Opsporing mensenhandel in Haarlem topje van ijsberg?

Sold for sex.jpg10-06-2020 08:58 10-06-2020 08:58

In Haarlem wordt jaarlijks een handvol mensenhandel zaken gesignaleerd. De ChristenUnie denkt dat dit het topje van de ijsberg is en dat Haarlem kan leren van de aanpak van de gemeente Tilburg. In deze gemeente werden het afgelopen jaar vijftig slachtoffers van mensenhandel opgespoord. Gezien het grote verschil vermoeden wij dat veel gevallen van mensenhandel in Haarlem nog onontdekt blijven. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

In 2019 zijn landelijk minder verdachten van mensenhandel door de politie opgespoord dan daarvoor[1]. Deze daling staat haaks op de ambitie van het kabinet om juist méér mensenhandelaren op te sporen. De ChristenUnie wil graag weten wat de situatie in Haarlem is. Mensenhandel is en blijft een ongelooflijk groot kwaad dat hard moet worden aangepakt.

Volgens de informatie die wij hebben wordt in Haarlem jaarlijks een handvol mensenhandel zaken gesignaleerd. De ChristenUnie denkt dat dit het topje van de ijsberg is en dat Haarlem kan leren van de aanpak van de gemeente Tilburg. In deze gemeente werden het afgelopen jaar vijftig slachtoffers van mensenhandel opgespoord. Gezien het grote verschil vermoeden wij dat veel gevallen van mensenhandel in Haarlem nog onontdekt blijven.

Onderdeel van de aanpak in Tilburg was een campagne onder professionals én Tilburgers. Slachtoffers van mensenhandel komen niet snel naar voren. Het is dan ook ontzettend knap wat er in Tilburg is gelukt. Als een campagne daar een bijdrage heeft geleverd, moeten Haarlem dat serieus overwegen. Wat de ChristenUnie betreft moet de strijd tegen mensenhandel altijd de aandacht hebben.

Eerder hebben CDA en ChristenUnie in Haarlem voorgesteld speciale software aan te schaffen die het makkelijker maakt online illegale prostitutie en mensenhandel op te sporen. De burgemeester gaf in de commissie bestuur van 16 januari 2020 aan dat er landelijk vrij veel tools en instrumenten in ontwikkeling zijn en soms al in gebruik en dat Haarlem daarom kritisch probeert te kijken wat in onze situatie de meest zinnige instrumenten zijn. De ChristenUnie fractie zou graag inzicht krijgen welke stappen op dit gebied inmiddels zijn gezet.

 

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Nieuwe aanpak Tilburg leidt naar vijftig slachtoffers mensenhandel’?[2]
  2. Klopt het dat in de periode 2016 t/m 2018 jaarlijks in Haarlem slechts een handvol mensenhandelzaken zijn geregistreerd?[3]
  3. In het jaarverslag 2019 van de gemeente staat dat de aanpak mensenhandel is versterkt door training van medewerkers van de gemeente en dienstverlenende organisaties om signalen van mensenhandel te kunnen duiden en dat er een meldpunt is ingericht. Kunt u aangeven hoeveel medewerkers van de gemeente en hoeveel medewerkers van andere organisaties deze training hebben gevolgd? Heeft dit inmiddels geleid tot betere signalering?
  4. Hoeveel signalen van mensenhandel zijn in 2019 in Haarlem geregistreerd bij het meldpunt?
  5. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn in 2019 in Haarlem uiteindelijk opgespoord? Tot hoeveel aangiftes heeft dit geleid en hoeveel aangiftes daarvan waren van minderjarigen?
  6. Bent u bereid in gesprek te gaan met de gemeente Tilburg om ervaringen uit te wisselen en te bezien of onderdelen van de Tilburgse aanpak en de (bewustwordings)campagne ook in Haarlem kunnen worden uitgerold?
  7. Is inmiddels geïnventariseerd welke tools voor Haarlem het meest zinnig zijn om de aanpak van illegale prostitutie en mensenhandel te versterken? Indien u van mening bent dat de software tool die middels een raadsmarkt aan de raad is gepresenteerd voor Haarlem niet nodig is: welk alternatief zet u in?

« Terug