Fietspad Kenaupark verdwijnt, maar is het veilig?

WP_20160604_10_12_50_Pro14-07-2016 23:08 14-07-2016 23:08

Kenaupark en Kinderhuisvest krijgen een opknapbeurt. Maar of het veiliger wordt voor fietsers is maar zeer de vraag. In de bocht van het Kenaupark naar de Kinderhuisvest wordt de voorrang gewijzigd zodat de R-net bussen van Connexxion kunnen doorrijden. Ook wordt de weg hier geasfalteerd. Raadslid Frank Visser: “Dit is voor de bussen een grote verbetering, maar de vraag is of de oversteek voor fietsers hiermee wel veilig wordt zo vlak na een bocht. De oversteek bij de Zijlstraat blijft ook een lastig punt vanwege de vele bussen en auto's die hier langs komen. Door een kleine aanpassing was een alternatieve route voor fietsers richting het station aantrekkelijker geworden, maar de gemeenteraad heeft dit niet gesteund”

Zorgelijk is het voorstel om het fietspad weg te halen op de weg door het Kenaupark richting de Bolwerken. Het idee is dat de auto’s dan minder hard gaan rijden vanwege de fietsers. Visser: “Ik vrees dat auto’s fietsers hier van de weg gaan drukken. Als er minder auto’s zouden rijden zou het kunnen, maar de verkeersintensiteit is hier met name in de spits gewoon te hoog. Het is niet voor niets dat hier een fietspad is aangelegd. Met name op dit onderdeel van het plan is dan ook fel verzet van de Fietsersbond”. Een meerderheid van de raad steunt echter het voorstel van de wethouder. “Ik heb nog voorgesteld om een verkeersveiligheidsaudit te doen maar dat werd niet nodig gevonden.”

Het voorstel is ook opmerkelijk omdat in de structuurvisie Openbare Ruimte die momenteel wordt geschreven wordt gesproken over een snelfietsroute van Velsen naar Heemstede die langs het park zou moeten lopen. Volgens de wethouder blijft deze route echter aan de kant van de Kinderhuissingel. Volgens de ChristenUnie moeten echter veel fietsers naar het station. Zij nemen nu de bruggen bij de Raaks, Zijlweg of Nieuwe Gracht om op de Kinderhuisvest te komen. De eerste twee worden zo intensief gebruikt dat het hele discussies opleverde over de inrichting van de oversteekplaatsen op de Kinderhuisvest. Visser: “Daarom heb ik voorgesteld om de brug bij de Nieuwe Gracht aantrekkelijker te maken voor fietsers uit Haarlem-West die richting het station moeten. Als je tussen de burg en het Kenaupark een tweerichtingsfietspad aanlegt aan de kant van het water hoeven al deze fietsers niet de drukke Kinderhuisvest over te steken. Zo krijg je een win-win situatie: fietsers zijn sneller op het station en bussen en auto’s worden veel minder gehinderd door overstekende fietsers”. Een motie met dit voorstel werd in de gemeenteraad gesteund door SP, Actiepartij, Ouderenpartij Haarlem en Fractie Mohr maar kreeg geen steun van de coalitiepartijen.

Ook heeft de ChristenUnie voorgesteld de rijbaan van het Kenaupark tussen Kinderhuisvest en Parklaan iets te verbreden. Frank Visser: “Hier rijden in de spits per uur per richting 26 bussen. Het ontwerp gaat echter uit van een rijbaan van 5 meter en twee fietsstroken van 1,75 meter. Hierdoor bussen elkaar niet goed kunnen passeren en is er grote kans is op gevaarlijke situaties voor fietsers. Elders op het traject is gekozen voor een rijbaan van tenminste 6 meter waardoor bussen elkaar wel goed kunnen passeren en er op deze locaties tevens is gekozen voor vrij liggende verhoogde fietspaden. Ruimte voor een fietspad is hier niet maar de rijbaan kan wel iets breder door de stoep te versmallen”. Een motie met het voorstel de rijbaan een halve tot een hele meter te verbreden werd helaas ook alleen door de kleine oppositiepartijen gesteund.

MOTIE Bussen fietsers niet weg laten drukken

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 14 juli 2016,

Gelezen het Definitief Ontwerp Kinderhuisvest/Kenaupark,

Constaterende dat:

 • In de spits per uur per richting 26 bussen rijden over Kenaupark en Kinderhuisvest (Lijn 50, 340, 346 en 356);
 • In het ontwerp ten zuiden van het Kenaupark (dwarsprofiel C-C) gekozen wordt voor een rijbaan van 5 meter, twee fietsstroken van 1,75 meter en een trottoir aan de zuidzijde van 2 meter;
 • Hierdoor bussen elkaar niet goed kunnen passeren en er grote kans is op gevaarlijke situaties voor fietsers;
 • Elders op het traject is gekozen voor een rijbaan van tenminste 6 meter waardoor bussen elkaar wel goed kunnen passeren en er op deze locaties tevens is gekozen voor vrijliggende verhoogde fietspaden;
 • Op grote delen van de Kinderhuisvest het trottoir 1,50 meter breed is en het aantal voetgangers op het 2 meter brede trottoir van het Kenaupark marginaal is;
 • Er verder 0 tot 0,5 meter te vinden is voor een bredere rijbaan aan de parkzijde van dit weggedeelte;
 • Bij een rijbaan van 6 meter de veiligheid voor fietsers verder kan worden vergroot door te kiezen voor verhoogde fietspaden zoals ook gerealiseerd op de Zaanenlaan;

 

Verzoekt het college:

Het Definitief Ontwerp Kinderhuisvest/Kenaupark ter hoogte van het Kenaupark zo aan te passen dat de rijbaan wordt verbreed tot tenminste 5,50 en zo mogelijk 6 meter door het trottoir aan de zuidzijde te versmallen tot 1,50 meter en deze fietspaden bij realisatie van een rijbaan van 6 meter verhoogd aan te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

 

MOTIE Veilig door de bocht zonder oversteek

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 14 juli 2016,

Gelezen het Definitief Ontwerp Kinderhuisvest/Kenaupark,

Constaterende dat:

 • De kortste route naar het Stationsplein voor fietsers uit de richting Garenkokerskwartier loopt via de fietsbrug bij de Nieuwe Gracht en het Kenaupark;
 • Deze fietsers op korte afstand twee keer de drukke verkeersroute Kinderhuisvest-Kenaupark moeten oversteken waaronder de veel besproken oversteek direct na de bocht;
 • Een kort stuk tweerichtingsfietspad tussen fietsbrug en Kenaupark de reistijd van deze fietsers aanmerkelijk zou bekorten en veiliger maken door het verdwijnen van de twee oversteken;
 • Er hierdoor ook een aantrekkelijk alternatief zou ontstaan voor veel fietsers uit Zijlwegbuurt en Leidsebuurt zodat de oversteek van de Kinderhuisvest bij de Zijlbrug kan worden ontlast;
 • Door de vermindering van het aantal fietsoversteken ook de doorstroming van het busverkeer wordt bevorderd;
 • Een tweerichtingsfietspad inpasbaar is als het trottoir op dit stuk wordt vervangen door een onverhard voetpad in de berm, aansluitend bij het parkkarakter;

Verzoekt het college:

Het Definitief Ontwerp Kinderhuisvest/Kenaupark tussen Nieuwe Gracht en Kenaupark aan te passen zodat er aan de westzijde een tweerichtingsfietspad komt tussen de fietsbrug en de wegsplitsing bij het Kenaupark;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

« Terug

Archief > 2016 > juli

Geen berichten gevonden