Tijdelijke woningen Delftplein

WP_20160116_11_43_59_Pro.jpg07-07-2016 23:37 07-07-2016 23:37

Vlak voor de zomer sprak de gemeenteraad over de plannen voor de bouw van tijdelijke woningen op het Delftplein. Deze grond was al in beeld voor woningbouw maar deze plannen waren door de economische crisis niet van de grond gekomen. Nu er snel extra woningen nodig zijn voor statushouders is het plan hier tijdelijke woningen neer te zetten vooruitlopend op definitieve woningbouwplannen.

Voorzitter, ik dank de wethouder voor het antwoord technische vragen. Er is o.a. nu goed inzicht in alle varianten die zijn gepasseerd. Maar het feit dat ik dat moet navragen zegt wel iets over de communicatie ook met burgers. Er zijn allerlei bijeenkomsten geweest, prima, maar ik ben toch benieuwd welke lessen de wethouder heeft getrokken.

Ik ben in ieder geval wel blij dat de locatie n.a.v. reactie van omwonenden is aangepast. Jammer dat we net niet verder konden spreken met insprekers over sociaal plan. Juist dat is relevant, ben benieuwd naar de visie van de wethouder.

De ChristenUnie steunt realisatie van tijdelijke woningbouw. Het gaat om goede woningen. Heel goed dat Haarlem heeft gekozen te mengen en dus de helft van de woningen beschikbaar te stellen voor statushouders en de helft voor mensen op de wachtlijst.

Toch heb ik een aantal kritische opmerkingen over met name het proces en over de grondprijs. Liever had ik de tijdelijke woningen gezien aan overkant van Delftplein naast het ziekenhuis, maar dat blijkt niet mogelijk omdat grond van ziekenhuis is.

Wat ik verder jammer vindt is dat varianten voor de ontsluiting en het parkeren nog niet zijn uitgewerkt. Dit is denk ik een collegebevoegdheid omdat het om een tijdelijke invulling gaat maar ik had liever hier wel het totaalplaatje besproken.

Ik betreur het ook dat de bewoners zijn overvallen met de verdubbeling naar 160 woningen en de termijn tot 15 jaar. Het was handiger geweest dat in een eerder stadium nog geen aantallen waren genoemd.

Wij hadden liever een definitief bouwplan gezien. Dat zou nu niet kunnen omdat het dan 5 jaar duurt voordat het opgeleverd kan worden. Ik vraag me echt af of dit niet sneller kan. Met buitenplans afwijken met een omgevingsvergunning kan het inclusief zienswijzen binnen een jaar, als we daar vorig jaar mee waren begonnen dan had het nu zo’n beetje klaar kunnen zijn. OK, misschien nog iets te optimistisch maar als we in de economische crisis gewoon doorgegaan waren met het bestemmingsplan dan hadden we het probleem nu niet gehad.

 

Het contract schijnt nog niet helemaal rond te zijn. Ik had dit contract graag gezien tav intensiveringsbeding. Want daar zit mijn grootste probleem. Ik heb begrip voor de 1 mln korting op grondprijs. Elan steekt nek uit om tijdelijke huisvesting mogelijk te maken. Voor Elan kost het uiteindelijk 3 miljoen en de corporatie draait op voor alle risico’s. Voor Haarlem scheelt het echter 1 mln en dat zit mij niet lekker want die hadden we wel gehad als nu definitieve sociale woningbouw was gekomen.

« Terug

Archief > 2016 > juli

Geen berichten gevonden