Woonvisie: er moet meer gebouwd worden

Frank Abspoel-p_164x164.jpg08-12-2016 23:15 08-12-2016 23:15

Goed dat de ambitie op 7.500 nieuwe woningen is gezet, waarvan 1.900 sociale huur, en daarvan 1.330 daarvan onder de aftoppingsgrens, maar deze ambitie is volgens de ChristenUnie te laag.

We sluiten ons graag aan bij de bijdrage van GroenLinks bij monde van de heer Berkhout – en voor Oostpoort wil ik daaraan toevoegen dat het project Amsterdamse Vaart een project van de lange adem lijkt te worden – wij willen er sterk op aandringen dat we hier vaart maken. Daarbij zien we dat het college vasthoudt aan het beleid om niet in de Waarderpolder te bouwen; terwijl wij van mening zijn dat er rondom station Oostpoort veel woningen gebouwd kunnen worden.

In mijn bijdrage tijdens de vergadering van 24 november gaf ik al aan dat de 250 woningen van particuliere eigenaren die per jaar aan de sociale huurvoorraad onttrokken worden nergens gecompenseerd worden – in de Woonvisie staat nog wel een opmerking dat een aantal woningen gesplitst zal kunnen worden, maar dit zal naar onze inschatting een zeer gering aantal zijn, dat de 250 woningen die worden onttrokken bij lange na niet zal compenseren.      

De ChristenUnie pleit voor een gedifferentieerde aanpak naar doelgroepen en een afstemming van de nieuwbouw op de specifieke vraag per segment. Die verzuchting hoor ik ook bij andere fracties. Wij zouden graag per segment ook willen kijken naar de wachttijd.  Waarom niet een doel hiervoor geformuleerd want de huidige 6,5 jaar is heel veel te lang en de gemiddeld 5,5 jaar waar de Woonvisie op de lange termijn naar streeft is nog steeds veel te lang.

Bij de 7.500 lijken de 1.600 woningen die nu al gerealiseerd worden in lopende projecten langs de Schipholweg – in de Entree Oost meegeteld te worden. Klopt dat?

In de Woonvisie worden de tijdelijke jongerencontracten waar de ChristenUnie eerder voor gepleit heeft wel genoemd, maar niet uitgewerkt. Wanneer komt dat? Zo zal de huisvestingsverordening moeten worden aangepast. Dat laatste geldt ook voor de motie waarin wij gevraagd hebben om te kijken naar totale woonlasten in plaats van naar huurprijzen. Ook hiervan zie ik nog geen uitwerking.

« Terug

Archief > 2016 > december

Geen berichten gevonden