Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 16 maart 2015

Beste leden en vrienden,

Aanstaande woensdag zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. In Noord-Holland en Rijnland doet de ChristenUnie gezamenlijk met de SGP mee. In deze nieuwsbrief leest u over onze regionale kandidaten en ons programma. Mogen wij woensdag ook op uw steun rekenen? De gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar hebben weer eens bewezen dat elke stem het verschil kan maken. Geef geloof een stem!

U bent van harte welkom op onze ledenvergadering op maandagavond 13 april. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de agenda van deze vergadering.

Ook deze maand zijn er weer een aantal nieuwe abonnees van deze gratis nieuwsbrief. Welkom! Hieronder leest u hoe u ons kunt helpen dat we ook de komende maand weer meer mensen kunnen toevoegen aan onze verzendlijst. Ongeveer de helft van de ontvangers van deze nieuwsbrief is nog geen lid. Wij geven u dat graag in overweging. De contributie is aftrekbaar van de belastingen. U steunt ons er enorm mee.

Deze nieuwsbrief is gratis en verschijnt maandelijks. Wij hopen u zo te informeren over de Haarlemse politiek en u aan te moedigen ook te bidden voor de bestuurders van onze stad. Mocht u vragen hebben of ideeen van onderwerpen waar wij mee aan de slag zouden moeten, neemt u dan gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Ledenwerfactie: doe mee!

Wij zouden graag deze nieuwsbrief naar veel meer e-mailadressen versturen. U kunt ons daarbij helpen! Weet u mensen uit uw omgeving die deze nieuwsbrief graag willen ontvangen? Mail dan naam, e-mail en telefoonnummer naar fractie@haarlem.christenunie.nl, dan nemen wij contact op. Mensen kunnen zich ook zelf via de site aanmelden of ons mailen.

Nog mooier zou het zijn als wij meer leden krijgen! Voor elk lid dat zich komende maanden aanmeldt krijgen wij eenmalig van het partijbureau een bonus van enkele tientjes. Hiermee kunnen we onze campagnekas voor 2018 vullen. Bovendien is de contributie aftrekbaar als gift bij de belastingaangifte!

Helpt u ook mee door mensen in uw omgeving enthousiast te maken? Zijn bijvoorbeeld uw gezinsleden al lid? Gezinsleden betalen de helft van de normale contributie. Meer informatie over het lidmaatschap of gelijk aanmelden? Gan naar: www.christenunie.nl/lidworden  

Stem 18 maart in Noord-Holland ChristenUnie-SGP

Op de site van ChristenUnie-SGP Noord-Holland vindt u alle informatie over de verkiezingen zoals de vijf redenen om ChristenUnie-SGP te stemmen, de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. En heeft u onze campagnespot al gezien? Deel hem via social media!

Deze verkiezingen zijn ook bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Omdat Noord-Holland veel inwoners heeft weegt een extra zetel in onze provincie zwaar mee bij de verdeling van de senaatszetels. U kunt ons helpen door in uw omgeving mensen te stimuleren om woensdag 18 maart ook geloof een stem te geven!

Rijnland: leven met water

Op 18 maart kunt u ook de bestuurders voor het waterschap kiezen. De regio van IJmuiden tot Gouda valt onder het Hoogheemraadschap Rijnland. Er doen 9 partijen mee. ChristenUnie-SGP heeft lijst 6. Op de site van ChristenUnie-SGP Rijnland vindt u het verkiezingsprogramma, de speerpunten en de kandidatenlijst. Vanuit onze kiesvereniging zijn Frank Visser (nr. 7) en Anneke Morijn (nr. 29) kandidaat. Lees meer over het waterschap op www.rijnland.net

Duurzaam inkopen met meer ambitie

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle overheden voor 100% duurzaam inkopen. De ChristenUnie-fractie wil graag weten of Haarlem deze doelstelling haalt, wat daar onder wordt verstaan, en welke ambities het college heeft om het inkoopbeleid verder te verduurzamen en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder

Jongerencontracten voor meer doorstroming op woningmarkt

Binnenkort krijgt onze regio een nieuwe huisvestingsverordening. Deze verordening regelt onder andere de verdeling van de sociale huurwoningen. Zo gelden er voor deze huurwoningen inkomensgrenzen om te zorgen dat de woningen worden verhuurd aan de doelgroep. De ChristenUnie heeft aandacht gevraagd voor de positie van jongeren op de regionale woningmarkt
Lees verder

Dementiezorg is specialisme, pas op met bezuinigen!

Speciaal getrainde casemanagers kunnen zorgen dat de zorg voor dementerenden goed wordt afgestemd en dat dementerenden en hun familie goed worden voorbereid op de volgende fases van deze ziekte. De ChristenUnie-fractie wil weten of deze casemanagers er binnenkort nog wel zijn in Haarlem gezien de bezuinigingen in de zorg.
Lees verder

Verkiezingsspot Haarlemse kandidaat Frank Visser

Gemeenteraadslid Frank Visser is een van de lijstduwers (plaats 25) van ChristenUnie-SGP Noord-Holland bij de Provinciale Statenverkiezingen. Bekijk hier zijn campagnespot en geef 18 maart geloof een stem!
Lees verder

Sprinter Zandvoort wordt weer snel

Staatssecretaris Mansveld heeft na Kamervragen van de ChristenUnie aangegeven dat er wordt gekeken of de wachttijd in Haarlem van sprinter Amsterdam-Haarlem-Zandvoort nog voor de zomer kan worden verkleind. In principe rijdt de sprinter uiterlijk in december weer als vanouds, zonder lange wachttijd in Haarlem.
Lees verder

Gebedspunten maart 2015

- Bid voor de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten. Wij hopen in Noord-Holland op een mooie uitslag voor de combinatielijst ChristenUnie-SGP maar bid ook voor alle kandidaten van andere partijen die zich beschikbaar hebben gesteld om zich in te zetten voor onze provincie of als Eerste Kamerlid. Bid ook voor de waterschapsverkiezingen. Voor het eerst worden de waterschapsbestuurders niet via brievenbusstemmen gekozen maar in het stemhokje.

- Bid voor de collegeonderhandelingen die direct na de verkiezingen zullen starten. Dat de komende vier jaar goede gedeputeerden onze provincie mogen besturen met een goed collegeprogramma.

- De woningmarkt trekt weer wat aan, maar voor veel mensen met een lager inkomen is het in Haarlem en omgeving nog lastig een woning te vinden door de wachtlijsten. Zij moeten vaak via kennissen een tijdelijke oplossing vinden. Soms gebeurt dit met huurcontracten met weinig rechten zodat mensen ook met een dak boven het hoofd in onzekerheid verkeren. In Haarlem wordt nagedacht over een woonhotel voor spoedzoekers die niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring om deze mensen te helpen. Bid dat zo'n voorziening snel van de grond zal komen.

Agenda ledenvergadering 13 april 2015

Op maandag 13 april is er een ledenvergadering. U bent van harte welkom om terug te kijken op het eerste jaar van de fractie en mee te denken over het komende jaar. De vergadering begint om 20 uur. De zaal is open vanaf 19.45 uur.

Locatie: Pinkstergemeente Immanuël, Medanstraat 32-34, 2022 PH  Haarlem

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 20 oktober 2014 (op te vragen bij de secretaris via info@haarlem.christenunie.nl

4. Vaststellen secretarieel jaarverslag 2014

5. Vaststellen financieel jaarverslag 2014

6. Begroting stichting fractieondersteuning 2015 (ter kennisgeving)

7. Afscheid Anneke Morijn als lid van het bestuur

8. Verkiezing nieuwe bestuursleden. De voordracht van het bestuur staat uiterlijk twee weken voor de ledenvergadering op de website.

9. Terugblik verkiezingen provinciale staten en waterschapsbestuur

10. Ledenwerfactie

11. Verslag fractie over afgelopen periode

12. Rondvraag

13. Datum volgende ledenvergadering

14. Sluiting

 

Anneke Morijn
Secretaris/Penningmeester ChristenUnie Haarlem e.o.

Agenda

30 maart Spreekuur fractie

10 april Stadsgebed Haarlem

13 april Algemene Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem

20 april Spreekuur fractie

26 april Gezamenlijke GIDS-kerkdienst in Kennemer Sportcenter

1 mei Stadsgebed Haarlem

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts