Herstructurering Parkwijk: meer woningen en duurzamer

logo pre wonen27-05-2014 14:06 27-05-2014 14:06

Wethouder Cassee (D66) moet gaan onderhandelen met Pre Wonen over de herinrichting van Parkwijk Zuidoost. De gemeenteraad vindt dat er meer ruimte voor sociale huurwoningen moet worden gezocht en dat er ook garanties moeten komen over de duurzaamheid van deze woningen. ChristenUnie-raadslid Frank Visser: “Pre Wonen heeft hier recht om te bouwen, maar uiteindelijk beslist de gemeenteraad over het bestemmingsplan en kan dus kaders stellen over hoe dit gebied er de komende decennia er uit komt te zien.”

Het gebied tussen de Leonard Springerlaan en de Jan Sluyterslaan in Parkwijk wordt de komende jaren volledig vernieuwd. De bestaande 193 woningen van woningcorporatie Pre Wonen worden gesloopt en vervangen door circa 213 nieuwe woningen waarbij er zowel sociale huurwoningen als duurdere huurwoningen worden gerealiseerd. Tijdens een vergadering van de commissie ontwikkeling van de gemeenteraad werd gesproken over het ontwerp bestemmingsplan voor dit gebied.

Verschillende raadsleden drongen er op aan om te onderzoeken of er meer verdichting mogelijk is zodat er meer sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. Frank Visser: “Het is mooi dat in deze wijk ook meer duurdere woningen komen zodat de woningvoorraad in deze wijk minder eenzijdig wordt. Ook steunen wij het voorstel dat de huidige inwoners kunnen terugkeren als ze dat willen. Gezien de tijd tussen sloop en oplevering zal uiteindelijk een deel van de bewoners er voor kiezen om niet terug te keren in de wijk. Maar de vraag naar sociale huurwoningen in Haarlem blijft onverminderd hoog. Nu het gebied helemaal op de schop gaat hebben wij de wethouder gevraagd te onderzoeken of er meer woningen kunnen worden gerealiseerd, met behoud van voldoende groen in de wijk uiteraard.”

Ook drong de ChristenUnie er op aan met Pre Wonen afspraken te maken over de energieprestatie van de nieuw te bouwen woningen. “Het is technisch mogelijk woningen te realiseren die geen energienota meer hebben omdat ze hun eigen energie opleveren via bijvoorbeeld warmte koude opslag en zonnepanelen. In Haarlem loopt al een eerste proefproject. De duurzame ambities in het ontwerp bestemmingsplan voor Parkwijk zijn erg globaal. Wij vragen hierover duidelijke afspraken met de corporatie. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook van belang om de woonlasten voor de laagste inkomens betaalbaar te houden. Parkwijk moet wat betreft de ChristenUnie de eerste energie-neutrale woonwijk van Haarlem worden!”

« Terug

Archief > 2014 > mei

Geen berichten gevonden