Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 22 december 2018

Beste leden en vrienden,

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2018. Wij kunnen als fractie terugkijken op een gezegend jaar waarin we onze zetel behielden en groeiden qua aantal stemmers. In deze nieuwsbrief leest u meer over onze acties in de afgelopen twee maanden die mede door deze mooie verkiezingsuitslag mogelijk zijn geworden.

In 2018 mochten wij weer een aantal nieuwe leden verwelkomen. We hebben hierdoor eind dit jaar de grens van 150 leden in deze regio gepasseerd. Wat zou het mooi zijn als we komende tijd doorgroeien naar 200 leden! Dat lijkt veel, maar het moet kunnen want ongeveer de helft van de ontvangers van deze nieuwsbrief is nog geen lid. Wilt u ons werk ook steunen en bent u nog geen lid? Meldt u dan vandaag nog aan! Uw contributie is aftrekbaar van uw belastingen want de ChristenUnie is een ANBI.

Wij willen u bedanken voor uw steun en alle ideeen die we regelmatig aangeleverd krijgen van lezers van deze nieuwsbrief. Bid u ook in 2019 voor het werk van de ChristenUnie in de gemeenteraad? Mede namens alle fractie- en bestuursleden van ChristenUnie Haarlem wens ik u gezegende kerstdagen en een hoopvol 2019.

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Betere informatie bij bezwaarschriften

Burgers worden er nog niet altijd op gewezen dat ze digitaal bezwaar kunnen maken. De ChristenUnie heeft daarom vragen gesteld aan het college.
Lees verder

Initiatiefnota: Haarlem City Bus

In de binnenstad van Haarlem moet een duurzame vervoersvoorziening komen voor toeristen en mensen die slecht ter been zijn. Dat staat in een initiatiefnota die is ingediend door de ChristenUnie en mede wordt ondersteund door SP, OPHaarlem en Trots Haarlem.
Lees verder

Spelregels nieuwbouw te rigide

De gemeenteraad heeft nieuwe spelregels voor nieuwbouw in Haarlem opgesteld. De spelregels waren nodig doordat in het nieuwe coalitieakkoord wordt ingezet op het bouwen van meer sociale huurwoningen. Raadslid Frank Visser: “Ik vrees dat door deze regels in Haarlem uiteindelijk juist minder gebouwd zal worden”.
Lees verder

Spoeddebat wachtlijsten WMO

Begin december werd bekend dat de wachtlijst voor WMO-aanvragen is opgelopen tot 2 tot 6 maanden, afhankelijk van het soort aanvraag. Oorzaak is onder meer een groei van de aanvragen met circa 20%. Inmiddels wordt de wettelijke termijn van 8 weken ruim overschreden. Mensen wachten lang op zorg die ze wel keihard nodig hebben. De gemeenteraad hield daarom een spoeddebat.
Lees verder

Winkels op zondagochtend en zondagavond voortaan ook open

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten dat winkels in Haarlem per 1 december voortaan elke zondag open mogen van 10 uur ’s ochtends tot 20 uur ’s avonds. Dit was voorheen 12-18 uur. Een poging van CDA, ChristenUnie en SP om in ieder geval nog de ochtend de winkels gesloten te houden haalde het niet omdat GroenLinks haar eerdere steun voor dit compromis introk.
Lees verder

Geen uitverkoop gemeentegrond

Het college heeft besloten om de grond van het parkeerterrein bij de moskee aan de Minaretstraat in Parkwijk te verkopen aan het moskeebestuur. Reden is de onderhoud van het terrein. Het moskeebestuur wil het parkeerterrein zelf gaan onderhouden.
Lees verder

Eén laag hoger bouwen project Delftwijk levert 60 extra woningen

Er moet onderzocht worden of meer woningen kunnen worden gebouwd achter het Marsmanplein in Delftwijk. Dit staat in een motie van de ChristenUnie die is aangenomen door de gemeenteraad.
Lees verder

Nieuwe snelfietsroute Santpoort-Haarlem

Er komt een nieuw fietspad tussen Santpoort en Haarlem. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt het beschikbaar stellen van krediet voor dit pad. Het pad moet komen tussen de Hoofdstraat in Santpoort en de Kleverlaan in Haarlem langs de Westelijke Randweg.
Lees verder

Begroting 2019: Begroten voor bereikbare en duurzame buurten

In de eerste termijn van de begroting 2019 heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de zichtbaarheid van wat de gemeente doet in de wijken en buurten van afvalscheiding tot vervangen van stenen door groen en van buslijnen tot informatievoorziening over wegwerkzaamheden. Ook vraagt de ChristenUnie verder te zoeken naar mogelijkheden om efficiënter te werken. Investeringen zijn nodig, maar de schuld van Haarlem moet ook omlaag.
Lees verder

Leden ChristenUnie pleiten voor uitzetstop 400 gewortelde kinderen

Bijna 150 leden van de ChristenUnie pleiten voor een uitzetstop van 400 gewortelde kinderen. Dit doen zij in een breed gedragen motie die op het partijcongres van 24 november zal worden ingediend. Indiener van deze motie is Antonie Fountain.
Lees verder

P&R Spaarnwoude moet met spoed uitgebreid

IKEA Haarlem is begonnen met het afsluiten van het parkeerterrein bij station Haarlem Spaarnwoude met slagbomen. Straks kunnen hier alleen nog IKEA bezoekers terecht. Hierdoor dreigt op korte termijn een parkeerchaos te ontstaan omdat forenzen dit terrein gebruiken om verder te reizen met de trein. Luister het interview met ons raadslid Frank Visser bij Radio Haarlem 105.
Lees verder

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem november-december 2018

  • Burgemeester Jos Wienen slaapt wegens bedreigingen op een ander adres en wordt door de politie beveiligd. Bidt dat de daders snel worden gepakt zodat de burgemeester weer vrijuit zijn werk kan doen en in zijn eigen woning kan wonen.
  • Er zijn lange wachtlijsten voor zorg en voorzieningen op basis van de WMO. Bidt voor de mensen die wachten op zorg en dat de gemeente de wachtlijsten snel zal oplossen.
  • Komende maand start de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen en de verkiezingen voor de waterschapsbesturen op 20 maart 2019. Bidt voor de de kandidaten en de campagneteams die een drukke tijd tegemoet gaan..
  • Er zijn momenteel veel debatten in de gemeenteraad over keuzes die mensen raken omdat ze impact hebben op de wijk waar ze wonen. Zo wordt er gesproken over de locatie van de kermis, een nieuw kinderdagverblijf, een nieuwe daklozenopvang en over de inrichting van het Houtplein. Dit zijn soms erg lastige keuzes omdat niet iedereen tevreden kan worden gesteld. Bidt voor goede communicatie, open gesprekken en wederzijds begrip en dat de gemeenteraad uiteindelijk de juiste afwegingen maakt.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts