Verplaats winkels naar Schalkwijk, wees voorzichtig met blurring

20151224_125755.jpg27-10-2016 22:24 27-10-2016 22:24

De ChristenUnie heeft zich bij de behandeling van de detailhandelsvisie uitgesproken tegen het verplaatsen van woonwinkels bij Spaarneboog in Haarlem Noord naar een locatie naast station Haarlem Spaarnwoude en IKEA. Deze winkels kunnen beter komen bij Winkelcentrum Schalkwijk wat zo een impuls kan krijgen. Station Spaarnwoude moet wat betreft de ChristenUnie een veel hoogwaardigere invulling komen die past bij de entree van de stad. Hier moet ook ruimte voor woningen komen.

Lees hier de bijdrage van schaduwraadslid Frank Abspoel:

Voorzitter, de ChristenUnie is blij met detailhandelsvisie. Het goed leesbare document geeft voor veel aspecten een duidelijke richting aan. De ChristenUnie staat echter niet achter de plannen voor een PDV cluster bij Ikea. Er is veel te zeggen voor het gedeeltelijk ontmantelen van Spaarneboog, zodat daar woningbouw kan plaatsvinden, in samenhang met de plannen voor de omliggende percelen. Maar als de woonwinkels daar weg gaan, ligt wat ons betreft hervestiging in Oostpoort niet voor de hand. Deze winkels trekken een eigen publiek en er is in onze visie weinig synergie met Ikea.

Deze woonwinkels zouden wél meer winkelpubliek naar Schalkstad kunnen trekken en daar een deel van het gemis van de V&D-vestiging kunnen invullen. Bovendien kunnen ze profiteren van de aanwezigheid van andere winkels en de nieuwe ontwikkelingen daar; juist omdat hun assortiment niet beperkt is tot meubels, maar deze winkels ook veel woonaccessoires verkopen. En waar de visie stelt dat dergelijke winkels “veelal niet in gewone winkelcentra” zouden passen, zouden ze wat ons betreft nu juist wél in Schalkstad passen: aan de zuidkant van Schalkstad zijn de winkels prima bereikbaar en daar is en blijft voldoende parkeerruimte. Schalkstad zou wat ons betreft de eerste optie moeten zijn als nieuwe locatie voor de woonwinkels. Mijn vraag aan het college: Is deze mogelijkheid overwogen? Wij lezen er niets over.

Overigens vindt de ChristenUnie dat er in de Detailhandelsvisie opvallend weinig aandacht is besteed aan Schalkstad, buiten de al voorziene ontwikkelingen aan de noordkant. Zijdelings is aangestipt dat aan de zuidkant een gat gevallen is door het vertrek van V&D – maar dan gaat het alleen om het aantal vierkante meters dat nu extra leegstaat. Mijn vraag aan het college: Heeft u geen visie voor de andere helft van Schalkstad?

Blurring

Een ander punt van zorg is wat de ChristenUnie betreft de ‘Blurring’. Daar is een VNG pilot mee geweest in de gemeente Nieuwegein. Over het algemeen zijn horecaondernemers tegen horeca-activiteiten in winkels. En dat is logisch: waar horeca ondernemers gebonden zijn aan door brouwers opgelegde inkoopcontracten, kunnen winkeliers dranken goedkoper inkopen dan zij, gewoon in de supermarkt. En dat geldt niet alleen voor alcoholhoudende drank. Maar Koninklijke Horeca Nederland steunde de pilot toch – niet enthousiast, maar omdat zij niet met de rug naar de ontwikkelingen in de maatschappij wilde staan en “door middel van een pilot in een gecontroleerde omgeving bij een beperkt aantal ondernemers wilde onderzoeken wat wel en niet wenselijk is.”

De SlijtersUnie was minder meegaand en daagde de gemeente Nieuwegein voor de rechter. De rechter oordeelde dat de gemeente zich aan de Drank- en Horecawet moet houden en dus moest handhaven. De detailhandelsvisie van de gemeente Haarlem stelt: “Het faciliteren van de groeiende grensvervaging tussen detailhandel en horeca (blurring) vindt plaats binnen de bestaande wet- en regelgeving.” Op dit moment is er dus geen andere duidelijkheid dan de bestaande Drank- en Horecawet. Maar er is landelijk beweging op dit onderwerp.

En ook in de Detailhandelsvisie wordt nadrukkelijk de deur opengezet – zij het dan dus binnen de grenzen van de huidige en toekomstige wetgeving. De ChristenUnie is niet tegen het fenomeen ‘Blurring’ op zichzelf, als er duidelijkheid is over de gevolgen en als er draagvlak voor is bij zowel horeca als detailhandel. Maar de ChristenUnie is beducht op de gevaren van een bredere beschikbaarheid van alcoholhoudende drank. In mei dit jaar publiceerde onderzoeksbureau Ecorys de studie ‘Effecten van scenario's met betrekking tot blurring alcoholverkoop en alcoholverbruik’. Daarin wordt geconcludeerd dat er weliswaar nog maar weinig onderzoek gedaan is naar de effecten van blurring op de lange termijn – de gewenste duidelijkheid is nog ver weg – , maar dat op grond van veelvuldig wetenschappelijk onderzoek vaststaat dat een grotere alcoholbeschikbaarheid leidt tot een hogere alcoholconsumptie, met name onder jongeren. Ook zonder wetenschappelijke studies valt in te zien dat het schenken van alcohol in winkels enorm drempelverlagend werkt en handhaving van de minimumleeftijd voor de verkoop van alcohol alleen maar moeilijker maakt. De ChristenUnie bepleit dus dat de gemeente een duidelijke grens trekt bij het schenken van alcoholische drank en zou graag zien dat daarvoor een voorbehoud wordt opgenomen in de Detailhandelsvisie. Wat is de visie van het college op het schenken van alcohol in winkels?

De commissie ontwikkeling heeft besloten op een later moment de plannen voor Oostpoort uitgebreid te behandelen.

« Terug

Archief > 2016 > oktober

Geen berichten gevonden