Parkeervoorstellen kunnen klantvriendelijker

WP_20160604_10_03_52_Pro01-12-2016 20:15 01-12-2016 20:15

De raadscommissie beheer heeft gereageerd op de aangepaste voorstellen van het college voor het moderniseren van het parkeren in de stad. In totaal gaat om bijna 20 maatregelen die het college voorstelt. De ChristenUnie wil onder meer het makkelijker maken voor bewoners om te parkeren in garages als daar plekken structureel leeg staan. Volgende week reageert de wethouder. Op 15 december zal de gemeenteraad stemmen over een groot aantal wijzigingsvoorstellen van de verschillende fracties.

Voorzitter, we spreken inmiddels over versie 3 van de voorstellen voor het moderniseren van het parkeren in Haarlem. Er is zeker wat verbeterd maar de ChristenUnie vindt sommige onderdelen zoals het beter benutten van de parkeergarages nog steeds niet modern genoeg. Het kan en moet klantvriendelijker

Wij zullen meerdere voorstellen van het college steunen, maar een aantal andere moet echt aangepast, dus ook wij komen met meerdere amendementen. Sommige groepen worden onnodig getroffen en de beloofde klantvriendelijke innovaties zijn nog te veel toekomstmuziek. Ondertussen wordt de digitalisering doorgedrukt. Daarmee creëren we een kloof tussen burgers en politiek. Biedt ook een kraskaart aan zoals het college eerst van plan was en maak de digitale app aantrekkelijk. En biedt parkeren per minuut ook aan op straat.

Gezien de spreektijd loop ik puntsgewijs de voorstellen af

Maatregel A: digitalisering

Waarom wordt de parkeerapplicatie in eigen beheer ontwikkeld? Daar is de gemeente helemaal niet deskundig in. Ik vind dit een heel groot risico. Waarom dit niet overlaten aan de markt, of te wel, werken in regie wethouder?

Maatregel 1: Bezoekersparkeren

De keuze voor 5 bundels van 25 euro en een  goedkoper tarief overdag dan ’s avonds in plaats van 400 uur per jaar vindt de ChristenUnie positief. Het tarief overdag had wat ons betreft nog wat lager gekund. Dan zou overdag nog meer uren parkeren mogelijk zijn, er is dan toch voldoende plek. Je zou tarieven ook geleidelijk kunnen laten oplopen bij gebruik van meer uren. Waarom heeft het college hier niet naar gekeken? Er zit nu toch nog best een groot gat tussen het tarief van 3,25 per uur in de wijken rond het centrum (maatregel 13) en het tarief voor de bezoekersregeling van 25 cent per uur in de avonduren. Stel ik krijg 4 bezoekers per week ’s avonds die 2,5 uur blijven. Dat is 520 uur per jaar. Boven de 500 uur kost dit 3,25 euro per uur. Dat tikt aan. Nu is dat natuurlijk ook wel de bedoeling want het aantal parkeerplekken is schaars maar een tussentarief van 2 euro voor bijvoorbeeld de eerste 100 uur boven je bundel lijkt mij wel op zijn plaats.

Als bezoekers nog meer uren kunnen parkeren heb je wel iets nodig om fraude te voorkomen. Dat zou wellicht kunnen met een parkeerduurbeperking van bijvoorbeeld 4 uur.

Verder denk ik dat het afmelden van bezoek snel vergeten zal worden, zeker voor mensen die niet gewend zijn aan apps. De ChristenUnie pleit voor een “herinner mij” functie en voor een functie “meld mijn auto automatisch af na X uur”.

Mooi dat er nog naar restitutie voor mantelzorgers wordt gekeken. ChristenUnie wil hiervoor een duidelijke hardheidsclausule zonder de beperking van 1000 uur. Maar waarom komt er geen mantelzorgregeling voor het centrum?

Maatregel 2: hoger tarief 2e vergunning (50 euro omhoog)

Het voorstel voor een tariefverhoging van 50 euro voor de 2e bewonersvergunning gaat onvoldoende effect hebben. Uiteindelijk betalen mensen liever dit geld dan dat ze hun 2e auto opgeven. Uit cijfers van het college blijkt dat eigenlijk meer dan de helft van de 2e vergunningen zou moeten vervallen of al die auto’s ergens anders zou moeten parkeren om de parkeerdruk op te lossen (687 vd 1213, maatregel 14 wachtlijsten) De ChristenUnie heeft liever de 2e vergunning nog wat duurder in ruil voor verlaging van het tarief voor de eerste vergunning. Is de wethouder daartoe bereid?                                                                   

Maatregel 5: Bewoners naar de parkeergarage

Mooi dat 225 bewoners uit de wijken rond het centrum straks ook in de Cronjé en Dreef garage tegen hetzelfde tarief als de vergunning op straat kunnen parkeren. Maar waarom is dit niet flexibel? Het kiezen voor een heel jaar tussen straat of garage gaat echt niet werken. Soms wil je gewoon om praktische redenen even voor de deur parkeren. Het is niet fair dat je dan ineens extra moet betalen en je buurman niet, terwijl jij elke dag braaf naar de parkeergarage loopt.

En waarom mogen binnenstadsbewoners geen gebruik maken van deze regeling, of eigenaren van een 2e bewonersvergunning uit de wijken rond het centrum? Geef alle bewoners uit de gereguleerde zones met een bewonersvergunning de optie om te parkeren in de garages zolang daar plek is. Zolang die 225 plekken niet zijn gebruikt moet je met je straatvergunning kunnen parkeren in de garage. Zo worden deze plekken optimaal benut. In Amsterdam kan dit ook, dus waarom niet in Haarlem?[1] Deze maatregel moet echt anders.

Mooi dat het college als proef in de daluren nog eens 225 plekken in de parkeergarages in het centrum beschikbaar wil stellen voor binnenstadsbewoners. Deze bewoners mogen wel kiezen of ze op straat of in de garage parkeren. Dat dit 50 euro extra kost is bizar! Ze bezetten per vergunning altijd maar één parkeerplek. Geef gewoon alle binnenstadsbewoners met een parkeervergunning de mogelijkheid te parkeren in de garages tijdens de rustige uren. Dan worden die plekken die nu leeg staan ook efficiënter benut (want de ene keer zal een bewoner aan de daluren voldoende hebben en de andere keer niet maar kan een andere bewoner van de plek gebruik maken).

Bovendien lopen bewoners die voor de garage kiezen in de daluren risico te moeten bijbetalen als ze na het eind van de dalperiode nog geparkeerd staan in de garage. Op straat gebeurt dit echter niet. Ik snap dat je de garages toegankelijk wilt houden in de spitsuren voor bezoekers maar dan moet je geen extra drempel van 50 euro opwerpen.

De ChristenUnie stelt voor om het aantal plekken dat in garages beschikbaar is voor bewoners dynamisch te bepalen. Er zijn ook dagen dat het rustiger is. Waarom op die dagen niet meer plekken beschikbaar stellen voor bewoners? En de paar dagen in het jaar dat er grote evenementen zijn met veel bezoekers in de stad zou je wat minder bewonersplekken kunnen reserveren. Per saldo kunnen er dan op de meeste dagen nog veel meer bewoners hun auto kwijt in één van de garages. Is de wethouder bereid hier naar te kijken? Het is toch een pilot dus waarom niet in 1 parkeergarage op deze manier nog verder flexibiliseren?

Maatregel 6: Parkeren op zondag

De ChristenUnie is nog steeds tegen het invoeren van betaald parkeren op zondag. Hiermee zetten we weer een stap naar een 24 uurseconomie. Deze maatregel is het gevolg van de winkelopenstelling op zondag en nu moeten handhavers ook nog extra gaan werken hiervoor. Wij zijn wel blij dat het pas om 13 uur ingaat zodat ’s ochtends nog steeds kerkbezoek mogelijk is in de binnenstad. Ook is het mooi dat wethouder n.a.v. inspraak met een beperkte regeling komt voor bezoekersparkeren in het centrum op doordeweekse dagen.

Maatregel 9: Parkeren op eigen terrein (POET)

Iedereen met een garage die omgebouwd is tot een extra woonkamer mag zijn vergunning houden, er wijzigt pas wat bij een nieuwe bewoner. De ChristenUnie pleit voor een uitsterfregeling tot 2020 zodat deze maatregel echt effect heeft. Dan is er wel een hardheidsclausule nodig voor bijvoorbeeld garages die zijn omgebouwd t.b.v. mantelzorg. Mensen met een POET die toch vergunning willen hebben kunnen deze wel krijgen maar dan voor het tarief voor de duurdere 2e vergunning.

Maatregel 11: Aanpassing parkeertarieven

Positief vind ik het voorstel van invoering van het stop & shop tarief voor eerste half uur bij de winkelcentra Kleverpark en Zijlweg en in de Van Oosten de Bruijnstraat. Maar waarom doet het college het omgekeerde niet in de Vijfhoek namelijk daar alleen parkeren toestaan voor bewoners en eventueel hun bezoekers. We moeten af van het zoekverkeer in de smalle straten in de binnenstad!

Wij kunnen ons voorstellen dat we tarieven van garages nog wat differentiëren. Zo is Appelaar veel populairder maar toch even duur als de meeste andere garages.

Maatregel 12: P&R

Het is nog steeds heel vaag wat de gemeente nu gaat doen met P&R terreinen. Wordt nu concreet en pak door, bijvoorbeeld bij Haarlem Spaarnwoude.

Maatregel 13: invoeren betaald parkeren ivm innen parkeerboetes

De ChristenUnie vindt het slim om bij het betaald parkeren in de wijken rond het centrum niet te kiezen voor hoog afschriktarief maar buiten de daluren voor een parkeerduurbeperking van 1 uur bij betaald parkeren. Het is alleen heel verwarrend dat die beperking dan slechts op bepaalde locaties geldt. Gaan we dan straks ook bewonersenquetes krijgen om de zone met een parkeerduurbeperking uit te breiden? Graag reactie op het verzoek van bewoners om zo’n beperking ook te doen in het gebied rond de Schouwburg (Koninginnebuurt).

Het college wil de huidige speciale bezoekersplaatsen vrijwel overal opheffen. Dan kan iedereen die plekken gebruiken. Vaak is het goed want deze plaatsen staan nu vaak leeg. Maar de huidige bezoekersplaatsen, zijn ook van belang voor bijvoorbeeld verloskundigenpraktijken. We willen toch niet dat een zwangere moet zoeken naar een parkeerplek en dan honderden meters moet lopen? De ChristenUnie pleit er daarom voor het opheffen van deze plekken stapsgewijs te doen, goed te monitoren en als er goede redenen zijn deze wel te handhaven.

« Terug

Archief > 2016 > december

Geen berichten gevonden