Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Uitnodiging ledenvergadering 9 oktober 2017

Beste leden en vrienden,

Als bestuur nodigen wij u van harte uit om onze ledenvergadering op maandag 9 oktober bij te wonen. Deze belangrijke vergadering staat in het teken van de voorbereiding van de verkiezingen op 21 maart 2018.

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.45 uur

Locatie: Fonteinkerk, Schoterweg 14 te Haarlem.

In deze vergadering zal onze kandidatenlijst voor deze verkiezingen worden vastgesteld. We verwachten van de op de plaatsen 1 t/m 10 genomineerde kandidaten dat zij aanwezig zullen zijn en zich kort zullen voorstellen.

Ook zal het programma, waarmee we als lokale afdeling van de ChristenUnie de verkiezingen willen ingaan, worden vastgesteld door de aanwezige leden. Daarnaast ligt er een voorstel ter tafel om de schaduwraadsleden te ondersteunen en zal er het een ander worden verteld over de te voeren campagne. Het bestuur roept u dan ook op om deze vergadering bij te wonen.

Namens het bestuur

Fred Drenth, voorzitter

 

Agenda
1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Verslagen van de ledenvergaderingen van 6 februari 2017 en 27 maart 2017

5. Vaststellen van de kandidatenlijst van de ChristenUnie Haarlem t.b.v. de verkiezingen op 21 maart 2018.

6. Vaststellen van het programma van de ChristenUnie Haarlem t.b.v. de verkiezingen op 21 maart 2018.

(het concept programma is over enkele dagen beschikbaar en wordt op aanvraag gemaild naar leden. U kunt het programma opvragen via info@haarlem.christenunie.nl

7. Voorstel van het bestuur m.b.t. ondersteuning van de schaduwraadsleden.

8. Campagne verkiezingen door Johan Slik/Frank Visser

9. Ledenwerving

10. Rondvraag

11. Sluiting.

 

Concept-kandidatenlijst ChristenUnie Haarlem

1 Frank Visser
2 Rosa Barth
3 Teus Vreugdenhil
4 Annemieke Berg
5 Johan Slik
6 Erwin Meijboom
7 Klaas-Jan Knol
8 Els Booms
9 Hester Zoutman
10 Peter van Beek
11 Myrna Bockhoudt
12 Eelco Fortuyn
13 Jaco van Buren
14 Nathalie Bockhoudt
15 Dave van der Oest
16 Rita Poppe
17 Eric Jonkhout
18 Sietske Dreschler
19 Stephan Linder
20 Fred Drenth
21 Marjet Lutgerink
22 Dick van Heun

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts