Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 5 juni 2014

Beste leden en vrienden,

In deze nieuwsbrief leest u weer het laatste nieuws van onze gemeenteraadsfractie met onder andere een reactie op het coalitieprogramma van D66/PvdA/GroenLinks/CDA. Mocht u goede ideeen hebben, neemt u dan gerust contact op met de fractie via fractie@haarlem.christenunie.nl. U kunt ook langskomen op het fractiespreekuur. Deze is op maandagavond tussen 20 en 21 uur in de weken dat er gemeenteraadsvergadering is (circa 1x per 3 weken). Tot de zomer is dit nog op maandag 9, 16 en 30 juni.

We kunnen terugzien op een mooie verkiezingsuitslag voor het Europees Parlement met zowel landelijk als lokaal groei voor de ChristenUnie-SGP combinatie. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw steun. Helaas was de groei onvoldoende voor het behalen van een extra zetel, maar dankzij een lijstverbinding heeft het CDA wel een 5e zetel gekregen.

Net als in de meeste andere gemeenten in Nederland was ook in Haarlem de opkomst laag en dat is ook terug te zien in het aantal stemmen op onze partij. Ten opzichte van de uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen hadden we zo'n 600 stemmen minder. Over een jaar zijn er weer verkiezingen, dit keer voor de provinciale staten. Ook hier is de opkomst helaas meestal laag. Als het ons lukt om onze achterban wel naar de stembus te krijgen dan is de kans groot dat we de tweede zetel die we 3 jaar geleden verloren weer terugwinnen. Dit is extra van belang omdat een zetel in Noord-Holland door het hoge aantal inwoners extra zwaar weegt bij de zetelverdeling in de Eerste Kamer die wordt gekozen door de statenleden van alle provincies. Helpt en bidt u mee voor een mooie uitslag op 18 maart 2015?

Graag maakt het bestuur u attent op de oproep van de selectiecommissie van ChristenUnie Noord-Holland aan leden van de partij om zich kandidaat te stellen voor de statenverkiezingen. U kunt tot uiterlijk 16 juni reageren via een mail aan selectiecommissie@noordholland.christenunie.nl

Dit voorjaar organiseren we geen ledenvergadering om diverse redenen. Onze voorzitter, Fred Drenth, is na een ingrijpende operatie weer aan het herstellen. Het duurt even voordat hij weer aan het werk kan. Ook is het opstarten van de fractie nog in volle gang. Frank Visser is nu raadslid en dus geen bestuurslid meer. Hierdoor bestaat het bestuur dus nu nog maar uit twee personen. U begrijpt  dat  we u dringend vragen het bestuur te komen versterken. Heeft u interesse? Neemt u dan contact met mij op via info@haarlem.christenunie.nl.

Tenslotte kan ik u melden dat de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen binnen de begroting is gebleven! Dat veel zaken digitaal gedeeld konden worden heeft veel geld gespaard. We moeten nu wel weer beginnen met sparen voor de verkiezingen van 2018. Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL54ABNA0415026989 t.n.v. ChristenUnie Haarlem e.o. te Heemstede. Alvast hartelijk bedankt voor uw gift.

Mede namens de fractie wens ik u een gezegende pinksterdagen!

Met vriendelijke groet,

Anneke Morijn
Penningmeester/Secretaris ChristenUnie Haarlem

ChristenUnie wil meer hergebruik kleding

Haarlem moet meer inspanningen doen op het gebied van textielinzameling en recycling. Haarlem presteert het slechtst in de hele regio en moet de inzameling meer dan verdubbelen om het landelijke doel om 2/3 van het textiel in 2015 gescheiden in te zamelen te halen.
Lees verder...

Herstructurering Parkwijk: meer woningen en duurzamer

Wethouder Cassee (D66) moet gaan onderhandelen met Pre Wonen over de herinrichting van Parkwijk Zuidoost. De gemeenteraad vindt dat er meer ruimte voor sociale huurwoningen moet worden gezocht en dat er ook garanties moeten komen over de duurzaamheid van deze woningen. ChristenUnie-raadslid Frank Visser: “Pre Wonen heeft hier recht om te bouwen, maar uiteindelijk beslist de gemeenteraad over het bestemmingsplan en kan dus kaders stellen over hoe dit gebied er de komende decennia er uit komt te zien.”
Lees verder...

Woekerprijzen stadslandbouw

Het Haarlemse college wil op braakliggende bouwlocaties tijdelijk stadslandbouw toestaan. Volgens de ChristenUnie is de grondprijs echter veel te hoog. “Een gemiddelde Haarlemse volkstuin is vier tot acht keer zo goedkoop en dat is dan de grond inclusief contributie van de vereniging. En bij een volkstuin loop je ook niet het risico dat je na een jaar weer weg moet”, aldus gemeenteraadslid Frank Visser.
Lees verder...

Nieuw college moet op de centen letten

Vanavond is het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders geinstalleerd. De ChristenUnie heeft bij het debat over het coalitieakkoord aandacht gevraagd voor de financiele situatie van de stad en de grote uitdagingen op sociaal gebied en de bereikbaarheid van de stad. In dit bericht de bijdrage van raadslid Frank Visser.
Lees verder...

Gemeenteraad steunt ruimhartig Kinderpardon

Ook de gemeenteraad van Haarlem heeft zich nu op voorstel van de ChristenUnie uitgesproken voor een ruimhartig Kinderpardon. In een motie heeft de gemeenteraad uitgesproken dat zij de ondertekening van de landelijke burgemeesterspetitie door de burgemeester steunt en wordt het college verzocht de staatssecretaris actief te informeren over mensen die onder het kinderpardon zouden moeten vallen, in overleg met VluchtelingenWerk en Stem in de Stad.
Lees verder...

Agenda

6 juni Stadsgebed Haarlem

16 juni Spreekuur fractie

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts