Zoek de bloei voor Haarlem

20160921_204443woensdag 21 september 2016 22:18

Woensdag is Jos Wienen geïnstalleerd als burgemeester van Haarlem. Naast onder meer de Commissaris van de Koning hielden ook alle fractievoorzitters een korte welkomsttoespraak. Frank Visser gaf namens de ChristenUnie de nieuwe burgemeester als motto een Bijbeltekst mee uit Jeremia 29:7 "Zoek de bloei voor de stad"

Geachte burgemeester, beste Jos,

Namens de ChristenUnie heet ik je van harte welkom als burgemeester van Haarlem. Ik heb vanavond niet een cadeau omdat ik denk dat het burgemeesterschap van Haarlem al een groot cadeau is.

Als historicus, theoloog en politicus ben je denk ik een man van het woord. Ik ben dan ook benieuwd naar je motto als nieuwe burgemeester van Haarlem, als voorzitter van onze gemeenteraad en het college. Hier zul je soms echt een woordkunstenaar moeten zijn.

Maar als theoloog ben je ook een man van het Woord met een hoofdletter. Bij de start van het burgemeesterschap wil ik je daarom een motto meegeven wat ook voor mij in de politiek heel belangrijk is. Het is een bekende tekst uit de bijbel, Jeremia 29 vers 7. Hier staat:

,,Zoekt de vrede voor de stad … en bidt voor haar'' (Jer. 29:7).

Deze tekst vraagt allereerst om actie. Soms is de vrede moeilijk te vinden. Hier in de raad kan het er soms fel aan toe gaan en dan is het de taak van de voorzitter om alles in goede banen te leiden.

Het woord vrede gaat echter veel dieper dan alleen geen oorlog en ruzie. In het Hebreeuws staat hier shalom. In Engelse bijbels wordt het ook wel vertaald met welfare. Het gaat dus om het zoeken naar de totale bloei van de stad in alle dimensies: sociaal, fysiek, economisch, geestelijk. Kortom: deze tekst past heel goed bij onze stad die vooral ook een sociale stad wil zijn en bij de taak van de burgemeester als aanvoerder en ambassadeur van de stad. En een bloeiende stad kunnen we ook heel letterlijk nemen met Haarlem als bloemenstad.

De tekst is op een opmerkelijk moment uitgesproken. Het werd namelijk door de profeet Jeremia gezegd tegen het joodse volk op het moment dat zij in ballingschap waren, overheerst door de vijand. Wat doe je op zo’n moment? De vijand wilde dat ze gingen assimileren. Mensen in het toenmalige verzet pleiten juist voor isoleren: zo min mogelijk meedoen, jezelf blijven in je eigen groep en hopen op betere tijden. Jeremia zij echter: ga mee doen, wees dienstbaar, zoek het goede voor deze stad, ook al is het de stad van de vijand. Ik denk dat we hier in Haarlem veel van kunnen leren. We zijn het in de raad lang niet altijd met elkaar eens. Inhoudelijk debat mag scherp zijn maar we moeten dan echter zorgen niet tegenover elkaar te staan maar altijd proberen met elkaar het beste te zoeken met elkaar. De tekst slaat dus ook best goed op het motto van het coalitieakkoord: Samen doen.

Er staat ook nog een opmerkelijke toevoeging in de tekst: ,,want in haar vrede, zal uw vrede gelegen zijn''. Het is dus niet zo dat als het goed gaat met jou dat dit ook wel goed is voor de stad, maar precies andersom. Eerst het goede voor de stad zoeken en dat zal ook goed voor jou zijn.

We hebben vanavond al veel uitnodigingen langs horen komen aan jou om kennis te maken met de stad en dan vooral met de vele vrijwilligersinitiatieven. Ik denk dat als we iedereen zouden vragen één voorbeeld te noemen dat we 39 verschillende initiatieven zouden hebben. Je krijgt dus de komende weken een volle agenda.

Ik wil je daarom ook een uitnodiging doen. Ga de komende tijd ook eens kijken bij de verschillende kerken in Haarlem. Zij hebben de afgelopen jaren ook hun deuren door de weeks open gedaan en zijn ook sociaal maatschappelijk actief. Een voorbeeld is het mooie werk van het Open Huis in Schalkwijk.

Binnenkort, op 9 oktober, sluit een grote groep kerken op zondag de deur. Ze stappen dan over hun verschillen heen en houden een gezamenlijke dienst in de Kennemer Sporthal. Dit is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de christelijke gemeenschap in Haarlem en omgeving. Ik heb begrepen dat je inmiddels een uitnodiging hebt ontvangen. Je hebt nog niet gereageerd, maar dat is terecht want nu ben je pas echt officieel de burgemeester. Wie weet tot ziens op 9 oktober!

Ik wens je in ieder geval namens de ChristenUnie-fractie veel zegen en wijsheid toe bij het besturen van onze mooie stad en zie uit naar een goede samenwerking.

« Terug