Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief ChristenUnie Haarlem 29 maart 2019

Beste leden en vrienden,

De laatste nieuwsbrief van ChristenUnie Haarlem dateert al weer van rond de kerstdagen. Hoog tijd dus voor een update. In deze nieuwsbrief leest u alles over de inzet van onze fractie in Haarlem de afgelopen tijd en uiteraard ook over de verkiezingsuitslag voor de Provinciale Staten en het Waterschap.

In Haarlem haalden we de beste uitslag ooit en ook in Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal haalden we veel meer stemmen dan vier jaar geleden! De mooie uitslag geeft perspectief voor verdere groei bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Helpt u mee de komende jaren de ChristenUnie in onze regio te promoten? Vraag bijvoorbeeld eens in uw omgeving of mensen al lid zijn van de ChristenUnie. De contributie is aftrekbaar als gift.

Twee weken terug ontving u al de uitnodiging voor onze voorjaarsvergadering aanstaande maandagavond 1 april. U bent van harte welkom om met ons de mooie uitslag te vieren. Verderop in deze mail vindt u de agenda en de vergaderstukken.

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

1985 stemmen in Haarlem: beste uitslag ooit!

De ChristenUnie heeft bij de Provinciale Statenverkiezingen in Haarlem 1985 stemmen gehaald (3,0% bij een opkomst van 57,5%). Procentueel is dit de beste uitslag in Haarlem ooit. In 2015 haalde de partij samen met de SGP bij de Statenverkiezingen 1330 stemmen (2,37% bij een opkomst van 48,57%). Met 655 stemmen winst is de ChristenUnie dus in Haarlem met bijna 50% gegroeid.
Lees verder

Initiatiefvoorstel voor meer perspectief voor ongedocumenteerden

De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks in de gemeenteraad van Haarlem komen met een gezamenlijk initiatiefvoorstel waarin zij vragen om meer ondersteuning voor de groep ongedocumenteerden. Het voorstel wordt 28 maart gepresenteerd in de gemeenteraad.
Lees verder

ChristenUnie wil nieuwe buslijnen tussen Haarlem en Amsterdam

Als de A9 en A10 worden verbouwd moeten bussen zonder oponthoud kunnen blijven doorrijden. Ook moet er snel een nieuwe buslijn over deze snelwegen komen tussen Haarlem en Amsterdam Zuid om het probleem met de volle bussen in de spits aan te pakken. Hiervoor pleiten de ChristenUnie fracties in Noord-Holland en Amsterdam. Zij vragen hoe de beide overheden hier samen voor gaan zorgen. Aangezien Haarlem onder een vervoerconcessie van de provincie valt en Amsterdam onder een vervoerconcessie van de Vervoerregio, een samenwerkingsverband van gemeenten rond Amsterdam, dienen beide overheden een akkoord te sluiten.
Lees verder

Zuidwesterstorm in stadhuis

Een record aantal mensen bezocht donderdag de gemeenteraad. Zo’n 250 mensen wilden het debat van de commissie ontwikkeling volgen over de bouwplannen in ontwikkelzone Zuidwest waar uiteindelijk volgens het college 2100 woningen moeten worden gebouwd. Omdat de publieke tribune maar plek heeft voor enkele tientallen mensen moest het grootste deel van het publiek de vergadering via een video verbinding volgen. Buiten het stadhuis stormde het, maar binnen was ook duidelijk een zuidwesterstorm te voelen….
Lees verder

Initiatiefvoorstel: Winkels eerder dicht voor vieren en gedenken

De ChristenUnie heeft samen met SP, CDA en Trots Haarlem een initiatiefvoorstel ingediend om winkels eerder te sluiten op Goede Vrijdag, Kerstavond en Dodenherdenking. Ook zouden winkels volgens dit voorstel voortaan niet meer geopend kunnen zijn op Nieuwjaarsdag.
Lees verder

Wonen aan het Spaarne maar zonder parkeerplek

Het college wil toestaan dat aan de Schalkwijkerstraat en de Vijfhuizerstraat in de Slachthuisbuurt 60 woningen worden gebouwd zonder voldoende parkeerplekken. Het idee is dat deze kleine huurwoningen (32 tot 54 m2 per woning) straks worden bewoond door jongeren zonder auto.
Lees verder

Doe proef met hybride gras

Jaarlijks besluit de gemeenteraad over de vervangingsinvesteringen voor sport. Oude kleedkamers worden vernieuwd, verlichting vervangen door LED en velden moeten na 10 tot 15 jaar worden vervangen. Dit laatste gebeurt in Haarlem steeds vaker door kunstgras. Ook dit jaar worden er weer drie kunstgrasvelden gerealiseerd. Een groot deel van de gemeenteraad maakt zich zorgen hierover vanwege het gebruik van rubbergranulaat wat makkelijk in het milieu terecht kan komen.
Lees verder

Minder grote vrachtwagens in binnenstad

Al jaren wordt gesproken over het starten van een stadsdistributiesysteem zodat er minder grote vrachtwagens door het centrum hoeven te rijden. Tot nu toe komt het niet van de grond omdat er geen businesscase te maken is. Dat is ook wel logisch want waarom zou je als bedrijf je goederen overladen als je ook rechtstreeks naar je bestemming kunt rijden? Dat is goedkoper!
Lees verder

Onderzoek naar opladen auto vanuit eigen huis

Het college gaat op voorstel van de ChristenUnie onderzoeken of inwoners van Haarlem hun elektrische auto ook vanuit hun eigen huis mogen opladen. Momenteel is dit verboden in Haarlem omdat dit overlast kan veroorzaken. Raadslid Frank Visser: “In Zaandam mag het wel. Daar zijn regels opgesteld onder welke voorwaarden dit mag. Zo moeten kabels goed afgedekt zijn zodat niemand er over kan struikelen.” De gemeenteraad stemde unaniem in met een motie die vraagt om de voors en tegens van het opheffen van het verbod op een rij te zetten. Het college zal naar verwachting rond de zomer de resultaten van het onderzoek presenteren aan de gemeenteraad.
Lees verder

Variantenstudie openbaar vervoer

Wat is de beste investering in het openbaar vervoer voor Haarlem? Om dit goed in kaart te brengen heeft de ChristenUnie samen met Actiepartij en SP gepleit voor een variantenstudie. Een amendement om hier geld voor beschikbaar te stellen is echter door de gemeenteraad verworpen.
Lees verder

Lagere parkeernormen vraagt geld voor fiets en OV

De parkeernormen bij nieuwbouw in Haarlem worden verlaagd. Dat betekent dat bij bouwprojecten minder parkeerplaatsen hoeven te worden gerealiseerd. Maar geeft dat dan geen problemen met te weinig parkeerplekken? Nee, want de normen zijn gebaseerd op het werkelijke aantal auto’s.
Lees verder

Meer ruimte voor woonwagens

Woonwagens, huisjesmelkers en gastvrijheid. Wat hebben deze drie dingen met elkaar te maken? Het zijn allemaal onderwerpen die aan bod komen in het voorstel tot aanpassing van de Huisvestingsverordening 2017. Deze verordening bevat o.a. de regels rondom de Huisvestingsvergunning, toewijzing van sociale huurwoningen en wijzigingen in de woningvoorraad.
Lees verder

Agenda ledenvergadering 1 april 2019

U bent van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem op maandagavond 1 april 2019. Wij hopen dat u met velen zult komen.

Locatie: Immanuelkerk (protestantse gemeente), Van Egmondstraat 7, Haarlem Noord

Tijd: 20 uur (zaal open: 19:45 uur)

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de ledenvergadering van 12 november 2018
 4. Goedkeuren van de jaarrekening over het jaar 2018 van de vereniging ChristenUnie Haarlem
 5. Ter informatie de jaarrekening over het jaar 2018 van de stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem
 6. Goedkeuren van het secretarieel jaarverslag over het jaar 2018 van de vereniging ChristenUnie Haarlem (inclusief bespreking van het hoofdstuk privacy)
 7. Ter informatie het secretarieel jaarverslag over het jaar 2018 van de gemeenteraadsfractie en van de stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem
 8. Terugblik resultaten van de op 20 maart gehouden statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen en vooruitblik op de verkiezingen voor het Europese Parlement
 9. Nieuws vanuit de fractie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Gebedspunten maart 2019

 • Dank voor de mooie uitslag met circa 10.000 stemmen groei in Noord-Holland en de op 1 na beste uitslag in Haarlem ooit qua absoluut aantal stemmen.
 • Bidt voor de politici die teleurgesteld zijn omdat ze (net) geen zetel hebben gehaald. Zo miste de ChristenUnie in Noord-Holland minder dan 600 stemmen voor de tweede zetel.
 • Burgemeester Jos Wienen wordt nog steeds beveiligd. Bidt dat de daders snel worden gepakt zodat de burgemeester weer vrijuit zijn werk kan doen.
 • Er zijn lange wachtlijsten voor zorg en voorzieningen op basis van de WMO. De gemeente is hard bezig deze wachtlijsten aan te pakken, maar er zijn nog flinke stappen te zetten. Bidt voor de mensen die wachten op zorg en dat de gemeente de wachtlijsten snel zal oplossen.
 • Er zijn mooie nieuwe sociale initiatieven in de stad zoals een voorstel voor een nieuw buurthuis in Molenwijk. Er is echter geen extra geld. De komende maanden zal de gemeente moeten besluiten welke voorzieningen wel geld krijgen en welke niet. Bidt voor wijsheid dat de juiste besluiten worden genomen.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts