Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief ChristenUnie Haarlem - 13 april 2021

Beste leden en vrienden,

Hartelijk bedankt voor uw steun de afgelopen maanden tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. De ChristenUnie haalde helaas niet de gehoopte zetelwinst, maar we mogen dankbaar zijn dat de ChristenUnie ook de komende vier jaar weer met 5 zetels vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer. Als kandidaat op de lijst heb ik 545 voorkeurstemmen gehaald, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de vorige verkiezingen. Een groot deel van deze stemmen kwam uit onze regio. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor deze support!! Mocht u bij deze verkiezingen geen ChristenUnie hebben gestemd: Uiteraard komen wij graag met u in gesprek. Ik hoop dat we een volgende keer weer uw stem mogen krijgen! 

Hoewel de campagne nog maar net achter de rug is kijken we nu al weer uit naar de volgende verkiezingen. Nog minder dan een jaar en dan worden de nieuwe gemeenteraden gekozen. Gisteren spraken we hier met een aantal van u over tijdens onze ledenvergadering. Er is een selectiecommissie gevormd en de verkiezingsprogrammacommissie gaat aan de slag. Maar er moet veel meer gebeuren. Elke stem telt! Waar we bij de Tweede Kamerverkiezingen in Zandvoort en Bloemendaal licht groeiden verloren we in Haarlem helaas circa 200 stemmen. Dat kan volgend jaar precies het verschil zijn tussen wel of geen zetel!

Wij hebben uw hulp nodig om in maart 2022 een mooi resultaat te halen. Wilt u meehelpen tijdens de campagne? Laat het ons weten.

In deze nieuwsbrief kunt u onze nieuwsberichten van de afgelopen campagneweken teruglezen en ook over de inzet van onze gemeenteraadsfractie. Bedankt voor al uw support en gebed voor ons werk in Haarlem en omgeving!

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Cursus Politiek Actief

Denk je er wel eens aan om politiek actief te worden, maar weet je niet waar je moet beginnen? Dan is de cursus politiek actief misschien iets voor jou. Deze cursus wordt georganiseerd door de griffie van de gemeente en is bedoeld voor iedereen die wellicht actief wil worden, ongeacht de politieke partij van jouw voorkeur.

Op dinsdag 11, 18 en 25 mei leer je hoe de gemeente en de gemeenteraad werken. De cursus is van 19.30 tot 22.00 uur en wordt, als de coronamaatregelen het toelaten, gehouden in de raadzaal van het Stadhuis. Als dat niet kan, wordt de cursus online gegeven. Meld je aan door een mailtje te sturen naar griffiebureau@haarlem.nl.

Er kunnen 15 Haarlemmers meedoen aan deze cursus. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ingeschreven. Meedoen aan de cursus is gratis.

Wil jij je kandidaat stellen voor de ChristenUnie? Neem dan contact op met het bestuur van onze afdeling!

Raad: Bibliotheekboeken reserveren op titel

De bibliotheek Zuid-Kennemerland moet zo spoedig mogelijk leden meer mogelijkheden geven boeken te reserveren. De gemeenteraad van Haarlem heeft unaniem een motie van de ChristenUnie ondersteund die daartoe oproept. Momenteel kunnen leden alleen boeken op basis van een genre reserveren.
Lees verder

Waar blijft het lokaal preventieakkoord Haarlem?

Op 23 november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord voor een gezonder Nederland getekend. Gekozen is voor de aanpak op drie thema’s: Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik, omdat daar winst is te boeken bij het terugdringen van gezondheidsverlies, gezondheidsverschillen en het beperken van maatschappelijke schade. Er zou ook een lokaal Haarlems preventieakkoord komen. Dat is alleen nog steeds niet verschenen. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.
Lees verder

ChristenUnie plant 1000 bomen

De Haarlemse ChristenUnie-kandidaat Frank Visser (nummer 11 op de lijst) heeft vandaag op het schoolplein van de Koningin Emmaschool in Haarlem Noord een jonge boom geplant, in het kader van de landelijke bomenreddingsactie van de ChristenUnie. Dit weekend trapten Gert-Jan Segers en Carola Schouten, de nummers 1 en 2 van de ChristenUnie, de actie af. Deze week planten kandidaten en partijleden uit het hele land ruim duizend inheemse bomen. Dit onder de noemer #PlantenVoorDeToekomst.
Lees verder

Oproep Ramplaankwartier: pas Warmtewet aan!

