Verbreding sociaal wijkteams

logo-cjgdonderdag 29 september 2016 22:48

De gemeente Haarlem werkt aan een verdere uitbouw van de Sociaal Wijkteams. Zo worden de informatie en adviesfunctie van Loket Haarlem ondergebracht bij deze teams, krijgen de teams meer uren en worden lichte vormen van begeleiding aan mensen met psychische of verstandelijke beperking overgeheveld van maatwerkvoorziening naar een algemene functie binnen het sociaal wijkteam. De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

De Commissie samenleving besprak vanavond de plannen van het college. Lees hier de bijdrage van schaduwraadslid Rosa Barth:

Voorzitter, de ChristenUnie verwacht dat het een slimme zet is om het Loket Haarlem te integreren in de Sociaal Wijkteams. We hopen dat hierdoor burgers makkelijker de weg naar een Sociaal Wijkteam zullen gaan vinden.

Fijn dat de ureninzet verhoogd gaat worden per functie van de sociaal wijkteams. Ik lees hier dat het twee-benen-principe waarbij medewerkers ook in dienst blijven van hun moederorganisatie blijft staan. Hier lees ik verder geen duidelijke onderbouwing voor. Ik zou graag argumenten voor en argumenten tegen willen lezen en de mogelijke gevolgen, zodat we een sterke afweging kunnen maken.

In januari van dit jaar pleitte de ChristenUnie voor het verder onderzoeken van het integreren van het CJG en de Sociale Wijkteams. Dit zou juridisch lastig zijn maar er wordt wel gezocht naar verdere samenwerking. Zeker omdat de caseload bij het CJG alleen maar gegroeid is de afgelopen jaren, zouden we graag zien hoe de samenwerking tussen CJG en de sociaal wijkteams inhoudelijk geïntensiveerd gaat worden. Hiervoor missen concrete aanwijzingen in de nota.

Verder begrijpen we de gedachte dat het college lichte vormen van begeleiding aan mensen met een psychische beperking wil verplaatsen van maatwerkvoorzieningen naar het sociaal domein. Maar, wat zijn hiervan de gevolgen voor cliënten en voor de caseload van sociaal wijkteams? En past dit wel bij de doelstellingen van de sociaal wijkteams, of is het zinvol om daar überhaupt nog eens goed naar te kijken, zoals de participatieraad ook aangeeft?

Kortom, met deze nota worden besluiten genomen die doorwerken tot 2020. Wij zijn van mening dat er meer tijd nodig is om tot weloverwogen keuzes te komen. Hierin volgen we ook het advies van de Participatieraad.

Ten slotte zijn wij blij dat onze motie “draai het eens om” wordt uitgevoerd. Volgens de wethouder is dit een automatisme doordat het sociale wijkteam de toegang gaat regelen. Het ging ons echter niet zozeer om WIE de toewijzing van huishoudelijke ondersteuning uitvoert, maar WANNEER het wordt uitgevoerd. Wij willen graag dat zo spoedig mogelijk met de zorg gestart wordt in plaats van wachten op de aanvraagprocedure. Vervolgens kan dan in de praktijk gekeken wordt wat iemand echt nodig heeft. Gaat het ook op deze manier vorm krijgen? En wanneer zijn de resultaten daarvan beschikbaar?

« Terug