Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 8 september 2018

Beste leden en vrienden,

De scholen zijn weer begonnen en ook de Haarlemse gemeenteraad heeft de eerste commissievergaderingen weer achter de rug. In deze nieuwsbrief vindt u nog de berichten van de afgelopen zomerperiode met een paar mooie successen (parkeerregeling kerken en andere maatschappelijke inistellingen!), maar ook onderwerpen waar het ons niet gelukt is en waar we ons voor sterk zullen blijven maken zoals het mantelzorgcompliment.

Hoewel de verkiezingen nog maar net zijn geweest komen de volgende verkiezingen er al weer aan: die voor het Europees Parlement, de waterschappen en de provincie. Al deze campagnes kosten geld. Ondertussen moet onze afdeling ook gaan sparen voor de gemeenteraadsverkiezingen over 3,5 jaar. We hebben nu zo'n 150 leden in deze regio. Wat zou het mooi zijn als we doorgroeien naar 200 leden. Dat lijkt veel, maar het moet kunnen want ongeveer de helft van de ontvangers van deze nieuwsbrief is nog geen lid. 

Wilt u ons werk ook steunen en bent u nog geen lid? Meldt u dan vandaag nog aan als lid. Uw contributie is aftrekbaar van uw belastingen want de ChristenUnie is een ANBI. Alvast bedankt voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Oplossing parkeren kerken

Op voorstel van de ChristenUnie is de nieuwe parkeerregeling voor wijken rond het centrum die op 1 oktober ingaat aangepast zodat ook kerken en andere maatschappelijke instellingen in aanmerking komen voor een parkeervergunning.
Lees verder

Gevaarlijk roestvrij staal in Haarlems zwembad?

RTL nieuws bericht vandaag dat ondanks strengere regelgeving er nog altijd zeker 64 overdekte zwembaden in Nederland zijn waar gevaarlijk roestvrij staal (rvs) aanwezig is in delen waar dat niet is toegestaan. Van nog eens bijna 50 zwembaden hebben gemeenten geen idee of er gevaarlijke materialen gebruikt worden. Omdat volgens het onderzoek van één Haarlems zwembad onduidelijk is of er rvs is toegepast heeft de ChristenUnie-fractie schriftelijke vragen gesteld.
Lees verder

Gevaarlijke situaties op wegen in Haarlem door droogte

Losliggende klinkers en stoeptegels moeten zo snel mogelijk weer goed worden gelegd. Hiervoor pleit ChristenUnie raadslid Frank Visser. "Door de langdurige droogte ligt veel bestrating nu los. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Zo zijn de fietspaden langs de Rijksstraatweg op dit moment een ware hindernisbaan aan het worden. Waar asfalt omhoog was gekomen door boomwortels zijn tegels gelegd. Maar die tegels komen nu omhoog omdat ze niet meer door het zand op hun plek worden gehouden. Je ziet soms mensen vol in de remmen gaan als er plotseling een tegel omhoog steekt. Het is wachten totdat er ongelukken gebeuren."
Lees verder

Mantelzorgcompliment weg uit WMO-verordening

Een technische wijziging van de WMO-verordening is door het college aangegrepen om ook het mantelzorgcompliment uit deze verordening te schrappen. De ChristenUnie heeft geprobeerd om dit te voorkomen, maar dit is helaas niet gelukt. Een amendement van de partij werd verworpen.
Lees verder

Spiegels Jan Gijzenkade komen terug

Eerst mocht er niet over gestemd worden maar uiteindelijk is er voor de bewoners toch duidelijkheid gekomen voor de zomervakantie. De spiegels op de Jan Gijzenkade komen terug!
Lees verder

Haarlemse raad kritisch over loondispensatie

Roséanne Timmer-Aukes, Raadslid voor GroenLinks Haarlem, heeft mede namens PvdA, D66, ChristenUnie, SP, OPHaarlem, Actiepartij en Jouw Haarlem mondelinge vragen gesteld over de plannen voor het Rijk om mensen met een arbeidsbeperking door middel van loondispensatie onder het minimumloon te laten werken. Loondispensatie komt dan in de plaats van loonkostensubsidie. Zij deed dit ondersteund door gebaren zodat ook slechthorenden en doven live konden zien wat er gezegd wordt.
Lees verder

Haarlem wil concrete keuzes in omgevingsvisie Noord-Holland 2050

Op initiatief van de Haarlemse ChristenUnie heeft het college van B&W van Haarlem samen met de colleges van de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort een zienswijze ingediend op de concept omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland.
Lees verder

Onleesbare straatnaamborden vervangen

Onleesbare straatnaamborden moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Hiervoor heeft de ChristenUnie gepleit in de gemeenteraad tijdens het debat over de Kadernota. Raadslid Frank Visser: “In sommige wijken is er haast in elke straat wel een onleesbaar bord. Dit kan gevaarlijk zijn als mensen hulpdiensten nodig hebben maar niet weten in welke straat ze zijn. Sommige straatnaamborden in bijvoorbeeld de Indische Buurt hangen er al tientallen jaren en zijn hard aan vervanging toe”.
Lees verder

Resultaten Kadernota

Er is door de Gemeenteraad weer gestemd over tientallen moties en amendementen op de Kadernota. Dit jaar werd geen enkele ChristenUnie-voorstel aangenomen, maar we boekten toch resultaat.
Lees verder

Kadernota 2018: Lastige keuzes

Hoe kunnen we investeren in extra voorzieningen die nodig zijn nu de stad groeit en tegelijkertijd zorgen dat de stad de schulden aflost? In de eerste termijn van het debat over de Kadernota vertelt raadslid Frank Visser welke keuzes de ChristenUnie maakt. Bekijk hier de video of lees de debatbijdrage.
Lees verder

Reactie ChristenUnie op de kadernota 2018

Bekijk hier de reactie van de ChristenUnie op de Kadernota (de hoofdlijnen voor de begroting van volgend jaar) met onder andere pleidooi voor terugkeer van het mantelzorgcompliment, vervangen van onleesbare straatnaamborden, aanpakken van de schulden van de stad en bouwen van meer woningen. En dat allemaal in nog geen 50 seconden...😀
Lees verder

Lijn 300 moet tijdens omleiding ook stoppen in Schalkwijk

De ChristenUnie fractie gaat vragen stellen over de omleiding van lijn 2 en lijn 300. Raadslid Frank Visser: "Net als de omleiding van lijn 2 die drie weken geleden begon is ook de omleiding van lijn 300 erg laat aangekondigd. Het staat zelfs nog niet op de internetpagina met omleidingen van Connexxion. Wel is er een aparte internetpagina die op de borden met actuele vertrektijden wordt aangekondigd."
Lees verder

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem augustus-september 2018

  • Het college werkt aan de begroting voor 2019. Bidt dat de juiste keuzes worden gemaakt voor onze gemeente.
  • Veel raads- en schaduwraadsleden zijn nieuw. Bidt voor goede samenwerking tussen alle partijen.
  • Dank voor de mogelijkheden die wij als ChristenUnie in Haarlem hebben. Ook al hebben we maar één zetel, toch kunnen we regelmatig het verschil maken. Er zijn echter ook gemeenten waar het niet gelukt is om een zetel te halen, hoewel ze er vaak heel dichtbij waren zoals in Heemskerk. Bidt voor onze vrijwilligers daar dat ze vol blijven houden.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts