Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 16 mei 2014

Beste leden en vrienden,

De eerste twee maanden van de nieuwe Haarlemse gemeenteraad zitten er al weer bijna op. In deze nieuwsbrief leest u over de eerste resultaten van onze fractie. Zo hebben wij gepleit voor een snelle oplossingen om de fietsenchaos rond het station te verminderen en heeft de gemeenteraad gisteren een motie aangenomen voor een ruimhartige uitvoering van het Kinderpardon nadat de burgemeester al had gehoor gegeven aan onze oproep om zich aan te sluiten bij een landelijke oproep van burgemeesters. Ook heeft de gemeenteraad een voorstel van de ChristenUnie aangenomen om in de nieuwe verwarmingsinstallatie van het stadhuis alleen duurzame biomassa te verbranden.

Ondertussen zitten we als fractie nog midden in onze inwerkperiode. De schaduwraadsleden Teus Vreugdenhil en Frank Abspoel zijn officieel beëdigd en we hebben een eigen fractiekamer gekregen. Maar allerlei praktische zaken rond financiën en ICT moeten nog geregeld worden.

Aanstaande dinsdag wordt het nieuwe college van D66, PvdA, GroenLinks en CDA geïnstalleerd. Op onze website kunt u dinsdagavond onze reactie op het nieuwe collegeakkoord terugvinden.

Donderdag 22 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. De ChristenUnie heeft daarbij een gezamenlijke lijst met de SGP met de slogan “Samenwerking JA, Superstaat NEE”. Onze vrienden van de SGP hebben de afgelopen week de posters in Haarlem geplakt. We zijn daar erg blij mee!

Meer informatie over onze Europese standpunten en het verkiezingsprogramma kunt u nalezen op www.eurofractie.nl. Een kort overzicht van speerpunten vindt u hier. Deze korte tekst rond de thema’s geloofsvrijheid, gerechtigheid en grenzen is ook heel geschikt om door te sturen naar vrienden en bekenden. Ook in Europa telt elke stem. ChristenUnie en SGP hebben nu beiden 1 zetel maar de peilingen geven aan dat er een kans is dat we samen 3 zetels halen en daarmee een tweede zetel voor de ChristenUnie. Daarvoor is het wel nodig dat zoveel mogelijk mensen uit onze achterban ook echt gaan stemmen! Helpt u mee?

Via deze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van het werk van de fractie. Wilt u meer actueel op de hoogte blijven dan kunt u ons volgen via onze website, via twitter of op onze Facebook-pagina. Heeft u deze pagina trouwens al geliked?

Misschien kent u mensen die door de campagne enthousiast zijn geworden over de ChristenUnie maar deze nieuwsbrief nog niet ontvangen. Als zij een mail sturen naar info@haarlem.christenunie.nl met als onderwerp "nieuwsbrief" dan zorgen wij dat ze ook de nieuwsbrief zullen ontvangen.

Tenslotte wil ik u vragen het werk van onze fractie ook mee te blijven nemen in uw persoonlijke gebed. Wilt u ook bidden voor de nieuwe wethouders die de stad gaan besturen?

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Stadhuis moet alleen duurzaam hout verbranden

Het Haarlemse college wil de verouderde verwarmingsketels van het stadhuis vervangen door een nieuwe installatie die deels zal draaien op biomassa. Op initiatief van de ChristenUnie heeft de gemeenteraad donderdag een amendement aangenomen die de duurzaamheid van de biomassa moet garanderen. Alleen de VVD stemde tegen.
Lees verder...

Burgemeester tekent alsnog petitie Kinderpardon

Burgemeester Schneiders heeft de gemeenteraad laten weten alsnog de landelijke oproep van burgemeesters over het ruimhartig toepassen van het Kinderpardon te tekenen. Eerder deze week kondigde de ChristenUnie een motie aan voor de gemeenteraad van a.s. donderdag. Raadslid Frank Visser: "De ChristenUnie is blij dat de burgemeester de oproep alsnog tekent. Wij gaan nog in overleg met andere fracties of we nog een motie in zullen dienen om ook namens de gemeenteraad een duidelijk signaal te geven richting staatssecretaris Teeven."
Lees verder...

Raadsvragen AWBZ en WMO zorg

SP, VVD, Actiepartij en ChristenUnie hebben schriftelijke vragen gesteld over mogelijkheden om bij de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeente een koppeling te maken tussen zorgtaken op basis van de AWBZ en zorgtaken op basis van de WMO.
Lees verder...

Pak fietsenchaos aan

Een werkgroep van gemeente, bewoners en ondernemers denkt na over oplossingen voor het fietsparkeren in met name de binnenstad en rond het station. Het fietsgebruik is de afgelopen jaren zo fors toegenomen dat er veel te weinig stallingruimte is. De ChristenUnie wil nu snel een actieplan. “Jaren geleden zou er al een nota fietsparkeren komen. Deze is echter niet verder gekomen dan een concept omdat er geen geld was voor de uitvoering. Er is nu wel een discussiestuk vol met goede ideeën, maar dit stuk heeft geen enkele status. De ChristenUnie roept het nieuwe college op extra geld vrij te maken om snel meer stallingruimte te creëren voor de fiets.”, aldus raadslid Frank Visser.
Lees verder...

Beloon inwoners voor gebruik extra afvalbak

Alle 30.000 laagbouwwoningen in Haarlem krijgen een extra afvalcontainer voor plastic en papier met een schot in het midden. Dit is volgens het college nodig omdat Haarlem heel slecht scoort met afvalscheiding. Veel mensen gooien plastic en papier nog weg met het overige restafval. Frank Visser: “Het is prima dat het college werk maakt van een duurzaam afvalbeheer, maar de ambities kunnen en moeten hoger. Burgers moet je niet alleen een extra container geven maar ook belonen met lagere belasting als ze deze goed gebruiken.”
Lees verder...

Betere communicatie handhaving alcoholverkoop Bevrijdingspop

In het Haarlems Dagblad van vandaag gaf de voorzitter van Bevrijdingspop aan geen idee te hebben wat de gemeente Haarlem dit jaar gaat doen aan de handhaving van de Drank- en Horecawet tijdens het festival. De ChristenUnie roept via schriftelijke vragen het college op om de communicatie met de politie en met organisatoren van grote evenementen te verbeteren.
Lees verder...

Aanpak doorstroming Oudeweg

De gemeenteraad heeft een krediet van 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om de doorstroming op de Oudeweg in de Waarderpolder te verbeteren. Op de kruising met de ir. Lelyweg komen verkeerslichten om het verkeer beter te kunnen regelen en er worden voorbereidingen getroffen om de weg te verbreden naar 2x2 rijstroken. “Voordat de Amsterdamse vaart definitief wordt versmald moet eerst de Oudeweg worden aangepakt. Prima om de doorstroming te verbeteren, maar er is nog geen enkel zicht op financiering van verdubbeling van de weg”, aldus gemeenteraadslid Frank Visser.
Lees verder...
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts