Frank Visser kandidaat voor Tweede Kamer

Frank Visser-02-p_164x16419-10-2016 11:33 19-10-2016 11:33

Haarlemmer Frank Visser is één van de kandidaten op de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017. Frank Visser staat op plaats 38 van de door het landelijk bestuur voorgestelde kandidatenlijst. De kandidatenlijst van de ChristenUnie wordt aangevoerd door fractievoorzitter Gert-Jan Segers en bevat naast de huidige Kamerleden vooral veel nieuwe jonge kandidaten. De nieuwkomers op plek 6 en 7, Stieneke van der Graaf uit Groningen en Don Ceder uit Amsterdam zijn 32 jaar en 27 jaar oud. Frank Visser: “Er staat een mooi team in de startblokken van ervaren Kamerleden en enthousiaste nieuwe kandidaten.” Op 26 november stelt het partijcongres van de ChristenUnie de kandidatenlijst vast.

Frank Visser (38 jaar) is sinds 2014 gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Haarlem. Hij was de afgelopen 10 jaar beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie en daar verantwoordelijk voor Infrastructuur, Milieu, Wonen, Veiligheid en Visserij. Sinds deze zomer werkt hij op het hoofdkantoor van de Nederlandse Spoorwegen als senior adviseur stakeholdermanagement. “Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van en communicatie over de landelijke dienstregeling op zowel korte als (middel)lange termijn. Mijn taak is het om geplande en gewenste wijzigingen te toetsen vanuit het perspectief van belanghebbenden zoals reizigersorganisaties en overheden en te zorgen dat de reiziger goed wordt geïnformeerd bij wijzigingen van het spoorboekje.”

Ook in 2012 stond Frank Visser op de lijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamer, toen als lijstduwer op plek 47. “Leuk dat ik nu wat hoger kom te staan. Het blijft natuurlijk een lijstduwersplek. Ik hoop zoveel mogelijk stemmen binnen te halen voor de partij en ga actief campagne voeren via social media, op straat en in debatten.”

Het ChristenUnie verkiezingsprogramma heeft als titel Hoopvol realistisch. Visser: “Ik denk dat de kiezer dat wil. Geen politiek die gericht is op verdeeldheid en het aanwijzen van zondebokken, maar die bruggen slaat in onze sterk verdeelde samenleving en de handen uit de mouwen steekt. Ik doe als kandidaat voor de ChristenUnie geen loze verkiezingsbeloftes, maar ben gemotiveerd om vanuit christelijke waarden als naastenliefde en zorg voor de schepping een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Ik sta voor een overheid die erkent dat niet alles maakbaar is, die moreel leiderschap toont, en die de zwakkeren beschermt en de sterke reguleert. Ik sta voor scherpe keuzes. In de politiek moet je soms compromissen sluiten, maar er is ook een duidelijke koers nodig. Ik ben blij dat de ChristenUnie principieel kiest voor toekomstige generaties. We moeten echt gaan voor een groene economie en stoppen met verspilling van voedsel, energie en grondstoffen. Ik sta voor goed en toegankelijk onderwijs, dus de basisbeurs moet terug. De belastingen moeten eerlijker en eenvoudiger. Gezinnen zijn nu teveel het kind van de rekening. En ik sta voor investeren in duurzame mobiliteit zoals fietssnelwegen en fietsenstallingen bij stations, lightrail, spoorverdubbeling op drukke trajecten en snelheidsverhoging op het spoor waar dat mogelijk is. Er is de laatste jaren veel te weinig geïnvesteerd in het OV, het meeste geld ging naar asfalt, goed voor de economie maar de balans is wel een beetje zoek.“

De volledige kandidatenlijst en het concept verkiezingsprogramma van de ChristenUnie is te vinden op http://www.christenunie.nl  

« Terug

Archief > 2016 > oktober

Geen berichten gevonden