Hoe kan het Haarlemse Ramplaankwartier duurzaam worden verwarmd? Landelijk is deze wijk één van de koplopers. Een grote groep bewoners heeft een plan om met een duurzame wijk-warmtecoöperatie voortaan niet meer afhankelijk te zijn van aardgas. Zij lopen echter nog wel tegen een aantal knelpunten aan in de landelijke Warmtewet.
Lees verder

ChristenUnie: Ruim baan voor de fiets

Vandaag brengt de ChristenUnie het actieplan “Ruim baan voor de fiets” naar buiten. In totaal wil de ChristenUnie tot 2025 ruim 1 miljard euro investeren in de fiets. Uit de berekeningen van de planbureaus blijkt dat dit het grootste bedrag is van alle partijen. In het actieplan schrijven kandidaat Kamerleden Pieter Grinwis (nummer 5) en Frank Visser (nummer 11) hoe de ChristenUnie fietsen aantrekkelijker en veiliger wil maken.
Lees verder

Toffe perentaart voor toffe ondernemers

De ChristenUnie reikte zaterdag overal in het land een perentaart uit aan ondernemers en zorgmedewerkers die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een taart om ze een hart onder de riem te steken. Kandidaat Kamerlid Frank Visser ging in Haarlem op bezoek bij Bart Soellaart en Arjen Nicolai, de eigenaren van Soellaart outdoor & wintersport.
Lees verder

Trein Overveen is te duur

In een nieuwe vlogserie reist Frank Visser, onze lokale ChristenUnie kandidaat voor de Tweede Kamer, door het hele land om te laten zien welke knelpunten de ChristenUnie in het openbaar vervoer wil oplossen. In elke aflevering staat een ander OV-knooppunt centraal. Uiteraard komt ook onze regio aan bod. In aflevering 2 gaat het over de prijs van treinkaartjes in Overveen. Die blijken veel te hoog te zijn!
Lees verder

Hogere huur van de gemeente? Dan ook meer subsidie!

Veel kleine gesubsidieerde organisaties huren ruimtes van de gemeente. Een paar jaar geleden is deze huur kostendekkend gemaakt. Hier stond tegenover dat de subsidie voor deze organisaties die vaak volledig gerund worden door vrijwilligers ook omhoog ging. De afgelopen jaren is de huur echter jaarlijks verhoogd maar de subsidie niet. Na vragen van de ChristenUnie wordt deze fout nu hersteld.
Lees verder

Daklozen niet laten betalen voor bed waar ander op slaapt

Een meerderheid van de gemeenteraad van Haarlem heeft een streep gezet door het voorstel van het college dat daklozen ook een eigen bijdrage moeten betalen als ze een nacht geen gebruik maken van de opvang. Dit is het resultaat van twee amendementen van PvdA en ChristenUnie.
Lees verder

Initiatiefnota: Zonnepanelen mogelijk maken in beschermd stadsgezicht

Er moeten meer mogelijkheden komen om ook in gebieden die vallen onder het beschermd stadsgezicht zonnepanelen te plaatsen op daken. Dit staat in een initiatiefnota van GroenLinks, D66, CDA, Actiepartij en ChristenUnie die binnenkort wordt besproken door de Haarlemse gemeenteraad.
Lees verder

Duizendpoot wil Tweede Kamer in

Al jaren spit hij door dikke dossiers, dient hij voorstellen in en debatteert hij erop los als gemeenteraadslid. Nu is het wat de 43-jarige Frank Visser betreft tijd voor een volgende stap.
Lees verder

Kostenbeheersing sociaal domein

Bij de nieuwe aanbesteding voor het sociaal domein wil de gemeente kosten besparen door efficiënter te werken bijvoorbeeld door meer taken neer te leggen bij het sociaal wijkteam. De ChristenUnie ziet verbetermogelijkheden maar waarschuwt voor het overbelasten van de sociaal wijkteams.
Lees verder

Veel aandacht voor Haarlem in verkiezingsprogramma ChristenUnie

Spoorverdubbeling naar Amsterdam, een nieuw station in Haarlem West en een lightrail of verbeterde busverbinding langs de A9. Al deze drie Haarlemse OV-projecten zijn opgenomen in het vandaag door het partijcongres van de ChristenUnie vastgestelde verkiezingsprogramma. Ook stemde het congres voor een voorstel van afdelingen uit onze regio om het aantal vluchten op Schiphol te begrenzen.
Lees verder

Minister ziet geen ruimte voor meer windmolens Schoteroog

Er is op Schoteroog hooguit ruimte voor één nieuwe windmolen van 125 meter hoog ter vervanging van de vier bestaande windmolens van 53 meter hoog. Dit antwoordt minister Van Nieuwenhuizen op vragen van ChristenUnie Kamerleden Eppo Bruins en Carla Dik-Faber.
Lees verder

Haarlemse bieb moet meer service bieden in Corona tijd

Door de corona maatregelen zijn de bibliotheken al weken gesloten. Als alternatief bieden de bibliotheken in Haarlem de online bieb en de afhaalbieb. Bij de afhaalbieb kan je echter alleen boeken van een genre kiezen, de bibliotheek zorgt dan voor een verrassingspakket van 5 boeken. De ChristenUnie vindt dit een te mager aanbod.
Lees verder

Vragen over financiële coronasteun voor armoedebestrijding

De Coronacrisis treft jong en oud op bijna alle terreinen van het leven. Allereerst natuurlijk op het gebied van ziekte en gezondheid. Maar ook leiden de beperkende maatregelen tot vragen, frustratie, somberheid en zelfs tot depressies. Ouders worstelen met thuisonderwijs, de kerken zijn zondag leeg en het sociale leven van bijna iedereen is beperkt. Maar voor velen staat momenteel vooral ook de zorg om werk en inkomen centraal. ChristenUnie Haarlem heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het gebruik van speciale budgetten die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld om mensen die in financiële problemen dreigen te komen te helpen.
Lees verder

Maatwerk en medemenselijkheid in bijstand

Een vrouw met een bijstandsuitkering moet van de gemeente Wijdemeren ruim 7000 euro terugbetalen, omdat haar moeder af en toe boodschappen voor haar deed. De gemeente heeft in de zaak gelijk gekregen van de rechtbank. Deze zaak heeft landelijk tot veel verontwaardiging geleid. De ChristenUnie wil weten hoe in Haarlem wordt omgegaan met inwoners in de bijstand die een kleine gift krijgen bijvoorbeeld uit familiekring.
Lees verder

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem april 2021

  • Bidt voor de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat we genoeg kandidaten mogen vinden voor de kandidatenlijst en vrijwilligers voor het campagneteam. Bidt ook voor de leden van de verkiezingsprogrammacommissie die de komende maanden gaan werken aan ons nieuwe verkiezingsprogramma.
  • Bidt voor mensen die hun baan zijn kwijt geraakt of erg onzeker zijn over de toekomst van hun baan. Bidt voor herstel van de economie en voor wijsheid voor werkgevers hoe ze deze tijd door moeten komen.
  • Bidt voor mensen die eenzaam zijn in Haarlem nu nog steeds veel activiteiten niet doorgaan. Bid voor de sociaal wijkteams en het werk van organisaties als stichting Present, stichting Ontmoeting en Stem in de Stad in Haarlem die proberen met zo veel mogelijk mensen contact te houden.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts