Eindevaluatie pilots uitvoeringsprogramma participeren naar vermogen

UWV03-11-2016 23:36 03-11-2016 23:36

De gemeente Haarlem voert meerdere proeven uit om te zorgen dat mensen die langdurig een uitkering hebben weer een baan vinden. De commissie samenleving besprak de resultaten van deze proeven.

Voorzitter, onze complimenten voor de opzet en de inhoud van dit evaluatierapport. De resultaten zijn overzichtelijk beschreven. Belangrijkste conclusie is dat het persoonlijk contact met mensen het verschil maakt. Het is echt mooi om te zien dat er zo veel mensen begeleid zijn richting werk of dagbesteding. Wel ben ik geschrokken dat er ook veel fraudegevallen naar boven zijn gekomen. Als je 97 mensen spreekt en je bemiddeld er 15 naar werk maar er zijn ook 10 fraudegevallen en 5 stopzettingen van uitkeringen i.v.m. schending van de inlichtingenplicht vind ik dit veel.

Mooi vind ik ook de voorbeelden van de successen met verschillende clienten in het stuk. Het had nog mooier geweest als deze evaluatie ook echt samen met de doelgroep was gemaakt, bijvoorbeeld door een enquête onder deelnemers of door vragen input te leveren voor verbeterpunten. ‘Ken je klant’ houdt immers ook in, dat je je klant aan het woord laat, zodat wij hier in deze commissie ook een beetje meer deze mensen leren kennen. Hoe hebben zij persoonlijk de pilots ervaren? Eén alinea met ‘ervaringen van kandidaten’ is niet genoeg, zeker niet omdat hierin gepraat wordt óver de doelgroep. Wat zeggen mensen nu zelf?

De financiele onderbouwing van het stuk roept bij mij nog wel vragen op. Hier was meer achtergrondinformatie goed geweest want nu kan ik het niet goed beoordelen. Ik heb vier vragen:

  1. Voor zittend bestand is er in 2017 geen geld terwijl we er wel mee door gaan. Hoe zit dat? Valt dat dan onder de reguliere budgetten?
  2. Budget beschut werk gaat in 2020 ineens omlaag zonder toelichting.
  3. Arbeidsmatige dagbesteding zit een vreemde dip in 2016. Ligt de pilot soms stil totdat er in 2017 weer geld is? Dat zou ik echt jammer vinden.
  4. Ook is het hier opvallend dat bedragen Haarlem en Zandvoort dichter bij elkaar liggen dan je zou verwachten op basis van omvang gemeenten. Zijn onze ambities lager dan bij onze buren?

« Terug

Archief > 2016 > november

Geen berichten gevonden