Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief ChristenUnie Haarlem 20 september 2019

Beste leden en vrienden,

Na twee jaar van vele debatten is het gelukt! Ook in Haarlem is de minimum leeftijd voor prostituees sinds afgelopen donderdag verhoogd van 18 naar 21 jaar. Meer hierover leest u in deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe politieke seizoen.

Wij heten u welkom op onze ledenvergadering op maandagavond 7 oktober. Wij trappen dan graag het seizoen met u af. Thema is dit keer de woningmarkt. Speciale gast is Chris Schaapman, directeur van Elan Wonen, die komt spreken over de Haarlemse ontwikkelzones, gebieden waar veel woningbouw is voorzien, en de rol van de corporaties daarin. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de agenda van de vergadering. 

Steunt u ons ook komend seizoen weer met uw gebed en uw inhoudelijke suggesties voor de fractie? Wij zijn blij met alle reacties die u ons stuurt! Zo weten wij wat er leeft en regelmatig krijgen wij goede voorstellen die wij kunnen inbrengen in de gemeenteraad.

En bent u nog geen lid: wij heten u graag van harte welkom bij onze afdeling. De subsidie die de ChristenUnie van de rijksoverheid krijgt is deels afhankelijk van het aantal leden. Dus met uw bijdrage steunt u de ChristenUnie extra. Wist u dat de contributie van de ChristenUnie aftrekbaar is als gift bij uw aangifte inkomstenbelasting en dat andere leden in uw gezin voor de helft van het geld lid kunnen worden? Meldt u vandaag nog aan via www.christenunie.nl/lidworden !

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

P.S: Meer lezen over onze inzet tegen mensenhandel en prostitutie? Kijk dan in het dossier op onze website.

Prostitutieleeftijd omhoog van 18 naar 21 jaar

De laatste gemeenteraad voor de zomervakantie eindigde met cliffhanger: de stemmen staakten met 18 stemmen voor en 18 stemmen bij de stemming over verhoging van de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar. Drie raadsleden waren afwezig. Als zij aanwezig waren geweest was de uitslag 19 tegen 20 stemmen geweest en was de verhoging niet doorgegaan. Afgelopen donderdag werd opnieuw gestemd. Weer waren drie raadsleden afwezig…
Lees verder

Ledenvergadering maandagavond 7 oktober 2019

U bent van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem op maandagavond 7 oktober 2019. Wij hopen dat u met velen zult komen.

Locatie: Immanuelkerk (protestantse gemeente), Van Egmondstraat 7, Haarlem Noord

Tijd: 19.45 uur (zaal open: 19:30 uur)

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen secretaris
 3. Vaststellen agenda
 4. Biijdrage Chris Schaapman, directeur Elan Wonen

  Pauze

 5. Verslag van de vergadering van 1 april 2019
 6. Nieuws uit de fractie
 7. Rondvraag
 8. Datum voorjaarsvergadering
 9. Sluiting

  Gezellig samenzijn

Stuur mystery guest naar massagesalons

In Haarlemmermeer zijn onlangs 6 massagesalons voor 3 maanden gesloten omdat hier onvergund seksuele handelingen werden aangeboden. Ook waren er signalen van mensenhandel. Dit werd ontdekt door een mystery guest van de gemeente. Ook in andere gemeenten zijn signalen van prostitutie in massagesalons die hiervoor geen vergunning hebben. De ChristenUnie wil daarom weten wat de gemeente Haarlem doet om deze sector te controleren en heeft hierover schriftelijke vragen ingediend. In deze vragen wordt het college opgeroepen ook in Haarlem een mystery guest in te zetten.
Lees verder

Spaarndamseweg: meer groen en beter OV

De gemeente werkt aan een ontwikkelvisie voor diverse bouwlocaties langs de Spaarndamseweg. Er moeten woningen komen, werklocaties en 1 of 2 basisscholen. Sommige locaties spelen op korte termijn, andere bouwprojecten zijn verre toekomstmuziek. De ChristenUnie heeft gepleit voor meer groen en beter OV.
Lees verder

Nieuwe entree station Bloemendaal met P&R

De gemeente Haarlem heeft plannen om het parkeerterrein bij de Kennemer Sporthal en de IJsbaan anders in te richten. Door hier een parkeergarage te bouwen kan er ruimte ontstaan voor woningbouw. De ChristenUnie heeft gepleit de parkeergarage ook in te zetten als P&R. Station Bloemendaal ligt immers op 300 meter afstand. Dan moet er alleen wel een ingang aan de Haarlemse zijde komen want anders moeten reizigers nog eens 300 meter omlopen.
Lees verder

Haarlem Project leidt tot boek

Hoewel het Haarlem Project al enige tijd geleden is gestopt gaat het project nog steeds door. Met sommige deelnemers is nog dagelijks contact. Dit vertelde projectleider Rookus Lopik bij de presentatie van zijn boek over dit voor Nederland unieke project. Raadslid Frank Visser, initiatiefnemer van het Haarlem Project was bij de presentatie van het boek aanwezig.
Lees verder

Gebedspunten september-oktober 2019

 • Dank voor het vaststellen van het nieuwe prostitutiehoofdstuk in de Algemene Plaatselijke Verordening met aangescherpte regels zoals de verhoging van de prostitutieleeftijd. Bidt voor de afdeling Handhaving en de politie dat zij succesvol mogen zijn in de aanpak van illegale prostitutie en mensenhandel. Bidt ook voor de slachtoffers dat zij goede hulp zullen ontvangen en nieuw perspectief voor hun leven.
 • Bidt voor de vele woningzoekenden in de stad dat zij snel een geschikte plek mogen vinden en dat de woningbouw sneller van de grond komt.
 • Bidt voor de schuldhulpmaatjes in de stad. Deze vrijwilligers komen vaak schrijnende situaties tegen. Gelukkig lukt het door de hulp van deze maatjes vaak om mensen uiteindelijk weer schuldenvrij te krijgen, maar dit zijn vaak lange trajecten... Bidt voor volharding en wijsheid.
 • Bidt voor mensen die eenzaam zijn in Haarlem. Dank voor het werk van organisaties als stichting Present, stichting Ontmoeting en Stem in de Stad in Haarlem die veel van deze mensen bereiken.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts