Gemeenteraad steunt ruimhartig Kinderpardon

Asielzoekers-499216-05-2014 12:13 16-05-2014 12:13

Ook de gemeenteraad van Haarlem heeft zich nu op voorstel van de ChristenUnie uitgesproken voor een ruimhartig Kinderpardon. In een motie heeft de gemeenteraad uitgesproken dat zij de ondertekening van de landelijke burgemeesterspetitie door de burgemeester steunt en wordt het college verzocht de staatssecretaris actief te informeren over mensen die onder het kinderpardon zouden moeten vallen, in overleg met VluchtelingenWerk en Stem in de Stad.

Motie ruimhartig Kinderpardon

De raad van de gemeente Haarlem, in vergadering bijeen op 15 mei 2014,

 

overwegende dat:

 • het onwenselijk is asielkinderen die geworteld zijn in Nederland terug te sturen naar een land waar ze geen enkele binding meer mee hebben en waar ze hoogstwaarschijnlijk ook geen toekomst hebben.
 • er in 2012 een Kinderpardon is afgekondigd voor kinderen die op hun achttiende langer dan vijf jaar in Nederland waren en asiel hebben aangevraagd en niet ouder waren dan 21 jaar;
 • meer dan de helft van de aanvragen is afgewezen en dat dit in veel gevallen is gebeurd omdat de betreffende kinderen een periode niet onder het toezicht van de rijksoverheid vielen of aan alle eisen van het Kinderpardon voldeden, maar inmiddels ouder zijn dan 21 jaar;
 • deze doelgroepen vaak juist als gevolg van het rijksbeleid op straat zijn terechtgekomen omdat het Rijk destijds expliciet weigerde deze doelgroepen toe te laten tot de opvang;
 • de Hoge Raad op 27 juli 2010 het Rijk heeft verboden minderjarige kinderen op straat te zetten en dat het deze doelgroepen daarom niet mag worden tegengeworpen dat zij een periode niet onder het toezicht van de diensten uit de vreemdelingenketen stonden;
 • deze doelgroepen bovendien vaak wel onder toezicht stonden van gemeenten en dus niet uit beeld van de overheid waren;
 • gemeentelijk toezicht gelijkwaardig is aan rijkstoezicht;
 • de Nationale Kinderombudsman van mening is dat de manier waarop omgegaan wordt met aanvragen voor het Kinderpardon op geen enkele manier door de beugel kan;
 • Haarlem jarenlang centrumgemeente voor de opvang van Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers was;
 • er uit deze groep volgens VluchtelingenWerk Noordwestholland nog enkele asielzoekers zijn van wie het Kinderpardon vooralsnog is afgewezen;
 • er inmiddels  één concrete zaak is gemeld aan de burgemeester en Haarlem dus ook een verantwoordelijkheid heeft in deze kwestie;
 • inmiddels 290 burgemeesters, onder wie de burgemeester van Haarlem, de oproep van het Landelijk Overleg Gemeentebesturen inzake Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO) aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon hebben ondertekend;
 • staatssecretaris Teeven deze week burgemeesters heeft opgeroepen om hem informatie aan te leveren over kinderen in hun gemeenten van wie zij menen dat ze onder het zogeheten kinderpardon moeten vallen;

spreekt zich uit voor een ruimhartig Kinderpardon en ondersteunt de ondertekening van de petitie door de burgemeester daarmee ook politiek

verzoekt daarnaast het college de staatssecretaris actief te informeren over mensen die onder het kinderpardon zouden moeten vallen, in overleg met VluchtelingenWerk en Stem in de Stad,

en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie, Frank Visser

Actiepartij, Inge Crul

PvdA, Martien Brander

SP, Frits Garretsen

OPHaarlem, Frans Smit

« Terug