Dossier Mensenhandel en prostitutie

Standpunten

  • Prostitutie is mensonwaardig en gaat in tegen Gods bedoeling met seksualiteit. Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnende werkelijkheid achter de schone schijn. Wij willen daarom een uitsterfbeleid voor bestaande seksinrichtingen en de vestiging van nieuwe voorkomen.
  • De gemeente dient zorg te dragen voor voldoende hulp- en uitstapprogramma’s voor prostituees.
  • Regelmatige controle is nodig om schrijnende situaties op te sporen, te handhaven en om hulp te kunnen bieden.
  • Voor exploitanten moet er een one-strike-you’re-out-beleid komen voor wie zich niet aan de regelgeving houdt. Na de ‘out’ wordt een pand herbestemd door de raad.
  • De gemeente moet alle mogelijkheden om mensenhandel (ook buiten de prostitutie) tegen te gaan benutten. Gemeentelijke diensten moeten goed samenwerken, alert zijn op signalen van mensenhandel en hard optreden bij misstanden.
  • De gemeente stimuleert voorlichting- en preventieprojecten op scholen die meiden weerbaar maken tegenover loverboys

Nieuws

24-12-2020 Kerstpakketten voor (ex)prostituees

10-6-2020 Opsporig mensenhandel in Haarlem topje van ijsberg?

20-9-2019 Prostitutieleeftijd omhoog van 18 naar 21 jaar

5-9-2019 Stuur mystery guest naar massagesalons

12-7-2019 Verhoging prostitutieleeftijd nog steeds onzeker

13-9-2018 Aanscherping mensenhandel en prostitutie beleid

7-6-2018 Een goed begin is het halve werk

22-2-2018 Haarlem moet beleid maken voor aanpak mensenhandel

16-2-2018 Prostitutieleeftijd Haarlem toch niet verhoogd

14-11-2017 Voorkom mensenhandel en controleer op illegale prostitutie

10-11-2016 Vervolg begrotingsdebat: Meer aandacht voor mantelzorg in Haarlem

7-11-2016  2017: Investeren in plekken van hoop

2-6-2016 Sekswinkels niet uit de APV

17-3-2016 Vervolgonderzoek Blijf Groep

13-1-2016 Nieuw onderzoek nodig naar vrouwenopvang Blijf-groep Heemskerk

5-12-2015 Prostitutieleeftijd snel van 18 naar 21 jaar

5-9-2015 Slachtoffers loverboys mogen geen slachtoffer gemeente worden

25-6-2015 Kadernota: financien nog niet rooskleurig

27-11-2014 Aandacht mensenhandel in veiligheidsbeleid

14-11-2014 Vragen over handhaving tegen mensenhandel

18-9-2013 Haarlem in actie tegen mensenhandel

29-8-2013 Behoud uitstapprogramma prostitutie

29-10-2010 College wil meer escort in Haarlem

5-10-2006 Column voor Radio 105

7-7-2006 Moties kadernota: Evaluatie prostitutiebeleid en kinderboerderij