Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 23 januari 2015

Beste leden en vrienden,

In deze nieuwsbrief vindt u de belangrijkste acties van de fractie van de afgelopen maand. U bent van harte uitgenodigd voor 3 activiteiten van onze vereniging:

17 februari is er een campagne-avond in IJmuiden voor de provinciale statenverkiezingen. Tijdens deze avond zal onder andere lijsttrekker Michel Klein een bijdrage leveren.

28 januari organiseren wij samen met ChristenUnie Velsen en CDA fracties uit de regio een informatiemarkt over de Kennemerlijn (spoorlijn Haarlem-Alkmaar) met o.a. sprekers van NS en de provincie. 

13 april is onze voorjaarsvergadering. Locatie en tijd leest u in de volgende nieuwsbrief. Zowel leden als belangstellenden zijn van harte welkom. Wij hopen dan ook enkele nieuwe bestuursleden te kiezen. Wij zoeken nog kandidaten om ons bestuur te versterken. Interesse? Stuur dan een mail naar info@haarlem.christenunie.nl 

Om bij de statenverkiezingen zoveel mogelijk mensen uit de achterban persoonlijk te bereiken zouden wij graag deze nieuwsbrief naar veel meer e-mailadressen versturen. U kunt ons daarbij helpen! Weet u mensen uit uw omgeving die deze nieuwsbrief graag willen ontvangen? Mail dan naam, e-mail en telefoonnummer naar fractie@haarlem.christenunie.nl, dan nemen wij contact op. Mensen kunnen zich ook zelf via de site aanmelden of ons mailen.

Nog mooier zou het zijn als wij meer leden krijgen! Voor elk lid dat zich komende maanden aanmeldt krijgen wij eenmalig van het partijbureau een bonus van enkele tientjes. Hiermee kunnen we onze campagnekas voor 2018 vullen. Helpt u mee door mensen in uw omgeving enthousiast te maken? Zijn bijvoorbeeld uw gezinsleden al lid? Gezinsleden betalen de helft van de normale contributie. Aanmelden kan via www.christenunie.nl/lidworden 

Vanaf deze editie geven wij in de nieuwsbrief elke maand de laatste stand door. Helpt u mee dat deze cijfers volgende maand flink zijn gegroeid?

Resultaten ledenwerfactie sinds 1 januari 2015

Ledenstand 23 januari: 108 (+0)

Nieuwsbriefontvangers 23 januari: 157 (+10)

 

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Raadsvragen stremming Schoterbrug

Al zes dagen is de Schoterbrug gestremd. Door een grote brand is het beton van de brug zwaar beschadigd. Er vindt momenteel nog onderzoek plaats om te zien hoe diep de hitte schade heeft veroorzaakt in het beton en ook de dieper gelegen wapening. De stremming leidt in de spits tot grote verkeersoverlast in Haarlem Noord. De ChristenUnie stelde tijdens het vragenuurtje een aantal vragen aan het college.
Lees verder

Aandacht voor kleinschalige buurtinitiatieven bij verdelen subsidies

Komend jaar worden de subsidies verdeeld voor de welzijnsorganisaties in de stad voor de periode 2016-2020. De gemeente kiest er voor om met de bestaande organisaties zoals Dock, Kontext en Haarlem Effect door te gaan onder de voorwaarde dat ze efficiënter gaan werken en meer gaan samenwerken. Ook moet er gezocht worden naar nieuwe verbindingen met bijvoorbeeld de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg.
Lees verder

Oudeweg goed aanpakken

Binnenkort wordt de Oudeweg in de Waarderpolder opnieuw ingericht. Dit wordt de nieuwe entree van de stad. Als de herinrichting klaar is wordt de Amsterdamsevaart definitief versmald. De ChristenUnie vindt het voorlopig ontwerp onvoldoende. Raadslid Frank Visser: “Slechts een paar stukken van de Oudeweg worden verbreed. Er ontstaat een heel onrustig wegbeeld waarbij er op een paar honderd meter weg continu wordt gewisseld van 1 naar 2 en weer terug naar 1 rijstrook per richting. Dit vergroot de kans op verkeersongelukken.”
Lees verder

Haarlem mist kans op miljoenensubsidie infrastructuur

De gemeente is in overleg met de provincie Noord-Holland voor een investering in een betere doorstroming van het openbaar vervoer op de Rijksstraatweg. Er wordt gedacht aan een totaal pakket van circa 1 miljoen euro om te zorgen dat bussen bij de grote kruispunten minder worden gehinderd door het overige verkeer. Dit kan door het beter afstellen van verkeerslichten en door kleine aanpassingen in de wegindeling. ChristenUnie raadslid Frank Visser: “Het plan is prima maar de gemeente laat een kans op een investering van 15 miljoen liggen!”
Lees verder

Gemeenteraden bundelen krachten Kennemerlijn

ChristenUnie en CDA fracties in Haarlem, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar organiseren voor alle gemeenteraden in de regio op 28 januari een informatiemarkt over de toekomst van de Kennemerlijn (Haarlem-Uitgeest-Alkmaar).
Lees verder

Snel actie nodig fietsenstallingen station

Er wordt inmiddels gebouwd aan de fietsflat aan het Kennemerplein maar de oplevering duurt nog maanden terwijl er dagelijks een fietsenchaos is. Tijdens en debat over de stand van zaken van alle projecten rond het stationsplein heeft de ChristenUnie opgeroepen om met enkele maatregelen de problemen op korte termijn aan te pakken.
Lees verder

Bouwleges voor veilige buurt te hoog

Bewoners van de Professor Kouwerstraat in Schalkwijk werden geconfronteerd met 635 euro bouwleges voor de bouw van een hek voor het afsluiten van hun achterpad. De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over deze bouwleges. Raadslid Frank Visser: "De bouw van het hek kost zo'n 1200 euro. De leges staan hiermee niet in verhouding."
Lees verder

Respijtzorg efficiënt organiseren

Bij de bespreking over een aantal uitvoeringsbesluiten transitie sociaal domein sprak schaduwraadslid Rosa Barth namens de ChristenUnie over de organisatie van de respijtzorg voor mantelzorgers. ...
Lees verder

Uitvoeringsregels en uitvoeringsbesluit maatwerkvoorzieningen WMO

De raadscommissie samenleving sprak over de uitvoeringsregels en het uitvoeringsbesluit maatwerkvoorzieningen WMO. Hierin staat hoe wordt vastgesteld welke zorg mensen krijgen vanuit de gemeente. Namens de ChristenUnie sprak schaduwraadslid Rosa Barth.
Lees verder

Agenda

28 januari Informatiemarkt Kennemerspoorlijn (initiatief ChristenUnie en CDA fracties uit de regio)

30 januari Verjaardagsfeest "15 jaar ChristenUnie" in Zwolle

6 februari Stadsgebed Haarlem

9 februari Spreekuur fractie

17 februari Verkiezingsavond Provinciale Staten

6 maart Stadsgebed Haarlem

9 maart Spreekuur fractie

13 april Algemene Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts