Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief ChristenUnie Haarlem - 13 mei 2022

Beste leden en vrienden,

Nog maar twee weken geleden ontving u onze nieuwsbrief maar sinds die tijd is er zoveel gebeurd... Er is een nieuwe verkenner aangesteld, senator Kees Vendrik van GroenLinks, die opnieuw met alle partijen heeft gesproken om te zoeken naar een nieuwe coalitie. En opnieuw kwam de ChristenUnie in beeld als coalitiepartij.

Onze fractie heeft hierover de afgelopen twee weken intensieve gesprekken gevoerd met de verkenner, andere fracties, ons afdelingsbestuur en we hebben ook advies aangevraagd bij andere ChristenUnie-fracties in het land gezien de bijzondere situatie waarin ons werd gevraagd deel te nemen aan de coalitie maar dan zonder eigen wethouder in het college.

Uiteindelijk hebben wij in goed overleg met het afdelingsbestuur besloten niet mee te doen aan de coalitie. Dit was een moeilijk besluit. We waren namelijk best enthousiast over een hoofdlijnenakkoord dat was opgesteld door PvdA, GroenLinks en D66. Maar we zagen ook nadelen. Uiteindelijk zal daarom naast het CDA de Actiepartij aanschuiven bij de nieuwe coalitie in plaats van de ChristenUnie.

U zult ongetwijfeld vragen hebben over deze keuze. Hieronder leest u meer over onze overwegingen. Wij praten u verder graag bij tijdens de reeds eerder aangekondigde ledenvergadering aanstaande maandagavond 16 mei. Zie ik u dan ook?

Bedankt voor al uw support en gebed voor ons werk in Haarlem en omgeving!

Frank Visser
Lijsttrekker ChristenUnie Haarlem

ChristenUnie net niet in coalitie

Na het mislukken van de eerste verkenning voor een nieuwe coalitie is een tweede verkenner aan de slag gegaan. Opnieuw kwam de ChristenUnie in beeld als coalitiepartij. Uiteindelijk is op het laatste moment toch voor de Actiepartij gekozen omdat deze fractie wel wilde instemmen met deelname aan de coalitie zonder een eigen wethouder.
Lees verder

Maandagavond 16 mei: Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem

U bent van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem.

De ledenvergadering wordt gehouden in Het Open Huis, Prof. Boumanstraat 1 a, 2035AS te Haarlem

De vergadering begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur

Agenda

 1. Welkom en opening door de voorzitter
 2. Mededelingen door de secretaris
 3. Verslag van de ledenvergadering van 25 oktober 2021 + bijlage verwerking amendementen verkiezingsprogramma
 4. A. Financieel verslag van de ChristenUnie Haarlem over het jaar 2021 + verslag kascontrole commissie
  B. Financieel verslag van de Stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem over het jaar 2021 (ter kennisneming)
 5. A. Secretarieel verslag van de ChristenUnie Haarlem over het jaar 2021
  B. Jaarverslag fractie ChristenUnie Haarlem over het jaar 2021 (ter kennisneming)
  C. Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem over het jaar 2021 (ter kennisneming)
 6. Wijzigingen en aanvulling van de kandidatenlijst zoals deze in de ledenvergadering van 25 oktober 2021 is vastgesteld.
 7. Evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen en de collegevorming voor de nieuwe periode
 8. Afscheid van twee bestuursleden
 9. Bedanken van de leden van de campagnecommissie
 10. Datum ledenvergadering najaar 2022. Voorstel:maandag 24 oktober 2022.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting door Peter van der Beek

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem april - mei 2022

 • Dank dat we als ChristenUnie ook de komende vier jaar weer vertegenwoordigd mogen zijn in de Haarlemse gemeenteraad. Bidt voor wijsheid voor de fractie voor het stellen van de juiste prioriteiten en het gebruiken van de juiste woorden. Bidt ook voor de andere raadsleden: voor goede besluiten voor onze stad.
 • Bidt voor vrede in de Oekraïne. De huidige crisis laat ons zien hoe kwetsbaar onze democratie is. Bidt voor de vele Haarlemmers uit Oekraïne die machteloos moeten toezien wat er in hun land gebeurd en in angst leven voor hun familie. Bidt voor de vrijwilligers die zich momenteel inzetten voor allerlei activiteiten voor de vluchtelingen uit Oekraïne die inmiddels ook in Haarlem zijn gearriveerd.
 • Bidt voor de jeugdzorg rond Haarlem. Er zijn nog steeds wachtlijsten en er loopt een belangrijke aanbesteding. Bidt dat jongeren die dat nodig hebben snel de juiste zorg krijgen. Bidt ook voor meer pleegouders, er is daar nog steeds een tekort aan.
 • Bidt voor een goed nieuw coalitieakkoord voor de gemeente. De partijen zijn er nog niet uit welke partijen gaan onderhandelen. Bidt dat er een stabiele coalitie zal komen voor het bestuur van onze gemeente en dat er goede keuzes gemaakt mogen worden voor de koers van onze stad.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts