannen in de maak voor woningbouw in maar liefst 8 ontwikkelzones. Al deze plannen zijn nu de inspraak in. Dit levert veel discussie op in de stad want vrijwel overal zal de gemeenteraad nog een lastige afweging moeten maken. Vooral over bereikbaarheid en parkeren zal nog veel worden gesproken. In het najaar zal verder worden gesproken over deze plannen.

Steunt u ons ook komend seizoen weer met uw gebed en uw inhoudelijke suggesties voor de fractie? Wij zijn blij met alle reacties die u ons stuurt! Zo weten wij wat er leeft en regelmatig krijgen wij goede voorstellen die wij kunnen inbrengen in de gemeenteraad. En bent u nog geen lid: wij heten u graag van harte welkom bij onze afdeling. De subsidie die de ChristenUnie van de rijksoverheid krijgt is deels afhankelijk van het aantal leden. Dus met uw bijdrage steunt u de ChristenUnie extra. Wist u dat de contributie van de ChristenUnie bovnedien aftrekbaar is als gift bij uw aangifte inkomstenbelasting en dat andere leden in uw gezin voor de helft van het geld lid kunnen worden? Meldt u vandaag nog aan via www.christenunie.nl/lidworden !

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Verhoging prostitutieleeftijd nog steeds onzeker

Al een paar jaar debatteert de gemeenteraad van Haarlem over verhoging van de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar. In de laatste raadsvergadering voor de zomer werd er voor de derde keer over gestemd. Drie raadsleden waren afwezig. De stemmen staakten bij een hoofdelijke stemming: er waren 18 voorstanders en 18 tegenstanders. Daarom moet na de zomer opnieuw worden gestemd. Drie andere voorstellen van de ChristenUnie om de prostitutieregels aan te scherpen werden wel aangenomen door de gemeenteraad.
Lees verder

Aanscherping winkeltijdenverordening

Op initiatief van SP, ChristenUnie, CDA en Trots Haarlem wordt de Haarlemse winkeltijdenverordening aangepast. Voortaan moeten winkels op Goede Vrijdag, Dodenherdenking en Kerstavond 1 uur eerder dicht.
Lees verder

Biomassa is niet duurzaam

Alle gemeenten in Nederland zijn hard bezig met het maken van plannen voor de regionale energievoorziening van de toekomst. Hoe zorgen we dat we Haarlem in de toekomst verwarmen nu we gaan stoppen met het Groningse gas? Samen met de omliggende gemeenten wordt gewerkt aan een regionale energie strategie en lokaal wordt in kaart gebracht wat de duurzame warmtebronnen zijn voor de toekomst.
Lees verder

Kadernota 2019: voor een mooiere samenleving

Voorzitter, we voeren dit debat voor de inwoners van Haarlem, voor een mooiere samenleving. Maar veel burgers ervaren dat niet zo. We doen van alles om de kloof tussen burgers en politiek te overbruggen. Nieuwe Democratie, nieuwe vormen van burgerparticipatie. Dat is goed. Maar bereiken we hiermee de gemiddelde burger in deze individualistische samenleving waarin iedereen steeds meer in zijn eigen bubbel zit. Die bubbel heb je letterlijk op zak met je mobieltje. We kunnen razendsnel contact hebben met de hele wereld, maar zien we elkaar nog?
Lees verder

Goedkoper parkeren in Cronjé en Dreef garage

Bewoners uit het centrum kunnen voortaan goedkoop een abonnement krijgen voor de garage Cronjé en de Dreefgarage. Dit voorstel van de ChristenUnie is overgenomen door het college.
Lees verder

Beter plan voor fietsers rond Amerikaweg en Schipholweg

De komende jaren worden veel nieuwe woningen gebouwd in het noordelijke deel van Schalkwijk. Hierdoor loopt het verkeer op het kruispunt Amerikaweg/Schipholweg/Prins Bernhardlaan en op het kruispunt Boerhaavelaan/Amerikaweg steeds meer vast. Het college heeft daarom een plan gemaakt om de doorstroming rond deze twee kruispunten te verbeteren.
Lees verder

Haarlem komt met een fietsstraatvisie

De gemeenteraad wil dat het college een visie gaat ontwikkelen op het toepassen van fietsstraten. Dit zijn straten waar de fiets voorrang heeft en de auto te gast is. Een motie van de ChristenUnie die hiertoe oproept is aangenomen door de gemeenteraad.
Lees verder

Bescherm standplaatsen beter

Haarlem komt met nieuw standplaatsenbeleid voor onder andere viskarren en bloemenkramen. Deze (semi) mobiele kramen met een vaste plek in de stad mogen op grond van nieuwe Europese regels geen onbeperkte vergunning meer krijgen. Haarlem kiest daarom voor een vergunningtermijn van 10 jaar. Daarna is het mogelijk dat iemand anders de vergunning krijgt.
Lees verder

Nieuwbouwwoningen moeten bijdragen aan mobiliteit

Uit studie blijkt dat voor de groei van de stad niet alleen een grote opgave ligt voor woningen maar ook voor veel nieuwe voorzieningen zoals schoolgebouwen en verbeteren van de bereikbaarheid. De ChristenUnie wil daarom dat ontwikkelaars via de grondexploitatie gaan bijdragen aan investeringen in mobiliteit.
Lees verder

Duidelijke procedures bomenkap

Haarlem werkt aan een nieuwe bomenverordening. De bedoeling van deze verordening is bomen beter te beschermen. De beoordeling van kapaanvragen wordt strenger en bij de kap van een enkele boom kan al een herplant worden opgelegd. De meeste fracties in de gemeenteraad hebben echter nog veel vragen over het voorstel. Het college komt binnenkort met een nieuwe tekst die in de gemeenteraad zal worden vastgesteld.
Lees verder

Gebedspunten zomer 2019

  • Dank voor de mooie avond die we hadden in Haarlem over het Klimaatakkoord. Bid voor landelijke, provinciale en lokale politici nu het akkoord uitgewerkt zal moeten worden in concrete maatregelen. Er zullen nog veel lastige besluiten moeten worden genomen.
  • Haarlem zoekt nieuwe locaties voor de opvang van daklozen die extra zorg behoeven (Domus Plus) en voor mensen die in een woonwijk niet te handhaven zijn en daarom een aparte woonvoorziening nodig hebben om zo de overlast te beperken (Skaeve Huse). Het vinden van zo'n locatie is lastig omdat er altijd wel woningen in de buurt zijn. Bidt dat de juiste keuze zal worden gemaakt voor de locatie van deze voorzieningen.
  • De Haarlemse gemeenteraad worstelt met het onderwerp prostitutie. Direct na de zomervakantie wordt opnieuw gestemd over de verhoging van de minimumleeftijd van 18 naar 21 jaar. Bidt dat er een meerderheid zal komen voor deze maatregel.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts