Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief ChristenUnie Haarlem - 30 december 2021

Beste leden en vrienden,

Over 75 dagen openen de stembussen voor de verkiezingen voor de gemeenteraad. Het campagneteam is druk bezig met het maken van plannen. Helaas wordt het weer grotendeels een online campagne. Wat smachten we allemaal naar een einde aan de corona maatregelen!

Elke stem telt in maart! 100 stemmen kunnen het verschil maken tussen wel of geen zetel. Wij hebben uw hulp nodig om in maart 2022 een mooi resultaat te halen. Dit kan al simpel door mensen om u heen te vertellen waarom u op de ChristenUnie stemt en over te halen om op één van onze kandidaten te stemmen. Wilt u ook praktisch meehelpen tijdens de campagne? Laat het ons weten! Verderop leest u ook hoe u onze campagne kunt steunen met een gift.

Nieuw op onze website is een overzicht van de resultaten die wij hebben gehaald in de gemeenteraad. Een lange lijst initiatieven van de ChristenUnie waar wij een meerderheid voor hebben gehaald in de gemeenteraad. Hier zitten vast punten tussen waarmee u ook andere mensen kunt overtuigen om op de ChristenUnie te stemmen. 

Heeft u vragen over ons verkiezingsprogramma of de standpunten van de fractie in de afgelopen 4 jaar? Neem dan gerust contact met ons op!

Wij zijn ook hard op zoek naar nieuwe bestuursleden die na de verkiezingen het stokje willen overnemen van de huidige bestuursleden. Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze voorzitter Fred Drenth!

Bedankt voor al uw support en gebed voor ons werk in Haarlem en omgeving!

Frank Visser
Lijsttrekker ChristenUnie Haarlem

Tikkie voor een campagnegift

Wij willen tijdens de campagne voor de gemeenteraad graag weer enkele advertenties plaatsen in de krant en op sociale media. Dit kost veel geld. Wilt u ons daarom steunen met een gift?

U kunt uw gift op de volgende manieren overmaken:

  • Overboeking: Dit kan via bankrekeningnummer NL54ABNA0415026989 t.n.v. ChristenUnie Haarlem onder vermelding van "Gift Campagne 2022".

  • Geven via tikkie: Binnenkort ontvangen de leden uit de omgeving Haarlem van wie wij een mobielnummer hebben een tikkie voor het geven van een campagne gift. U kunt uw bijdrage ook nu al overmaken via dit tikkie.

Alvast bedankt!

Wist u dat de ChristenUnie een ANBI is en dat u dus alle giften kunt aftrekken bij uw belastingaangifte? Ook uw contributie is aftrekbaar als gift!

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem december 2021

  • Bidt voor de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. De komenden weken zal veel werk moeten worden verzet door fractie, bestuur en campagneteam.
  • Bidt voor eenheid in onze samenleving nu de coronapas voor zoveel verdeeldheid zorgt. Bidt voor eigenaren van niet-essentiële winkels en sportscholen die het nu extra zwaar hebben.
  • Bidt voor de jeugdzorg rond Haarlem. Er zijn nog steeds wachtlijsten en er loopt een belangrijke aanbesteding. Bidt dat jongeren die dat nodig hebben snel de juiste zorg krijgen.

Huisvestingsverordening met opkoopbescherming

Als eerste gemeente van Nederland geldt in Haarlem vanaf 1 februari 2022 een opkoopbescherming. Vanaf 1 januari 2022 maakt een verandering in de Huisvestingswet invoeren van zo’n opkoopbescherming mogelijk. Haarlem is nu de eerste stad die dit realiseert.
Lees verder

Groenslingers in Keizerstraat en Barrevoetestraat

De Keizerstraat en Barrevoetestraat worden heringericht tot fietsstraat. Hiermee wordt deze belangrijke toegang tot de binnenstad vanaf de Leidsevaart een stuk veiliger voor fietsers en voetgangers. Op voorstel van de ChristenUnie zullen hier als proef ook circa 7 groenslingers worden opgehangen. Door gebruik van klimplanten die groeien langs kabels boven de weg kunnen deze smalle straten worden vergroend.
Lees verder

Bomenverordening vastgesteld na reeks wijzigingen

Na drie jaar debat is door de gemeenteraad de bomenverordening vastgesteld. Eerdere versies haalden het niet in de raad. Kern van de nieuwe bomenverordening is dat bomen veel beter worden beschermd tegen kappen. Ook komt er een herplantfonds. Hierin wordt geld gestort voor het planten van nieuwe bomen als bij bomenkap op dezelfde locatie of de directe omgeving geen mogelijkheid is voor herplant. In de nieuwe versie bleken toch nog veel fouten te zitten. Dankzij een reeks vragen van ChristenUnie en CDA zijn deze verbeterd voordat de Raad een eindoordeel zou geven over het voorstel.
Lees verder

Vragen over coronapas voor ambtenaren Haarlem

Tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraad van Haarlem heeft de ChristenUnie het college gevraagd pal te staan voor de gemeentelijke ambtenaren en medewerkers van aan de gemeente verbonden instellingen zoals culturele podia en te garanderen dat niemand zal worden ontslagen mocht de coronapas op de werkvloer verplicht worden.
Lees verder

Steun voor gastouderopvang, gehandicapte studenten en veiliger verkeer

De leges voor het starten van gastouderopvang gaat omlaag. Deze is nu in Haarlem ruim 800 euro terwijl deze in Heemstede slechts 0 euro bedraagt. Het college komt na aandringen van ChristenUnie en CDA nog voor de kerst met een voorstel. Ook gaat op voorstel van de ChristenUnie de studietoeslag voor gehandicapte studenten omhoog. Dat geldt alleen voor de eerste maanden van 2022 want tijdens de tweede dag van begrotingsbehandeling werd bekend dat er per 1 april een landelijke regeling komt. Tenslotte komt er op voorstel van de ChristenUnie alsnog een potje voor verkeersveiligheid om zo subsidie van het Rijk van mogelijk 2 miljoen euro voor Haarlem binnen te kunnen halen.
Lees verder

Frans Halsmuseum: regel het vastgoed goed

Op verzoek van de VVD hield de gemeenteraad een spoeddebat over de toekomst van het Frans Halsmuseum. Lees hier de bijdrage van de ChristenUnie.
Lees verder

Mantelzorgcompliment komt terug!

Na jarenlange pogingen om het voor elkaar te krijgen is het nu eindelijk gelukt. Het mantelzorgcompliment komt terug in Haarlem! Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd om deze waardering voor mantelzorgers eenmalig weer in te voeren. De ChristenUnie hoopt dat dit zo’n succes wordt dat het instrument weer permanent zal terugkeren.
Lees verder

Wonen ook in Waarderpolder mogelijk maken

De ChristenUnie ziet ruimte om aan de zuidkant van de Waarderpolder wonen en werken te combineren. Wij hebben daarom een motie ingediend om op het voormalige terrein van het Milieuplein ook wonen mogelijk te maken. De motie werd echter verworpen door de gemeenteraad.
Lees verder

Realiseer fietspaden langs de Kleverlaan

De ChristenUnie wil dat bij het groot onderhoud van de Kleverlaan gekozen wordt voor de realisatie van fietspaden. Het college wil alleen het wegdek vervangen. Dat is volgens de ChristenUnie een gemiste kans. Het past ook niet bij de vastgestelde uitgangspunten voor hoofdfietsroutes, en de Kleverlaan behoort tot dat netwerk. We hebben daarom een motie ingediend. Omdat de wethouder heeft toegezegd nog met de plannen voor de Kleverlaan terug te komen naar de gemeenteraad heeft de ChristenUnie de motie aangehouden.
Lees verder

Raad zit bovenop aanbesteding Jeugdhulp

De gemeenteraad heeft de Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland vastgesteld. Wel zijn meerdere moties en amendementen aangenomen die er op gericht zijn dat de gemeenteraad meer invloed heeft de komende jaren na de gunning aan de nieuwe jeugdhulp aanbieder(s) en dat de aanbesteding goed verloopt.
Lees verder

Frank Visser beoogd lijsttrekker ChristenUnie Haarlem

Het bestuur van ChristenUnie Haarlem draagt gemeenteraadslid Frank Visser (43) voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Frank Visser: "Ik vind het een voorrecht om opnieuw de ChristenUnie lijst te mogen aanvoeren. Ik wil mij inzetten voor de bouw van veel meer woningen, voor goede zorg en kansen voor iedereen en voor een financieel gezonde stad. Wachtlijsten, drempels en overbodige regels moeten weg.” Frank Visser is sinds 2014 raadslid voor de ChristenUnie. Naast zijn raadslidmaatschap werkt hij als beleidsmedewerker bij Reizigersvereniging Rover.
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts