Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 8 februari 2018

Beste leden en vrienden,

Het heeft wat langer geduurd dan normaal, maar hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van de ChristenUnie Haarlem. U leest in deze nieuwsbrief over onze resultaten in de afgelopen maanden. Onze fractie wil graag ook de komende 4 jaar doorgaan. Ons verkiezingsprogramma staat vol met goede voorstellen voor Haarlem. Wij kunnen deze alleen in de praktijk brengen als wij weer tenminste één zetel te halen in de gemeenteraad.

Helpt u ons mee in de campagne? 
Nog maar 6 weken en dan zijn de verkiezingen. Ik roep u op de komende tijd onze ambassadeur te zijn en mensen in uw omgeving te overtuigen om 21 maart ChristenUnie te stemmen. Uw buurman, collega of familielid: spreek ze aan. Mond-tot-mond reclame is in campagnes immers het meest effectief. Vier jaar geleden hadden we exact het aantal stemmen dat nodig was voor een zetel. Elke stem telt dus!

Spreekt u kiezers die nog twijfelen en vragen hebben? Breng ze dan gerust met ons in contact! Binnenkort verschijnt ook onze folder. Als u een stapel in uw buurt wilt verspreiden dan kunt u ze bestellen via info@haarlem.christenunie.nl

Via onze website en onze Facebook pagina houden we u op de hoogte. Wist u dat wij ook een Twitteraccount hebben? Volg ons via  @CUHaarlem !

Bedankt voor uw steun en uw gebed voor het werk van onze fractie!

Frank Visser
Lijsttrekker ChristenUnie Haarlem

ChristenUnie Haarlem presenteert verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma van ChristenUnie Haarlem heeft als titel Wij geloven in Haarlem gekregen. Lijsttrekker Frank Visser: “Wij willen ons op basis van onze christelijke overtuiging inzetten voor een zorgzaam Haarlem, waarin burgers naar elkaar omzien en de gemeente er is voor mensen die het alleen niet redden. Haarlem is een mooie stad om te wonen en te werken, maar het kan nog beter.”
Lees verder

Oplossing voor parkeren maatschappelijke organisaties in zicht

Wethouder Sikkema (GroenLinks) heeft tijdens het raadsdebat vanavond over het afschaffen van de bezoekersschijf toegezegd dat er een oplossing gaat komen voor sociaal-maatschappelijke organisaties zoals kerken. Aanleiding was een motie van de ChristenUnie die na de toezegging is ingetrokken. De regeling moet nog wel in een verordening komen die aan de raad wordt voorgelegd. “Deze oplossing is voor ons wel randvoorwaarde voor het instemmen met de digitalisering van de bezoekersschijf. We gaan voor nu akkoord, maar het is aan het college om de regeling goed uit te werken op korte termijn”.
Lees verder

Ervaren krachten en nieuwe talenten bij de ChristenUnie

De ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem heeft de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Eerder werd bekend dat de lijst zal worden getrokken door Frank Visser (40 jaar). Op de tweede plaats staat Rosa Barth-van den Boom (26 jaar), op de derde plaats Teus Vreugdenhil (67 jaar) en op de vierde plaats Annemieke Berg-Overbeek (38 jaar). De ChristenUnie kiest daarmee voor een lijst met zowel ervaren krachten als nieuwe talenten.
Lees verder

Plan voor 5.000 tot 9.000 woningen in de Waarderpolder

In het zuidelijke deel van de Waarderpolder moet een nieuw stadsdeel verrijzen met 5.000 tot 9.000 woningen. De ChristenUnie heeft hiervoor een plan gemaakt dat tegelijkertijd volop ruimte biedt voor groei van de bedrijven op het bedrijventerrein en zorgt voor een betere bereikbaarheid. Raadslid Frank Visser: “In Haarlem is de woningnood hoog. Door slim om te gaan met de ruimte in de Waarderpolder kunnen we snel beginnen met bouwen en echt iets aan de wachtlijsten doen.”
Lees verder

Paarse krokodil voor daklozen bestrijden

Daklozen in Haarlem moeten verplicht 's nachts op een vaste locatie te vinden zijn om een briefadres te kunnen krijgen. Tegelijkertijd riskeren ze dan een boete van handhavers als ze slapen in de open lucht. De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over deze paarse krokodil. Raadslid Frank Visser: "Uitkeringsfraude moet natuurlijk worden voorkomen, maar het lijkt er op dat de regels nu te rigide zijn en dat de problemen voor daklozen hierdoor eerder groter dan kleiner worden"
Lees verder

Nieuwe ontmoetingsplek met Odensehuis aan Leonardo da Vinciplein

In november 2016 diende de ChristenUnie in de gemeenteraad een motie in om te komen tot een Odensehuis, een voorziening voor dementerenden ten behoeve van een zorgpauze voor Haarlemse mantelzorgers. Het college heeft nu besloten financiële steun te geven aan de herontwikkeling van het Leonardo da Vinciplein 73 in Schalkwijk. De plannen bieden onder meer ruimte aan een Odensehuis, voor mensen met (beginnende) dementie. Ook komt er een inloopcentrum voor kankerpatiënten en is het straks een ontmoetingsplek voor inwoners van Meerwijk. Vinci 73 wordt ook het nieuwe onderkomen voor de activiteiten van de Herstelacademie en DOCK en een uitvalsbasis voor de activiteiten van het project Wijkdorp 3.0 en andere initiatieven vanuit de wijk in samenwerking met de Wijkraad.
Lees verder

Voorkom mensenhandel en controleer op illegale prostitutie

Zo'n 95% van de gemeenten heeft geen beleid voor de aanpak van mensenhandel. Dit staat in het rapport van de Nationaal rapporteur mensenhandel. De nationale rapporteur stelt tevens dat 35% van de gemeenten geen idee heeft of mensenhandel in hun gemeente plaatsvindt. De Haarlemse ChristenUnie-fractie heeft daarom schriftelijke vragen ingediend.
Lees verder

Raad kiest voor popcentrum boven bereikbaarheid

Bij de stemmingen over de begroting voor 2018 bleken meerdere partijen te twijfelen over hun steun voor het popcentrum in het voormalige slachthuis. Grootste coalitiepartij D66 gaf aan het eigenlijk met de ChristenUnie eens te zijn dat het popcentrum te duur is geworden. Deze fractie stemde echter toch niet voor het amendement van de ChristenUnie om de ruim 4 miljoen euro voor het popcentrum te besteden aan een betere bereikbaarheid van Haarlem of aan verduurzaming van de stad.
Lees verder

Houtplein: maak het niet alleen mooi maar ook veilig

Het college van B&W wil met ruim 3 miljoen subsidie van de provincie het Houtplein opnieuw inrichten. Doel is om het verblijfsklimaat op het plein te verbeteren door een betere doorstroming van het OV en meer groen. Dit kan volgens het college worden bereikt door het onmogelijk maken van doorgaand autoverkeer vanaf de Tempelierstraat naar het Frederikspark en het verplaatsen van de bushaltes van de Tempelierstraat naar het Houtplein.
Lees verder

Statenvragen over toegankelijke oversteekplaatsen Haarlem

De nieuwe oversteekplaatsen van de Westelijke Randweg zijn niet goed bruikbaar voor blinden en slechtzienden omdat een ratelklikker ontbreekt. ChristenUnie Haarlem vindt dat oversteekplaatsen standaard toegankelijk moeten zijn ingericht. De statenfractie ChristenUnie-SGP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aangezien de provincie de beheerder is van de Westelijke Randweg.
Lees verder

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem januari-februari 2018

  • Dank voor de mooie resultaten die ChristenUnie Haarlem de afgelopen maanden heeft weten te boeken. Zoals het verruimen van de mogelijkheden voor bijstandsgerechtigden om een auto te kunnen bezitten, het aannemen van een motie die het college oproept dat er richtlijnen moeten komen voor hoogbouw in Haarlem en een motie die het college oproept om regelingen voor bijvoorbeeld minima veel beter op de website van de gemeente toegankelijk te maken.
  • Bid voor de deelnemers aan The Haarlem Project: 5 Haarlemse daklozen die dankzij een initiatief van de ChristenUnie van het gemeentebestuur ieder 10.000 euro hebben gekregen om hun leven weer op de rit te krijgen. Zij zijn momenteel bezig te beslissen wat ze met het geld gaan doen gesteund door coaches en ervaringsdeskundigen waar ze terecht kunnen. Met deze proef hoopt de gemeente te onderzoeken of deze aanpak effectiever is dan de huidige maatschappelijke opvang.
  • Bid voor een mooi verkiezingsresultaat op 21 maart. Bid voor energie voor de fractieleden voor de laatste weken van deze raadsperiode waarin naast het raadswerk ook veel campagne-activiteiten zijn.

 

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts