Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 19 mei 2015

Beste leden en vrienden,

Deze maand meldden zich na afloop van de interkerkelijke dienst van GIDS enkele tientallen mensen aan voor deze gratis nieuwsbrief. Inmiddels gaat hij naar bijna 250 mensen. Alle nieuwe abonnees: van harte welkom! Wij hopen u via deze nieuwsbrief niet alleen te informeren over de Haarlemse politiek maar u ook aan te moedigen te bidden voor de bestuurders van onze stad.

Tijdens de ledenvergadering van 13 april is het secretarieel en het financieel jaarverslag vastgesteld. In het financieel jaarverslag bleek nog een kleine fout te staan: de waarborgsom voor de verkiezingen werd al in 2013 gestort in plaats van 2014 en kregen we in 2014 terug na het behalen van een raadszetel. Het gecorrigeerde verslag kunt u terugvinden op onze site.

Mocht u vragen hebben of ideeen van onderwerpen waar wij mee aan de slag zouden moeten, neemt u dan gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Nieuwe partijgrondslag en partijstructuur: denk en beslis mee!

Op 13 juni hoopt de ChristenUnie het eerste nieuwe partijcongres te houden waarin naast de afgevaardigden van kiesverenigingen ook alle leden individueel stemrecht hebben. Het congres in Zwolle is openbaar, naast leden zijn ook belangstellenden welkom. Aanmelden is verplicht. Leden wordt ook gevraagd zo mogelijk laptop, tablet of mobiel mee te nemen in verband met het digitaal stemmen tijdens het congres. Het congres is voor de partij van groot belang omdat de partijgrondslag aan de orde komt en een wijziging van de partijstructuur.

Lees verder

Parkeren in wijken rond het centrum

De afgelopen maand was er veel onrust over het voorstel van het college om het parkeerbeleid in de wijken rond het centrum aan te passen. Dit werd mede veroorzaakt door de slechte communicatie vanuit het college. Raadslid Frank Visser: "Het is goed dat het college het voorstel nu uitstelt en eerst een inspraakprocedure gaat houden zodat iedereen zijn mening kan geven. De ChristenUnie wil dat de wethouder het plan aanpast om parkeeroverlast in de wijken te voorkomen"
Lees verder

Daklozen en spoedzoekers naar woonhotel in Noord

Het college van B&W werkt aan een voorstel voor een nieuwe opvang voor daklozen in Haarlem-Noord. Tot nu toe worden in Haarlem Centrum alleen daklozen opgaven met GGZ-problemen. Nieuwe landelijke regels verplichten echter ook een bed, bad, brood opvang te bieden voor economisch daklozen. Dit zijn mensen die door bijvoorbeeld schulden op straat zijn komen te staan. Raadslid Frank Visser: "Het is goed dat er voor deze groep eindelijk een sobere opvang komt. Zo kunnen mensen sneller hun leven weer op de rails krijgen."
Lees verder

Behoud zandbak Dietsveld

De ChristenUnie heeft mondelinge vragen gesteld aan wethouder Sikkema over de brede vraag uit de wijk Dietsveld om de zandbak op het veld in deze wijk te behouden. Volgens de wethouder zouden er regels zijn waarom de zandbak niet meer mag.
Lees verder

Minder troep na vrijmarkt door inzet kringloopwinkels

Na afloop van Koningsdag werd in Haarlem tussen de 30 en 50 ton afval weggehaald van straat door 15 medewerkers van Spaarnelanden. Dit moet volgens de ChristenUnie anders. “Dozen met spullen van de vrijmarkt, zelfs complete kledingbergen werden achtergelaten op straat. Deze vaak nog bruikbare spullen belanden nu in de vuilniswagens van Spaarnelanden. Waarom gaat dit niet naar de kringloopwinkel of de weggeefwinkel? Waarom wordt gescheiden inzameling niet gestimuleerd op zo’n dag?”, aldus raadslid Frank Visser.
Lees verder

Recht op leerlingenvervoer ook na oplossen wachtlijst

De nieuwe verordening leerlingenvervoer is vastgesteld door de gemeenteraad nadat een wijzigingsvoorstel van de ChristenUnie was aangenomen. Raadslid Frank Visser: “Wij hebben voorgesteld om ouders van leerlingen die te maken krijgen met een wachtlijst en daarom kiezen voor een verder weg gelegen school tegemoet te komen.”
Lees verder

Bed, bad en brood

Voor ChristenUnie Haarlem is het bieden van bed, bad en brood een morele plicht, die niet afhankelijk is van iemands status en mogelijkheid of bereidheid om terug te keren naar het land van herkomst. Het voorstel van het kabinet lijkt strijdig met met de bed-bad-brood-uitspraak van de Raad van Europa.
Lees verder

Sprinter Zandvoort nog voor de zomer sneller

Vanaf juni gaan de treinen tussen Amsterdam en Zandvoort weer sneller rijden. De extra reistijd, die sinds december 2014 voor 13 treinen per dag was toegevoegd, verdwijnt voor een deel van de treinen helemaal: reizigers tussen Amsterdam en Zandvoort zijn dan tien minuten sneller. Voor zes treinen per dag wordt de wachttijd teruggebracht van tien naar zes minuten.
Lees verder

Haarlem loopt achter met open data

Haarlem loopt achter met het beschikbaar stellen van gemeentelijke informatie als open data. De gemeente heeft nog geen enkele dataset beschikbaar gesteld. Volgens de ChristenUnie kan Haarlem leren van buurgemeente Heemstede die reeds 10 datasets beschikbaar heeft gesteld op de landelijke open data portal (http://data.overheid.nl). Raadslid Frank Visser heeft daarom vragen gesteld aan het college van B&W.
Lees verder

Ledenwerfactie: doe mee!

Wij zouden graag deze nieuwsbrief naar veel meer e-mailadressen versturen. U kunt ons daarbij helpen! Weet u mensen uit uw omgeving die deze nieuwsbrief graag willen ontvangen? Mail dan naam, e-mail en telefoonnummer naar fractie@haarlem.christenunie.nl, dan nemen wij contact op. Mensen kunnen zich ook zelf via de site aanmelden of ons mailen.

Nog mooier zou het zijn als wij meer leden krijgen! Voor elk lid dat zich komende maanden aanmeldt krijgen wij eenmalig van het partijbureau een bonus van enkele tientjes. Hiermee kunnen we onze campagnekas voor 2018 vullen. Bovendien is de contributie aftrekbaar als gift bij de belastingaangifte!

Helpt u ook mee door mensen in uw omgeving enthousiast te maken? Zijn bijvoorbeeld uw gezinsleden al lid? Gezinsleden betalen de helft van de normale contributie. Meer informatie over het lidmaatschap of gelijk aanmelden? Gan naar: www.christenunie.nl/lidworden  

Gebedspunten mei-juni 2015

- Bid voor de burgemeester en de wethouders van onze stad. Zij hebben een pittige opgave om de stad goed te besturen terwijl de financiele middelen beperkt zijn en hun werk continu onder een vergrootglas ligt. Bid dat zij oog blijven houden voor de gevolgen die hun besluiten vaak ook hebben voor de leefsituatie van de inwoners van de stad.

- Dank voor de inzet van medewerkers in de jeugdzorg. Zij helpen veel jongeren in een moeilijke periode in hun leven. Bid dat ze goede besluiten nemen die recht doet aan de persoonlijke situatie zodat deze jongeren in een veilige omgeving hun talenten verder kunnen ontplooien.

- Bid voor gezinnen die te maken hebben met meerdere problemen zoals schulden, werkloosheid en problemen in de persoonlijke levenssfeer. Bid dat de nieuwe sociale wijkteams de juiste ondersteuning zullen kunnen bieden om deze gezinnen weer op de goede weg te helpen. 

- Bid voor de besluitvorming in de gemeenteraad over de zogenaamde Kadernota. Deze nota bevat de uitgangspunten voor de begroting voor 2016 en verder. Er zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden want onze stad heeft nog steeds een hoge schuld. Bid dat deze keuzes niet ten koste zullen gaan van de kwetsbaren in de stad.

Agenda

5 juni Stadsgebed Haarlem

8 juni Spreekuur fractie

13 juni Partijcongres ChristenUnie in Zwolle

29 juni Spreekuur fractie

3 juli Stadsgebed Haarlem

12 oktober Algemene Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts